реферат
Главная

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по делопроизводству

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Курсовая работа: Синтез комбінаційної схеми та проектування керуючого автомата Мура

Курсовая работа: Синтез комбінаційної схеми та проектування керуючого автомата Мура

Міністерство освіти і науки України

Одеський національний політехнічний університет

Кафедра інформаційних систем

Курсова робота

з дисципліни

“Схемотехніка еом”

Виконав: студент гр.

Керівник:

Загальна оцінка______________

Одеса 2002


Анотація

Курсовий проект з дисципліни “Схемотехніка ЕОМ” являє собою засіб перевірення накопичених теоретичних знань та їх застосування з метою набуття практичних навичок в даній галузі. Ця робота включає синтез комбінаційної схеми для булевої функції п’яти змінних та проектування керуючих автоматів Мілі і Мура, заданих граф-схемою. Побудова автоматів ведеться з урахуванням реальної серії елементів, тому ма практичне значення з можливістю використання отриманого результату у промислових цілях.


Міністерство освіти і науки України

Одеський національний політехнічний університет

Інститут комп’ютерних систем

Кафедра нформаційних систем

Завдання

до курсової роботи з дисципліни

“Схемотехніка ЕОМ”

студента гр. АІ-001 Ткаченко І.О.

Тема: Синтез комбінаційної схеми та проектування керуючого автомата Мура”.


1.         Вхідн дані до проекту:

1.1       Булева функція п’яти змінних.

1.2       Граф-схема керуючих автоматів Мілі і Мура.

2.         Склад розрахунково-пояснювальної записки:

2.1       Синтез комбінаційної схеми для булевої функції.

2.2       Проектування автоматів.

3.         Графічний матеріал:

3.1       1 – граф - схема керуючого автомата (А3).

3.2       2 – граф - схема керуючого автомата (А3).

3.3       Лист 3 принципова схема автомата Мура (А1).

3.4       Лист 4 комбінаційна схема (А4).

Дата видачі завдання: “____” . “____” . 2002

Дата захисту роботи: “____” . “____” . 2002

Керівник: Ніколенко А.О.

Прийняв до виконання: Ткаченко І.О.


Зміст

Завдання на розробку

Зміст

Синтез комбінаційної схеми

Розрахування значень

Мінімізація БФ

Комбінаційна схема

Проектування автоматів

Вибір завдання

Автомат Мура

Автомат Мілі

Заключення

Перелік літератури


1 Синтез комбінаційної схеми

1.1 Визначення значень БФ

Булева функція 5 змінних F(x1,x2,x3,x4,x5) задається своїми значеннями, які визначаються 7-разрядовими двійковими еквівалентами чисел: по значенню чисел А (на наборах 0-6), В (на наборах 7-13), С (набори 14-20), по значенню (А+В+С) (набори 21-27) на наборах 28-31 функції приймає невизначені значення.

А=13 еквівалентно 4910=1100012.

Проставляємо символ невизначеного значення Х110001.

В=07 еквівалентно 1010=10102.

Проставляємо символ невизначеного значення ХХХ1010.

С=21 еквівалентно 2310=101112.

Проставляємо символ невизначеного значення XХ10111.

А+В+С=41 еквівалентно 7210=10010002.

Відповідно, значення функцій F(x1,x2,x3,x4,x5) на наборах від 0 до 31 буде мати вигляд:

