реферат
Главная

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по делопроизводству

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Дипломная работа: Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

Дипломная работа: Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

ЗМІСТ

ВСТУП

1             ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАТИСТИЧНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ ПО ВИПЛАТАМ ПРАЦІВНИКАМ

1.1          Нормативна-законодавча база статистичної та спеціальної звітності по виплатам працівникам

1.2          Характеристика статистичної та спеціальної звітності

1.2.1      Методика заповнення статистично звітності

1.2.2      Спеціальна звітність та її форми

1.3          Методологія аудиту середньо заробітної плати

2             АУДИТ ПОКАЗНИКА СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ ВИПЛАТ ЛІКАРНЯНИХ ТА ВІДПУСКНИХ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ТЕХНОГРАН»

2.1          Аналіз фінансово-господарсько діяльності ТОВ «Техногран»

2.2          Організація бухгалтерського обліку заробітної плати в ТОВ «Техногран»

2.3          Аудиторська перевірка середньо заробітної плати для виплат лікарняних та відпускних в ТОВ «Техногран»

2.4          Програма та план аудиту середньо заробітної плати в ТОВ «Техногран»

2.5          Робочі документи аудиторсько перевірки

2.6          Аудиторський висновок

3             ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ПОКАЗНИКА СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ ВИПЛАТ ЛІКАРНЯНИХ ТА ВІДПУСКНИХ В ТОВ «ТЕХНОГРАН»

3.1    Автоматизація розрахунку показника середньої заробітної плати

3.2    Розрахунок показника середньої заробітної плати

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Додаток  А – Зарплата та инші виплати: нарахування та джерела утримання

Додаток  Б – Форма № 1 – ПВ Термінова місячна Звіт з праці

Додаток  В Форма 1 - ПВ   Звіт з праці Термінова квартальна

Додаток  Г Форма № 3 – ПВ  Звіт про використання робочого часу

Додаток  Д Форма № 6 - ПВ  Річна поштова Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання

Додаток  Ж Форма № 1 – ПВ (умови праці)Звіт про стан умов праці, пільги та компенсац за роботу із шкідливими умовами праці

Додаток  К Форма № 1 – РС  Звіт про витрати утримання робочої сили

Додаток  Л Форма № 3 – ПН Звіт про наявність вакансій

Додаток  Н – Форма № 4 – ПН (факт)  Звіт про фактичне вивільнення працівників

Додаток  М – Форма 4 – ПВ  Звіт про виконання норм виробітку і стан нормування праці

Додаток  П – Форма 4 – ПН  Звіт про вивільнення працівників

Додаток Р – Форма № 4 ПН  Звіт про вивільнення працівників

Додаток  С – Форма 5 – ПН  Звіт про прийнятих працівників

Додаток  Т – Форма 7 – тнв  Звіт про травматизм на виробництві

Додаток  У Спеціальна звітність до державних цільових фондів

8

11

11

28

28

39

44

56

56

72

77

82

87

97

102

102

108

125

128

131

138

140

144

148

151

153

155

159

161

163

166

167

169

172


ВСТУП

Програми державних статистичних спостережень передбачають облік фонду оплати праці, нарахованого всім працівникам, а також виділення фонду штатних працівників, як перебувають в обліковому складі підприємства, та поділ його на складові.

Державне статистичне спостереження узагальнює статистичну звітність підприємств. За допомогою статистичної звітності керівництво держави спостерігає стан трудових ресурсів в країні.

Праця працюючих є необхідною складовою частиною процесу виробництва,  споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих в частині знов створеного продукту висловлюється у вигляді заробітної плати, яка повинна відповідати кількості та якості затраченої ними праці.

Заробітна плата - є важливішим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення якості та асортименту.

Збільшення ефективності суспільної продуктивності обумовлено, на сам перед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи.

В умовах переходу нашої економіки на ринковий механізм функціонування важливішими задачами є прискорення науково-технічного прогресу, зниження витрат живо праці, механізація трудомістких робіт, поліпшення використання трудових ресурсів, зменшення збитків робочого часу.

Підприємство самостійно, але відповідно до законодавства , установлює штатний розклад , форми і системи оплати праці, преміювання.   Урахування праці і заробітно плати - один із найважливіших і складних ділянок роботи, що потребують точних оперативних даних, у яких відбивається зміна чисельності робітників, витрати робочого часу, категорії робітників, виробничих витрат.

