реферат
Главная

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по делопроизводству

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Лабораторная работа: Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

Лабораторная работа: Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

Основн відомості про аудиторську фірму

·  Аудиторська фірма у формі закритого акціонерного товариства "Аудит-сервіс Inc"

·  Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0036, продовженого рішенням Аудиторської палати України від 15 грудня 2005 року №156/6.

·  Місцезнаходження: 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Б.Лепкого,34.

·  Телефон: (0342) 75-05-01.

Основн відомості про умови договору про проведення аудиту:

Договір на виконання аудиторських послуг: від 04 жовтня 2007р. №261.

При проведенн аудиту використовувались:

1. Установчі документи та документи по формуванню статутного капіталу;

2. Первинні документи;

3. Сальдові відомості;

4. Розшифровки, листи;

5. Інвентаризаційні описи;

6. Фінансова звітність за 2007р.;

7. Примітки до річної звітност за 2007р.;

8. Юридичні справи ;

9. Кредитні угоди;

10. Особові рахунки підприємств, фізичних осіб та господарської діяльності Банку.

Шляхом аналізу, тестування та оцінки основних важливих показників діяльності Банку та тенденцій його розвитку, фінансової, господарської документації та облікових бухгалтерських регістрів отримані докази та зроблено висновки, які наведено у аудиторському звіті.

На нашу думку фінансові звіти представляють достовірно у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан ЗАТ АКБ "Львів" станом на 31 грудня 2007р. та фінансові результати за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Національних стандартів бухгалтерського обліку.

Аудиторська перевірка проводилась з відома осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність Банку.


Примітки до фінансової звітності Банку

1. Загальні відомості про Банк

Повна назва: Закрите акціонерне товариство акціонерно-комерційний банк "Львів".

Місце знаходження: м. Львів, вул. Сербська, 1.

ЗАТ АКБ "Львів", правонаступником АКБ "Львів", який було засновано рішенням Загальних зборів акціонерів 15.11.2001р.

Комерційний банк "Львів" був створений у формі товариства з обмеженою відповідальністю та зареєстрований НБУ 14 жовтня 1991р. за №28, перетворений у ЗАТ АКБ "Львів", рішенням зборів учасників від 16.09.1993р.

Державна реєстрація банку проведена 14.10.1991р. виконавчим комітетом Львівської місько ради за № 14151200000010242.

Нова редакція статуту затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів 20.09.2007р., погоджено Управлінням НБУ у Львівській області 20.09.2007р. за №26/2 та зареєстровано Львівською міською радою 25.09.2007р. за №14151050005010242.

Банк універсальною кредитно-фінансова установою, що входить до єдиної банківсько системи України.

Звітність, що надана на перевірку, охоплює період, що почався 01.01.2007р. і закінчився 31.12.2007р.

Банк нада підприємствам, установам та громадянам майже всі види банківських послуг, здійсню банківські операції, в Україні.

Основні види діяльності Банку:

-            приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

-            відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків–кореспондентів, у тому числі, переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

-            розміщення залучених коштів від свого імені, за власний рахунок та на власний ризик;

-            операц з валютними цінностями;

-            організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

-            здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені;

-            послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів.

Клієнти ЗАТ АКБ "Львів"

Юридичні особи

Фізичні особи, в т.ч.

Фізичні особи суб`єкти підприємницької діяльності

Всього
Станом на 01.01.2007р. 1822 7524 9346

Станом на 31.12. 2007р. функціонують 19 відділень, з них:

-            у м. Львові та у Львівській області – 17;

-            за межами 2.

ЗАТ АКБ "Львів" є:

·           членом Європейської Бізнес Асоціації;

·           дійсним членом Асоціації банків Львівщини,

·           членом Київської міжнародної фондової біржі,

·           дійсним членом Асоціації українських банків,

·           членом Львівської торгово-промислово палати,

·           учасником Національної системи масових електронних платежів,

·           учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

·           учасником Професійної асоціації реєстраторів та депозитаріїв;

·           учасником Першої Фондової Торгово Системи.

·           Членом Міжрегіонального фондового союзу.


2. Умови здійснення діяльності

Свою діяльність Банк здійснює на підставі банківської ліцензії від 02.04.2002р. №54 та додатків до дозволу

- від 02.04.2002 за №54-1;

- від 15.01.2007 за №54-2.

Станом на 31.12.2007р. Банк мав право на здійснення нижче наведених операцій:

1.Операц з валютними цінностями:

- неторговельн операції з валютними цінностями;

- ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

- ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті;

- ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

2.Емісія власних цінних паперів.

3.Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.

4.Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррейтинг).

5.Здійснення нвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

6.Операц за дорученням клієнтів або від свого імені:

- з нструментами грошового ринку;

- з нструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

- з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.

7.Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

8.Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

9.Діяльність з ведення реєстрів власних іменних цінних паперів.

Додатком до дозволу від 18.01.2008р. за № 54-3 дозволено:

·           залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

·           операції з банківськими металами на валютному ринку України

В своїй діяльності ЗАТ АКБ "Львів" керується Законом України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121-ІІІ (зі змінами), "Положенням про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", затвердженим постановою Правління НБУ від 31.08.2001р. №375 (зі змінами), "Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій", затвердженим постановою Правління НБУ від 17.07.2001р. №275 (з змінами), "Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затвердженою постановою Правління НБУ від 28.08.01р. №368 (зі змінами), Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженим постановою Правління НБУ від 17.06.2004р. №280 (зі змінами), статутом Банку, своїми внутрішніми документами та іншими документами НБУ та законодавчими нормативними актами.

Протягом 2007р. Банк не позбавлявся права і не припиняв здійснення банківських операцій, право на здійснення яких йому надано.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що фінансово-господарськ операції проводяться Банком у порядку, встановленому НБУ. Фактів здійснення операцій, на які Банк не має ліцензії (дозволу), не встановлено. Основн вимоги, які пред`являються при ліцензуванні, Банком дотримуються.

Принципи підготовки фінансової звітності вимагають, щоб керівництво Банку зробило оцінку припущення, які можуть вплинути на враховані суми активів і зобов`язань, а також розкриття непередбачених активів і зобов`язань на дату фінансово звітності, а також враховані суми прибутку за звітний період. Дійсні результати можуть відрізнятися від проведеної оцінки.

Фінансова звітність Банку складена і відображена у звітності в національній валют гривні (тисячах).

Структура управління Банком

Організаційна структура Банку дає можливість забезпечити ефективне надання послуг клієнтам Банку.

Станом на 31.12.2007р. затверджено та діють Положення та нормативні акти ЗАТ АКБ "Львів":

·           Положення про правління ЗАТ АКБ "Львів".

·           Положення про управління справами.

·           Положення про управління обліку, звітності та контролю .

·           Положення про господарський відділ.

·           Положення про політику управління активами та пасивами.

·           Положення про кредитування.

·           Положення про інвестиційну політику.

·           Положення про тарифний комітет та тарифні комісії.

·           Положення, що визначають порядок діяльності структурних підрозділів Банку.

·           Положення, що стосуються організаційної політики Банку, внутрішнього розпорядку, документообігу, фінансового моніторингу, тощо.

·           Положення та правила, які регулюють порядок здійснення банківських операцій.

·           Інш положення, що охоплюють усі сфери господарської та фінансової діяльності Банку та всі види послуг, що надає Банк.

Усі діюч локальні нормативно-правові акти відповідно оформлені.

Відповідно до статуту Банку органами управління є:

·            Загальн збори акціонерів

·            Спостережна Рада Банку

·            Правління Банку

Вищим органом управління Банком є Загальні збори акціонерів Банку.

Спостережна Рада Банку, що здійснює контроль над поточною діяльністю Правління Банку, приймає та затверджує найважливіші акти в діяльності Банку і представля нтереси акціонерів Банку.

Спостережна Рада Банку призначає: Голову Правління Банку, його заступників, головного бухгалтера Банку та членів Правління.

Спостережна Рада підзвітна тільки Загальним зборам акціонерів, свою роботу здійснює на підстав Положення, яке затверджене рішенням загальних зборів від 12.12.2003р.

Спостережна Рада:

·            здійсню контроль за діяльністю Правління Банку по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів і Ради Банку;

·            розгляда квартальні звіти роботи Банку, які представляє Правління, і приймає рішення по них;

·            аналізу дії Правління Банку щодо його діяльності і виносить по них свої висновки;

·            виносить рішення по звітах Ревізійної комісії;

·            вибира відкликає членів Правління Банку та визначає терміни їх повноважень;

·            затверджу Положення про Правління Банку;

·            затверджу форми, системи, порядок та розміри оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління Банку;

·           нше.

Засідання Спостережної Ради проводяться за необхідності, але не менше одного разу на три місяці.

Протоколи засідань Спостережної Ради Банку на вимогу акціонерів пред’являються Загальним зборам акціонерів разом з звітом про діяльність Ради Банку на протязі року.

Головним виконавчим органом Банку, що здійснює керівництво його поточною діяльністю та несе відповідальність за ефективність його роботи, є Правління Банку.

Роботою Правління керує Голова Правління. Управління банком здійснюють заступники Голови Правління:

 - з корпоративного бізнесу;

          - з роздрібного бізнесу;

          - з питань розвитку банку.

 Голова Правління має право без доручення здійснювати дії від імені Банку, може наділяти цим правом інших членів Правління.

Крім понад двадцять штатних структурних підрозділів у банку діють також Кредитний комітет, малий кредитний комітет, кредитні комісії, Тарифний комітет та Комітет з питань управління активами та пасивами.

Правління Банку вирішує всі питання діяльності Банку, крім тих, які відносяться до компетенц Загальних зборів та Спостережної Ради Банку.

Правління Банку підзвітне в своїй діяльності Загальним зборам акціонерів і Спостережній Рад Банку. На своїх засіданнях Правління розглядає питання поточної і перспективно діяльності Банку. На початку року затверджується план роботи Правління на рік.

Рішення Правління Банку приймаються простою більшістю голосів і оформляється протоколом.

За 2007р. відбулося 170 засідань Правління Банку. На виконання рішень Правління оформляються виписки з рішень, які надаються під розписку відповідальним особам банку.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку проводиться Ревізійною комісією. Перевірка проводиться, як планово, за дорученням Загальних зборів акціонерів, так і на вимогу Спостережної Ради Банку, або на вимогу акціонерів, які володіють не менше 10% голосів. Ревізійна комісія звітується лише перед Загальними зборами акціонерів. Результати проведених перевірок комісія направляє Загальним зборам Спостережній Раді банку.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів терміном на 5 років. Члени Правління і Спостережної Ради Банку не можуть бути в ревізійній комісії. Без висновків ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати баланс.

В структурі Банку діє відділ внутрішнього аудиту, який підпорядковується безпосередньо Спостережній Раді Банку.

Аудитори вважають, що система управління Банку є достатньо дієвою, розроблені внутрішні положення охоплюють усі сфери господарської та фінансової діяльності Банку та відповідають вимогам чинного законодавства, у тому числі НБУ.

3. Облікова політика і методи оцінки. Адекватність бухгалтерського обліку

Облікова політика в Банку здійснювалась відповідно до Положення "Про облікову політику ЗАТ АКБ "Львів".

Облікова політика Банку ґрунтується на наступних основних принципах і методах:

- повне висвітлення

- превалювання сутності над формою

- автономність

- обачність

- безперервність

- нарахування та відповідність доходів і витрат

- послідовність

- історична (фактична ) собівартість.

Активи зобов`язання оцінені та відображені в обліку таким чином, щоб не переносити снуючі фінансові ризики, які потенційно загрожують становищу Банку, на наступні звітні періоди.

Процедури бухгалтерського обліку в Банку виключають можливість здійснення взаємозаліку (крім випадків, передбачених чинним законодавством) активів та зобов`язань, або доходів та видатків як у бухгалтерських записах, так і у фінансовій звітності, а саме:

- кредитів, депозитів, іншої кредиторської і дебіторської заборгованості різних юридичних та фізичних осіб;

- кредитів, депозитів, ншої кредиторської і дебіторської заборгованості одних і тих же юридичних та фізичних осіб, що враховуються в різних валютах та з різними строками погашення;

- депозитів та кредитів, наданих під заставу депозиту, якщо інше не визначене відповідними законодавчими актами;

-            витрат та доходів тієї ж юридично особи.

Облік в Банку комп’ютеризований, ведеться в розрізі Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (затвердженого постановою Правління НБУ від 17.06.2004 № 280, зі змінами), відповідає вимогам "Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України" (затвердженого Правлінням НБУ 30.12.98р. №566, зі змінами) та іншим нормативним документам та вказівкам НБУ.

Облікова політика Банку відповідає встановленим нормативним вимогам, фінансова звітність Банку правильно відображає наявні активи та пасиви і містить достатній обсяг інформації про фактичн та можливі результати операцій.

Визначення валових доходів та витрат Банку в податковому обліку здійснюється у відповідності до вимог Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22.05.97р. 283/97-ВР (зі змінами і доповненнями).

Податковий облік основних засобів та амортизаційних відрахувань відокремлено від бухгалтерського.

Ми впевнились у тому, що:

-            наявна повнота бухгалтерського обліку – всі здійснен банківські та господарські операції знайшли відображення на відповідних рахунках бухгалтерського обліку;

-            застосовується необхідний та достатній спектр бухгалтерських рахунків, які дають можливість здійснювати повний облік усіх банківських та господарських операцій, а також наявність їх аналітичної структури для забезпечення детальної та змістовної інформації для прийняття управлінських рішень, складання фінансової, податкової та статистичної звітності;

-            господарські події відображені на момент виникнення, незалежно від часу руху коштів за ними;

-            надається пріоритет економічній суті події над формою документального оформлення;

-            дається окрема оцінка та відображення наявних активів та пасивів в розгорнутому вигляді;

-            фінансова звітність Банку містить достатній обсяг нформації про фактичні та можливі результати операцій Банку;

-            фінансова звітність суттєва та відкрита з максимальною зрозумілістю для внутрішніх та зовнішніх користувачів.

За результатами аудиту встановлено, що облікова політика Банку відповіда встановленим нормативним вимогам, фінансова звітність правильно відобража наявні активи та пасиви Банку і містить необхідний обсяг інформації про фактичні та можливі результати операцій.

Фінансова звітність Банку складена на основі припущення, що протягом періодів, як відображені в цій фінансовій звітності, в Україні не відбувалося гіперінфляційних процесів.

Інвестиц в асоційовані компанії

Банк не проводив інвестиції в асоційовані компанії.

Статт ноземної валюти

Активи зобов`язання, що наведені у фінансовій звітності, і які станом на звітну дату обліковувались Банком в іноземній валюті, представлені в перерахунку в українській гривні за офіційним обмінним курсом НБУ на дату складання звіту. Курсові різниці, що протягом року виникли по операціях в іноземній валюті, враховані в Звіті про фінансові результати в українській гривні за курсом на дату звітності. Виходячи із економічної суті основних операцій, які здійсню Банк, валютою виміру та представлення звітності є гривня. Це означає, що операції у валютах, інших ніж гривня, відображаються як операції в іноземних валютах.

Станом на 31 грудня 2007 та 2006 років основні офіційні обмінні курси, встановлен НБУ, що використовувались для переоцінки в гривні залишків рахунків в іноземній валюті, були наступними:

Станом на 31.12.2007р., грн. Станом на 31.12.2006р., грн.
USD 5,05 5,05
EUR 7,419460 6,650850
RUR (за 10 рублів) 2,0579 1,9179

Банк використовує методику переоцінки усіх монетарних статей балансу в іноземній валюті під час кожної зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют.

Немонетарн статті в іноземній валюті обліковуються за собівартістю за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату визнання.

Вс доходи та витрати в іноземній валюті, що відображені в Звіті про фінансов результати, оцінені по офіційному курсу на дату визнання та відображені за рахунками 6 і 7 класів з використанням технічних рахунків групи 380 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

Під час кожної зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют Банк здійснює також переоцінку позабалансових вимог та зобов’язань з допомогою рахунків розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція".

4. Основи подання фінансової звітності. Статті балансу

Кошти в Національному банку України та готівкові кошти Банку

Як готівкові кошти враховуються банкноти та монети в касах Банку в банкоматах та обмінному пункті. Готівкові кошти наведені в тис.грн.

У даному розділі також представлені кошти, що обліковуються на кореспондентському рахунку в Національному Банку України.

З метою підтримки мінімального рівня ліквідності для забезпечення виконання своїх зобов`язань перед клієнтами, Банк утримує на коррахунку в Національному Банку обов`язковий поточний залишок, що забезпечує виконання нормативу обов`язкового резервування.