Таблиця 1

№ набору

X1

X2

X3

X4

X5

 F
 0 0 0 0 0 0 X
 1 0 0 0 0 1 1
 2 0 0 0 1 0 1
 3 0 0 0 1 1 0
 4 0 0 1 0 0 0
 5 0 0 1 0 1 0
 6 0 0 1 1 0 1
 7 0 0 1 1 1 X
 8 0 1 0 0 0 X
 9 0 1 0 0 1 X
 10 0 1 0 1 0 1
 11 0 1 0 1 1 0
 12 0 1 1 0 0 1
 13 0 1 1 0 1 0
 14 0 1 1 1 0 X
 15 0 1 1 1 1 X
 16 1 0 0 0 0 1
 17 1 0 0 0 1 0
 18 1 0 0 1 0 1
 19 1 0 0 1 1 1
 20 1 0 1 0 0 1
 21 1 0 1 0 1 1
 22 1 0 1 1 0 0
 23 1 0 1 1 1 0
 24 1 1 0 0 0 1
 25 1 1 0 0 1 0
 26 1 1 0 1 0 0
 27 1 1 0 1 1 0
 28 1 1 1 0 0 X
 29 1 1 1 0 1 X
 30 1 1 1 1 0 X
 31 1 1 1 1 1 X

1.2 Мінімізація БФ

Отримуємо МДНФ МКНФ булевой функції за допомогою метода карт Карно. Схеми карт Карно приведен нижче:

Таблиця 2 Карта Карно до МДНФ.

000

001 011

010

110 111 101 100

00

X

1 0 1 1 X 0

0

01 X X 0 1 X X

0

1
11 1 0

0

0 X X X X
10 1 0 1 1 0 0 1 1

В результаті мінімізації, отримаємо:

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Y=X1X3X4+X2X4X5+X3X4X5+X1X2X3X4+X1X4X5+X1X3X4

Таблиця 3 Карта Карно до МКНФ

000

001

011

010 110

111

101

100

00 X 1 0 1 1 X 0 0
01 X

X

0

1

X

X 0 1
11 1 0 0 0 X X X X
10 1 0 1 1 0 0 1 1

В результат мінімізації, отримаємо:

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

y=(X1+X2+X4+X5)(X1+X3 +X4 +X5)(X1+ X3+ X4+ X5)(X1+X2+ X4)(X1+X3+ X4)

 _ _

(X1+X3+X5)

1.3 Опис мінімізації БФ заданими методами

Для вибору мінімальної з МДНФ і МКНФ оцінимо складність схеми за допомогою ціни по Квайну. Ціна по Квайну визначається як сумарне число входів логічних елементів у складі схеми.

Такий підхід обумовлений тим, що

- складність схеми легко обчислюється по БФ, на основі яких будується схема: для ДНФ складність дорівнює сумі кількості літер, (літері зі знаком відповідає ціна 2), і кількість знаків диз’юнкції, збільшеного на 1 для кожного диз’юнктивного виразу.

- ус класичні методи мінімізації БФ забезпечують мінімальність схемі саме у зміст ціни по Квайну.

Схема с мінімальною ціною по Квайну часто реалізується з найменшим числом конструктивних елементів – корпусів інтегральних мікросхем.

Для даних функцій ми маємо:

Cкв (МДНФ)=19+6+5=30;

Cкв(МКНФ)=21+6+5=32.

Так як мінімальною ціною є Cкв(МКНФ), то для реалізації схеми будемо використовувати МДНФ.

1.4 Приведення БФ до заданого базису

Заданий базис: 3 І-НІ.

Приведемо вираз до заданого базису:

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Y=X1X3X4+X2X4X5+X3X4X5+X1X2X3X4+X1X4X5+X1X3X4 =

=X3(X1X4*X4X5*X1X2X4)*X5(X2X4*X1X4)*X1X3X4

Для реалізації функції по останьому виразу необхідно 16 елементів 3І-НІ (Рис.1). Ранг даної схеми дорівнює 4, що негативно відображається на швидкості. Використав факторний алгоритм можливо покращити схему, збільшити швидкість його роботи.