Урахування праці і заробітної плати займає одне з центральних місць у всій систем урахування на підприємстві. Заробітна плата є основним джерелом прибутків робітників фірми, підприємства.

Трудов прибутки робітника визначаються його особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих результатів діяльності підприємства або фірми. Вони регулюються податками і максимальними розмірами не обмежуються. Мінімальний розмір оплати прац встановлюється законодавством.

Необхідно створювати економічно достовірну та обгрунтовану інформацію про виконання нормативів та динаміки показників про працю, стеження за дотриманням співвідношення росту продуктивності праці та заробітної плати, за зменшенням невиробничих витрат скритих та явних збитків робочого часу, стимулювання праці на підприємстві.

На основі цієї інформації здійснюється контроль за виконанням робочого часу на підприємстві, впровадження прогресивних методів праці, дотриманням правильного співвідношення між ростом продуктивності праці та заробітної плати.

На підприємстві облік чисельності робітників та службовців, їх заробітної плати документальним, достовірним та однаковим у всіх галузях господарювання. Робітники реалізують право на працю шляхом заключення трудового договору на підприємстві у відповідності з Законом України конкретизуючи права та обов’язки робітників, а також оплата за працю, відрахування у фонди, розрахунок прибуткового податку.

У зв’язку з цим на підприємстві організується оперативний та бухгалтерський облік прац та її оплата.

Актуальність обраної теми дипломної роботи, виявляється у необхідності та обов’язковост статистичної та спеціальної звітності по праці як для підприємств всіх форм власності, так і для керівництва держави.

Мета дипломної роботи ознайомитися з формами державної статистичної та спеціальної звітност по праці, на придбати практичні навички щодо їх заповнення.

Завдання роботи:

–    ознайомлення з  нормативно-законодавчою базою щодо статистичної та спеціальної звітності по виплатам працівникам;

–    проаналізувати фінансовий стан досліджуваного підприємства;

–    провести аудит середньої заробітно плати щодо виплат лікарняних та відпускних;

–    скласти аудиторський висновок.

Методи використані в роботі: порівняльний, аналітичний, графічний, математичний, вибірковий, суцільний.

Інформаційною базою роботи склали наукові публікації українських та зарубіжних авторів, практична частина роботі виконана на матеріалах підприємства ТОВ «Техногран».


1          ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАТИСТИЧНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ ПО ВИПЛАТАМ ПРАЦІВНИКАМ

1.1 Нормативна-законодавча база статистичної та спеціальної звітності по виплатам працівникам

До нормативної бази, яка регулює подання статистичної та спеціальної звітності по виплатам працівникам, відносяться Конституція  України, Закон України «Про оплату праці»,  Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування», Наказ Державного комітету статистики України від 28.09.2005 N 286 "Про затвердження Інструкції зі статистики кількост працівників», Наказом Держкомстату від 05.10.2006 № 466, що зареєстрований в Міністерстві юстиції 18.10.06 за № 1121/12995 зміни до Інструкції зі статистики кількості працівників,  Наказ Державного комітету статистики України від 20 листопада 2006 року N 524 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2006 р. за N 1249/13123 Про затвердження Інструкції  щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-РС "Звіт про витрати на утримання робочої сили", Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" та інші нормативні акти.

Так, наказом Держкомстату від 05.10.2006 № 466, що зареєстрований в Міністерств юстиції 18.10.06 за № 1121/12995 внесено зміни до Інструкції зі статистики кількості працівників (далі – Інструкція). Метою цих змін є поліпшення якост даних та інформаційного забезпечення статистики праці на регіональному рівні.

Пункт 1.2. Інструкції містить положення щодо порядку подання форм державних статистичних спостережень юридичними особами та відокремленими підрозділами (філії, відділення, представництва). Зокрема передбачено, що вони подають звітність за своїм місцезнаходженням включно з даними про відокремлені та структурні підрозділи, що знаходяться на цій же території. За відокремлен підрозділи, що не наділені повноваженнями щодо обліку нарахування заробітно плати звіти складає юридична особа (головне підприємство) та надає їх територіальним органам державної статистики за місцем знаходження кожного підрозділу.