Сума коштів на рахунках НБУ наведена по номінальній вартості.

Кошти в інших банках

В даному розділі обліковуються залишки по кореспондентським рахункам, депозитам та кредитам, наданим іншим банкам. Залишки на зазначених рахунках обліковуються, виходячи з номінальної суми заборгованості, зменшеної на суму створених резервів під можливі збитки по цьому виду заборгованості.

Резерв під заборгованість кредитних операцій визначається оцінкою фінансового стану банку-контрагента, та оцінкою своєчасного погашення заборгованості по отриманому кредиту, з врахуванням наданого забезпечення під позики.

Кредити та заборгованість клієнтів

Заборгованість клієнтів відображено за невиплаченою основною сумою боргу, зменшеною на суму резерву під можливі збитки по кредитній заборгованості.

Сукупність резервів, сформованих протягом року, відносяться на витрати періоду. На підставі попереднього досвіду Банку у відношенні збитків по кредитах, керівництво Банку щомісячно переоцінює кредитну заборгованість та, відповідно, адекватність сформованого резерву.

При визначенні резерву під кредити клієнтам, Банк класифікує кредити, враховуючи спроможність позичальника щодо обслуговування заборгованості, його попередню кредитну історію, наявність простроченої заборгованості, поточні економічн умови, з огляду на вартість забезпечення, та може формувати резерв по відповідних несплачених нарахованих відсотках. Якщо заборгованість виражено в ноземній валюті, резерв, сформований в іноземній валюті, перераховується в українську гривню по поточному обмінному курсу на дату балансу.

На підставі оцінки ризику і керуючись принципами своєї кредитної політики, Банк дуже консервативно розглядає надане забезпечення в рамках визначення ризику за кредитом.

Кредитні операції, імовірність виконання зобов'язань за якими з боку позичальника/контрагента банку (з урахуванням фінансового стану позичальника та рівня забезпечення) практично відсутня, та ризик за такими операціями дорівнює сумі заборгованості за ними, визначаються Банком, як "Безнадійні". Кредити, що визнані безнадійними, тобто такими, які не можуть бути повернені, списуються з балансового обліку за рахунок створених резервів під безнадійну та сумнівну заборгованість. Вони не списуються доти, доки не завершаться всі необхідн юридичні процедури і поки остаточно не буде визначена сума збитку.

Відповідно до "Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із цінними паперами в банках України", затвердженої постановою Правління НБУ від 03.10.2005р. №358, нвестиції в цінні папери Банк класифікував таким чином:

- цінні папери у торговому портфелі;

- цінні папери у портфелі банку на продаж;

- цінні папери у портфелі банку до погашення.

Торговий портфель цінних паперів – це цінні папери, придбані банком для перепродажу та, переважно, з метою отримання прибутку від короткотермінових коливань їх ціни.

Портфель цінних паперів до погашення включає цінні папери, що придбані з метою їх утримання до настання строку їх погашення і отримання процентного доходу, а також для використання інших прав, що витікають із права володіння цінними паперами.

Цінні папери в портфелі на продаж - цінні папери, як не належать до торгового портфеля цінних паперів та до портфеля до погашення.

Діяльність на ринку цінних паперів Банк здійснює на підставі:

-        ліценз від 20.10.2004р. серії АБ №113298 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів.

-        локальних нормативно-правових актів (положень) ЗАТ АКБ "Львів".

Цінні папери в торговому портфелі Банку

Банк класифікує цінні папери як торгові, в випадку, коли очікує отримати дохід від короткострокових коливань вартості або маржі дилера, або цінні папери в портфелі, по якому існу тенденція отримання короткострокового прибутку.

Торгові цінні папери обліковуються за вартістю придбання (з врахуванням витрат на проведення операцій), а потім переоцінюються до справедливої вартості в відповідності з ринковою ціною або з використанням різних методів оцінок, в тому числі з врахуванням можливості реалізації цінних паперів в майбутньому.

Цінн папери, що обліковуються в Банку в торговому портфелі та портфелі банку на продаж, є акціями, що випущені українськими підприємствами.

Обсяг операцій на внутрішньому українському фондовому ринку для більшості акцій є незначним, тому наведена вартість може відрізнятися від вартості, що можливо було б отримати по результатах здійснених операцій. Для окремих інвестицій, наявних для продажу, незалежні ринкові індикатори відсутні.

Цінні папери в портфелі на продаж

Вс цінні папери, що належать Банку, обліковуються як утримувані ним інвестиційн цінні папери та цінні папери на продаж як такі, стосовно яких існує намір утримувати та реалізовувати протягом невизначеного періоду часу. Банк визнає ц фінансові активи у балансі, лише тоді, коли він стає стороною договору про придбання активу.

Цінн папери наявні для продажу під час їх первинного визнання оцінюються по їх собівартості, яка є справедливою вартістю наданої за них компенсації та включа усі витрати на проведення операції. Після початкового визнання, цінні папери наявні для продажу, оцінюються за їх справедливою вартістю з урахуванням нарахованих, але несплачених відсотків, за винятком тих інструментів, для яких відсутній активний ринок, і справедливу вартість яких неможливо оцінити. Справедлива вартість таких інструментів була визначена керівництвом з використанням різних оціночних підходів.

Цінн папери в портфелі банку до погашення

Цінн папери в портфелі банку до погашення – це боргові цінні папери, які Банк ма намір утримувати до строку їх погашення. Цінні папери, що утримуються Банком до погашення, первісно оцінюються за амортизованою собівартістю. На дату балансу цінні папери, що утримуються в портфелі до погашення, відображаються за амортизованою собівартістю з використанням ефективної ставки відсотки. Цінн папери у портфелі Банку до погашення переглядаються на предмет зменшення корисност аналогічно до цінних паперів в портфелі на продаж.

Основн матеріальні і нематеріальні активи

Основн матеріальні і нематеріальні активи відображено по вартості придбання, відповідно до вимог П(с)БО.

Протягом звітного року знос нараховувався прямолінійним методом, виходячи з терміну корисно служби активу. Норми амортизації встановлено, виходячи із строку корисно служби активу, протягом якого передбачається його використання. Амортизація нараховується відповідно до груп основних засобів за кожним об’єктом, до досягнення нульового значення вартості об’єкта. Капіталізовані витрати за орендованим майном амортизуються протягом передбачуваного строку корисно служби, але не більше строку оренди.

Відповідно до "Положення про нарахування амортизації необоротних активів" термін використання необоротних активів становить:

Основні засоби Термін, місяців
1 - група - Будівлі власного користування 420-1200
2- група - , в тому числі : машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар (меблі), офісне обладнання, побутові електро–механічн прилади 48-120
3 – група нші основні засоби, які не увійшли до 1 та 2 груп 36-96
Нематеріальні активи До 120

Доходи витрати

Визнання доходів і витрат

Доходи і витрати, загалом, визнаються для цілей бухгалтерського обліку відповідно до методу нарахування.

Критерії визнання доходу і витрат застосовуються окремо до кожної операції Банку. Кожний вид доходу і витрат відображається в бухгалтерському обліку окремо.

В результат використання активів Банку іншими сторонами доходи визнаються у вигляд процентів, дивідендів.

Проценти визначаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами або сум заборгованості Банку.

Дивіденди визначаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.

Умовою визнання процентів є імовірність отримання Банком економічної вигоди, а дивідендів достовірно оцінений дохід.

За операціями з торгівлі фінансовими інструментами прибутки та збитки визнаються за наявност таких умов:

·           покупцев передані ризики і вигоди, пов`язані з правом власності на активи;

·           Банк не здійснює подальше управління та контроль за реалізованими активами;

·           сума доходу може бути достовірно визначена;

·           впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод Банку;

·           витрати, пов`язані із цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Якщо дохід від надання послуг не може бути достовірно оцінений, то він визнається та відображається в бухгалтерському обліку в розмірі здійснених витрат, що підлягають відшкодуванню.

Доходи (витрати) за безперервними послугами (наприклад, комісії за інформаційно-розрахункове обслуговування в системі електронних платежів, за послуги користування системою електронної пошти тощо) визнаються щомісяця протягом усього строку дії угоди про надання (отримання) послуг і відображаються в бухгалтерському обліку за принципом нарахування.

Доходи (витрати) за послугами, що надаються поетапно визнаються після завершення кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання) послуг іі відображаються в обліку за принципом нарахування. Нарахування доходів (витрат) здійснюється з дати оформлення документа, що підтверджує надання (отримання) послуги.

Доходи Банку обліковуються на рахунках 6-го класу. Облік доходів і витрат в ЗАТ АКБ "Львів" базується на принципах нарахування, відповідності та обережності.

Витрати Банку обліковуються на рахунках 7-го класу.

Оподаткування

В фінансовій звітності суми оподаткування обліковуються відповідно до законодавства України. Витрати по податку на прибуток складаються з поточних відрахувань та змін у сумах відстрочених податків. Поточні податки розраховуються згідно прибутку, що очікується протягом року з використанням ставки податку, яка діє на звітну дату.

Позабалансов операції

Позабалансов операції включають різні типи гарантій та поручительств, що надані або отриман банком. Ці статті враховуються на позабалансовому обліку і відображаються по номінальній вартості без вирахування будь-якого отриманого або наданого забезпечення під ці гарантії.

Фінансов нструменти

Всі операції, що х відображає Банк в своєму балансі або звіті про фінансові результати здійснюються на ринкових умовах і таким чином відображені по їх справедливій вартості. Банк не працює з фінансовими інструментами з позабалансовим ризиком. З огляду на це, керівництво Банку вважає, що іншої інформації, яку необхідно було би розкривати для цілей відповідності вимогам МСБО 32 та МСБО 39, ніж та, що вже наведено в відповідній фінансовій звітності, немає.


5. Грошов кошти та кошти на рахунках в НБУ

Інформація щодо залишку грошових коштів надана нижче.

Станом на 31.12.2006р. Станом на 31.12.2007р.
Готівкові грошові кошти 3 748,0 10472,0
Залишки на рахунках в НБУ 6 128,0 16596,0
Всього грошових коштів та залишків на рахунках в НБУ 9876,0 27068,0

До статт Готівкові грошові кошти включаються банкноти та монети в касах Банку, в банкоматах та обмінному пункті.

Сальдо статт Кошти на рахунках в НБУ складаються із коштів, що обліковуються на кореспондентському рахунку в Національному Банку України.

Залишки на коррахунку залежать, в тому числі, і від суми обов`язкового резерву, що розраховується з урахуванням нормативів резервування, які встановлює НБУ для комерційних банків, по рахунках коштів юридичних та фізичних осіб в національній та іноземній валюті.

Казначейськ та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, і цінні папери, емітовані НБУ

Операц з казначейськими та іншими цінними паперами, що рефінансуються НБУ, і цінними паперами, емітованими НБУ, в звітному та попередньому роках Банк здійснював.

Вартість казначейських та інших цінних паперів, що рефінансуються НБУ, і цінних паперів емітованих НБУ на 31.12.2006р. становить – 1987,0 тис. грн., а на 31.12.2007р. 2000,0 тис. грн.


6. Кошти в інших банках

Інформація про залишки по даному розділу балансового звіту, а також типу заборгованост представлена наступним чином.

Стаття Станом на 31.12.2007р. Станом на 31.12.2006р.
Кошти на вимогу в нших банках 6279,0 3072,0
Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках - -
У тому числ розміщені на умовах субординованого боргу - -
Кредити, які надан ншим банкам 14600,0 3030,0
Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями - -
Усього 20879,0 6102,0
Резерви під заборгованість інших банків* (41,0) (6,0)
Усього коштів в нших банках за вирахуванням резервів 20838,0 6096,0
* Резерви під кошти на коррахунках в інших банках (1,3) 0
* Резерви під кредити, які надані іншим банкам (40,0) (6)

7. Кредити та аванси клієнтам. Якість кредитного портфеля

Порядок відображення у Балансовому звіті кредитів проводиться у відповідності до вимог Національного банку України. Формування резерву під нестандартну заборгованість розраховується банком щомісячно у відповідності до Постанови від 06.07.2000р. №279 (зі змінами та доповненнями). Для мінімізації кредитних ризиків Банком створено кредитний комітет, малий кредитний комітет та кредитні комісії.

Кредитним комітетом встановлено максимальний розміри активних операцій в сумі до 700,0 тис. грн., які банк може виконувати без погодження зі Спостережною Радою Банку. Малий кредитний комітет, щодо виконання активних операцій обмежується в сумі, що не перевищує 300,0 тис. грн., при умові , що сума депозиту дорівнює сумі кредиту з нарахованими відсотками за два місяці.


Дан про кредитну заборгованість клієнтів.

На 31.12.2007р. На 31.12.2006р.
Овердрафт, у тому числі: 1191,0 38,0
Сумнівні - -
Прострочені - -
Операції репо - -
Враховані векселі, у тому числі: - -
Сумнівні - -
Прострочені - -
Вимоги, що придбан за операціями факторингу, у тому числі: - -
Сумнівні - -
Прострочені - -
Кредити в поточну діяльність, у тому числі: 317 213,0 132 696,0
Сумнівні 320,0 1 083,0
Прострочені 2 381,0 680,0
Кредити в інвестиційну діяльність, у тому числі: 20 739,0 9 454,0
Сумнівні - -
Прострочені - -
Іпотечні кредити, у тому числі: 35 111,0 1 738,0
Сумнівні - -
Прострочені - -
Фінансовий лізинг (оренда), у тому числі: - -
Сумнівні - -
Прострочені - -
Кредити, що надан органам державної влади, у тому числі: - -
Сумнівні - -
Прострочені - -
Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями - -
Усього кредитів 374 254,0 143 926,0
Резерви під заборгованість за кредитами (3 483,0 ) (2 744,0)
Усього кредитів за вирахуванням резервів під кредити 370 771,0 141 182,0

Залишки за рядком "Овердрафт – прострочений". нульові, в зв'язку з відсутністю залишків за аналітичними рахунками 2207"Прострчені овердрафти фізичних осіб". Залишки за аналітичними рахунками 2207 за попередній рік -126925,00 грн. включені до рядка "Кредити в поточну діяльність – прострочені".

У 2007р. Банк цілеспрямовано розвивав кредитно-інвестиційну діяльність в напрямку нарощення кредитного портфелю, підвищення ефективності кредитування шляхом поліпшення кредитного обслуговування клієнтів і покращення якості кредитного портфелю.

Кредитна політика Банку протягом 2007 року характеризувалась наступними особливостями:

- кредитування суб'єктів господарювання, які обслуговуються в Банку та мають позитивну кредитну історію постійну потребу у кредитних коштах, здійснювалось, в основному, у форм відкриття кредитних ліній; крім того, найпотужнішим клієнтам відкривались мультивалютні кредитні лінії;

- за всіма кредитними лініями, інвестиційними кредитами в кредитних договорах передбачався щомісячний або щоквартальний графік погашення (зменшення ліміту);

- практично вс кредити видавались під заставу майна чи гарантію фінансово стійких підприємств, з коефіцієнтом забезпечення від 1,0 до 2,5 від суми кредиту;

- встановлено жорсткі обмеження щодо надання бланкових кредитів та кредитів під заставу товарів в обігу.

Надана позичальником застава для забезпечення кредиту оприбутковується Банком на позабалансових рахунках розділу 95. Станом на 31.12.2007р. на балансі Банку обліковувалась застава, яка зберігалася у заставодавця на суму 878999,5 тис.грн., в т.ч. по рахунках:

- 9520 – земельні ділянки                – 36521.6 тис.грн.

- 9521 – нерухоме майно                 – 66883.1 тис.грн.

- 9500 – інше майно                         – 378766.5 тис.грн.

- 9523 – інше нерухоме майно        – 396828,1 тис.грн.

- Банк продовжував активно реалізовувати послуги з овердрафтного обслуговування клієнтів, як юридичних, так і фізичних осіб з використанням платіжних карток власної емісії;

- в 2007 році Банком було внесено зміни практично до усіх положень, які регламентують кредитні операції, з врахуванням змін, внесених до чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України;

- кредитний портфель Банку за операціями з клієнтами протягом звітного періоду зріс на 229589,0 тис.грн. (на 162,6%);

- Банк активно здійснював кредитування фізичних осіб в національній та іноземній валюті на споживчі потреби, на купівлю побутової техніки, автомобілів, а також на будівництво і ремонт житла. Кредитний портфель по фізичних особах протягом 2007 року виріс в 4,4 рази та склав на 31.12.2007 р. 134133,1 тис.грн.

Кредитний портфель фізичних осіб станом на 31.12.2007р.