Рис. 1 Функціональна схема для заданого базису


2. Проектування автоматів

2.1 Вибір завдання

Граф-схеми алгоритмів обираються кожним студентом в ндивідуальному порядку. Вона складається з чотирьох блоків: E, F, G, H. Студенти обирають граф-схему із п’яти блоків з номерами 0...4 на підставі чисел А, В, С та (А+В+С) за наступними правилами:

- блок "Е" схема під номером (А) mod 5 = 13 mod 5 = 3;

- блок "F" – схема під номером (В) mod 5 = 7 mod 5 = 2;

- блок "G" – схема під номером (С) mod 5 = 21 mod 5 = 1;

- блок "H" – схема під номером (А+В+С) mod 5 = 41 mod 5 = 1.

Розташування обирається з використанням номера групи. Тип тригера знаходимо по таблиці на підставі числа (А) mod 3 = 13 mod 3 = 1.   

(A) mod 3  ТИП ТРИГЕРА
 0  Т  D
 1  D  JK
 2  JK  T
 автомат  Мілі  Мура

Отримуємо D-тригер для автомата Мілі та JK-тригер для Мура. Для парних номерів за списком (21) - серія КР555.

Після відповідно розмітки будуємо таблиці переходів для обох автоматів.

2.2      Автомат Мура:

Будуємо таблицю переходів для автомата Мура.

Кодування станів виконуємо за еврістичним алгоритмом. Для цього будуємо матрицю Т.

║T║ =

 i │ j │ P(i,j)

 1 │ 2 │ 1

 1 │ 24│ 1

 1 │ 25│ 1

 2 │ 4 │ 1

 2 │ 6 │ 1

 2 │ 7 │ 1

 3 │ 5 │ 1

 3 │ 6 │ 1

 3 │ 7 │ 1

 3 │ 13 │ 1

 3 │ 14 │ 1

 4 │ 6 │ 1

 4 │ 7 │ 1

 5 │ 6 │ 1

 5 │ 7 │ 2

 6 │ 8 │ 1

 6 │ 9 │ 1

 7 │ 8 │ 1

 8 │ 10 │ 1

 9 │ 11 │ 1

 10│ 11 │ 1

 10│ 13 │ 1

 10│ 14 │ 1

 11│ 12 │ 1

 11│ 13 │ 1

 12│ 15 │ 1

 13│ 15 │ 1

 15│ 17 │ 1

 15│ 19 │ 1

 15│ 20 │ 1

 16│ 19 │ 1

 16│ 20 │ 2

 16│ 22 │ 2

 16│ 26 │ 1

 17│ 18 │ 1

 18│ 21 │ 1

 19│ 21 │ 1

 20│ 22 │ 1

 21│ 23 │ 1

 21│ 25 │ 1

 21│ 26 │ 1

 22│ 25 │ 1

 22│ 26 │ 2

 23│ 24 │ 1

Підкрашуємо вагу всіх компонентів всіх пар

P(1) = 3

P(2) = 4

P(3) = 5

P(4) = 3

P(5) = 3

P(6) = 6

P(7) = 5

P(8) = 3

P(9) = 2

P(10) = 4

P(11) = 4

P(12) = 2

P(13) = 4

P(14) = 2

P(15) = 5

P(16) = 4

P(17) = 2

P(18) = 2

P(19) = 3

P(20) = 3

P(21) = 5

P(22) = 4

P(23) = 2

P(24) = 2

P(25) = 3

P(26) = 3

Далі згідно правил алгоритму будуємо матрицю М

 ║M║ =

 i │ j │ P(i,j)