Запропонован зміни до цього пункту стосуються юридичних осіб та відокремлених підрозділів (далі – підприємства), що мають структурні підрозділи, які здійснюють виробничу діяльність на іншій адміністративній території (місто обласного значення, район) або відрізняються за видами економічної діяльності і у яких зайнята вагома частка (30% і більше) працівників підприємства. Для таких підприємств передбачено обов’язкове складання та подання звітності з праці органам державної статистики за місцезнаходженням підприємства по кожній адміністративній території, де розташовані структурні підрозділи, або виду економічної діяльності відповідно. Прийнятим може бути також варіант коли звіти надаються безпосередньо до територіальних органів державної статистики за місцем знаходження структурних підрозділів.

Слід зауважити, що базовими методологічними документами для складання форм держаних статистичних спостережень з праці залишаються Інструкція зі статистики кількост працівників та Інструкція зі статистики заробітної плати.

В свою чергу, нові інструкції містять положення щодо порядку, особливостей заповнення та методології визначення конкретних показників у звітах за формами № 1-ПВ термінова-місячна та № 1-ПВ термінова-квартальна з метою забезпечення якості статистично нформації щодо кількісних та якісних характеристик працівників, розмірів хньої оплати праці та своєчасності її виплати, а також робочого часу.

11.01.2004 р. набув чинності П(с)БО-26 «Виплати працівникам», що «....визнача методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і негрошовій формах) за роботи, виконані працівниками». Норми Положення (стандарту) 26 застосовуються роботодавцями - підприємствами, організаціями, іншими юридичними особами (далі - підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ)

Згідно П(с)БО 26 «Виплати працівникам» до виплат працівникам відносяться:

1. Поточні виплати працівникам:

- поточні виплати працівникам включають: заробітну плату за окладами та тарифами, нші нарахування з оплати праці; виплати за невідпрацьований час (щорічн відпустки та інший оплачуваний невідпрацьований час); премії та інш заохочувальні виплати, що підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконують відповідну роботу, тощо.

- нарахована сума виплати працівникам за роботу, виконану ними протягом звітного періоду, визнається поточним зобов'язанням.

- виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, визнаються зобов'язанням через створення забезпечення у звітному періоді. Виплати за невідпрацьований час, що не підлягають накопиченню, визнаються зобов'язанням у тому періоді, у якому час відсутності працівника на роботі підлягає оплаті.

- премії та інші заохочувальні виплати визнаються зобов'язанням через створення забезпечення у звітному періоді, якщо робота, виконана працівниками у цьому періоді, дає їм право на отримання таких виплат у майбутньому.

Виплати при звільненні

- зобов'язання щодо виплат при звільненні визнається у разі, якщо підприємство має невідмовне зобов'язання звільнити працівника або кількох працівників до досягнення ними пенсійного віку або надавати виплати при звільненні за власним бажанням згідно із законодавством, контрактом чи іншою угодою.

- Виплати при звільненні визнаються витратами того періоду, у якому виникають зобов'язання за такими виплатами.

-Виплати при звільненні, що не підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти місяців після дати балансу, обчислюються за теперішньою вартістю з використанням ставки дисконту, визначеної у пункті 28 Положення (стандарту) 26.

- Якщо звільнення за власним бажанням відбуватиметься за пропозицією підприємства з зобов'язанням здійснити виплати при звільненні, то оцінка таких виплат здійснюється з урахуванням кількості працівників, які, як очікується, приймуть таку пропозицію.

Виплати по закінченні трудової діяльності

- Зобов'язання та активи, пов'язані з виплатами по закінченні трудово діяльності, обліковуються за кожною програмою виплат по закінченні трудово діяльності.

- Нарахована сума внесків за програмою з визначеним внеском визнається поточним зобов'язанням у періоді, протягом якого працівники виконували роботу.

-Відрахування за програмою з визначеним внеском, що не підлягають сплаті в повному обсяз протягом дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконують відповідну роботу, обчислюються за теперішньою вартістю з використанням ставки дисконту, визначеної у пункті 28 Положення (стандарту) 26.

- Зобов'язання за програмою з визначеною виплатою визначається в сумі теперішньо вартості зобов'язання за такою програмою на дату балансу та не визнаних згідно з пунктом 19 Положення (стандарту) 26 актуарних прибутків (за вирахуванням не визнаних актуарних збитків), яка зменшується на вартість раніше виконаних працівниками, але ще не визнаних робіт і на справедливу вартість на дату балансу активів програми, якими буде погашатися це зобов'язання. Теперішня вартість зобов'язання за програмою з визначеною виплатою обчислюється з використанням ставки дисконту, визначеної у пункті 28 Положення (стандарту) 26.