Національна валюта Іноземна валюта (грн. еквів.) Всього в гривневому еквіваленті Питома вага, %
Доларів США Євро
Строкові 47 832 78 005 6 275 132 112 98,45%
Прострочені 454 364 1 263 2 081 1,55%
Сумнівні 0 0 0 0 0%
Разом кредитів 48 286 78 369 7 538 134 193 100%

Банк проводив в 2007 році зважену процентну політику, коригуючи рівень процентних ставок відповідно до змін ситуації на ринку кредитних ресурсів.

 Станом на 31.12.2007р. на балансі Банку обліковується сумнівних та прострочених кредитів клієнтів на загальну суму 2701,0 тис.грн., що становить 0,73 % кредитного портфеля клієнтів, в тому числі за кредитами фізичних осіб – 2 081 тис.грн., або 0,56 % від кредитного портфеля Банку.

Списання безнадійно заборгованості в обов'язковому порядку вирішується на засіданнях Кредитного комітету та Правління Банку, про що оформляються відповідні протоколи.

Списання заборгованості за рахунок спеціальних резервів здійснюються відповідно до вимог статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22.05.97р. 283/97-ВР (зі змінами і доповненнями).

Протягом 2007 року за рахунок сформованих спеціальних резервів під нестандартну заборгованість Банк списав кредитів на суму 1147,5 тис. грн. та провів списання нарахованих до отримання відсотків по безнадійній заборгованості в сумі 15,3 тис.грн.

Безнадійну заборгованість за кредитами списано по таких позичальниках: ЗАТ "Галер" на загальну суму 83,2 тис.грн., ПП "Вишиванка" на загальну суму 11,5 тис.грн., ТзОВ "Іва-Галич" на загальну суму 1 052,8 тис.грн. Повернення раніше списаних кредитів у звітному році не було.

Кредитним комітетом та Правлінням Банку, протягом 2007 р., прийнято рішення про призупинення нарахування відсотків за кредитами на загальну суму 100,1 тис.грн., в т.ч.:

- 46,2 тис.грн. юридичних осіб;

- 53,9 тис.грн. фізичних осіб.

 

Таблиця 2.- Кредити, за якими не нараховувалися відсотки  (тис.грн.)

Рядок Найменування статті Сума кредиту на звітну дату Дата погашення кредиту згідно з угодою Дата припинення нарахування процентів Сума недоотриманого доходу на звітну дату
1 Сумнівна заборгованість за кредитами, наданими банком юридичним особам, за якими прийнято рішення про призупинення нарахування процентів 83 29.12.2002 01.01.2003 2
0 01.04.1996 01.01.1998 27
1.1 З них пов'язаним особам 0 - - 0
2.1 З них пов'язаним особам - - - 0
3 Усього 83 29

Списана заборгованість за кредитами обліковується на позабалансових рахунках 9610, 9611, а списані проценти на позабалансових рахунках 9600, 9601. Після перенесення безнадійної заборгованості на вказані рахунки Банк продовжує роботу з клієнтами щодо повернення вказаної заборгованості.

З позабалансових рахунків безнадійна заборгованість списується згідно рішення Правління відповідно до норм чинного законодавства.

Якщо позичальник повністю або частково погашає заборгованість, попередньо списану Банком за рахунок спеціальних резервів, Банк збільшує дохід на отриману суму.

Станом на 31.12.2007р. сума сформованого резерву по процентах складала 428,0 тис.грн.

Структура кредитів за видами економічної діяльності позичальників наведена в табл.2.

Таблиця 3. - Структура кредитів за видами економічно діяльності позичальників.

Вид економічної діяльності Код Звітний рік % Поперед-ній рік %
2 3 4 5 6 7
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги 01 2 671,0 0,7 - -
Виробництво харчових продуктів, напоїв 15 2 122,0 0,6 13 230,0 9,19
Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра 18 2 416,0 0,63 650,0 0,45
Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів 20 259,0 0,07 - -
Виробництво паперової маси, паперу, картону та виробів з них 21 11 844,0 3,1 7 454,0 5,18
Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації 22 1 515,0 0,4 9,0 0,01
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 26 571,0 0,15 - -
Металургійне виробництво 27 153,0 0,04 - -
Виробництво готових металевих виробів 28 - - - -
Виробництво машин та устаткування 29 182,0 0,05 65,0 0,05
Виробництво електричних машин та устаткування 31 220,0 0,06 3 004,0 2,09
Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устаткування, годинників 33 3 391,0 0,9 570,0 0,40
Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів 34 7 500,0 1,96 - -
Виробництво інших транспортних засобів 35 - - - -
Виробництво меблів; виробництво іншої продукції 36 - - 9,0 0,01
Виробництво та розподілення електроенергії, газу, пари та гарячої води 40 567,0 0,15 - -
Будівництво 45 26 758,0 7,0 19 190,0 13,33
Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт 50 17 256,0 4,52 5 005,0 3,48
Оптова торгівля та посередництво в оптовій торгівлі 51 60 398,0 15,82 33 956,0 23,59
Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 52 22 779,0 5,98 12 652,0 8,79
Діяльність готелів та ресторанів 55 16 775,0 5,18 519,0 0,36
Діяльність наземного транспорту 60 1 419,0 0,37 1 021,0 0,71
Додаткові транспортні послуги та допоміжн операції 63 2 254,0 0,6 - -
Грошове та фінансове посередництво 65 14 600,0 3,82 - -
Операції з нерухомим майном 70 23 348,0 6,12 7 000,0 4,86
Оренда машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 71 13 026,0 3,42 5 623,0 3,91
Діяльність у сфері інформатизації 72 - - - -
Дослідження та розробки 73 659,0 0,17 60,0 0,04
Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям 74 15 550,0 4,07 484,0 0,34
Державне управління 75 - - 5,0 -
Освіта 80 - - - -
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 85 95,0 - 71,0 0,05
Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів 90 179 0,02 - -
Діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг 92 168,0 0,04 282,0 0,2
Надання індивідуальних послуг 93 429,0 0,11 2 584,0 1,8
Кредити, які надані фізичним особам 132 644,0 34,76 30 483,0 21,18
Усього 381 748,0 100 143 926,0 100

Перевірено окремі кредитні справи за діючими в 2007 р. кредитами. По всіх перевірених кредитних справах документи, необхідні для надання кредитів, є в наявност оформлені згідно чинного законодавства та вимог НБУ.

Під час перевірки аудитори проаналізували дотримання загальних принципів проведення кредитних операцій: пролонгації заборгованості, нарахування доходів, а також обліку нарахованих доходів та прострочених нарахованих доходів на відповідних рахунках. Порушень не виявлено.

Таблиця 4. - Інформація про рух резервів під заборгованість за кредитами

Рядок Рух резервів Звітний рік Попередній рік
1 Залишок на 1 січня 2 774 2 509
2 Відрахування до резервів під: 5 476 1 715
2.1 нестандартну заборгованість; 4 608 1 489
2.2 стандартну заборгованість. 868 226
3 Списання активу за рахунок резервів (зазначити, які саме). (1 147) (611)
4 Зменшення резерву під : (3 620) (869)
4.1 нестандартну заборгованість (у разі поліпшення кредитного портфеля); (3 381) (693)
4.2 стандартну заборгованість ( у разі погіршення кредитного портфеля або її погашення). (239) (176)
5 Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 3 483 2 744

Формування спеціальних резервів під стандартну та нестандартну заборгованість для покриття кредитного ризику за кредитами, наданими клієнтам, здійснюється на балансових рахунках (залишки станом на 31.12.2007р.):

- 2400 "Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами,

 як надані клієнтам"     – 2749,0 тис.грн.

- 2401 "Резерви під стандартну заборгованість за кредитами,

 як надані клієнтам"     – 734,3 тис.грн.

Також сформовано резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими процентними та комісійними доходами за операціями з клієнтами (залишок на 31.12.2007р.)

- 2490 "Резерви під сумнівну заборгованість за нарахованими

 доходами за операціями з клієнтами"     - 428,0 тис.грн.

Резерви за виданими банком зобов’язаннями за станом на 31.12.2007 року становлять:

- 3690 "Резерви за виданими зобов`язаннями" – 0,4 тис.грн.

Для відшкодування можливих збитків Банком створений резервний фонд в сумі 5227,5 тис.грн., який обліковується на балансовому рахунку 5021. Списання безнадійної заборгованості Банком здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, у тому числі "Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків" з подання Кредитного Комітету Банку на підставі рішень Правління про визнання заборгованості безнадійною і списання її з балансових рахунків на позабалансові.

За результатами аудиту встановлено, що у 2007р. списання заборгованостей без попереднього формування резервів не відбувалось.

Списана заборгованість за кредитами обліковується Банком на позабалансовому рахунку 9611, а списані доходи – на позабалансовому рахунку 9601. На вказаних рахунках безнадійна заборгованість обліковується протягом терміну позовної давност Банк продовжує роботу з клієнтами щодо повернення вказаної заборгованості. По закінченні терміну позовної давності безнадійна заборгованість списується з позабалансових рахунків.

Станом на 31.12.2007р. на позабалансовому рахунку 9611 обліковується безнадійна заборгованість відповідно в сумі 1926,1 тис.грн.

В системі бухгалтерського обліку в 2007р. кредити, надані суб`єктам господарсько діяльності та фізичним особам, відображені на рахунках другого класу за сумою основного боргу. На контрактивних рахунках цього ж класу відображені суми сформованих резервів на покриття можливих втрат за кредитними операціями.

Кредитний портфель Банку за наданими кредитами, за станом на 31.12.2007р. становить 387705,0 тис.грн., в т.ч.:

- фізичним особам                  – 134133,1 тис.грн.

- юридичним особам              – 238972,0 тис.грн.

- міжбанківські кредити         – 14600,0 тис.грн.


Таблиця 5.- Динаміка середньозваженої процентної ставки по кредитах за 2006-2007рр.

Роки Середньозважена процентна ставка за кредитами, %
У гривнях USD EUR
2006 17,03 % 11,63 % 12,56%
2007 17,20 % 13,31 % 11,90 %

Таблиця 6.- Середньозважен відсоткові ставки по кредитах за 2007р.,%

Валюта Міжбанківські кредити Кредити юридичним особам Кредити фізичним особам
Гривня 4,40 16,90 18,37
USD 6,52 12,74 12,1
EUR 3,61 11,87 11,91

При розрахунку процентних доходів за кредитами клієнтів у Банку використовується метод "факт/факт" – фактична кількість днів в місяці і році.

В організації обліку кредитних операцій Банк дотримується загальних принципів бухгалтерського обліку: строкова заборгованість, прострочена заборгованість, а також нараховані доходи та прострочені нараховані доходи обліковуються за відповідними рахунками тієї групи Плану рахунків, в якій обліковується номінал кредиту (сума основного боргу за кредитною угодою); сумнівна заборгованість обліковується за окремими групами рахунків, але в розрізі балансових рахунків, що визначають конкретну групу кредитів, щодо яких заборгованість визначається сумнівною.

На наш погляд, кредитний портфель Банку можна вважати якісним.

Аналіз позичальників проводиться по об’єктивних та суб’єктивних показниках, що да можливість не тільки зробити висновок про фінансовий стан позичальника, а й оцінити перспективність його розвитку.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що стан роботи Банку по формуванню резервів по стандартних та нестандартних позиках в цілому слід вважати добрим. Банк в цілому дотримується порядку формування резервів відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативних актів НБУ.

В цілому за результатами аудиторської перевірки встановлено, що облік кредитних операцій в Банку відповідає вимогам законодавства та нормативних документів НБУ.

Контрольн економічні нормативи щодо кредитування Банком не порушуються.

8. Цінн папери. Якість портфеля цінних паперів

Порядок здійснення та відображення в бухгалтерському обліку інформації про операції з придбання, продажу, розміщення, випуску, обігу, погашення та зберігання цінних паперів регулює затверджене рішенням Правління Банку "Положення про порядок придбання, продажу, обліку та зберігання ЗАТ АКБ "Львів" цінних паперів, а також операцій з ними".

Діяльність банку на фондовому ринку проводилась з наступними контрагентами:

·           Національний банк України, як генеральний агент з розміщення державних цінних паперів (ОВДП, ПДВ–облігацій), емітованих Міністерством фінансів України;

·           комерційн банки, з якими укладались угоди щодо купівлі-продажу цінних паперів;

·           Асоціація "Перша Фондова Торговельна Система", як торговельно-інформаційна система на ринку цінних паперів;

·            інші юридичн особи (виробничі підприємства, фінансові посередники, інвестиційні компанії, нститути спільного інвестування, торговці цінними паперами) і фізичні особи, з якими укладались:

- угоди щодо купівлі-продажу цінних паперів;

- комісійні угоди (договори доручення) щодо купівлі-продажу цінних паперів;

- договори про відкриття рахунку в цінних паперах.

Цінн папери в торговому портфелі банку

В торговому портфелі Банку обліковуються облігації ВАТ "Родовід Банк" за справедливою вартістю, за балансовим рахунком 3005 "Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку", з визнанням переоцінки через прибутки/збитки.

Облігації ВАТ "Родовід Банк" в сумі 13 000 тис.грн. станом на 31.12.2007 року перебувають в заставі ВАТ "Кредобанк" згідно договору застави від 06.12.2007р. В018/07.

Цінн папери в торговому портфелі банку

Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік
1  Боргові цінні папери 13 018 0
2  Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком 0 310
3  Усього 13 018 310

Результат переоцінки відображався в бухгалтерському обліку на дату балансу за аналітичним рахунком балансового рахунку 6203 на суму різниці між справедливою вартістю цінного паперу та його балансовою вартістю в кореспонденції з рахунками переоцінки. За 2007 рік процентні доходи склали – 657,3 тис.грн.

Цінн папери в портфелі банку на продаж

Цінн папери, наявні для продажу, оцінюються за справедливою вартістю, та за собівартістю, якщо справедливу вартість їх достовірно визначити неможливо.

Станом на 1 січня 2008 в портфелі банку на продаж обліковуються облігації внутрішньої місцево позики м. Львова та акції ВАТ АСК "Дністер".

Отриман банком дивіденди відображено за балансовим рахунком 6300, процентні доходи 3118, 6052.


Станом на 31.12.2007р. Станом на 31.12.2006р.
Боргові цінн папери 462 0
Акції та інші цінн папери з нефіксованим прибутком 19 075 310
Усього 19 537 310
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Усього цінних паперів у портфелі банку на продаж за вирахуванням резервів 19 537 310

Цінні папери в портфелі банку до погашення

В портфелі Банку до погашення обліковувались корпоративні облігації підприємств, а саме: облігації внутрішньої місцевої позики м. Львова, ОВДП та облігації ВАТ СК "Універсальна".

За облігаціями СК "Універсальна" сформовано резерв у сумі 50 тис.грн., по облігаціях Львівської міської ради резерв становить 9 тис. грн.

Облігації ВАТ СК "Універсальна" перебувають в заставі під кредит рефінансування НБУ згідно Договору Ф-220/10П-2007.

Найменування статті Станом на 31.12.2007р. Станом на 31.12.2006р
Боргові цінні папери 2 500 3 000
Резерви під знецінення цінних паперів (59) (44)
Усього цінних паперів за вирахуванням резервів у портфелі банку до погашення 2 441 2 956

Первісне визнання відображалось в бухгалтерському обліку по собівартості, дисконту або премії, накопичених процентів на дату придбання.

На дату балансу облігації відображались за амортизованою собівартістю. Резерв формується у сум перевищення балансової вартості ЦП над сумою очікуваного відшкодування. Резерви за операціями з цінними паперами в портфелі банку до погашення відображаються за рахунками балансових груп – 3290.

Визнання доходу та здійснення амортизації дисконту(премії) за облігаціями проводилось один раз на місяць із застосуванням методу ефективної ставки відсотка.

В результаті проведеного аудиту вважаємо за можливе підтвердити вартість цінних паперів в торговому портфелі банку станом на 31.12.2007р. в сумі – 13018 тис.грн, цінних паперів на продаж в сумі 19 537 тис.грн. (за мінусом резервів), у портфелі цінних паперів до погашення (за мінусом резервів) 2441 тис.грн.

У порівнянні з початком року активність Банку за операціями на фондовому ринку дещо підвищилась. Про це свідчать фактичні значення нормативів інвестування:

- норматив нвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) станом на 31.12.2007р. становив 0,46% (проти 0,48% на 31.12.2006р.), при нормі не більше 15,0%;

- загальна сума нвестування (Н12) – 0,46% проти 0,48% станом на 31.12.2006р. (при нормі не більше 60,0%).