 5 │ 7 │ 2

 3 │ 7 │ 1

 3 │ 6 │ 1

 2 │ 6 │ 1

 2 │ 7 │ 1

 3 │ 13 │ 1

 4 │ 6 │ 1

 5 │ 6 │ 1

 6 │ 8 │ 1

 13 │ 15 │ 1

 3 │ 5 │ 1

 4 │ 7 │ 1

 6 │ 9 │ 1

 7 │ 8 │ 1

 10 │ 13 │ 1

 10 │ 11 │ 1

 11 │ 13 │ 1

 15 │ 19 │ 1

 15 │ 20 │ 1

 16 │ 20 │ 2

 16 │ 22 │ 2

 22 │ 26 │ 2

 19 │ 21 │ 1

 21 │ 25 │ 1

 21 │ 26 │ 1

 1 │ 2 │ 1

 2 │ 4 │ 1

 3 │ 14 │ 1

 8 │ 10 │ 1

 12 │ 15 │ 1

 15 │ 17 │ 1

 16 │ 19 │ 1

 16 │ 26 │ 1

 18 │ 21 │ 1

 20 │ 22 │ 1

 21 │ 23 │ 1

 22 │ 25 │ 1

 1 │ 25 │ 1

 9 │ 11 │ 1

 10 │ 14 │ 1

 11 │ 12 │ 1

 1 │ 24 │ 1

 17 │ 18 │ 1

 23 │ 24 │ 1

Визначемо розрядність кода для кодування станів автомата

R = ] log2 N [ = ] log2 26 [ = 5

Результати кодування:

 a1 10101

 a2 00101

 a3 00010

 a4 00111

 a5 00000

 a6 00011

 a7 00001

 a8 01011

 a9 10011

a10 01010

a11 11010

a12 11110

a13 10010

a14 01000

a15 10110

a16 00100

a17 10111

a18 11111

a19 10100

a20 00110

a21 11101

a22 01100

a23 11001

a24 10001

a25 11100

a26 01101

Підрахунок ефективності кодування:

Кількість перемикань тригерів:

W = E P(i,j)*d(i,j) = P(1,2)*d(1,2) + P(1,24)*d(1,24) + P(1,25)*d(1,25) + P(2,4)*d(2,4) + P(2,6)*d(2,6) + P(2,7)*d(2,7) + P(3,5)*d(3,5) + P(3,6)*d(3,6) + P(3,7)*d(3,7) + P(3,13)*d(3,13) + P(3,14)*d(3,14) + P(4,6)*d(4,6) + P(4,7)*d(4,7) + P(5,6)*d(5,6) + P(5,7)*d(5,7) + P(6,8)*d(6,8) + P(6,9)*d(6,9) + P(7,8)*d(7,8) + P(8,10)*d(8,10) + P(9,11)*d(9,11) + P(10,11)*d(10,11) + P(10,13)*d(10,13) + P(10,14)*d(10,14) + P(11,12)*d(11,12) + P(11,13)*d(11,13) + P(12,15)*d(12,15) + P(13,15)*d(13,15) + P(15,17)*d(15,17) + P(15,19)*d(15,19) + P(15,20)*d(15,20) + P(16,19)*d(16,19) + P(16,20)*d(16,20) + P(16,22)*d(16,22) + P(16,26)*d(16,26) + P(17,18)*d(17,18) + P(18,21)*d(18,21) + P(19,21)*d(19,21) + P(20,22)*d(20,22) + P(21,23)*d(21,23) + P(21,25)*d(21,25) + P(21,26)*d(21,26) + P(22,25)*d(22,25) + P(22,26)*d(22,26) + P(23,24)*d(23,24) = 1*1 + 1*1 + 1*2 + 1*1 + 1*2 + 1*1 + 1*1 + 1*1 + 1*2 + 1*1 + 1*2 + 1*1 + 1*2 + 1*2 + 2*1 + 1*1 + 1*1 + 1*2 + 1*1 + 1*2 + 1*1 + 1*2 + 1*1 + 1*1 + 1*1 + 1*1 + 1*1 + 1*1 + 1*1 + 1*1 + 1*1 + 2*1 + 2*1 + 1*2 + 1*1 + 1*1 + 1*2 + 1*2 + 1*1 + 1*1 + 1*1 + 1*1 + 2*1 + 1*1 = 60

Мінімально можлива кількість перемикань тригерів:

 Wmin = E P(i,j) = 48

Коефіціент ефективності кодування: 1.25

Подпись: Am(y)	Kam	As	X	Kas	ФВ
A1(-)	10101	A2	1	00101	K1
A2(y2y5)	00101	A4
A6
A7	X5
NX5X2
NX5NX2	00111
00011
00001	J4
K3J4
K3
A3(y3)	00010	A5
A6
A7	X5
NX5X2
NX5NX2	00000
00011
00001	K4
J5
K4J5
A4(y7)	00111	A6
A7	X2
NX2	00011
00001	K3
K3K4
A5(y5y9)	00000	A6
A7	X2
NX2	00011
00001	J4J5
J5
A6(y3y4y5)	00011	A8
A9	NX4
X4	01011
10011	J2
J1
A7(y1y2)	00001	A5
A8	NX6
X6	00000
01011	K5
J2J4
A8(y2)	01011	A10	1	01010	K5
A9(y2y4)	10011	A11	1	11010	J2K5
A10(y3y6)	01010	A11
A13
A14	X5
NX5NX6
NX5X6	11010
10010
01000	J1
J1K2
K4
A11(y7)	11010	A12
A13	NX1
X1	11110
10010	J3
K2
A12(y1y9)	11110	A15	1	10110	K2
A13(y8)	10010	A15
A3	X2
NX2	10110
00010	J3
K1
A14(y3)	01000	A3	1	00010	K2J4
A15(y1y8)	10110	A17
A20
A19	X4
NX4X3
NX4NX3	10111
00110
10100	J5
K1
K4
A16(y5y9)	00100	A19
A20
A20
A22	X4NX3
X4X3
NX4X1
NX4NX1	10100
00110
00110
01100	J1
J4
J4
J2
A17(y4)	10111	A18	1	11111	J2
A18(y4y5)	11111	A21	1	11101	K4
A19(y3y10)	10100	A21	1	11101	J2
A20(y6)	00110	A22	1	01100	J2K4
A21(y1y8)	11101	A23
A26
A25	X4
NX4X3
NX4NX3	11001
01101
11100	K3
K1
K5
A22(y5y9)	01100	A26
A25
A26
A16	X4X3
X4NX3
NX4X1
NX4NX1	01101
11100
01101
00100	J5
J1
J5
K2
A23(y4)	11001	A24	1	10001	K2
A24(y4y5)	10001	A1	1	10101	J3
A25(y3y10)	11100	A1	1	10101	K2J5
A26(y6)	01101	A16	1	00100	K2K5

Виписуємо з таблиці вирази для тригерів (та виконуємо необхідні перетворення для представлення їх в рамках потрібної серії):

J1=a6*x4+a8+a11*x1+a11*nx1+a21*x4+a22*nx4*nx1=

a6*x4+a8+a11+a21*x4+a22*nx4*nx1

K1=a3*x5+a3*nx5*x2+a3*nx5*nx2+a9+a10*x5+a15*nx4*x3+a16*x4*x3+a16*nx4*x1+a16*nx4*nx1+a17+a19+a24+a26=

