реферат
Главная

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по делопроизводству

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Курсовая работа: Атестація робочих місць в птахівництві

Курсовая работа: Атестація робочих місць в птахівництві


Атестація робочих місць в птахівництві


Зміст

Вступ.3

1. Характеристика діяльності птахофабрики «Оріль-Лідер» організації проведення атестації робочих місць

2. Організація робочих місць на птахофабриці «Оріль-Лідер» та основні положення по атестації робочих

2.1 Організація, оснащення та обслуговування робочих місць

2.2 Основні положення по атестації робочих місць на птахофабриці «Оріль-Лідер»

2.3 Підготовка до проведення атестації робочих місць за умовами праці на птахофабриці «Оріль-Лідер»

2.4 Проведення атестації і оформлення її результатів на птахофабриці «Оріль-Лідер»

3.1 Виробництво яєць на птахофабриці «Оріль-Лідер»

3.2 Виробництво м’яса курчат-блойлерів

3.3 Проведення інструктажу по охороні праці на птахофабриц «Оріль-Лідер»

Висновки і пропозиції

Список використаних літературних джерел

Додатки

Додаток 1

Додаток 2


Вступ

Динамічного і пропорційного розвитку національної економіки, формування раціональної галузевої структури можна досягти шляхом забезпечення збалансованих співвідношень між проміжним та кінцевим продуктами всіх галузей, а також між обсягами та структурою виробництва і кінцевим споживанням. Це потребує розробки комплексного підходу до дослідження ролі сільського господарства в системі макроекономічних взаємозв’язків.

Сільське господарство як складова національної економіки не тільки ма значну частку у ВВП, платіжному та зовнішньоторговельному балансі і на ринку праці, але й є активним споживачем товарів та послуг інших галузей, опосередковано створює в них робочі місця. Отже, воно може суттєво впливати на розвиток інших галузей та макроекономічну стабільність держави. Отже питання атестації робочих місць на підприємствах сільського господарства відігра значну роль в розвитку окремого господарства і галузі в цілому.

Проблемі визначення взаємо зв’язку підвищення продуктивності прац атестації робочих місць приділяли увагу Г. Киперман, К. Маркс, В. Петті, Д. Рікардо, Т. Рябушкін, М. Трейсі, А. Сміт, С. Шольц; та вітчизнян вчені-економісти: С. Дем’яненка, І. Лукінова, О. Могильного, О. Онищенка, Б. Пасхавера, П. Саблука, В. Точиліна, В. Трегобчука, О. Шпичака, А. Юзефовича, В. Юрчишина.

Інформаційну базу дослідження становили Постанови Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики України, законодавчі акти та нормативно-правов документи з питань сільськогосподарської діяльності. Широко використана наукова нформація, яка має форму недрукованої продукції і розміщена в мережі INTERNET.


1. Характеристика діяльност птахофабрики «Оріль-Лідер» і організації проведення атестації робочих місць

Закрите акціонерне товариство «Оріль-Лідер» — це великий цілісний комплекс бройлерного виробництва. Свою назву підприємство одержало від назви річки Оріль, в долині якої воно побудоване.

Сьогодні на підприємстві функціонують 17 цехів із вирощування бройлерів (8 із них новостворені) з одночасною посадкою близько 3,5 млн голів птиці, новий інкубаторій виробництва компанії PAS REFORM, що дає можливість інкубувати до 35 млн шт. яєць на рік, та автоматизований забійний цех виробництва голландської фірми MEYN Food Processing Technology. Щороку птахофабрика виробляє близько 49,7 тис. тонн м’яса в забійній вазі, що становить близько 37% від загального обсягу м’яса птиці, виробленого «Миронівським хлібопродуктом» у 2005 році, та близько 36% — у 1-й пол. 2006 р.

Наукова організація праці в птахівництві є запорукою збільшення продуктивності праці на підприємстві, а відповідно і доходів. Працюючи з птахами робітники можуть нашкодити своєму здоров’ю, щоб цього не трапилось на птахофабриці ЗАТ «Оріль-Лідер» регулярно проводиться атестація робочих місць працівників.

Метою проведення атестації робочого міста полягає в визначити всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу, визначити які шкідлив фактори впливають на працівника, як їх усунути повністю або хоча б послабити їх дію. Також визначити пільги та компенсації які надаються працівников птахофабрики ЗАТ «Оріль-Лідер» під час роботи та пільги при визначенн пенсійного забезпечення.

Роботі з атестації і реорганізації робочих місць на підприємстві переду аналіз застосовуваних технологічних процесів, організації праці і управління в цілому по структурному підрозділі для визначення основних напрямків удосконалювання робочих місць. Для конкретних груп взаємозамінних робочих місць виділяються приоритетного напрямку, що стають об'єктами більш ретельних досліджень функціонально-вартісного аналізу (ФСК).