9. Інвестиції в дочірні та асоційовані компанії, що не консолідуються

Інвестицій до асоційованих та дочірніх компаній не здійснювалось.

10. Аудит обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів

Операції, пов'язані з придбанням та рухом основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів у тому числі, належать до категор внутрішньобанківських операцій.

Визнання, облік, оцінка та переоцінка основних засобів здійснюється відповідно до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" та "Інструкц з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України", затвердженої постановою Правління НБУ від 20.12.2005р. № 480 (із змінами).

Облік основних засобів ведеться в автоматизованому режимі. На перше число кожного місяця роздруковується звірка даних аналітичного обліку із синтетичним.

Капітальн витрати, які проведені після придбання основних засобів, збільшують їх балансову вартість, а витрати на поточний ремонт і утримання активів відносяться на витрати банку в міру їх здійснення й не впливають на балансову вартість відповідного об’єкта основних засобів.

Амортизація основних засобів здійснюється щомісячно згідно діючого Положення "Про нарахування амортизації необоротних активів ЗАТ АКБ "Львів".

Для нарахування амортизації основних засобів використовується прямолінійний метод нарахування амортизації.

Амортизація нараховується у відповідності до груп основних засобів і терміну корисного використання за кожним об’єктом основних засобів до досягнення балансово вартості об’єкта нульового значення.

В табл.7 наведені дані про основні засоби та їх рух за 2007р.


Таблиця 7. – Основн засоби та їх рух за 2007р., тис.грн.

Групи основних засобів

Залишок на

31.12.2006р.

Рух основних засобів Нараховано амортизацію за рік

Інші зміни

за рік

Залишок на

31.12.2007р.

У т.ч. передані в оперативний

лізинг

Первісна

вартість

Знос Надійшло за рік Вибуло за рік

Первісна

вартість

Знос

Первісна

вартість

Знос

Первісна

вартість

Знос
у т.ч.: заверш. капіт.інвестиції

Первісна

вартість

Знос
1 Земельні ділянки 144 - - - - 4438 4582 -
2 Капітальні витрати на поліпшення земель - - - - - - -
3 Будинки, споруди та передавальні пристрої 14727 (966) 404 404 1603 6 (275) 28117 2346 41645 (3581) 1040 68
4 Машини та обладнання 1309 (744) 1437 1437 (363) 2746 (1107)
5 Транспортні засоби 480 (8) 385 385 (68) 865 (76)
6 Інструменти, прилади, інвентар(меблі) 344 (148) 1523 1523 11 5 (72) 1856 (215)
7 Інші основні засоби 713 (326) 1449 1449 (181) 2162 (507)
8 Бібліотечні фонди 8 (8) - - - 8 (8)
9 Малоцінн необоротні матеріальні активи 170 (162) 296 296 (295) 466 (457)
10 Тимчасові (нетитульні) споруди - - - - - - -
11 Інші необоротн матеріальні активи 24 (6) 886 876 24 9 (46) 886 (43)
12 Усього 17919 (2368) 6370 6370 1638 20 (1300) 32555 2346 55216 (5994) 1040 68

Згідно наказу від 19.09. 07.р. за 193-4-з проведено до оцінку груп "Будівлі" та "Земельні ділянки" станом на 01.10.07р.

Дооцінка проведена професійними оцінювачами, оформлена відповідними актами така дооцінка відповідає вимогам п.16 П(с)БО7 "Основні засоби".

Дана господарська операція в обліку відображена правильно.

Під час аудиторської перевірки було проаналізовано правильність віднесення всіх позицій основних фондів у відповідні групи. Порушень формування груп основних фондів не встановлено.

Основн засоби, прийняті в оперативну оренду, обліковуються Банком на позабалансовому рахунку 9840, залишок на 31.12.2007р. становить 9948,2 тис.грн.

ЗАТ АКБ "Львів" є лізингодавцем. В оперативну оренду здавалась частина приміщення у м. Стрий вартістю 1 040,4 тис.грн.

Облік об’єктів основних засобів, переданих в оперативний лізинг (оренду) ведеться на окремому субрахунку "Оперативний лізинг" балансового рахунку № 4400 "Основн засоби".

Вартість основних засобів прийнятих в оперативний лізинг на 31.12.2007р. становить 9 934,8 тис.грн.

Визнання й оцінка нематеріальних активів здійснюється відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".

Нематеріальн активи відображаються в обліку за історичною вартістю, яка складається з ціни придбання.

В складі нематеріальних активів - вартість програмного забезпечення, що обліковується за історичною вартістю.

Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом, виходячи з терміну корисного використання, який встановлюється Банком. Помилок в обліку, оцінц нарахуванні амортизації нематеріальних активів не виявлено. Тому аудитори мають підставу підтвердити, що первісна вартість нематеріальних активів на 31.12.2007р. складає 780 тис.грн., по залишковій вартості – 554 тис.грн.

Вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження права власності (розпорядження) становить 574 тис.грн.

До інших необоротних матеріальних активів відносяться малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА).

Відповідно до обліково політики вартісна гранична ознака предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів, у 2007 р. встановлена в розмірі 1000 грн.

Матеріальні активи з очікуваним терміном використання до 360 днів вважаються малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП).

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації та відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання. МШП вартістю до 100 грн. списуються без подальшого обліку.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100% його вартості (згідно п.27 П(с)БО 7).

Згідно наказу від 01.10.2007р. №199-2/2-з в Банку проведена повна інвентаризація основних засобів та необоротних МШП станом на 01.10.2007р. Розбіжностей з бухгалтерським обліком не виявлено.

Капітальн нвестиції в Банку обліковуються за собівартістю. Станом на 31.12.2007р. сума не введених в експлуатацію необоротних активів складає 1222 тис.грн. Впродовж року введено в експлуатацію засоби за наступними статтями:


Капітальне будівництво 404
Придбання (виготовлення) основних засобів 4794
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 886
Придбання (створення) нематеріальних активів 548
Інші 296
Всього: 6928

За результатами проведеного аудиту ми підтверджуємо достовірність даних щодо руху необоротних активів Банку за 2007р. та їх залишків на 31.12.2007р., що відображені у примітках до фінансового звіту Банку.

Аналіз обліку інших матеріальних активів.

Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів, а також інших запасів ведеться Банком з дотриманням вимог "Інструкції з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України", затвердженої постановою Правління НБУ 10.12.2004р. №625.

До запасів Банку включаються матеріали, що призначені для забезпечення його роботи. Запаси відображаються в бухгалтерському балансі як активи та складаються з господарських матеріалів і оборотних МШП.

Передача товарно-матеріальних цінностей зі складу в експлуатацію здійснюється за первісною вартістю на підставі вимог. Вартість товарно-матеріальних цінностей, переданих в експлуатацію, відображається за дебетом рахунків обліку витрат із врахуванням податку на додану вартість, тобто відшкодування ПДВ в частин придбаних для ведення господарської діяльності банку запасів не здійснюється, незважаючи на те, що Банк зареєстрований як платник податку на додану вартість.

Дан про рух товарно-матеріальних цінностей по ЗАТ АКБ "Львів" за 2007р. наведені в табл.5.


Таблиця 5. – Рух товарно-матеріальних цінностей за 2007р., грн.

Рахунок Залишок на 31.12.2006р. Придбано Видано Залишок на 31.12.2007р.
3400 "Запаси матеріальних цінностей на складі" (монети) 1,8 - - 1,8

 

3402 "Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб" 231,3 91,8 176,4 146,7

 

Остання нвентаризація запасів товарно-матеріальних цінностей в Банку була проведена станом на 01.10.2007р. Розбіжностей між даними бухгалтерського обліку та нвентаризації не було. Інвентаризація підтвердила наявність товарно-матеріальних цінностей.

При видачі в експлуатацію оборотних МШП на витрати списується 100% їх вартості. Усі МШП, як знаходяться в експлуатації, закріплені за матеріально-відповідальними особами, що сприяє збереженню матеріальних цінностей Банку.

За результатами проведеного аудиту ми підтверджуємо достовірність даних щодо руху запасів Банку за 2007р. та їх залишків, відображених у примітках до фінансової звітност Банку.

Аудит розрахунків з підзвітними особами та витрат на відрядження, орендних платежів, витрат на паливно-мастильні матеріали та запчастини

В процесі перевірки оформлення операцій з підзвітними особами встановлено, що вони ведуться з дотриманням вимог Постанови КМУ "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" від 23.04.1999р. №663 (зі змінами і доповненнями), а також "Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон", що затверджена наказом Мінфіну України від 13.03.1998р. №59 (зі змінами).

Під час аудиту підзвітних сум на господарські потреби та на відрядження, здійсненого вибірковим методом, порушень не встановлено. Звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, складаються своєчасно.

При вибірковій перевірці документального оформлення звітів про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, термінів звітування виявлено, що в окремих випадках звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, не містять порядкового номера, ідентифікаційного коду підзвітної особи, кількост документів, прикладених до звіту.

Під час проведення аудиту підзвітних сум на господарські потреби та на відрядження порушень не встановлено. Авансові звіти складаються своєчасно, до повного погашення виданих під звіт сум нові суми не видаються. При перевитраті отриманого авансу, заборгованість Банку перед працівниками компенсується у національній валют України. Усі відрядження підтверджені документами, які свідчать про мету відрядження, пов`язану з основною діяльністю Банку.

На балансі Банку обліковуються автомобілі, використання яких пов`язано з основною діяльністю Банку. Протягом місяця в бухгалтерію здаються подорожні листи службового легкового автотранспорту, які перевіряються. На підставі подорожніх листів складають акти списання ПММ згідно "Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті", затверджених наказом Мінтрансу України від 10.02.1998р. №43. До складу валових витрат податкового обліку відноситься 50% вартості палива, спожитого легковими автомобілями. Порушень при списанні паливно-мастильних матеріалів та розрахунку норм списання у ход аудиторської перевірки не встановлено.

Облік паливно-мастильних матеріалів, автомобільних шин та агрегатів, різних вузлів деталей до комп’ютерів та інших машин, інкасаторських сумок, мішків для перевезення та зберігання цінностей ведеться у відповідності до "Інструкц з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України", затвердженої постановою Правління НБУ 10.12.2004р. №625.

Запасн частини до автотранспорту обліковуються та списуються на валові витрати у податковому обліку в межах 10% від балансової вартості основних засобів на початок року під час проведення ремонтних робіт автотранспорту. Списання автозапчастин здійснюється згідно актів. Порушень в обліку автозапчастин не встановлено.

За результатами проведеного аудиту ми підтверджуємо достовірність бухгалтерського обліку розрахунків із підзвітними особами за 2007р., а також правильність та повноту обліку списання паливних матеріалів та запчастин.

11. Аудит нших активів, стану дебіторської заборгованості, доходів до отримання

Доходи до отримання, що нараховані Банком, наведені нижче.

Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік
Усього в т.ч. термін погашення понад 365 днів
1  Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку 0 0 0
2  Казначейські цінні папери 13 0 13
3  Кошти в інших банках 1 0 3
4  Цінні папери в торговому портфелі банку 285 0 0
5  Цінні папери в портфелі банку на продаж 325 0 0
6  Кредити та заборгованість клієнтів 655 0 540
7  Цінні папери в портфелі банку до погашення 59 0 44
8  Інвестиції в дочірні компанії 0 0 0
9  Інші 41 0 7
10 Довгострокові активи, призначені для продажу 0 0 0
11  Усього нарахованих доходів 1 379 0 607
12 Резерви під заборгованість за нарахованими доходами (435) 0 (399)
12 Усього нарахованих доходів за вирахуванням резервів 944 0 208

Інші активи Банку характеризуються показниками, що наведені нижче

Найменування статті Звітний рік, тис.гнр. Попередній рік, тис.грн.
 Банківські метали 0 0
 Запаси матеріальних цінностей 502 234
 Витрати майбутніх періодів 267 17
 Дебіторська заборгованість за податком на прибуток 0 2
 Дебіторська заборгованість за іншими податками та обов’язковими платежами 7 1
 Дебіторська заборгованість за операціями з банками 0 0
Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу валюти: 0 0
Для клієнтів 0 0
За рахунок банку 0 0
 Дебіторська заборгованість за операціями з фінансовими інструментами 0 0
 Дебіторська заборгованість працівникам банку 0 0
 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями банку 352 351
 Інші 532 93
 Усього інших активів 1 660 698
 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками 0 0
 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку 0 0
 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку (352) (381)
Усього інших активів за вирахуванням резервів 1 308 317

 

*заборгованість за Інші склада 532 тис.грн. в тому числі:

·           дебіторська заборгованість за розрахунками

           за цінними паперами            - 0,0 тис.грн.;

·           заборгованість за операціями, здійсненими

 з використанням платіжних карток         - 0,0 тис.грн.;

·           нша дебіторська заборгованість

 за операціями з клієнтами    – 15,7 тис.грн.;

·           дебіторська заборгованість за послуги   – 516,7 тис.грн.

          Довгострокові активи, призначені для продажу.

Операцій з довгостроковими активами, призначеними для продажу, в звітному та попередньому роках банк не здійснював.

Дебіторська заборгованість.

Облік дебіторської заборгованості у Банку відповідає вимогам П(с)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Облік резервів під можливі втрати за дебіторською заборгованістю здійснюється відповідно до вимог, встановлених "Положенням про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторсько заборгованості", що затверджене постановою Правління НБУ від 13.12.2002р. 505 (зі змінами) та внутрішнім Положенням Банку.

Протягом 2007р. проводились відрахування до резервів під сумнівну дебіторську заборгованість. Розмір таких відрахувань у звітному році порівняно з минулим зменшився на 29 тис.грн.

Банком щомісячно проводиться інвентаризація дебіторської заборгованості станом на перше число місяця, наступного за звітним, і з`ясовуються суми заборгованості, на як потрібно створювати резерви.

Підсумовуючи наведені дані про активи Банку аудитори прийшли до висновку:

Активи Банку станом на 31.12.2007р. склали 508598 тис.грн. і у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшились на 329413 тис.грн. або на 183,8%. За рахунок збільшення обсягу заборгованості клієнтів за кредитами (на 229589 тис.грн.), активізації інвестиційної діяльності (на 31920 тис.грн.), дооцінки основних засобів (збільшення основних засобів складає 34745 тис.грн., в т. ч. за рахунок дооцінки - 30209 тис.грн.)

Робоч активи у загальній сумі активів станом на 31.12.2007р. займають 80,1% - 407442 тис.грн. У порівнянні з 31.12.2006р. питома вага робочих активів у загальних активах Банку суттєво не змінилась. У робочих активах найбільшу питому вагу займають видані кредити –72,9% від загальної суми робочих активів (370771 тис.грн.).

Неприбутков активи на 31.12.2007р. становлять 101156 тис.грн., або 19,9% у загальній сум активів Банку. У структурі неприбуткових активів основну питому вагу займають основні засоби і нематеріальні активи – 50998 тис.грн., або 50,4% від загально суми неприбуткових активів. Ресурсна база суттєво виросла в основному за рахунок залучених коштів: кошти клієнтів збільшилися на 178507 тис. грн.., що складає 173,1%. Кошти інших банків зросли на 29770 тис.грн., тобто майже в 3 рази. Крім того банком були емітовані цінні папери (облігації) на суму 47000 тис. грн. Разом з цим зріс і власний капітал більш ніж в два рази (з 60275 тис.грн. на 31.12.2006р. до 128239 тис.грн. на 31.12.2007р.). Зростання власного капіталу відбулося за рахунок збільшення статутного капіталу (на 33 000 тис.грн.) і за рахунок дооцінки основних засобів (на 30209 тис. грн.).

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що документальне оформлення операцій щодо залучення коштів, у цілому, відповідає встановленим нормам чинного законодавства України, у тому числі вимогам НБУ.

Проведений аналіз ресурсів показав, що надмірне запозичення коштів відсутнє, а рівень плати за їх користування відповідає ринковій кон`юнктурі. Аналіз використання ресурсної базі Банку показав, що основна частка ресурсів - це робочі активи, що відповідає характеру діяльності Банку.

12. Заборгованість перед іншими банками

Заборгованість перед іншими банками складає:

Станом на 31.12.2006р. Станом на 31.12.2007р.
Поточні рахунки - -
Міжбанківські кредити та депозити українських банків 8530 39100
Кредити, отримані від НБУ 1800 1000
Всього заборгованість перед іншими банками 10330 40100

Заборгованість перед іншими банками на 31.12.2007 року збільшилась на 29770 тис.грн., в порівнянні із звітною датою попереднього звітного періоду.