a3*x5+a3+a9+a10*x5+a15*nx4*x3+a16*x4*x3+a16+a17+a19+a24+a26

J2=a2*x5+a9+a10*x5+a10*nx5*x6+a15*nx4*nx3+a16*x4*nx3+a16*nx4*nx1+

a18+a20+a21*nx4*nx3+a24

K2=a1+a4*x2+a4*nx2+a11*x1+a12+a14+a19+a22*x4*x3+a22*nx4*x1+

a22*nx4*nx1=

a1+a4+a11*x1+a12+a14+a19+a22*x4*x3+a22

J3=a1+a6*nx4+a7*x6+a15*x4+a19+a22*x4*x3+a22*x4*nx3+a22*nx4*x1+

a22*nx4*nx1=

a1+a6*nx4+a7*x6+a15*x4+a19+a22

K3=a2*x5+a2*nx5*x2+a2*nx5*nx2+a10*x5+a10*nx5*nx6+a10*nx5*x6+

a16*x4*nx3+a16*x4*x3+a16*nx4*x1+a16*nx4*nx1+a24+a25=

a2+a10+a16+a24+a25

J4=a1+a3*x5+a6*x4+a7*nx6+a10*nx5*x6+a13*x2+a16*x4*x3+a16*nx4*x1+

a16*nx4*nx1+a17+a19=

a1+a3*x5+a6*x4+a7*nx6+a10*nx5*x6+a13*x2+a16*x4*x3+a16*nx4+a17+a19

K4=a2*nx5*x2+a2*nx5*nx2+a4*x2+a4*nx2+a5*x2+a5*nx2+a9+a14+a15*x4+

a15*nx4*nx3+a21*nx4*x3+a21*nx4*nx3+a22*x4*x3+a22*x4*nx3+a22*nx4*x1+a22*nx4*nx1+a24=

a2*nx5+a4+a5+a9+a14+a15*x4+a15*nx4*nx3+a21*nx4+a22+a24

J5=a1+a3*x5+a3*nx5*nx2+a6*nx4+a6*x4+a23=a1+a3*x5+a3*nx5*nx2+a6+a23

K5=a4*x2+a5*x2+a10*nx5*x6+a12+a13*x2+a13*nx2+a24=

a4*x2+a5*x2+a10*nx5*x6+a12+a13+a24

Для підвищення функціональності схеми можна виділити однакові елементи:

Z1 = nx5+nx6                         Z5 = nx4+x1

Z2 = x4+nx3                           Z6 = nx4+x3

Z3 = nx4+nx1                         Z7 = nx4+nx3

Z4 = x4+x3                            

Виконуємо необхідні перетворення для представлення ФЗ в рамках потрібної серії:

J1=a6*x4+a10*x5+a10*z1+a16*z2+a22*z2=n((na6+nx4)(na10+nx5)(na10+nz1)(na16+nz2)(na22+nz2))

J2=a6*nx4+a7*x6+a9+a16*z3+a17+a19+a20=n((na6+x4)(na7+nx6)(na16+nz3)*na9*na17*na19*na20)

J3=a3*nx1+a13*x2+a24=n((na3+x1)(na13+nx2)*na24)

J4=a2*x5+a2*nx5*x2+a5*x2+a7*x6+a14+a16*z4+a16*z5=n((na2+nx5)*

(na2+n(nx5*x2))(na5+nx2)(na7+nx6)(na16+nz4)(na16+nz5)*na14)

J5=a3*nx5+a5+a15*x4+a22*z4+a22*z5+a25=n((na3+x5)(na15+nx4)*

(na22+nz4)(na22+nz5)*na5*na25)

K1=a1+a13*nx2+a15*z6+a21*z6=n((na1*(na13+x2)(na15+nz6)(na21+nz6))

K2=a10*z1+a11*x1+a12+a14+a22*z3+a23+a25+a26=n((na10+nz1)(na11+nx1)(na22+nz3)*na12*na14*na23*na25*na26)

K3=a2*nx5+a4+a21*x4=n((na2+x5)(na21+nx4)*na4)

K4=a3*x5+a3*nx5*nx2+a4*nx2+a10*nx5*x6+a15*z7+a18+a20=n((na3+ nx5)(na3+n(nx5*nx2))(na4+x2)((na10+n(nx5*x6))(na15+nz7)*na18*na20)

K5=a7*nx6+a8+a9+a21*z7+a26=n((na7+x6)(na21+nz7)*na8*na9*na26)

Формуємо функції виходів автомата:

Y1=a7+a12+a15+a21=n(na7*na12*na15*na21)

Y2=a2+a7+a8+a9=n(na2*na7*na8*na9)

Y3=a3+a6+a10+a14+a19+a25=n(na3*na6*na10*na14*na19*na25)

Y4=a6+a9+a17+a18+a23+a24=n(na6*na9*na17*na18*na23*na24)

Y5=a2+a5+a6+a16+a18+a22+a24=n(na2*na5*na6*na16*na18*na22*na24)

Y6=a10+a20+a26=n(na10*na20*na26)

Y7=a4+a11=n(na4*na11)

Y8=a13+a15+a21=n(na13*na15*na21)

Y9=a5+a12+a16+a22=n(na5*na12*na16*na22)

Y10=a19+a25=n(na19*na25)

Ми отримали ус необхідні вирази для принципової схеми. Будуємо її, користуючись формулами для тригерів та вихідними станами (Лист 1).