2. Організація робочих місць на птахофабриці «Оріль-Лідер» та основні положення по атестації робочих

 

2.1 Організація, оснащення та обслуговування робочих місць

Робоче місце є основною ланкою виробництва пташиного м’яса, від раціональності його організації залежить комплекс питань наукової організац праці. Тому, що саме на робочому місці відбувається поєднання елементів виробничого процесу — засобів праці, предметів праці і самої праці. На робочому місці досягається головна мета праці — якісне, економічне і своєчасне виконання встановленого обсягу роботи.

Організація робочого місця передбачає собою систему заходів щодо його оснащення засобами і предметами праці і розміщенню їх у визначеному порядку. Організація обслуговування робочого місця означає його забезпечення засобами, предметами праці і послугами, необхідними для здійснення трудового процесу.

Основною метою організації робочого місця є досягнення високоякісного й економічно ефективного виконання виробничого завдання у встановлений термін на основі повного використання устаткування, робочого часу, застосування передових методів праці з найменшими фізичними зусиллями, створення безпечних сприятливих умов ведення робіт.

При проектуванні робочих місць необхідно дотримуватись умови узгодження параметрів організаційного оснащення трудового процесу, навколишнього середовища з психофізіологічними даними людини, що сприятиме більш ефективному надійному трудовому процесу. При проектуванні робочих місць необхідно також враховувати освітленість, температуру, вологість, тиск, шум, кількість пилу й нші санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочих місць в птахівництві. Необхідними вимогами є забезпечення умов для безпечного ведення робіт, дотримання норм і правил техніки безпеки й ін.

Оснащення і планування робочих місць — основа їхньої організації. Елементами оснащення робочих місць є основне і допоміжне устаткування, організаційне і технічне оснащення. Система обслуговування є найбільш важливою складовою частиною виробничого процесу і має своєю метою забезпечення його безперебійного й ефективного функціонування. Від організації обслуговування багато в чому залежать продуктивність праці, ритмічність виробництва та його ефективність.

Для підвищення продуктивності праці, забезпечення збалансованості робочих місць із трудовими ресурсами використовується механізм атестац раціоналізації окремих робочих місць, а також атестації технологічних процесів ділянок і цехів. У ході атестації комплексно оцінюються їхній технічний, організаційний стан, умови праці і техніка безпеки, розглядаються можливост росту фондовіддачі, кваліфікаційний потенціал працівників. У результат атестації по кожному робочому місцю (технології, ділянці і т.п.) приймається одне з наступних рішень: продовжувати експлуатацію без внесення змін, дозагрузити, раціоналізувати працю з метою доведення всіх показників до нормативного рівня або ліквідувати. Організація роботи з проведення атестац робочих місць включає кілька етапів: облік робочих місць, підготовч роз'яснювальні заходи, формування спеціальних робочих груп для її реалізації, оцінка ефективності даної роботи.

2.2 Основні положення по атестації робочих місць на птахофабриці «Оріль-Лідер»

В даний час порядок проведенні атестації робочих місць за умовами прац визначається прийнятим Міністерством праці і соціального розвитку України Положенням про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. У відповідності з яким атестація робочих місць за умовами праці розуміється, як система аналізу й оцінки робочих місць на відповідність вимогам по охорон праці.

Вона містить у собі: проведення оздоровчих заходів, ознайомлення працюючих з умовами праці, підтвердження або скасування права на надання компенсацій і пільг працівникам, зайнятим на важких роботах і роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці.

Атестації підлягають усі наявні на птахофабриці «Оріль-Лідер» робоч місця. У відповідності до Конвенції 155 Міжнародної організації праці, робоче місце - місце, де працівник повинний знаходитися або куди йому необхідно з’являтися в зв'язку з його роботою і яке прямо або побічно знаходиться під контролем роботодавця. Умови праці – це сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, що впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці.

Умови праці підрозділяються на чотири класи.

Перший клас – оптимальні умови праці, тобто умови праці, при яких зберігається не тільки здоров'я працюючих, але і створюються передумови для підтримки високого рівня працездатності.

Другий клас – припустимі умови праці – характеризуються такими рівнями факторів середовища і трудового процесу, що не перевищують установлених гігієнічними нормативами для робочих місць, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються під час регламентованого відпочинку або до початку наступної зміни і не повинні робити несприятливого впливу на стан здоров'я працюючого і його потомстві.

Третій клас – шкідливі умови праці – характеризуються наявністю виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і несприятливо впливають на організм працюючих і/або його потомство.

Четвертий клас – небезпечні (екстремальні) умови праці – характеризуються такими рівнями виробничих факторів, вплив яких протягом робочої зміни або її частини створює погрозу для життя, високий ризик виникнення важких форм гострих професійних захворювань.

На птахофабриці «Оріль-Лідер» умови праці в яких працюють співробітники відноситься до першого класу категорій.