Протягом 2007 року Банком залучено міжбанківських кредитів у національній валюті на суму 317 017 тис.грн. (42 830 тис.грн. у 2006 році), в доларах США – на суму 2 190,77 тис.USD (0,0 тис.USD у попередньому році), в євро – 0,0 тис.EUR (0,0 тис.EUR у попередньому році)

13. Заборгованість перед клієнтами

Залучен кошти являються складовою ресурсної бази банків і використовуються для здійснення активних операцій.

Залучення строкових коштів до запитання юридичних та фізичних осіб здійснюються Банком у відповідності з наявними пунктами у ліцензії та чинною нормативною базою України.

Структура залучених коштів Банку:

Рядок Найменування статті Станом на 31.12.2007р. Станом на 31.12.2006р.
1  Кошти суб’єктів господарювання, у тому числі: 175 990 54 157
1.1  Кошти на вимогу 24 584 14 849
1.2  Строкові кошти 151 406 39 308
2  Кошти фізичних осіб, у тому числі: 97 827 46 639
2.1  Кошти на вимогу 3 050 2 071
2.2 Строкові кошти 94 777 44 568
3 Кошти бюджету, спеціальних фондів та інші кошти клієнтів, що утримуються з бюджету 0 0
4 Кошти небанківських фінансових установ, у тому числі: 7 535 1 582
4.1 Кошти на вимогу 1 120 920
4.2 Строкові кошти 6 415 662
5 Інші зобов’язання перед клієнтами 257 724
6 Усього 281 609 103 102

Дан таблиці свідчать про значний ріст залучених коштів (на 178507 тис.грн. або на 173,1%), особливо коштів суб'єктів господарювання, що зросли на 121833 тис.грн., або на 225,0% та коштів фізичних осіб на 51188 тис.грн., або на 109,8%.

Протягом 2007р. Банком було залучено депозитів від пов'язаних сторін на суму:

·     6705,0 тис.грн. або 71,7 % від загального обсягу;

·     365,8 тис.дол. або 19,8 % від загального обсягу;

·     106,9 тис.євро або 8,5 % від загального обсягу.

Середньозважен процентні ставки по депозитах залучених банком від пов'язаних осіб склали:

·     12,80 % в національній валюті;

·     8,74 % в доларах США;

·     7,11 % в Євро.

За 2007р. розповсюджено 3157 основних карток. Станом на 31.12.2007р. загальна кількість діючих карток становить 980 шт.

Банк проводив активне обслуговування фізичних осіб по виплаті приватних переказів з-за кордону.

Кількість вкладників за 2007р. збільшилась на 1,5 тис.чол. Вкладниками Банку є більш ніж 3,6 тис. осіб.

Банк постійним членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 02.09.1999р. За весь період членства Банком сплачено внесків в Фонд на суму 925,8 тис.грн., в т.ч. 249,9 тис.грн. – за 2007р.

Аудиторською перевіркою встановлено, що документальне оформлення операцій щодо залучення коштів в цілому відповідає встановленим вимогам НБУ та чинному законодавству.


14. Інші зобов'язання та нараховані витрати до сплати

Нарахован до виплати витрати станом на 31.12.2007р. складають 6052 тис.грн.,

Нарахован витрати до сплати

Станом на 31.12.2007р. Станом на 31.12.2006р.
Кошти банків 112 4
Кошти клієнтів 4 563 1 253
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 0 0
Боргові цінні папери, емітовані банком 1 336 0
Нарахування за заробітною платою та інші нарахування працівникам банку 0 0
Інші 41 91
Усього 6 052 1 350

Розподіл інших зобов’язань

Найменування статті Станом на 31.12.2007р. Станом на 31.12.2006р.
 Субординований борг 4 000 4 000
 Доходи майбутніх періодів 30 3
 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю 31 8
 Кредиторська заборгованість за податком на прибуток 388 100
 Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток 142 9
 Дивіденди до сплати 6 7
 Банківські резерви на покриття ризиків та втрат 1 1
Усього 4 596 4 128

Банківські резерви на покриття ризиків і втрат

Звітний рік Попередній рік
 Резерви за виданими зобов'язаннями 0 0
 Резерви під курсові ризики 0 0
 Інші резерви (резерв за операціями з позабалансовими рахунками) 1 1
 Усього 1 1

Порушень в оформленні договорів на залучення коштів від юридичних та фізичних осіб за результатами аудиторської перевірки не встановлено.

15. Аудит акціонерного капіталу. Відповідність формування капіталу Банку, фондів вимогам нормативно-правових актів НБУ

 

За результатами аудиту встановлено, що станом на 31.12.2007р. власний капітал Банку складає 128239 тис.грн. Величина власного капіталу Банку за 2007р. збільшилась на 67964 тис.грн., що складає 12,8%.

Структура власного капіталу Банку має такий вигляд

№ рах. Назва рахунка На 31.12.2006р., тис.грн. На 31.12.2007р., тис.грн.
1 2 3 4
5000 Зареєстрований статутний капітал Банку 47305 80305
5001 Сплачений статутний капітал Банку 0 0
5002 А Акції, викуплені у акціонерів -185 0
5010 Емісійні різниці 0 230
5020 Загальні резерви 0 0
5021 Резервний фонд 3626 5227
5022 Інші фонди банку 0 0
5031 Непокритий збиток минулого року 0 0
5100 Результат переоцінки основних засобів 7928 38137
5999 Прибуток поточного року 1601 4340
Сукупний капітал 60275 128239

Протягом року статутний капітал збільшено за рахунок додаткової емісії акцій. На збільшення статутного капіталу направлено нараховані за результатами діяльності у 2006р. дивіденди. Дивіденди розподілені наступним чином:


Дивіденди за акціями

Станом на 31.12.2007р. Станом на 31.12.2006р.
Дивіденди на початок року 7 11
Дивіденди, що оголошені протягом року 0 0
Дивіденди, що спрямовані на придбання акцій нової емісії 0 0
Дивіденди, що спрямовані на поповнення статутного капіталу протягом року 0 0
Дивіденди, що сплачені протягом року (1) (4)
Дивіденди на кінець року 6 7

Статутний капітал Банку сформований у вигляді акціонерного капіталу шляхом емісії та продажу акцій. Основна частка сплаченого акціонерного капіталу належить юридичним особам і складає 99,952%, частка фізичних осіб становить 0,048%. Власником істотної участі в Банку є ТзОВ "Нью Прогрес Холдінг," частка якого в статутному капіталі Банку становить 99,61%. Частка керівництва Банку в статутному капіталі складає менше 1%. Реєстр акціонерів ЗАТ АКБ "Львів" веде самостійно. За результатами перевірки аудитори вважають за можливе підтвердити розмір статутного капіталу, оплаченого в сумі 80305 тис.грн., відображеного в балансі станом на 31.12.2007р.

Таблиця 9 – Розрахунок регулятивного капіталу ЗАТ АКБ "Львів" станом на 31.12.2007 р.

Показник Сума
Основний капітал 85183,5
Додатковий капітал 16093,2
Відвернення 0
Сума перевищення нормативів Н7 та Н9 0
Сума перевищення основних засобів 0
Розмір регулятивного капіталу 101276,7

Отже, станом на 31.12.2007р розмір регулятивного капіталу становить 101276,7 тис.грн. Крім того аудитори вважають за можливе збільшити його величину на суму дооцінки основних засобів (32555 тис.грн.).

16. Прибуток на акцію

Сума базисного прибутку на акцію розрахована шляхом розподілу всього прибутку звітного року, що належить акціонерам на загальну кількість простих акцій, що перебували в обліку протягом звітного періоду, за вирахуванням акцій, як викуплені у акціонерів. Банк не має акцій, які б призвели до зменшення прибутку на акцію. Тобто, сума скоригованого прибутку на акцію дорівнює базисній.

Станом на 31.12.2006р. Станом на 31.12.2007р.
Чистий прибуток звітного року, тис.грн. 1601 4340
Середньозважена кількість простих акцій в обігу, шт. 473 053 380 803 053 380
Базисний та скоригований прибуток на акцію, грн.. на акцію 0,003 0,005

17. Чистий процентний дохід. Процентні витрати

Чистий процентний дохід та чисті процентні витрати Банку представлено наступним чином:

Процентний дохід: На 31.12.2007р. На 31.12.2006р.
За коштами в банках 497,0 293,0
За кредитами клієнтам 32 342,0 14 241,0
За цінними паперами в торговому портфелі банку 657,0 -
За цінними паперами в портфелі банку на продаж 253,0 -
За цінними паперами в портфелі банку до погашення 615,0 139,0
Інший - -
Всього 34 364,0 14 673,0

Процентні витрати за звітний період склали:

На 31.12.2007р. На 31.12.2006р.
Процентні витрати:
За коштами, що отримані від банків (1 543,0) (1 193,0)
За коштами, що отримані від клієнтів (15 766,0) (5 629,0)
За коштами небанківських фінансових установ (198,0) (107,0)
За цінними паперами власного боргу (374,0) -
Інші (480,0) (459,0)
Всього (18 361,0) (7 388,0)

18. Чистий комісійний дохід. Торговельний дохід. Дохід у вигляді дивідендів

Чистий комісійний дохід визначено із таких показників.

На 31.12.2007р. На 31.12.2006р.
Комісійний дохід, тис.грн. 5670,0 2500,0
Комісійні витрати, тис.грн. (378,0) (220,0)

Торговельний дохід Банку становить

На 31.12.2007р. На 31.12.2006р.
Іноземна валюта (реалізований результат) 991,0 302,0
Іноземна валюта (нереалізований результат) (23,0) 104,0
Усього (зазначається результат від торгівлі іноземною валютою) 968,0 406,0
Цінні папери в торговому портфелі банку 41,0 -
Інші - -
Всього торговельного доходу 1009,0 406,0

Дохід у вигляд дивідендів

На 31.12.2007р. На 31.12.2006р.
Цінні папери в торговому портфелі банку - -
Цінні папери в портфелі банку на продаж 15,0 34,0
Всього 15,0 34,0

Інш доходи Банку

На 31.12.2007р. На 31.12.2006р.
Інші доходи Банку 437,0 112,0

19. Витрати на персонал. Інші операційні та загально-адміністративні витрати

Витрати на персонал за 2007р. зросли в порівнянні з 2006р. на 4147,0 тис.грн. або на 112,7% складають 22,3% всіх витрат Банку.

Витрати на персонал, тис.грн.

Найменування статті На 31.12.2007р. На 31.12.2006р. Відхилення
2 3 4 5
Заробітна плата (5 460,0) (2 690,0) (2770,0)
Внески, збори на обов’язкове державне, пенсійне та соціальне страхування (1 895,0) (840,0) (1055,0)
Витрати на підготовку кадрів (14,0) (22,0) 8,0
Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників (1,0) - (1,0)
Інші витрати на персонал (457,0) (128,0) (329,0)
Всього (7 827,0) (3 680,0) (4147,0)
Середня кількість працівників протягом року 200,0 114,0 86,0

У 2007 році банк став членом НСМЕП, однак збитків внаслідок шахрайських дій за операціями з платіжними картками протягом 2007 року банку не було завдано.

Інш операційні та загально адміністративні витрати

На 31.12.2007р. На 31.12.2006р.
Адміністративні витрати (2 358,0) (1 077,0)
Амортизація (1 376,0) (700,0)
Збиток від вибуття основних засобів та нематеріальних активів (14,0) -
Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів (576,0) (295,0)
Сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток (401,0) (241,0)
Інші (195,0) (73,0)
Всього (4 920,0) (2 386,0)

20. Чист витрати на формування резервів

У звітному році витрати по формуванню резервів склали 1829 тис.грн. Крім того було повернуто списаних активів на суму 1,0 тис.грн. Таким чином чисті витрати на формування резервів становлять 1828,0 тис.грн., що на 580 тис.грн. більше показників минулого року.

На 31.12.2007р. На 31.12.2006р.
Кошти в інших банках
Відрахування до резерву (35,0) -
Повернення списаних активів - -
Всього (35,0) -
Кредити та заборгованість клієнтів

Відрахування до резерву

(1 770,0) (853,0)
Повернення списаних активів - -
Всього (1 770,0) (853,0)
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Відрахування до резерву під знецінення - -

Повернення списаних активів

- -
Всього - -
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Відрахування до резерву під знецінення (1,0) (57,0)
Повернення списаних активів - -
Всього (1,0) (57,0)
Дебіторська заборгованість за операціями банку
Відрахування до резерву 13,0 (22,0)
Повернення списаних активів - -
Всього 13,0 (22,0)
Нараховані доходи

Відрахування до резерву

(37,0) (316,0)
Повернення списано заборгованості 1,0 -
Всього (36,0) (316,0)
Резерви під інш активи - -
Повернення списаних нших активів - -
Всього - -
Всього витрат (1 829,0) (1 248,0)

21. Витрати на податок на прибуток. Відстрочені податкові зобов`язання

Витрати на податок на прибуток Банку за звітний період:

На 31.12.2007р. На 31.12.2006р.
Поточний податок на прибуток (2 099,0) (910,0)
Відстрочений податок на прибуток - -
Всього (2 099,0) (910,0)

Нижче наведено розрахунок відстрочених податкових зобов`язань та податкових активів.

На 31.12.2007р. На 31.12.2006р.
Відстрочен податкові активи - -
Тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню - -
Перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди - -
Перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди - -
Відстрочен податкові зобов’язання - -
Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню - -

В банку проведена до оцінка будівель, однак в обліку відстрочені податков зобов’язання не відображені. Такі проводки передбачено п.4 ПсБО 17 "Податок на прибуток". В результаті цих необхідно було б зменшити додатковий капітал на 25 % від суми дооцінки, тобто на 7029,2 тис.грн. Розрахунок дано суми свідчить про її несуттєвість (1,38% від валюти балансу), що не суперечить листу Міністерства фінансів України від 29.07.2003р. № 04230-04108 "Щодо суттєвості в бухгалтерському обліку". Тому аудитори вважають, що відображення таких змін в балансі недоцільне.


22. Забалансові статті

Існуюч потенційні зобов`язання Банку, що виникли в результаті його діяльност наступними.

Потенційн зобов’язання банку на кінець року

На 31.12.2007р. На 31.12.2006р.
Гарантії надані 236,0 100,0
Зобов’язання з кредитування, що надані, з них: 45 930,0 16 463,0
Первинний строк погашення – до 1 року 3 175,0 3 139,0
Первинний строк погашення – більше 1 року 42 755,0 13 324,0
Акредитиви - -
Авалі 106,0 977,0

Станом на 31.12.2007р. до ЗАТ АКБ "Львів" жодних заяв в претензійно-позовному порядку пред’явлено не було. Угод, що стосуються зобов’язань по капітальних вкладеннях укладених, але невиконаних не було.

Майно банку у заставу не надавалось і станом на 01 січня 2007 року у заставі не перебуває.

          У 2007 році Банк виступав лізингоодержувачем по 26 договорах, щодо оперативної оренди приміщень, оренди (суборенди) нежитлових приміщень, земельних ділянок.

23. Операц пов’язаних сторін. Оцінка їх ризику

Відповідно до МСБО 24 "Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін", пов’язан сторони включають:

а) підприємства, які безпосередньо або через одного чи декількох посередників, контролюють, або контролюються, або мають спільний контроль з Банком (включаючи холдингові компанії, дочірні підприємства та підприємство з якими Банк проводить спільну діяльність);

б) асоційовані підприємства, на діяльність яких Банк має значний вплив, і які не ні дочірнім підприємством, ні спільним підприємством банку;

в) фізичні особи, які володіють безпосередньо (акціонери) або через посередників правом голосу на зборах акціонерів, яке дає можливість значно впливати на діяльність Банку, а також інші фізичні особи, які можуть впливати або підлягати впливу вищеназваних фізичних осіб у їхніх взаємовідносинах з Банком;

г) основні керівники, які мають повноваження та відповідальність за планування, управління та контролювання діяльності Банку, включаючи керівників, службовців Банку та членів їх сімей;

д) підприємств, в яких безпосередньо чи через посередників значна частка належить фізичним особам, вказаним у пункті (в) чи (г), або на діяльність яких фізичн особи значно впливають. Це стосується підприємств, якими володіють керівники Банку або основні акціонери, та підприємств, в яких керівники Банку також займають керівні посади.

Під час розгляду кожного можливого випадку відносин з пов’язаними сторонами увага спрямовується на суть цих відносин, а не просто на юридичну форму. Оцінка активів або зобов’язань в операціях пов’язаних сторін здійснюються за методом порівнюваної неконтрольованої ціни у відповідності до вимог П(С)БО 23 "Розкриття нформації щодо пов’язаних сторін".