2.3 Автомат Мілі

Кодування станів виконуємо за алгоритмом, розробленим для D-тригера. Для цього будуємо таблицю переходів автомата, а потім підраховуємо статистику зустрічання кожного стану. Відсортувавши стани, кодуємо їх так, щоб ті, що зустрічаються частіше, мали якнайменше одиниць.

b1 – 00000          b3 - 00011  b8 -   00111

b4 - 00001  b7 - 00101  b9 - 01011

b14 - 00010         b10 - 01001 b11 - 10011

b17 - 00100                  b12 - 10001 b16 - 10101

b18 - 01000                  b2 - 00110 b19 - 11001

b22 - 10000                  b5 - 01010  b21 - 11010

b13 - 10010        

b6 - 01100

b15 – 10100

b20 - 11000


Вносимо результати в таблицю:

Подпись: Am	Kam	As	Kas	X	Y	ФВ
B1	00000	B2	00110	1	Y2Y5	D3D4
B2	00110	B4	00001	1	Y7	D5
B3	00011	B4	00001	1	Y5Y9	D5
B4	00001	B5
B6	01010
01100	X2
NX2	Y3Y4Y5
Y1Y2	D2D4
D2D3
B5	01010	B7
B8	00101
00111	NX4
X4	Y2
Y2Y4	D3D5
D3D4D5
B6	01100	B4
B7	00001
00101	NX6
X6	Y5Y9
Y2	D5
D3D5
B7	00101	B9	01011	1	Y3Y6	D2D4D5
B8	00111	B10	01001	1	Y7	D2D5
B9	01011	B10
B12
B13	01001
10001
10010	X5
NX5NX6
NX5X6	Y7
Y8
Y3	D2D5
D1D5
D1D4
B10	01001	B11
B12	10011
10001	NX1
X1	Y1Y9
Y8	D1D4D5
D1D5
B11	10011	B14	00010	1	Y1Y8	D4
B12	10001	B3
B14	00011
00010	NX2
X2	Y3
Y1Y8	D4D5
D4
B13	10010	B3	00011	1	Y3	D4D5
B14	00010	B16
B17
B18	10101
00100
01000	X4
NX4NX3
NX4X3	Y4
Y3Y10
Y6	D1D3D5
D3
D2
B15	10100	B17
B18
B18
B20	00100
01000
01000
11000	X4NX3
X4X3
NX4X1
NX4NX1	Y3Y10
Y6
Y6
Y5Y9	D3
D2
D2
D1D2
B16	10101	B17	00100	1	Y4Y5	D3
B17	00100	B19	11001	1	Y1Y8	D1D2D5
B18	01000	B20	11000	1	Y5Y9	D1D2
B19	11001	B1
B21
B22	00000
11010
10000	NX4NX3
X4
NX4X3	Y3Y10
Y4
Y6	-
D1D2D4
D1
B20	11000	B1
B15
B22
B22	00000
10100
10000
10000	X4NX3
NX4NX1
X4X3
NX4X1	Y3Y10
Y5Y9
Y6
Y6	-
D1D3
D1
D1
B21	11010	B1	00000	1	Y4Y5	-
B22	10000	B15	10100	1	Y5Y9	D1D3