Результати атестації робочих місць за умовами праці на птахофабриц «Оріль-Лідер» використовуються з метою:

-          планування проведення заходів щодо охорони й умов праці, відповідно до діючих нормативних правових документів;

-          сертифікац організації робіт з охорони праці;

-          обґрунтування надання пільг і компенсацій працівникам, зайнятим на важких роботах і роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, у передбаченому законодавством порядку;

-          рішення питання про зв'язку захворювання з професією, установлення діагнозу профзахворювання;

-          розгляду питання про припинення (призупиненні) експлуатації цеху, ділянки, устаткування, зміні технологій;

-          включення в трудовий договір (контракт) умов праці працівників;

-          ознайомлення працюючих з умовами праці на робочих місцях;

-          складання статистичної звітності за формою 1-Т (умови праці);

-          застосування адміністративно-економічних санкцій до посадових осіб у зв'язку з порушеннями законодавства про охорону праці.

Терміни проведення атестації встановлюються керівництвом птахофабрики «Оріль-Лідер» не рідше одного разу в п'ять років.

Обов'язкової переатестації підлягають робочі місця після заміни виробничого устаткування, зміни технологічного процесу, реконструкції засобів колективного захисту й ін., а також за вимогою органів Державної експертизи умов праці України у випадку виявлення порушень при проведенні атестац робочих місць за умовами праці.

2.3 Підготовка до проведення атестації робочих місць за умовами праці на птахофабриці «Оріль-Лідер»

Для проведення атестації робочих місць за умовами праці на птахофабриці «Оріль-Лідер» видається наказ, за яким:

1.         створюється атестаційна комісія організації і, при необхідності, комісії в структурних підрозділах;

2.         призначаються голова і члени атестаційної комісії, а також відповідальний за складання, ведення і збереження документації по атестації;

3.         визначаються терміни і графік проведення атестації.

До складу атестаційної комісії рекомендується включати фахівців служб охорони праці, організації праці і заробітної плати, головних фахівців, керівників підрозділів, медичних працівників, представників профспілково організації і спільних комітетів (комісій) по охороні праці, уповноважених (довірених) осіб по охороні праці професійних союзів або трудового колективу.

Атестаційна комісія:

1.         здійсню методичне керівництво і контроль за проведенням робіт з атестації;

2.         склада повний перелік робочих місць організації з виділенням аналогічних по характеру виконуваних робіт і умовам праці;

3.         склада перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів, показників ваги напруженості трудового процесу на кожному робочому місці з урахуванням скарг працівників на умови праці;

4.         привласню коди виробництвам, цехам, ділянкам, робочим місцям;

5.         розробля пропозиції по поліпшенню й оздоровленню умов праці;

6.         форму необхідну нормативно-довідкову базу для проведення атестації;

7.         виявля найбільше травмонебезпечні ділянки, роботи й устаткування;

8.         атесту приймає рішення по подальшому використанню робочих місць.

Свою роботу атестаційна комісія починає зі складання переліку всіх робочих місць організації, що підлягають атестації за умовами праці. У переліку вказуються найменування робочих місць (професія, посада) і кількість працівників, зайнятих на цих робочих місцях.

На кожне робоче місце (або групу аналогічних робочих місць) складається карта атестації робочого місця (робітників місць) за умовами праці (Додаток 1). Працівник, чиє робоче місце атестується за умовами праці, підписує Карту атестації.

Для здійснення методичного керівництва атестацією комісія форму нормативно-довідкову базу й організує її вивчення. Нормативно-довідкова база містить у собі Положення про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, стандарти і нормативи, перераховані в Переліку основних стандартів системи стандартів безпеки праці і гігієнічних нормативів, використовуваних при атестації робочих місць за умовами праці, і інш нормативні і довідкові матеріали.

2.4 Проведення атестації і оформлення її результатів на птахофабриці «Оріль-Лідер»

При проведенні атестації на птахофабриці «Оріль-Лідер» проводиться:

1.         Визначення фактичних значень небезпечних і шкідливих виробничих факторів на робочих місцях.

2.         Оцінка травмобезпеки робочих місць.

3.         Оцінка забезпеченості працівників засобами індивідуального захисту.

4.         Оцінка фактичного стану умов праці на робочих місцях.

5.         Визначення фактичних значень небезпечних і шкідливих виробничих факторів на робочих місцях.

На підставі характеристик технологічного процесу, застосовуваних матеріалів, сировини, устаткування для кожного робочого місця складається перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Для кожного робочого місця повинні бути оцінені всі небезпечні і шкідлив виробничі фактори – хімічні, фізичні, біологічні, психо-фізіологічні. Рівн небезпечних і шкідливих виробничих факторів визначається на підстав нструментальних вимірів.

Інструментальні виміри і ергономічні дослідження повинні проводитися в процесі роботи з використанням методів, передбачених Держстандартами або іншими нормативними документами, відповідно до згадуваного Переліку основних стандартів безпеки праці і гігієнічних нормативів.