В ході аудиторської перевірки перевірено заборгованість Банку по кредитах, наданих пов`язаним особам.

Сума кредитів на кінець періоду, наданих пов`язаним особам:

Станом на 31.12.2006р. Станом на 31.12.2007р.
- тис.грн. 592,96 1661,92
- тис. Євро 0 7,77
- тис. дол.США 69,31 182,86

Відсотков ставки пов`язаним особам:

- в гривнях 17,03% 17,20%
- в Євро 12,56% 11,90%
- в доларах США 11,63% 13,31%

Середньозважен процентні ставки по кредитах, що Банк надає пов`язаним особам, суттєво не відрізняються від середньозваженої процентної ставки в загальному по Банку.

Кредитування пов`язаних осіб здійснюється Банком у межах нормативів, встановлених НБУ, згідно внутрішніх процедур Банку з кредитування.

Аудиторами визначена питома вага кредитів, наданих інсайдерам в загальній сумі кредитів, що наведено в табл11.

Таблиця 11 – Питома вага кредитів, наданих інсайдерам.

Роки Надано кредитів всього Надано кредитів нсайдерам Питома вага,%
Тис.грн. Тис. дол.. США Тис.ЄВРО Тис.грн. Тис. дол. США Тис.ЄВРО дол. дол. США ЄВРО
2005р. 83083 4533 1326 1581 80 5 1,9 1,76 0,38
2006р. 483127 26360 7705 618 46 13 0,13 0,17 0,17
2007р. 460981 25152 7352 1906 77 29 0,41 0,31 1,05

24. Аудит внутрішньобанківських операцій

Аудит нарахування заробітної плати та пов`язаних з нею розрахунків

В Банку операції по розрахунках з оплати праці та обов`язкових нарахувань на не ведуться у відповідності з чинним законодавством і відображаються на відповідних рахунках 7 класу. Заробітна плата виплачується двічі на місяць. При виплаті заробітної плати одночасно сплачуються всі обов`язкові нарахування на заробітну плату. Перевіркою повноти та своєчасності виплати заробітної плати та обов`язкових нарахувань на неї в 2007р. порушень не виявлено.

За 2007р. працівникам Банку була нарахована заробітна плата на суму 5460 тис.грн. Сума внесків на обов`язкове соціальне страхування, нарахована Банком за 2007р., складає 1895 тис.грн. Інші витрати Банку на утримання персоналу в 2007р. склали 472 тис.грн.

Виконуючи вимоги Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.1991р. №875-XII Банк створив робочі місця для інвалідів у кількості 4,0% від чисельності працівників підрозділів і прийняв на роботу 8 працівників інвалідів.

Облікова чисельність працівників Банку на кінець 2007р. становила 218 чол. проти 122 на кінець 2006р., що на 96 осіб більше, або на 44%. Середня облікова чисельність працівників Банку в 2007р. становила 158 чол., проти 114 у 2006р., що на 44 осіб більше, або на 38,6 %.

За результатами аудиторської перевірки ми прийшли до висновку, що витрати Банку на оплату праці є реальними, здійснювались на основі штатного розпису та наказів. Обов`язкові нарахування на заробітну плату здійснені відповідно до ставок норм соціальних внесків у встановлені терміни.

25. Аудит операцій з валютними цінностями та операції на фондовому ринку

Протягом 2007 року Банк вів бухгалтерський облік і складав фінансову звітність у валют України.

Операц в іноземній валюті відображаються відповідно до їх економічної суті за балансовими і позабалансовими рахунками з врахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку України з валютного регулювання та контролю.

Операц в іноземній валюті Банк відображає в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності у валюті України з перерахуванням її за офіційним валютним курсом, встановленим НБУ на дату проведення операції або на дату складання звітності. У балансі Банку станом на 31.12.2007р. усі залишки по статтях, виражених в ноземній валюті, перераховані в українські гривні за офіційним курсом, встановленим НБУ на 31.12.2007р.

Доходи витрати в іноземній валюті Банк відображає щоденно за курсом НБУ, встановленим на поточний робочий день, з використанням технічних рахунків 3800 (3801) "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів". Валютні позиції підлягають щоденній перевірці.

Курсова різниця від переоцінки монетарних статей в іноземній валюті у зв’язку зі зміною офіційного курсу відображається за балансовим рахунком 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами". Сума витрат (збитку) від переоцінки за звітний рік склала – 327,5 тис.грн.

Згідно зі своєю обліковою політикою Банк здійснює під час кожної зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют переоцінку позабалансових вимог і зобов’язань з допомогою рахунків розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція".

Відкриття поточних рахунків в іноземній валюті юридичним і фізичним особам протягом 2007р. здійснювалось із дотриманням норм "Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", що затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. №492 (із змінами).

Вибірковою перевіркою правильності відкриття рахунків юридичним та фізичним особам за 2007р. встановлено, що рахунки відкриваються після представлення клієнтами усіх необхідних документів. В юридичним справах клієнтів є всі документи, як передбачені вище згаданими нормативними документами.

Облік контроль експортно-імпортних операцій своїх клієнтів Банк здійснює у відповідності з вимогами "Інструкції про порядок здійснення контролю отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями", що затверджена постановою Правління НБУ від 24.03.1999р. №136 (зі змінами), а також "Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою", затверджених Постановою Правління НБУ від 10.08.2005р. №281 (зі змінами) та "Положення про порядок іноземного інвестування в Україну", затвердженого Постановою Правління НБУ від 10.08.2005р. №280.

Розрахунки за експортно-імпортними операціями між резидентами України та юридичними особами-нерезидентами України проводяться через кореспондентські рахунки, відкриті в іноземних банках та банках України.

Станом на 31 грудня 2007р. Банк має 27 кореспондентських рахунків типу "Ностро" (в т.ч. 0 карткових, призначених для розрахунків за пластиковими картками), відкритих у 10-ти банках: 4-х іноземних та 6-ти українських.

Відповідно до "Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України", затверджених постановою Правління НБУ №343 від 15.08.2001 року, всі наявні кореспондентські рахунки типу "Ностро" та "Лоро" зареєстровані в Національному банку України та на них отримані Реєстраційн номери.

Основними банками-кореспондентами ЗАТ АКБ "Львів" для розрахунків в іноземних валютах у 2007 році були:

- Reiffeisen ZENTRALBANK OSTERREICH A.G., Wien, Австрія;

- ВАТ "Собинбанк" м. Москва, Росія;

- ВАТ "Промсвязьбанк" м. Москва, Росія;

- BRE BANK SA, Warsaw Польща.

ЗАТ АКБ "Львів" у звітному році активно продовжував використовувати систему СВІФТ, як основний засіб зв’язку при виконанні платежів в іноземній валюті.

Банк протягом 2007 року не здійснював обслуговування кореспондентських рахунків типу "Лоро".

Протягом звітного періоду Банк проводив валютно-обмінні операції у власних операційних касах. У 2007 році функціонувало 9 пунктів обміну валют, що працювали згідно агентських угод. Обсяги валютно-обмінних операцій наведено в табл.11.

Обороти по валютній касі.

Валюта Д-т К-т
CAD 103745,00 103756,00
EUR 4444070,84 4374523,14
GBP 16905,00 14280,00
RUB 1312820,00 1146900,00
USD 40857532,55 40419838,30

Головними напрямками торговельних операцій є:

-   здійснення розрахунків за операціями купівлі-продажу та обміну іноземної валюти, як для потреб клієнтів Банку та філій, так і за рішенням та за кошти Банку;

-   проведення внутрішніх торгів з купівлі-продажу та обміну ноземної валюти між клієнтами Банку, філій;

-   проведення зовнішніх торгів з купівлі-продажу та обміну ноземної валюти на підставі розпорядження (тікету), отриманого від відділу міжбанківських операцій згідно укладених та підтверджених угод по купівлі-продажу та обміну іноземної валюти на міжбанківському ринку України.

Аудит валютних операцій в ЗАТ АКБ "Львів" дозволяє зробити висновок, що облік операцій в іноземній валюті відповідає вимогам НБУ та валютному законодавству України.

Контроль за дотриманням резидентами термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями Банк проводив за даними реєстрів вантажно-митних декларацій, отриманих з митниць, а також поточних операцій клієнта. Банк реєструє експортно-імпортні операції своїх клієнтів у спеціально заведених журналах. У ході перевірки встановлено, що Банк повідомля відповідні органи ДПАУ і НБУ про порушення термінів розрахунків при здійснення експортно-імпортних операцій згідно вимог Інструкції від 24.03.1999р. №136.

Операц з торгівлі іноземною валютою на внутрішньому ринку України здійснюються Банком згідно "Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою", що затверджене постановою Правління НБУ від 10.08.2005р. №281.

Перевіркою дотримання вимог Закону України "Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.1997р. №400/97-ВР (зі змінами і доповненнями) та "Порядку сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій", затвердженого постановою КМУ від 03.11.1998р. 1740 (зі змінами), встановлено, що під час купівлі іноземної валюти Банк нараховує та сплачує відсотки від суми придбання іноземної валюти в гривнях за курсом НБУ до Пенсійного фонду України. Порушень не встановлено.

Продаж валюти здійснюється згідно заяв клієнтів у встановлені законодавством терміни. Порушень не виявлено.

При здійсненні операцій з готівковою ноземною валютою через каси Банку у 2007р. курси купівлі-продажу валюти встановлювались відповідно до вимог "Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України", що затверджена постановою Правління НБУ від 12.12.2002р. №502 (зі змінами). Вибірковою перевіркою порушень при встановленні курсів обміну валют не виявлено.

За результатами проведеного аудиту ми підтверджуємо повноту та достовірність відображення у системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності Банку за 2007р. операцій з іноземною валютою та ншими об`єктами обліку, вартість яких виражена в іноземній валюті.

Депозитарна діяльність

04.05.2007р. ЗАТ АКБ "Львів" отримав ліцензію ДКЦПФР на здійснення професійно діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність зберігача цінних паперів (серія АБ №318272). Депозитарну діяльність Банк розпочав у липні 2007р.

Банк, як зберігач, надає послуги як резидентам, так і нерезидентам.

Дохід за кастодіяльні послуги за 2007р. склав 38972,40 грн. Сумарна номінальна вартість депозитарних активів, що обліковуються на рахунках депонентів Зберігача на 31.12.2007р. становить 114 000 000,00 грн.

Банк сплатив ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" комісійних за депозитарне обслуговування у 2007р. 6937,19 грн. і Центральній розрахунковій палаті НБУ (за зберігання і облік ОВДП) 214,55 грн.

26. Аудит фінансового стану. Якість управління активами і пасивами

Дисципліна дотримання економічних нормативів

Одним з основних факторів прибутковост Банку є якість управління активами і пасивами Банку.

Управління банківськими ресурсами – це складна і багатогранна проблема, яка не ма однозначної відповіді і потребує щоденного аналізу стану не тільки банківських активів і пасивів, а й перспектив розвитку економіки країни в цілому. Управління банківськими ресурсами – це діяльність, яка пов`язана з залученням грошей в тісній ув`язці з їх розміщенням.

Цю роботу в ЗАТ АКБ "Львів" виконує Комітет по керуванню активами та пасивами (КУАП), діяльність якого здійснюється відповідно до Положення, затвердженого рішенням Правління ЗАТ АКБ "Львів" від 12.10.2006р. Засідання Комітету проводяться не менше 1 разу в два тижні.

В обов'язки КУАП входить:

·           порівняння запланованої структури активів та пасивів з фактичною;

·           регулярний контроль за станом процентних ставок по залучених та вкладених коштах;

·           розробка у разі необхідності альтернативних планів фінансових ресурсів, які враховували б зміни в процентних ставках по депозитах та кредитах;

·           регулярний аналіз змін в активах і пасивах чутливих до змін процентних ставок, їхній вплив на прибуток, капітал та вартість активів;

·           аналіз поточної та прогнозованої ліквідної позиції;

·           контроль за рівнем та складом неробочих активів;

·           розгляд поточної та прогнозованої позиції банку щодо оподаткування;

·           контроль за відповідністю страхових резервів;

·           контроль за системою управління ризиками в діяльності банку;

·           розгляд ефективності використання капіталу з метою забезпечення достатнього рівня прибутковості акціонерного капіталу;

·           розгляд рівня процентних ставок та джерел ресурсів щодо значних інвестицій або кредитів з метою синхронізації періодів настання платежу в межах визначеного мінімального спреду;

·           розгляд встановлених процентних ставок і розподілу строків закінчення депозитів та кредитів;

·           здійснення нагляду за підготовкою річного плану доходів, витрат і прибутку та пов`язаних показників і цілей, які випливають із стратегічних планів;

·           розгляд рейтингу банку за структурою активів та пасивів в групі однорідних банків.

Щоденний аналіз обсягів робочих активів і залучених коштів та середньозважений ставок по них, допомагав вчасно та адекватно впливати на зміни, які відбувались в структурі балансу.

Аналіз фактичної собівартості фінансових результатів щоквартально змінював мінімальн процентні ставки по кредитах та максимальні – по депозитах фізичних і юридичних осіб і таким чином Банку вдавалось зберегти чисту процентну маржу на досягнутому рівні.

Ефективність управління активно-пасивними операціями Банку на підставі по факторного структурного аналізу фінансових ресурсів впродовж звітного року суттєво покращило структуру балансу і забезпечило високі показники ефективност діяльності Банку.

Показники ефективності діяльності Банку

2007р. 2006р.
Рентабельність чистих активів (ROA, %) 1,3 1,1

 

Рентабельність капіталу (ROE, %) 3,9 4,0

 

Наведені дан свідчать про те, що Банком приділяється увага питанням, пов`язаним з керуванням активами і пасивами.

Таким чином, на думку аудиторів, в Банку добре поставлена робота по управлінню активами пасивами.

Ліквідність одна з узагальнених якісних характеристик діяльності Банку, яка обумовлює його надійність. Ліквідність Банку – це його здатність своєчасно і без втрат виконувати свої зобов’язання перед вкладниками і кредиторами. Ліквідність залежить від багатьох факторів, в тому числі від величини власного капіталу, якості активів, відповідності активів і пасивів по термінах.

Забезпечення щоденного виконання економічних нормативів проводилось у відповідності з "Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затверджено Постановою Правління НБУ від 28.08.2001р. за №368 (зі змінами). За період 2007р. фактичні значення економічних нормативів мали тенденцію до зниження у порівнянні з 2006р.

Показники ліквідності комерційних Банків контролюються НБУ шляхом встановлення для комерційних Банків нормативних показників, обов’язкових до виконання.

Нижче наведено нормативне і фактичне значення обов’язкових економічних нормативів по ЗАТ АКБ "Львів".

Таблиця 13.

Показники Позн. Нормативне значення

Фактичне значення

на 31.12. 2006р., %

Фактичне значення

на 31.12. 2007р., %

1 2 3 4 5
Норматив адекватності регулятивного капіталу

Н2

Не менше 10% 38,43 21,94
Норматив адекватності основного капіталу

Н3

Не менше 4% 28,29 16,77
Норматив миттєвої ліквідності

Н4

Не менше 30% 72,58 111,87
Норматив поточної ліквідності

Н5

Не менше 40% 73,80 91,56
Норматив короткострокової ліквідності

Н6

Не менше 20% 36,48 46,03
Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента

Н7

Не більше 20% 23,69 20,45
Норматив "великих" кредитних ризиків

Н8

Не більше 800% 98,37 187,00
Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру

Н9

Не більше 2% 0,34 1,11
Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам

Н10

Не більше 20% 2,04 3,29
Норматив інвестування в цінні папери окремо по кожній установі

Н11

Не більше 15% 0,48 0,46
Норматив загальної суми інвестування

Н12

Не більше 60% 0,48 0,46
Норматив ризику загальної відкрито (довгої/короткої) валютної позиції банку

Н13

Не більше 30% 7,90 13,26
Норматив ризику загальної довго відкритої позиції

Н13-1

Не більше 20% 7,90 12,75
Норматив ризику загальної коротко відкритої позиції

Н13-2

Не більше 10% 0,00 0,51

Наведен вище дані свідчать про те, що в ЗАТ АКБ "Львів" всі економічн нормативи виконуються. Аналіз цих показників за 2007р. свідчить, що Банк ретельно дотримується вказаних нормативів.

Ріст чистих активів Банку на 112,8 % при незначному збільшенні розміру основного капіталу на 139,8% призвів до зменшення нормативів адекватності капіталу (Н2) та (Н3) як наслідок – перехід в категорію достатньо капіталізованого Банку.