Якщо визначена в такому порядку величина має від'ємне значення, то вона визнається активом за нижчою з двох величин:

у сумі, визначеної в абзаці першому цього пункту;

у сумі невизнаних актуарних збитків, вартості раніше виконаних працівниками робіт теперішньої вартості економічних вигод у формі відшкодувань з програми або зменшень майбутніх внесків до програми.

- Витрати за програмою з визначеною виплатою визнаються в сумі вартості поточних робіт, виконаних працівниками, витрат на відсотки за програмою, визнаних актуарних збитків, визнаної вартості раніше виконаних працівниками робіт, збитку (за вирахуванням прибутку) від скорочення програми з визначеною виплатою або остаточних розрахунків за нею, яка зменшується на суму очікуваного прибутку від активів цієї програми, на суму, яка підлягає відшкодуванню підприємству за програмою, і на суму визнаних актуарних прибутків.

Якщо визначена в такому порядку величина має від'ємне значення, то вона визнається ншим операційним доходом.

- Протягом звітного року витрати на відсотки за програмою обчислюються як добуток ставки дисконту, визначеної на початок звітного року, та теперішньої вартості зобов'язання за програмою з визначеною виплатою.

- Актуарні прибутки (збитки) визнаються за кожною програмою з визначеною виплатою, виходячи з перевищення накопичених за період з початку програми невизнаних актуарних прибутків (збитків) на кінець попереднього звітного періоду над більшою з таких величин:

а) 10 відсотків теперішньої вартості зобов'язання за програмою з визначеною виплатою на цю дату;

б) 10 відсотків справедливої вартості активів програми на цю дату.

Сума актуарних прибутків (збитків) звітного періоду визначається діленням цієї величини на очікуваний середній строк роботи, що залишився до досягнення працівниками, охопленими цією програмою, пенсійного віку.

- Вартість раніше виконаних працівниками робіт визнається рівномірно протягом середнього періоду до дати, з якої виплати стають гарантованими за умовами програми з визначеною виплатою. У разі започаткування програми з визначеною виплатою або внесення змін до неї вартість раніше виконаних працівниками робіт, яким виплати вже гарантовано, визнається у періоді, у якому започатковується така програма або набувають чинності зміни до неї.

- Прибуток (збиток) від скорочення програми з визначеною виплатою або остаточного розрахунку за такою програмою визначається в сумі зміни теперішньої вартості зобов'язання за програмою, зміни справедливої вартості активів програми, невизнаних актуарних прибутків (за вирахуванням невизнаних актуарних збитків) і невизнаної вартост раніше виконаних працівниками робіт.

- Прибуток (збиток) від скорочення програми з визначеною виплатою та остаточного розрахунку за такою програмою визнається після переоцінки зобов'язань пов'язаних з ними активів програми з урахуванням актуарних припущень на дату скорочення програми чи остаточного розрахунку.

- Очікуваний прибуток від активів програми з визначеною виплатою дорівнює змін справедливої вартості цих активів, утримуваних протягом звітного періоду, з урахуванням фактичних внесків і виплат.

- Для визначення теперішньої вартості зобов'язання за програмою з визначеною виплатою та відповідної вартості поточних робіт, виконаних працівниками, а за необхідності, і вартості раніше виконаних працівниками робіт, підприємство кожний період, у якому працівники виконують роботу, розглядає як такий, що приводить до виникнення у працівників права на додаткову виплату у майбутньому, а кожна така виплата для визначення остаточного зобов'язання обчислюється окремо.

- Для визначення вартості поточних робіт, виконаних працівниками, а за необхідності, вартості раніше виконаних працівниками робіт загальна сума зобов'язань за програмою з визначеною виплатою розподіляється між періодами виникнення такого зобов'язання (тобто між періодами, у яких працівники виконували роботу, за які вони отримують право на виплати при звільненні). Для розподілу застосовується прийнята підприємством методика розрахунку суми виплат за програмою з визначеною виплатою.