Дані інструментальних вимірів виробничих факторів оформляються протоколами з вказівкою в них наступних даних:

1.         найменування організації, код підрозділу і робочого місця;

2.         дата проведення вимірів;

3.         найменування організації, притягнутої до виконання вимірів;

4.         найменування вимірюваного виробничого фактора;

5.         засоби метод виміру;

6.         місце проведення вимірів, ескіз приміщення з указівкою крапки виміру;

7.         фактичне значення параметра;

8.         посади, прізвища, ініціали і підписи працівника, що проводив виміри, і представника адміністрації об'єкта, на якому проводилися виміри;

9.         підпис відповідальної особи, печатка організації, де виконання вимірів.

Результати оцінки небезпечних і шкідливих виробничих факторів вносяться в карту атестації робочого місця за умовами праці.

Основними об'єктами оцінки травмобезпеки робітників місць є:

1.         виробниче устаткування,

2.         пристосування й інструменти,

3.         забезпеченість засобами навчання й інструктажу.

Травмобезпека це відповідність робочих місць вимогам безпеки праці, що виключає травмування працюючих в умовах, установлених нормативними правовими актами по охороні праці

Оцінка травмобезпеки виконується шляхом перевірки відповідност виробничого устаткування, пристосувань і інструментів, а також засобів навчання й інструктажу вимогам нормативних правових актів.

При оцінці травмобезпеки здійснюють спробні пуски і зупинки виробничого устаткування з дотриманням вимог безпеки.

У випадках, коли устаткування і пристосування виготовлені до введення в дію нормативних актів, що поширюються на них, або коли ці акти не розроблен не затверджені у встановленому порядку, оцінка проводиться на відповідність вимогам, викладеним у загальнодержавних нормативно - правових актів, що забезпечують безпечні умови праці на робочих місцях.

Оцінка травмобезпеки робітника місця оформляється протоколом.

Результати оцінки травмобезпеки вносяться й у Карту атестації робочого місця за умовами праці.

По кожному робочому місцю оцінюється забезпеченість працівників засобами ндивідуального захисту, а також ефективність цих засобів. Оцінка здійснюється шляхом зіставлення виданих засобів з Типовими галузевими нормами безкоштовно видачі спецодягу, спецвзуття й інших засобів індивідуального захисту і з іншими нормативними документами.

Ефективність засобів індивідуального захисту повинна підтверджуватися сертифікатами відповідності. Оцінка забезпеченості працівників засобами ндивідуального захисту оформляється протоколом.

Оцінка фактичного стану умов праці на робочих місцях складається з оцінок:

1.         ступеня шкідливості і небезпеки;

2.         ступеня травмобезпеки;

3.         забезпеченост працівників засобами індивідуального захисту, а також ефективності цих засобів.

Результати оцінки фактичного стану умов праці на робочому місц заносяться в Карту атестації робочих місць за умовами праці, у якій атестаційною комісією організації дається висновок про результати атестації.

Якщо на робочому місці небезпечні і шкідливі виробничі фактори або відсутні, або їхні значення відповідають оптимальним чи припустимим величинам, вимоги по травмобезпеки виконані, працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, робоче місце визнається атестованим.

Якщо на робочому місці фактичні значення небезпечних і шкідливих виробничих факторів перевищують існуючі норми або вимоги по травмобезпец забезпеченості працівників засобами індивідуального захисту не відповідають нормам, то умови праці на такому робочому місці відносяться до шкідливих чи небезпечних.

Робоче місце зі шкідливими умовами праці визнається умовно атестованим. Пропозиції по проведенню його у відповідність з нормативними актами вносяться в план заходів щодо поліпшення й оздоровлення умов праці.

За результатами атестації робочих місць за умовами праці заповнюються відомість робочих місць і результатів їхньої атестації за умовами праці в підрозділі і зведеній відомості робочих місць і результатів їхньої атестації за умовами праці в організації.

Результати роботи атестаційної комісії птахофабрики «Оріль-Лідер» оформляються протоколом атестації робочих місць за умовами праці.

До протоколу повинні додаватися:

1.         карти атестації робочих місць за умовами праці;

2.         відомість робочих місць і результатів їхньої атестації за умовами праці в підрозділі;

3.         зведена відомість робочих місць і результатів їхньої атестації за умовами праці в організації;

4.         план заходів щодо поліпшення й оздоровлення умов праці в організації.

План заходів щодо поліпшення й оздоровлення умов праці в організац відпрацьовується за результатами атестації робочих місць за умовами прац атестаційною комісією з урахуванням пропозицій підрозділів і окремих працівників.

План підписується головою атестаційної комісії і після узгодження з спільним комітетом по охороні праці і профспілками затверджується керівником організації. План включається в колективний договір.

По завершенні атестації видається наказ, у якому дається оцінка проведеної роботи і затверджуються її результати. Документи атестації робочих місць за умовами праці є матеріалами строгої звітності і підлягають збереженню протягом 45 років.

Державний контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці покладений на органи Державної експертизи умов праці України.