Зниження норм обов'язкового резерву та ефективне використання коштів на коррахунку Банку збільшили прибутковість Банку і зменшили запас міцності нормативів ліквідності Н4 та Н5.

Внаслідок введення НБУ нової методології розрахунку нормативів Н9 та Н10 (від статутного капіталу, раніше від регулятивного капіталу) фактичні значення цих нормативів стали вищими. При рості активно-пасивних операцій та розміру регулятивного капіталу на особливому контролі були нормативи кредитного ризику (Н7, Н8, Н9, Н10).

Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (Н7) зменшився з 23,79% до 20,45%, максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9) збільшився з 0,34% до 1,11%, максимальний розмір кредитів, гарантій, поручительств наданих інсайдерам (Н10) з 2,04% до 3,29%, які Банк щоденно контролює.

У порівнянні з початком року активність операцій на фондовому ринку підвищилась, про що свідчать фактичні значення нормативів інвестування: норматив нвестування в цінні папери (Н11) станом на 01.01.2008р. становили 0,46% проти 0,48% (на 01.01.2007р.) при нормі – не більше 15,0%; загальної суми нвестування (Н12) – 0,46% проти 0,48% відповідно (норма – не більше 60%) при тому, що регулятивний капітал зріс на 37,2 млн.грн.

Доведення валютної позиції до оптимальних розмірів, спричинена нижчою ефективністю використання власних коштів в іноземній валюті, ніж в гривні, різким коливанням курсу євро та незмінним курсом долара США впродовж року. Така політика призвела до приведення нормативу довгої відкритої валютної позиції Н13-1 до 12,75% на кінець 2007р. (норма – не більше 20,0%) і, відповідно, загально відкритої валютної позиції до 13,26% (норма – не більше 30,0%), оскільки коротка валютна позиція на кінець року – 0,51%.

27. Достатність резервів. Відповідність резервів вимогам нормативно-правових актів НБУ

Загальн резерви та резервні фонди формуються згідно з вимогами чинного законодавства України та за рішенням загальних зборів акціонерів банку для покриття непередбачених збитків під невизначені ризики під час проведення банківських операцій.

Облік резервів під можливі втрати за дебіторською заборгованістю здійснювався відповідно до вимог, встановлених "Положенням про порядок формування використання резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторсько заборгованості", затвердженим постановою Правління НБУ від 13.12.2002р. 505 та діючого внутрішнього Положення Банку.

Формування резервів для покриття кредитних ризиків здійснюється Банком відповідно до "Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків", затвердженого постановою Правління НБУ від 06.07.2000р. №279 (зі змінами і доповненнями) та розробленої Банком власно Методики оцінки фінансового стану та визначення класу позичальника-юридично особи.

По кредитах, віднесених до групи "стандартні", Банк формує резерв у валюті заборгованості за рахунок витрат в фінансовому обліку і відображає їх на балансових рахунках 1 та 2 класів. В податковому обліку ці витрати не включаються до складу валових витрат.

По кредитах, віднесених до категорії нестандартних, Банк формує спеціальні резерви у валюті заборгованості для покриття кредитних ризиків. Резерви формуються Банком за рахунок витрат за групою рахунків №770, 772.

Обсяг резервів визначається відповідно до загальної кредитної заборгованості за кожною групою кредитів, класифікованих за ступенем ризику та щомісячно уточнюється. Для нарахування резерву Банк проводить оцінку кредитно заборгованості. При цьому береться до уваги фінансовий стан позичальника та його платіжна дисципліна при погашенні основної суми боргу та процентів за кредитом.

У ЗАТ АКБ "Львів" резерв створюється для відшкодування втрат за основним боргом (без процентів), за нарахованими доходами за активними операціями та зобов`язаннями з кредитування.

По "безнадійним" кредитам Банк формує резерв станом на 1 число місяця після віднесення кредиту до цієї категорії, без врахування застави.

Сума резервів під кредитні ризики в ЗАТ АКБ "Львів" розраховується в автоматичному режимі. У ЗАТ АКБ "Львів" резерв під кредитні ризики створюється правильно.

Постійне вдосконалення платіжного календаря давало можливість в повній мірі відстежувати весь потік грошових коштів на коррахунку Банку в розрізі валют і забезпечувати вчасне виконання зобов`язань перед клієнтами Банку.

Працівниками Банку постійно здійснювався моніторинг коррахунку та контроль за поступленнями та списаннями коштів, який давав можливість оперативно приймати рішення щодо продажу вільних та купівлі необхідних фінансових ресурсів Банку.

Дотримання нормативу обов`язкового резерву на коррахунку Банку здійснювалось згідно "Положення про порядок визначення та формування обов`язкових резервів для банків України", затвердженого Постановою Правління НБУ від 21.04.2004р. №172 (зі змінами).

Протягом 2007р. не було допущено жодного порушення нормативу обов`язкового резерву.

Резервний фонд для покриття можливих збитків від банківської діяльності створюється у порядку, встановленому зборами акціонерів. Він формується за рахунок відрахувань з прибутку і повинен складати не менше 5% від суми отриманого прибутку.

Станом на 31.12.2007р. Банком було сформовано резервний фонд в сумі 5227 тис.грн. який одним з елементів основного капіталу Банку. Наявність коштів в резервному фонді забезпечує стійкість банку, зменшує ймовірність його банкрутства.

За результатами перевірки встановлено, що страхові резерви сформовано відповідно до вимог нормативних документів, в повному обсязі. Порушення нормативів ліквідності Банком не допускалось.

28. Процедури внутрішнього аудиту та заходи контролю Банку

Згідно вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121-ІІІ (зі змінами), "Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України", що затверджене постановою Правління НБУ від 20.03.1998р. №114 (зі змінами), а також на основ Статуту в Банку створено самостійний підрозділ внутрішнього аудиту.

Положення з міжнародної практики аудиту 1004 "Взаємовідносини інспекторів з банківського нагляду та зовнішніх аудиторів" та 1006 "Аудит фінансових звітів банків" вимагають, щоб під час аудиту ми оцінили:

- організаційний статус підрозділу внутрішнього аудиту Банку;

- обсяг його обов`язків;

- технічну компетентність його персоналу та професійну обачність, яку вони застосовують при оцінюванні роботи Банку.

В Банку діє Положення про службу внутрішнього аудиту, затверджене Головою Правління 30.12.2006р. та погоджено рішенням Спостережної Ради Банку (протокол від 30.12.2006р.)

Відділ внутрішнього аудиту Банку підпорядковується Спостережній Раді Банку.

Метою внутрішнього аудиту є:

-   виявлення ризику і робота щодо його зниження;

-   дотримання Банком прийнятої політики процедур;

-   економічність і ефективність використання ресурсів.

Проведення аудиту структурних підрозділів Банку здійснюється на підставі плану роботи внутрішнього аудиту, затвердженого Спостережною Радою та відповідно до наказів Голови Правління.

Протягом року проведено 45 перевірок, в т.ч. планових 41, позапланових 4.

Результати перевірок оформлені актами, з якими ознайомлений Голова Правління.

Проведено перевірки таких без балансових відділень:

- Самбірського – акт від 27.12.2007р.

- шостого Львівського – акт від 30.11.2007р.

- п`ятого Львівського – акт від 16.11.2007р.

- третього Львівського – акт від 29.10.2007р.

- сьомого Львівського – акт від. 29.10.07р.

- Стрийського – акт від 25.05.2007р.

- Новояворівського – 11.05.2007р.

- другого Львівського – акт від 27.04.2007р.

Крім того, проведено тематичні перевірки:

- аналіз управління ризиками;

- дотримання Банком законодавства з питань фінансового моніторингу;

- депозитних операцій юридичних осіб;

- депозитних операцій фізичних осіб;

- обліку основних засобів;

- систем управління ліквідністю та достатності капіталу;

- розрахункових операцій юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

- кредитного портфелю;

- відображення доходів і витрат у податковому обліку та аналіз дебіторсько заборгованості;

- правильності відкриття-закриття поточних рахунків юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- оформлення, надання, супроводження кредитів фізичних осіб;

- організації бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та правильност своєчасності формування резервів для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості;

- порядку оформлення, надання, супроводження кредитів юридичних осіб;

- правильності організації бухгалтерського обліку доходів і витрат, повноти відображення доходів і витрат;

- управління ризиками;

- правильності заповнення статистичної звітності;

- операцій з цінними паперами в торговому портфелі.

Банківська діяльність пов’язана з великою кількістю ризиків, тобто можливими втратами, зниженням ліквідності, фінансовими збитками, спричиненими внутрішніми та зовнішніми факторами. З метою зниження банківських ризиків, внутрішній аудит висвітлює вс аспекти діяльності банку, визначає конкретні шляхи вирішення проблем, шляхом надання рекомендацій щодо покращення виконання окремих банківських операцій, які знаходять своє відображення в аудиторських довідках відділу.

Відділ внутрішнього аудиту тримає зв’язок із зовнішнім аудитом.

Відділом внутрішнього аудиту здійснюється контроль за умовами та вимогами до проведення зовнішнього аудиту у відповідності до "Положення про порядок подання до НБУ аудиторського звіту та висновку за результатами перевірки річної фінансово звітності банку". Відділ внутрішнього аудиту надає допомогу у підготовц аудиторського звіту фірмою "Аудит-сервіс Inc" про фінансово-господарську діяльність Банку та контролює своєчасність подання аудиторського звіту та висновку до НБУ.

Діяльність внутрішнього аудиту в Банку направлена на попередження і недопущення потенційних збитків Банку, на зменшення факторів ризику.

В ЗАТ АКБ "Львів" існує система внутрішнього контролю. Практично вс банківські операції підлягають внутрішньому контролю: в бухгалтерії виконується послідовний контроль, ретельно контролюються операції, пов’язані з видачею готівки, постійно ведеться контроль за дотриманням обов’язкових економічних нормативів.

Аудитори оцінюють систему внутрішнього контролю в Банку і роботу внутрішніх аудиторів адекватною потребам внутрішнього середовища Банку.

29. Управління ризиками. Оцінка ризиків банківських операцій

В ЗАТ АКБ "Львів" постійно проводиться оцінка функціональних та фінансових ризиків. Серед них:

- кредитний ризик, або мовірність того, що позичальник не зможе повністю і вчасно повернути кредит, або процент по кредиту, що призведе до зниження рентабельності Банку;

- дотримання норм правового регулювання, адже ризик порушення цих норм може призвести до втручання або нагляду зі сторони НБУ, або закриття чи примусового продажу банку;

- ризик ліквідності, або здатність банку своєчасно виконувати свої грошові зобов’язання, що визначається збалансованістю за термінами і сумами погашення активів та виконання зобов’язань банку;

- ризик зміни процентних ставок через зміни ринкової ставки процента;

- валютний ризик;

- операційний ризик; ризик, пов’язаний з якістю системи внутрішнього контролю і з тим, наскільки можливо покладатися на точність бухгалтерських і фінансових даних;

- стратегічний ризик;

- репутаційний ризик.

З метою управління ризиками у відповідності до ст.44 Закону України "Про банки та банківську діяльність" у Банку діє підрозділ Управління ризиків та економічного аналізу. Управління ризиків та економічного аналізу є структурним підрозділом ЗАТ АКБ "Львів" і у своїй діяльності безпосередньо підпорядковується Заступнику Голови Правління банку. Управлінню підпорядковуються два структурних підрозділи: Відділ з управління ризиками та Відділ економічного аналізу.

В звітному році діюча система управління ризиками в діяльності Банку продовжувала вдосконалюватись: вводилися додаткові показники. Оновлювались існуючі ліміти впроваджувались більш ефективні процедури контролю.

Серед головних ризиків – кредитний та ризик ліквідності.

Контроль за кредитним ризиком здійснюється на підставі таких документів:

·           Методики оцінки фінансового стану та визначення класу позичальника-юридичної особи.

·           Положення про управління кредитним ризиком в ЗАТ АКБ "Львів".

·           Положення про кредитний комітет, малий кредитний комітет та кредитні комісії Банку

·           Кредитно політики

·           Положення про кредитування

Загальн параметри ризику обговорюються і визначаються на засіданнях Правління банку та Комітету по управлінню активами і пасивами. Більш детально параметри ризику розробляє Кредитний комітет банку. Параметри нижньої ціни кредиту розраховуються фінансово-аналітичним управлінням затверджуються на Тарифному комітеті Банку.

Роботу по поверненню кредитів проводять працівники управління правового забезпечення за сприяння співробітників інших структурних підрозділів.

Застосовуються наступні методи зниження кредитних ризиків:

Банк протягом звітного періоду застосовував різні методи зниження кредитних ризиків з метою зменшення ймовірності фінансових втрат:

- видача кредитів під ліквідну заставу. Вартість майна, що передається в заставу визначається на підставі оцінки фінансових служб Банку та незалежного експерта, що дозволяє визначити реальний рівень ліквідності предмета застави;

- припинення видачі кредитів суб’єктам господарювання з негативною кредитною сторією (несвоєчасне погашення відсотків і попередньо виданих кредитів, нецільове використання кредитних коштів, інформація з різних джерел про погіршення фінансового стану позичальника, ознайомлення із кредитною історією позичальника тощо );

- оцінка платоспроможності позичальника та визначення якості ринкової позиції в сфері його діяльності;

- диверсифікація кредитного портфеля;

- активне запровадження різних форм співпраці зі страховими компаніями стосовно страхування фінансових ризиків.

Протягом звітного періоду Банком дотримувались усі нормативи ризиків. Станом на 31.12.2007р. максимальний розмір ризику на одного позичальника (Н7) зменшився з 23,69% (на початок року) до 20,45% при нормативі не більше 20%.

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному нсайдеру (Н9) становив 1,11% при нормі не більше 2%.

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих нсайдерам (Н10) склав 3,29% при нормі не більше 20%.

Забезпечення щоденного виконання економічних нормативів Банком проводилось у відповідності з "Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затвердженої Постановою Правління НБУ від 28.08.2001р. за №368 (зі змінами).

Управління ризиками ліквідності здійснюється на підставі Положення банку "Про комітет по управлінню активами і пасивами ЗАТ АКБ "Львів", "Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затвердженої постановою Правління НБУ від 28.08.2001р. за №368 (зі змінами), Положення про управління ризиком ліквідності, Положення про комітет з управління активами та пасивами, На засіданнях Комітету по розподілу ресурсів розглядається ліквідна позиція Банку в розрізі валют. Розробляється стратегія розміщення вільних коштів на максимально вигідних умовах.

Банк використову автоматизовану програму аналізу статей активів і пасивів консолідованого балансу за термінами, що дає можливість покращувати прогнозування і поліпшувати управління ризиком ліквідності.

Для забезпечення управління юридичним (правовим) ризиком в банку розроблено Положення про управління юридичним ризиком від 13.10.2006р. Робота юридичного відділу спрямована на правильне застосування законодавства в роботі банку, захист його прав та законних інтересів. Юристи надають правову допомогу при розгляді документів на отримання кредиту, чим забезпечується управління правовим ризиком при отриманн кредитів. З метою забезпечення захисту інтересів Банку працівники юридичного відділу представляють інтереси Банку в судових органах при розгляді судових справ за участю Банку, надають правову допомогу структурним підрозділам у веденні претензійної роботи, тощо. Спеціалістам банку надаються необхідн консультації та роз’яснення практики застосування законодавства.

Ринковий ризик банку існує на вкладення Банку в цінні папери підприємств та організацій та впливу зовнішніх факторів на рівень процентних ставок по активних і пасивних операціях Банку.

Банком розроблена система захисту від цього ризику - вкладення в цінні папери диверсифіковані по прибуткових галузях економіки і підприємствах в незначних обсягах, що дозволя зберегти вартість вкладених коштів при можливих кризах на фондовому ринку України.

Процентний ризик управляється згідно з Положенням про управління процентним ризиком в ЗАТ АКБ "Львів" з метою мінімізації негативного впливу на рентабельність банку коливань ринкових процентних ставок.

Управління даним видом ризику включає 4 етапи:

-            виявлення факторів, які впливають на рівень ризику;

-            аналіз виявлених факторів;

-            кількісна та якісна оцінка ризику;

-            заходи по мінімізації ризику.

Кількісний аналіз передбачає використання ГЕП-менеджементу, аналіз кривої дохідності та метод дюрації (аналіз тривалості). Якісний аналіз визначає готовність та забезпеченість банку швидко та ефективно реагувати на виявлені зміни. Дан оцінки виражаються з допомогою шкали балів, яка визначена з Положенням про управління процентним ризиком в ЗАТ АКБ "Львів" від 13.10.2006р.