D1= b9*nx5*nx6+b9*nx5*x6+b10*x1+b14*x4+b17+b18+b19nx4*x3+b20*nx4* nx1+b20*x4*x3+b20*nx4*x1+b22= b9*nx5+b10*x1+b14*x4+b17+b18+b19nx4*x3+b20*nx4+b20*x4*x3+b22

D2= b4*x2+b4*nx2+b7+b8+b9*x5+b14*nx4*x3+b15*x4*x3+b15*nx4*x1+b15* nx4*nx1+b17+b18+b19*x4= b4+b7+b8+b9*x5+b14*nx4*x3+b15*x4*x3+b15*nx4+b17+b18+b19*x4

D3= b1+b4*nx2+b5*nx4+b5*x4+b6*x6+b14*x4+b14*nx4*nx3+b15*x4*nx3+ b16+ b20*nx4*nx1+b22= b1+b4*nx2+b5+b6*x6+b14*x4+b14*nx4*nx3+b15*x4*nx3+ b16+b20*nx4*nx1+b22

D4 = b1+b4*x2+b5*x4+b7+b10*nx1+b11+b12*nx2+b12*x2+b13+b19*x4= b1+b4*x2+b5*x4+b7+b10*nx1+b11+b12+b13+b19*x4

D5=b2+b3+b5*nx4+b5*x4+b6*nx6+b6*x6+b7+b8+b9*x5+b9*nx5*nx6+ b10*nx1+b10*x1+b12*nx2+b13+b14*x4+b17= b2+b3+b5+b6+b7+b8+b9*x5+b9*nx5*nx6+ b10+b12*nx2+b13+b14*x4+b17

Вихідні стани автомата Мілі:

Y1 = b4*nx2+b10*nx1+b11+b12*x2+b17

Y2 = b1+b4*nx2+b5*nx4+b5*x4+b6*x6= b1+b4*nx2+b5+b6*x6

Y3= b4*x2+b7+b12*nx2+b14*nx4*nx3+b15*x4*nx3+b19*nx4*nx3+b20*x4*nx3

Y4 = b4*x2+b5*x4+b14*x4+b16+b19*x4+b21

Y5 = b1+b3+b4*x2+b6*nx6+b15*nx4*nx1+b16+b18+b20*nx4*nx1+b21+b22

Y6 = b7+b14*nx4*x3+b15*x4*x3+b15*nx4*x1+b19*nx4*x3+b20*x4*x3+ b20*nx4*x1

Y7 = b2+b8+b9*x5

Y8 = b9*nx5*nx6+b10*x1+b11+b12*x2+b17

Y9 = b3+b6*nx6+b10*nx1+b15*nx4*nx1+b18+b20*nx4*nx1+b22

Y10 = b14*nx4*nx3+b18*x4*nx3+b19*nx4*nx3+b20*x4*nx3

Ми отримали відповідні вирази для функцій збудження і вихідних станів автомата Мілі. За необхідністю можна представити їх в рамках деякої серії елементів і побудувати принципову схему.


Заключення

 

В ході проекту ми отримали комбінаційну схему булевої функції в заданому базисі та побудували принципову схему керуючого автомата Мура.

Синтез автомата був виконаний з урахуванням серії КР 1533, тому може бути зроблений та опробований в реальному житті. В цілому курсова робота довела свою важливість у закріпленні отриманих знань та набутті низки звичок щодо проектування цифрових автоматів.


Перелік використаної літератури.

1.           Методичн вказівки до курсової роботи по дисципліні “Прикладна теорія цифрових автоматів”. Одеса. ОГПУ. 1998р.

2.           Мікросхеми серії 1533(555). Стислі теоретичні дані. Одеса. Центр НТТМ ОГПУ. 1975г.

3.           ГОСТ 2.708-81 ЄСКД. Правила виконання електричних схем цифрової обчислювально техніки.

4.           ГОСТ 2.743-82. ЄСКД. Умовні графічні позначення в схемах. Елементи цифрової техніки.

© 2010 Интернет База Рефератов