У відповідності зі ст. 212 Трудового кодексу роботодавець зобов'язаний забезпечити проведення атестації робочих місць за умовами праці з наступною сертифікацією організації робіт з охорони праці.


3. Технології, що використовуються на птахофабриці «Оріль-Лідер». Основи техніки безпеки

 

3.1 Виробництво яєць на птахофабриці «Оріль-Лідер»

Технологія промислового виробництва яєць на птахофабриці «Оріль-Лідер» базується на основних принципах:

1.         використання високопродуктивних гібридних курей; утримання курей в кліткових батареях, як забезпечують механізацію і автоматизацію виробничих процесів і високу ефективність праці; годівля курей повнораціонними сухими комбікормами;

2.         утримання птахів у великих пташниках з оптимальним мікрокліматом та диференційованим світловим режимом;

3.         застосування ефективних ветеринарно-профілактичних заходів, які забезпечують високу збереженість птахів;

4.         рівномірне цілорічне виробництво яєць у відповідності з технологічним графіком, який передбачає ефективне використання всіх виробничих потужностей.

Основою збільшення виробництва харчових яєць на птахофабриц «Оріль-Лідер» є використання гібридної птиці з високим генетичним потенціалом, добре пристосованої до місцевих умов годівлі та утримання. Зважаючи на різнобічний попит населення на харчові яйця, зараз на птахофабриц «Оріль-Лідер» для виробництва яєць використовуються кури як коричневих, так білих кросів. Але слід зазначити, що закордонні кроси дуже вибагливі до умов годівлі та утримання.

Для виробництва харчових яєць у спеціалізованих господарствах України використовують курей високопродуктивних кросів, створених як селекціонерами провідних птахівницьких компаній Німеччини, Голландії, Канади, Угорщини та ін., так і українськими вченими. Однак серед яєчних курей значний відсоток займають кроси, завезені з-за кордону. Розрахунки економічної ефективності свідчать, що економічно більш вигідними є кури-несучки, які відкладають яйця з коричневою шкаралупою.

Найпоширенішим на птахофабриці «Оріль-Лідер» є крос “Ломанн браун”- 31,7% від всього поголів’я яєчних курей. Кроси “Хай-Лайн W-98” та “Хай-Лайн коричневий” американської селекції також доволі поширені — 25,7%. Кури яєчного кросу “Білорусь-9” займають 18% серед поголів’я яєчних курей України. Несучість гібридних курей ? 250-260 яєць на рік. Маса яйця ? 58-60 г (шкаралупа біла).

Кроси селекції Інституту птахівництва УААН — “Борки-117”, “Борки-2М”, Борки-колор”, “Слобідський-3” становлять до 3% від загального поголів’я курей яєчних кросів. Останніми роками на птахофабрику «Оріль-Лідер» починають завозити кроси із Голландії, які належать компанії “Хендрікс Поултрі Брідерз БВ”, утвореній у жовтні 1998р. внаслідок об’єднання відділу “Хайсекс” компан Еврібрид” з компанією “Бованс”.

На птахофабриці «Оріль-Лідер» в основі технологічних графіків лежать раціональні технологічні схеми вирощування молодняку і утримання доросло птиці. Вони базуються на вирощуванні молодняку в кліткових батареях з добового до 17-тижневого віку, а потім переведенні їх в пташник для утримання промислового стада. У деяких господарствах ці строки змінюють відповідно до умов конкретного господарства — з урахуванням максимального використання виробничих площ як для молодняку, так і для дорослої птиці. У нашій країні найбільш поширене кліткове утримання курей-несучок — в 3-ярусних кліткових батареях різних типів. Основні параметри технології вирощування ремонтного молодняку та вирощування курей-несучок представлені в Додатку 2.

3.2 Виробництво м’яса курчат-блойлерів

Подальший розвиток бройлерного виробництва та його рентабельність залежать від генетичного прогресу за такими напрямами: підвищення інтенсивност росту курчат і скорочення строків їх вирощування; удосконалення м’ясних форм курчат-бройлерів від розвитку яких залежить ефективність переробки тушок бройлерів; зниження витрат корму на кг приросту живої маси; підвищення рівня загальної резистентності.

Виробництво м’яса бройлерів на птахофабриці «Оріль-Лідер» базується на таких основних принципах:

1.         використання високопродуктивної гібридної птиці;

2.         вирощування бройлерів в пташниках, які обладнані засобами, що забезпечують повну механізацію автоматизацію виробничих процесів та регулювання мікроклімату в залежност від віку птахів, високу ефективність праці; застосування ресурсозберігаючих технологічних прийомів;

3.         виконання виробничого процесу за технологічним графіком, який забезпечує ритмічне цілорічне вирощування бройлерів;

4.         застосування повнораціонних сухих комбікормів, які відповідають біологічним потребам птахів дозволяють отримати високоякісну продукцію; суворе дотримання ветеринарно-санітарних правил.