На підстав розробленого програмного продукту здійснюється щоденний контроль за рівнем процентних ставок, по працюючих активах і платних пасивах, ГЕПУ, чистій процентній маржі, а також відповідно термінів залучення і вкладення ресурсів.

Середньозважен процентні ставки за деякими активами та зобов`язаннями у порівнянні з 2006р. наведено нижче.


Таблиця 14.

Статті балансу 2007р. 2006р.
Грн EUR USD RUR Грн EUR USD RUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Активи
1.   Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку 0 0 0 0 0 0 0 0
2.   Казначейські та нші цінні папери, що рефінансовані НБУ та цінні папери, емітовані НБУ 7,14 0 0 0 0 0 0 0
3.   Кошти в інших банках 3,09 0 0 0 7,76 0 6,00 0
4.   Цінні папери в торговому портфелі Банку 0 0 0 0 0 0 0 0
5.   Цінні папери в портфелі Банку на продаж 0 0 0 0 0 0 0 0
6.   Кредити та заборгованість клієнтів 17,03 11,63 12,56 0 20,42 12,14 13,64 20,00
7.   Цінні папери в портфелі банку до погашення 15,16 0 0 0 0 0 0 0
Зобов`язання
8.  

Кошти банків

В т.ч. кредити, як отримані від НБУ

8,7910,5 00 00 00 15,1214,0 00 12,200 00
9.   Кошти клієнтів 12,22 7.59 9.2 0 14,80 7,41 8,57 0
10.         Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані Банком 0 0 0 0 0 0 0 0
11.         Боргові цінн папери, емітовані банком 0 0 0 0 0 0 0 0

В Банку існу методика, яка передбачає проведення детального аналізу валютного ризику, оцінку можливих наслідків та вибір методів страхування, і за якою ризик оцінюється шляхом визначення тривалості періоду ризику, суми коштів в іноземній валюті, що знаходяться під ризиком, та обсягу збитків за відповідними зобов’язаннями в іноземній валюті, що можуть виникнути в майбутньому.

Розроблена стратегія менеджменту валютного ризику забезпечує такі основні елементи:

·           використання всіх можливих засобів уникнення валютного ризику, який призводить до значних збитків

·           контроль валютного ризику та мінімізація сум імовірних збитків, якщо немає можливост уникнути його повністю

·           страхування валютного ризику в разі неможливості його уникнення.

Позиція Банку щодо регулювання даного ризику викладена у Положенні про управління валютним ризиком від 13.10.2006р.

Таблиця 15.- Валютний ризик за 2006р.

№ п/п  АКТИВИ  UAH EUR USD RUR Інші Усього

 

1 2 3 4 5 6 7 8

 

1  Грошові кошти та залишки в НБУ 8 608 393 849 15 11 9 876

 

2  Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітован Національним банком України 1 987 0 0 0 0 1 987

 

3  Кошти в інших банках 0 1 015 5 041 12 28 6 096

 

4  Цінні папери в торговому портфелі банку 310 0 0 0 0 310

 

5  Цінні папери в портфелі банку на продаж 0 0 0 0 0 0

 

6  Кредити та заборгованість клієнтів 106 751 3 194 31 237 0 0 141 182

 

7  Цінні папери в портфелі банку до погашення 2 956 0 0 0 0 2 956
8  Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 0 0 0 0 0 0
9  Основні засоби та нематеріальні активи 16 253 0 0 0 0 16 253
10  Нараховані доходи до отримання 141 43 24 0 0 208
11  Інші активи 293 2 22 0 0 317
12  Усього активів 137 299 4 647 37 173 27 38 179 185
ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
13  Кошти банків 10 330 0 0 0 0 10 330
13.1  У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України 1 800 0 0 0 0 1 800
14  Кошти клієнтів 66 910 4 065 32 126 0 1 103 102
15  Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 0 0 0 0 0 0
16  Боргові цінні папери, емітовані банком 0 0 0 0 0 0
17  Нараховані витрати до сплати 790 72 488 0 0 1 350
18  Інші зобов’язання 4 125 0 3 0 0 4 128
19  Усього зобов’язань 82 155 4 137 32 617 0 1 118 910
20  Чиста балансова позиція 55 144 510 4 556 27 38 60 275
21  Чиста позабалансова позиція за умовними сумами 358 950 (35) 9 191 0 0 368 106

Таблиця 16.- Валютний ризик за 2007р.

 № п/п  АКТИВИ UAH  EUR  USD RUR Інші Усього
1 2 3 4 5 6 7 8
1  Грошові кошти та залишки в НБУ 22 977 957 3 045 51 38 27 068
2  Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітован Національним банком України 2 000 0 0 0 0 2 000
3  Кошти в інших банках 17 563 1 432 1 610 98 135 20 838
4  Цінні папери в торговому портфелі банку 13 018 0 0 0 0 13 018
5  Цінні папери в портфелі банку на продаж 19 212 0 0 0 0 19 212
6  Кредити та заборгованість клієнтів 233 151 8 070 129 550 0 0 370 771
7  Цінні папери в портфелі банку до погашення 2 441 0 0 0 0 2 441
8  Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 0 0 0 0 0 0
9  Основні засоби та нематеріальні активи 50 998 0 0 0 0 50 998
10  Нараховані доходи до отримання 780 3 161 0 0 944
11  Інші активи 1 293 0 15 0 0 1 308
12  Усього активів 363 433 10 462 134 381 149 173 508 598
  ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
13  Кошти банків 41 100 0 0 0 0 41 100
13.1  У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України 1 000 0 0 0 0 1 000
14  Кошти клієнтів 151 108 10 745 119 675 79 2 281 609
15  Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 0 0 0 0 0 0
16  Боргові цінні папери, емітовані банком 4 7 000 0 0 0 0 47 000
17  Нараховані витрати до сплати 3 948 237 1 867 0 0 6 052
18  Інші зобов’язання 4 586 0 12 0 0 4 598
19  Усього зобов’язань 247 742 10 982 121 554 79 2 380 359
20  Чиста балансова позиція 115 691 (520) 12 827 70 171 128 239
21  Чиста позабалансова позиція за умовними сумами 791 122 (1 619) 4 941 0 0 791 444

Як бачимо з таблиць, валютний ризик у Банку практично відсутній, оскільки норматив відкритої довгої валютної позиції на 31.12.2007 р. мінімальний і становить 12,75%, чиста балансова позиція в доларах США становить "плюс" 12828 тис.грн., в Євро – "мінус" 520 тис.грн.

Власна валютна позиція Банку зосереджувалась, в основному, в доларах США і Євро. При очікуванні росту чи падіння курсу цих валют, структура валютної позиції на протязі року раціонально переформовувались, що дало змогу отримати додатковий прибуток від зміни валютних курсів.

В Банку створена система управління операційним ризиком, за допомогою якої Банк дентифікує ризик, проводить оцінку його величини, здійснює її моніторинг контролює свої ризикові позиції, враховує взаємозв'язки з іншими категоріями ризиків. В середині Банку розроблена власна методика управління операційними ризиками від 13.10.2006р.

Банк ідентифіку оцінює операційний ризик у всіх банківських продуктах, напрямках діяльності, процесах, системах, здійснює аналіз факторів, які негативно впливають на досягнення цілей Банка (організаційна структура Банку, особливості діяльності, якість кадрів, плинність кадрів, зміни в технологіях, тощо ).

Управління операційним ризиком відбувається на тому рівні, де він виникає, а також за допомогою функції контролю ризиків відповідними незалежними підрозділами з управління ризиками.

Мінімізація операційного ризику досягається впровадженням системи чіткого делегування повноважень працівникам Банку щодо здійснення банківських операцій, розподілом повноважень окремих структурних підрозділів, обмеженням доступу до операційно системи, визначенням права підпису документів, існуванням адекватної, ефективної, доведеної до виконавців внутрішньої нормативної бази (положень, методик, процедур тощо) щодо управління операційним ризиком, щоденним звірянням рахунків, а також проведенням регулярного аудиту операцій і процесів.

Існуючу в Банку систему управління операційним ризиком умовно можна поділити на 3 рівні:

·           система управління операційним ризиком на рівні керівництва Банку ;

·           система управління операційним ризиком на рівні начальників структурних підрозділів;

·           система управління операційним ризиком на рівні незалежного Управління ризиками та економічного аналізу.

З метою управління стратегічним ризиком Банком розроблено стратегічний план розвитку, в якому взаємопов’язані стратегічн завдання і ресурси, які будуть задіяні для їх виконання. Дане питання регулюється положенням про оцінку стратегічного ризику в ЗАТ АКБ "Львів" від 13.10.2006р.

Для управління та зменшення репутаційного ризику, пов’язаного із можливим несприйняттям, несприятливим сприйняттям іміджу фінансової установи клієнтами, контрагентами, акціонерами чи контролюючими органами Банком розроблено Методику щодо управління репутаційним ризиком (протокол від 13.10.2006р.)

Інформація про стан ризиків Банку знаходиться у полі зору Правління та Спостережної ради.

Аудитори вважають роботу Банку щодо системи управління ризиками задовільною.


30. Відповідність обсягу активів і зобов`язань Банку за строками погашення (на підставі аналізу статформи №631)

Робота по управлінню ризиками ліквідності проводиться Управлінням ризиків та економічного аналізу .

Протягом звітного періоду банком ні разу не порушувався жоден з трьох щоденних нормативів ліквідності: норматив миттєвої ліквідності (Н4) станом на 31.12.2007р. становив 111,87% при нормі не менше 30%, фактичне значення нормативу поточно ліквідності (Н5) становило 91,56 % при нормі не менше 40% ; нормативу строкової ліквідності (Н6) – 46,03% при нормі не менше 20%.

Впродовж 2007р. ризик ліквідності був мінімізований. Щомісячно проводився аналіз ліквідно позиції Банку в розрізі валют та фіксувались показники кумулятивного ГЕПу в короткостроковому та довгостроковому періодах, як по власній методиці, так і за файлом А7.

Згідно ново методики розрахунку ліквідної позиції Банку, яка була введена НБУ з 11.07.2007р. "Звіт про структуру активів та пасивів Банку" (файл А7) суттєво помінявся, оскільки тепер включає практично всі статті балансу

Звіт про структуру короткострокових та довгострокових активів та пасивів Банку станом на 31.12.2006 р. та 31.12.2007р. наведено в табл.17,18.


Таблиця 17 - Звіт про структуру короткострокових та довгострокових активів та пасивів на 31.12.2006р., тис.грн.
Активи до 1 міс 1м-3м 3м-1р. >1 року всього
Готівкові кошти та кошти НБУ 9876329 - - - 9876329
Кошти в інших банках 4085336 2020000 - - 6105336
Операції з цінними паперами 309752 44300 - 300000 3354052
Операції з клієнтами 5163430 3398173 22861071 110884559 142307233
Дебіторська заборгованість 277914 - - - 277914
Основні засоби та нематеріальні активи - - - 16252795 16252795
Інші активи 49807 13000 2382 2000000 2065189
ВСЬОГО 19762568 5475473 22863453 132137354 180238848
Пасиви
Кошти НБУ - - 1800000 - 1800000
Кошти інших банків 2014483 4020000 2500000 - 8534483
Кошти суб`єктів господарювання 14848589 - - - 14848589
Кошти фізичних осіб 7587331 5051433 33069816 1946089 47654669
Інші пасиви 2249095 415750 15778895 27624535 46068275
ВСЬОГО 26699498 9487183 53148711 89845448 179180840
НЕТТО позиція -7958927 -4066584 -30856868 102288748 59406369
Накопичена позиція -7958927 -4066584 -30856868 42013924 -868455
 Таблиця 18 - Звіт про структуру довгострокових активів та пасивів на 31.12.2007р., тис.грн.
Активи до 1 міс 1м-3м 3м-1р. >1 року всього
Готівкові кошти та кошти НБУ 27068239 - - - 27068239
Кошти в інших банках 20880647 - - - 20880647
Операції з цінними паперами 13773091 - - 21625291 35398382
Операції з клієнтами 4684559 4171252 41834217 321090259 371780287
Дебіторська заборгованість 877634 - 14427 - 892061
Основні засоби та нематеріальні активи - - - 50998327 50998327
Інші активи 105203 - 2000207 88125 2193535
ВСЬОГО 67389373 4171252 43848851 393802002 509211478
Пасиви
Кошти НБУ - - 1000000 - 1000000
Кошти інших банків 35211740 - 5000000 - 40211740
Кошти суб'єктів господарювання 26578573 53520 3075740 144635751 174343584
Кошти фізичних осіб 12835354 22445766 38678001 26578223 100537344
Інші пасиви 1863200 255677 8080380 54033967 64233224
Капітал банку - - - 128241099 128241099
ВСЬОГО 76488867 22754963 55834121 353489040 508566991
Забалансові зобов’язання 326045 159935 111332 212231 809543
НЕТТО позиція -9425539 -18743646 -12096602 168341827 128076040
Накопичена позиція -9425539 -18743646 -12096602 40100729 -165058

Аналіз структури активів і пасивів станом на 31.12.2006р. показав, що в короткостроковому періоді нестача активів для покриття існуючих зобов’язань становила 41,2 млн.грн., коли в довгостроковому їх надлишок складає 102,6 млн.грн. Пасиви та забалансові зобов’язання на початок року в короткостроковому періоді не були забезпечені відповідними активами на суму 42,9 млн.грн. В довгостроковому періоді сума перевищення активів над пасивами та забалансовими зобов’язаннями склала 42,0 млн.грн., а загальна накопичена позиція становить "мінус" 0,9 млн.грн.

Станом на 01.01.2008 р. спостерігаються незначні покращення в короткостроковому період розрив між активами і зобов’язаннями становить "мінус" 39,7 млн.грн.(проти "мінус"41,2 млн.грн. на 31.12.2006 р.), а довгостроковому періоді сума перевищення активів склада 168,6 млн.грн. (проти 102,6 млн.грн. станом на 31.12.2006р.). Накопичена короткострокова позиція становить "мінус" 40,3 млн.грн., довгострокова – "плюс" 40,1 млн.грн. (відповідно проти "мінус" 42,9 млн.грн. і "плюс" 42,0 млн.грн. станом на 31.12.2006р.). Загальна накопичена позиція Банку на 01.01.2008 р. в порівнянні з 31.12.2006 року збільшилась на 0,7 млн.грн. і становить "мінус" 0,2 млн.грн.

31. Аудит фінансової звітності Банку за рік, що почався 01.01.2007р. закінчився 31.12.2007р.

Згідно "Інструкц про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України", затвердженої постановою Правління НБУ від 07.12.2004р. №598 (зі змінами), річна фінансова звітність банку включає:

1. Баланс;

2. Звіт про фінансов результати;

3. Звіт про рух грошових коштів;

4. Звіт про власний капітал;

5. Примітки до звітів.

Враховуючи вищенаведені в даному аудиторському звіті докази, керуючись статтями 7 та 21 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993р. 3125-XII (зі змінами), вважаємо, що надана Банком фінансова інформація достатньо достовірно, повно та реально відображає результати операцій Банку за 2007р. та його дійсний фінансовий стан на 31.12.2007р.

За результатами здійснення аудиту ми вважаємо за можливе підтвердити достовірність, повноту та точність фінансової звітності Банку за 2007р., у тому числі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів, Приміток до річної фінансової звітності.

Крім того, вважаємо за можливе підтвердити повноту та достовірність:

- відображених у системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності Банку активів та пасивів;

- таблиць строків активів та пасивів (у тому числі дохідність і ліквідність активів, якість кредитного портфеля і портфеля цінних паперів, стан дебіторської заборгованості, якість управління активами та пасивами банку);

- нформації про достатність резервів та капіталу банку (у тому числ відповідність формування капіталу банку, фондів, резервів вимогам нормативно-правових актів НБУ, у тому числі оцінки ризику банківських операцій та операцій з інсайдерами/пов`язаними особами);

- нформації про адекватність бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю банку вимогам нормативно-правових актів НБУ.

Керуючись нормами Міжнародних стандартів аудиту та зважаючи на те, що виконані необхідн умови:

- аудитори отримали всю інформацію й пояснення, необхідні для цілей аудиту;

- надана інформація достатня для відображення реального стану справ Банку;

- адекватні і достовірні дані з усіх суттєвих питань;

- фінансова документація підготована у відповідності з прийнятою Банком обліковою політикою, котра відповідає вимогам законодавства України;

- фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних і не містить суттєвих протиріч, вважаємо за можливе надати позитивний аудиторський висновок про достовірність, повноту та відповідність законодавству України фінансово звітності Банку за 2007р. (додається).

© 2010 Интернет База Рефератов