Якщо виконання працівниками робіт у наступні роки приведе до зростання суми виплат порівняно з попередніми роками, підприємство відображає такі виплати на прямолінійній основі з дати, з якої виконана працівниками робота приведе до виплат за програмою з визначеною виплатою (незалежно від впливу подальшого виконання ними робіт на розмір виплат), до дати, з якої подальше виконання робіт не приведе до значно суми майбутніх виплат за програмою з визначеною виплатою, крім випадків підвищення заробітної плати в майбутньому.

- Теперішня вартість зобов'язання за програмою з визначеною виплатою та справедлива вартість активів цієї програми визначаються з такою регулярністю, щоб відображен у фінансовій звітності суми зобов'язання, активу і витрат (доходів), пов'язаних з такою програмою, суттєво не відрізнялися від сум зобов'язання, активу витрат (доходів), визначених на дату балансу з урахуванням змін в актуарних припущеннях.

- В актуарних припущеннях використовуються такі демографічні і фінансові показники, зокрема: смертності (як під час трудової діяльності, так і після завершення); плинності кадрів, непрацездатності, передчасного виходу на пенсію; частки учасників програми, які мають утриманців, з правом на отримання виплат; звернень за медичним обслуговуванням; ставки дисконту; майбутніх рівнів заробітної плати та виплат по закінченні трудової діяльності; майбутніх витрат на медичне обслуговування; очікуваного рівня прибутковості активів програми.

- Для визначення теперішньої вартості зобов'язання за програмами виплат по закінченн трудової діяльності ставка дисконту обчислюється із застосуванням ринково ставки доходу за високоліквідними корпоративними облігаціями на дату балансу. У разі відсутності активного ринку корпоративних облігацій використовується відсоткова ставка доходу за довгостроковими державними облігаціями на дату балансу. При цьому обираються облігації, валюта та строк погашення яких відповідають валюті та прогнозованому строку погашення зобов'язання за кожною програмою.

- Програми виплат за участю кількох роботодавців розглядаються як програми з визначеною виплатою або з визначеним внеском відповідно до умов програми. У разі відсутності достатньої інформації щодо розподілу між роботодавцями активів, зобов'язань, витрат і доходів за програмою виплат за участю кількох роботодавців, зобов'язання і витрати за такою програмою визначаються визнаються у порядку, передбаченому для програми з визначеним внеском.

Інш виплати працівникам

- Зобов'язання щодо виплат інструментами власного капіталу підприємства визначаються визнаються згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 13 "Фінансов нструменти", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 року N 559, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2001 року за N 1050/6241.

- Інші довгострокові виплати працівникам визнаються зобов'язанням через створення на дату балансу забезпечення в сумі теперішньої вартості цього зобов'язання на дату балансу за вирахуванням справедливої вартості на дату балансу активів програми, якими буде погашатися це зобов'язання. Обчислення теперішньо вартості зобов'язання за іншими довгостроковими виплатами здійснюється відповідно до пунктів 24 - 28 Положення (стандарту) 26.

Витрати на інші довгострокові виплати працівникам визначаються в сумі вартості поточних робіт, виконаних працівниками, витрат на відсотки за програмою, актуарних збитків (за вирахуванням актуарних прибутків) і збитків (за вирахуванням прибутків) від скорочення програми або остаточних розрахунків за нею, зменшено на суму очікуваного прибутку від активів програми, на суму визнаного активом права на відшкодування і на суму вартості раніше виконаних працівниками робіт. Актуарні прибутки (збитки) та вартість раніше виконаних працівниками робіт визнаються у періоді їх виникнення.

Якщо визначена в такому порядку величина має від'ємне значення, то вона визнається ншим операційним доходом.

Так виплати повинні здійснюватися відповідно до спеціальних програм, законодавча база для яких у цей час тільки розробляється (таблиця 1.1).