Інститутом птахівництва УААН запропонований енергозберігаючий режим вентиляції пташників залежно від режиму освітлення. Пропонується в період спокою птахів знижувати рівень повітрообміну в приміщенні на 20% порівняно з нормативним. Економія електроенергії становить до 10-12%. Годівлю курчат-бройлерів розділяють на два періоди: стартовий (1-28 діб) і фінішний (29 діб і старші). У перші 3-4 доби використовують спеціальні корми, які містять легкорозчинні поживні речовини (нульовий раціон). На птахофабриці «Оріль-Лідер» добре зарекомендував себе корм виробництва Бельгії “Galito”.

Технологія вирощування бройлерів передбачає постійний доступ птахів до корму. Але необхідно періодично (щотижня) контролювати рівень живої маси птахів. При вирощуванні бройлерів використовують також режими дозовано (контрольованої) годівлі. Термін вирощування курчат-бройлерів сучасних кросів максимально становить 6-7 тижнів (вік забою). Перед забоєм птахи проходять так звану голодну витримки — 6-8 годин без корму при вільному доступі до води.

3.3 Проведення інструктажу по охороні праці на птахофабриц «Оріль-Лідер»

Для всіх прийнятих на роботу осіб, а також для працівників, перекладних на іншу роботу, керівники птахофабрики «Оріль-Лідер» проводять інструктаж з охороні праці.

Інструктаж з охорони раці проводиться:

1.         вступний;

2.         первинний на робочому місці;

3.         повторний;

4.         позаплановий;

5.         цільовий.

Усі прийняті на роботу особи, а також відряджені в організацію працівники і працівники сторонніх організацій, що виконують роботи на виділеній ділянці, що навчаються освітніх установ відповідних рівнів, що проходять в організації виробничу практику, і інші особи, що беруть участь у виробничій діяльності птахофабрики «Оріль-Лідер», проходять у встановленому порядку вступний інструктаж, що проводить фахівець з охороні праці або працівник, на який наказом керівника птахофабрики «Оріль-Лідер» покладені ці обов'язки.

Вступний інструктаж з охорони праці проводиться по програмі, розроблено на підставі законодавчих і інших нормативних правових актів України з урахуванням специфіки діяльності організації і затвердженої у встановленому порядку керівником птахофабрики «Оріль-Лідер».

Первинний інструктаж на робочому місці, повторний, позаплановий цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт, що пройшов у встановленому Порядку навчання по охороні праці і перевірку знань вимог охорони праці.

Проведення інструктажів з охорони праці містить у собі ознайомлення працівників з наявними небезпечними або шкідливими виробничими факторами, вивчення вимог охорони праці, що утримуються в локальних нормативних актах організації, інструкціях з охорони праці, технічної, експлуатаційно документації, а також застосування безпечних методів і прийомів виконання робіт.

Інструктаж з охорони праці завершується усною перевіркою придбаних працівником знань і навичок безпечних прийомів роботи особою, що проводила нструктаж.

Проведення усіх видів інструктажів реєструються у відповідних журналах проведення інструктажів (у встановлених випадках – у наряді-допуску на провадження робіт) із вказівкою підпису особи яка інструктується і підпису нструктора а також вказівкою дати проведення інструктажу.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться до початку самостійно роботи:

-          з усіма знову прийнятими в організацію працівниками, включаючи працівників, що виконують роботу на умовах трудового договору, укладеного на термін до двох місяців або на період виконання сезонних робіт, у вільне від основної роботи час (сумісники);

-          з працівниками організації, переведеними у встановленому порядку з іншого структурного підрозділу, або працівниками, яким доручається виконання нової для них роботи;

-          з відрядженими працівниками сторонніх організацій, що навчаються освітніх установ відповідних рівнів, що проходять виробничу практику (практичні заняття), ншими особами, що беруть участь у виробничій діяльності птахофабрики «Оріль-Лідер».

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться керівниками структурних підрозділів організації по програмах, розробленим і затвердженим у встановленому порядку відповідно до вимог законодавчих і інших нормативних правових актів по охороні праці, локальних нормативних актів організації, нструкцій з охорони праці, технічної й експлуатаційної документації.

Повторний інструктаж проходять усі працівники, зазначені вище, не рідше одного разу в шість місяців по програмах, розробленим для проведення первинного нструктажу на робочому місці.

Позаплановий інструктаж проводиться:

1.         при введенні в дію нових або зміні законодавчих нших нормативних правових актів, що містять вимоги охорони праці, а також нструкцій з охорони праці;

2.         при змін технологічних процесів, заміні або модернізації устаткування, пристосувань, нструмента й інших факторів, що впливають на безпеку праці;

3.         при порушенні працівниками вимог охорони праці, якщо ці порушення створили реальну погрозу настання тяжких наслідків (нещасний випадок на виробництві, аварія т.п.);

4.         за вимогою посадових осіб органів державного нагляду і контролю;

5.         при перервах у роботі (для робіт зі шкідливими і (або) небезпечними умовами – більш 30 календарних днів, а для інших робіт – більш двох місяців);

6.         за рішенням роботодавця (або уповноваженого їм особи).

Цільовий інструктаж проводиться при виконанні разових робіт, при ліквідації наслідків аварій, стихійних лих і робіт, на які оформляються наряд-допуск, дозвіл або інші спеціальні документи, а також при проведенні в організації масових заходів.


Висновки і пропозиції

Представлена робота присвячена темі атестації робочих місць в птахівництві, на прикладі птахофабрики «Оріль-Лідер». В першому розділі роботи проведена коротка організаційно-економічна характеристика птахофабрики «Оріль-Лідер» - — це великий цілісний комплекс бройлерного виробництва, де функціонує 17 цехів із вирощування бройлерів (8 із них новостворені) з одночасною посадкою близько 3,5 млн голів птиці, новий інкубаторій виробництва компанії PAS REFORM, що дає можливість інкубувати до 35 млн шт. яєць на рік.

Другий розділ роботи висвітлює порядок організації робочих місць на підприємстві та їх атестації. Для підвищення продуктивності праці, забезпечення збалансованості робочих місць із трудовими ресурсами використовується механізм атестації і раціоналізації окремих робочих місць, а також атестац технологічних процесів ділянок і цехів. Атестація робочих місць забезпечу проведення оздоровчих заходів, ознайомлення працюючих з умовами праці, підтвердження або скасування права на надання компенсацій і пільг працівникам, зайнятим на важких роботах і роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці.

У третій частині розглянуто основні технологічні процеси по виробництву яєць і вирощуванні бройлерних порід птиць які вирощуються на птахофабриц «Оріль-Лідер» та порядок проведення інструктажу з охорони праці при здійсненн виробничих процесів.

Для вдосконалення роботи птахофабрики «Оріль-Лідер» і підвищення продуктивності праці її співробітників, необхідно - для зменшення витрат енергії рекомендується використовувати в пташниках режими переривчастого освітлення, при цьому поліпшується якість шкаралупи, збільшується маса яєць, знижуються витрати корму та енергії, що в цілому дозволяє збільшити рентабельність виробництва яєць на 10,5-12,5 %. Впровадження переривчастих режимів освітлення, узгоджених з режимом напування птахів, сприяє підвищенню несучості курей на 1,5-4%, витрати корму на 10 шт. яєць зменшуються на 4-8%, зменшуються також витрати води, енергії — в 1,5-3 рази. Враховують також колір освітлення: червоне світло попереджує розвиток канібалізму, оранжевий колір використовують для фарбування гнізд.

У нашій країні з’являються господарства, які перейшли на утримання курей-несучок на сітчастій підлозі, використовуючи обладнання фірм “Big Dutchman”, “Salmet”, “VDL Agrotech“. Комплекти обладнання для утримання птахів на сітчастій підлозі включають тарілкову та ланцюгову системи роздачі кормів, ніпельні системи напування, гнізда з нахиленою підлогою, обладнання клімат-контролю, вентилятори, бункери для кормів, сучасні нагрівачі, як працюють на різному паливі. Вартість обладнання для утримання птахів на підлоз на порядок нижча, ніж кліткового обладнання.

Раціони для яєчних курей необхідно складати з урахуванням змін потреби птахів в поживних речовинах, віку і продуктивності. Неповноцінна годівля ремонтних курочок, особливо у віці 17-18 тижнів, може негативно вплинути на розвиток органів яйцеутворення.


Список використаних літературних джерел

1.         Кодкс Законів “Про працю” України. - К.: Україна. 1995 - 192 с

2.         Постанова Кабінету Міністрів України № 348 Про дальший розвиток і підвищення ефективност проведення атестації робочих місць і їх раціоналізації в промисловості та інших галузях народного господарства 16.09.1985

3.         Постанова Кабінету Міністрів України 442 Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці 01.08.1992

4.         Постанова Кабінету Міністрів України 41 Методичні рекомендації для проведення атестац робочих місць за умовами праці 01.09.1992

5.         Постанова Кабінету Міністрів України 06-960 Роз'яснення Державної експертизи умов прац Міністерства праці України і Державного санітарного нагляду Міністерства охорони здоров'я України стосовно визначення фізіологічних показників факторів виробничого середовища і трудового процесу при проведенні атестації робочих місць 22.03.1993

6.         Постанова Кабінету Міністрів України 01-3/2586-02-6 Про порядок обчислення стажу роботи для призначення пільгових пенсій за результатами атестації робочих місць 16.12.1999

7.         205 Про затвердження Роз'яснення про проведення атестації робочих місць за умовами праці в окремих випадках 21.08.2000

8.         Генкин Б. М. Экономика и социология труда. М.: Норма, 2000 - http://www.aup.ru/books/m159/vopr.htm

9.         Рощин С. Ю., Разумов Т. О. Экономика труда. – М.: Инфра-М, 2000 – 428 с.

10.       Слезингер Г. Э. Труд в условиях рыночной экономики. – М.: Инфра-М, 1996 – 519 с.


Додатки.

 

Додаток 1

Карта умов праці

На птахофабриці «Оріль-Лідер»

Птахівниці Тарасюк Олександри Григоровни

Виробництво ______вигодовування курчат _______________________

Цех (дільниця, відділ) 1 цех птахофабрики 11248 (код по ЄТКД, КД, повне найменування)

Оцінка факторів виробничого і трудового процесу

1. Шкідливі хімічні речовини

1 клас небезпеки _________-_________________________________

2 клас небезпеки _________-__________________________________

3-4 класи небезпеки ______-__________________________________

2. Пил переважно фіброгенної дії в нормі

3. Вібрація (загальна і локальна) в нормі

4. Шум 32 Дцб

5. Інфразвук

6. Ультразвук

7. Неіонізуючі випромінювання:

- радіочастотний діапазон,

- діапазон промислової частоти,

- оптичний діапазон (лазерне випромінювання)

8. Мікроклімат у приміщенні:

- температура повітря, град.,        22-28 0С

- швидкість руху повітря, м/сек, 0,1-06

- відносна вологість повітря, % 60-70

- інфрачервоне випромінювання, Вт/м кв.

9. Температура зовнішнього повітря (під час роботи на відкритому повітрі), град.

влітку 28

взимку 0

10. Атмосферний тиск 122 мм.

11. Біологічні фактори:

Мікроорганізми

1 клас небезпеки ____________________________________________

2 клас небезпеки ____________________________________________

3-4 класи небезпеки _________________________________________

Білкові препарати

1 клас небезпеки ____________________________________________

2 клас небезпеки ____________________________________________

3-4 класи небезпеки _________________________________________

Природні компоненти організму (амінокислоти, вітаміни тощо).

1 клас небезпеки ____________________________________________

2 клас небезпеки ____________________________________________

3-4 класи небезпеки _________________________________________

12. Важкість праці:

Динамічна робота

- потужність зовнішньої роботи, Вт, при роботі за участю м'язів нижніх кінцівок і тулуба

- те саме при роботі за переважною участю м'язів плечового поясу

- маса піднімання і переміщення вантажу, кг

- дрібні стереотипні рухи кистей і пальців рук (кількість за зміну)

Статичне навантаження

- величина навантаження за зміну, (Кг х с) при утриманні вантажу:

однією рукою

двома руками

за участю м'язів тулуба і ніг

13. Робоча поза

Нахили тулуба, переміщення в просторі (переходи, зумовлені технологічним процесом)

14. Напруженість праці

Увага:

- тривалість зосередження (% до тривалості зміни)

- частота сигналів у середньому за годину

Напруженість аналізаторних функцій:

- зору (категорія зорових робіт за СНиП 11-4-79)

- слуху (при виробничій потребі сприйняття мови або диференціювання сигналів)

Емоційна та інтелектуальна напруженість

Одноманітність:

- кількість елементів у багаторазово повторюваних операціях

- тривалість виконання повторюваних операцій, в сек

- час стеження за ходом виробничого процесу без активних дій (% до тривалості зміни)

15. Змінність

Кількість факторів Х Х Х

I. Гігієнічна оцінка умов праці

___відповідає нормативам______________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

II. Оцінка технічного та організаційного рівня

____відповідає нормативам_____________________________________

III. Атестація робочого місця

_____________________________________________________________

IV. Рекомендації щодо поліпшення умов праці, їх економічне обґрунтування

___________________________________________________________

Голова атестаційної комісії ___________________

Члени атестаційної комісії ___________________

_______________________________________________

З атестацією ознайомлені ______________________


Додаток 2

Основні параметри технології вирощування та утримання яєчних курей на птахофабриці «Оріль-Лідер»

Параметр

Ремонтний молодняк, тижнів Промислове стадо
1-4 5-9 10-17 18-22

Щільність посадки, гол./м2

25 15-17 9-10 5,5-7 5,5-6
Фронт годівлі, см/гол., не менше 2,5 2,5 3,5 7-10 7-10
Фронт напування, см./гол. 1 1 2 2 2

Температура повітря у приміщенні, 0С:

при утриманн на підлозі

при утриманн в клітках

28-22

33-24

16-22

24-18

16-18

16-18

16-18

16-18

16-18

16-18

Відносна вологість повітря, % 60-70 60-70 60-70 60-70 60-70

Швидкість руху повітря, м/с:

у холодний період року

у теплий період року

0,1

0,2

0,2

0,4

0,5

0,6

0,6

1,0

0,6

1,0

Освітленість, лк 50-10 10-5 10-5 25-30 25-30
Тривалість світового дня, год. 24-9 9 9 9-16
© 2010 Интернет База Рефератов