Таблиця 1.1 – Нормативні акти які регулюють виплати працівникам  й утримань із заробітно плати

№ п/п Виплати Нормативн акти
1 2 3
1 «Нарахована сума виплати працівникам за роботу, виконану ними протягом звітного періоду, визнається поточним зобов'язанням» і відображається по кредиту рахунок 66 «Розрахунки по оплаті праці» П.6 ПБО-26, Інструкція №291
2 «..Виплати за невідпрацьований час, які не підлягають нагромадженню, визнаються зобов'язанням у тім періоді, у якому час відсутності працівника на роботі підлягає оплаті» П. 7 ПБО -261
3 Виплати при звільненн визнаються витратами того періоду, у якому виникають зобов'язання по таких виплатах, якщо підприємство зобов'язується звільнити працівника до досягнення м пенсійного віку або надати виплати при звільненні за власним бажанням працівника відповідно до законодавства або контракту П. 9, П. 10 ПБО -26
4 Заробітна плата й інші виплати працівникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданню послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до об'єкта конкретних витрат, суми нарахованих на таку зарплату страхових внесків визнаються прямими витратами й відображаються по дебету рахунку 23 «Виробництво» П. 13 ПБО -16, Інструкція №291
5 Оплата праці апарата управління цехами, ділянками й т.п., а також оплата праці загальновиробничого персоналу, суми нарахованих на таку оплату праці страхових внесків належать до загальновиробничих витрат і відображаються по дебету рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» Пп.15.1, пп. 15.7 ПБО -16, Інструкція №291
6 Оплата праці апарата управління підприємством і іншим загальногосподарським персоналом і суми нарахованих на таку оплату праці страхових внесків визнаються адміністративними витратами й відображаються по дебету рахунку 92 «Адміністративні витрати» П. 18 ПБО -16, Інструкція №291
7 Оплата праці й комісійн винагороди продавцям, торговельним агентам і працівникам підрозділів, що забезпечують збут, і суми нарахованих на таку оплату праці страхових внесків відносяться до витрат на збут і відображаються по дебету рахунку 93 «Витрати на збут» П. 19 ПБО -16,  Інструкція №291

Продовження таблиці 1.1

1 2 3
8 Оплата праці працівників соціально-культурної сфери підприємств і суми нарахованих на таку оплату праці страхових внесків класифікуються як інші операційні витрати й відображаються по дебету рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності» П. 20 ПБО - 16,  Інструкція 291
9 Інформація про розрахунки з персоналом (як облікового, так і не облікового складу підприємства) по оплат праці узагальнюється на рахунку 66 «Розрахунки по оплаті праці» Інструкція №291
10

По кредиту рахунку 66 «Розрахунки по оплаті праці» відображаються:

-     нарахована працівникам підприємства основна й додаткова зарплата;

-     премії;

-     допомога з тимчасової непрацездатності;

-     нш нарахування.

По дебету рахунку 66 відображаються суми:

-     виплачено заробітної плати, премій, посібників і ін.;

-     утриманих податків, платежів по виконавчих документах;

-     вартість виданих працівникові в рахунок заробітної плати матеріалів, продукції або товарів;

-     нш утримання із сум оплати праці персоналу

Інструкція №291
11 Нараховані, але не отриман персоналом у встановлений строк суми по оплаті праці відображаються по дебету субрахунку 661 «Розрахунки по заробітній платі» і кредиту субрахунку 662 «Розрахунки з депонентами» Інструкція №291
12 Аналітичний облік розрахунків з персоналом ведеться по кожному працівнику, а також по видах виплат і втримань Інструкція №291

Для узагальнення виплат працівникам у бухгалтерському обліку передбачено рахунок 66. На рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» ведеться узагальнення інформац про розрахунки з персоналом, який відноситься як до облікового, так і до необлікового складу підприємства, — з оплати праці (за всіма видами заробітно плати, премій, допомог тощо), а також розрахунки за не одержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами).

Рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці» має такі субрахунки:

661 «Розрахунки за заробітною платою»;

662 «Розрахунки з депонентами».

За кредитом рахунка 66 «Розрахунки з оплати праці» відображаються нарахована працівникам підприємства основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога за тимчасовою непрацездатністю, інші нарахування, за дебетом — виплата заробітно плати, премій, допомоги тощо, а також суми утриманих податків, платежів за виконавчими документами, вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів в рахунок заробітної плати та інші утримання із сум оплати праці персоналу.

Кореспонденція рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» розглянуто у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 - Кореспонденція рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці»

за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:

24 «Брак у виробництві»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

33 «Інші кошти»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

41 «Пайовий капітал»

46 «Неоплачений капітал»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

65 «Розрахунки за страхуванням»

66 «Розрахунки з оплати праці»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

70 «Доходи від реалізації»

71 «Інший операційний дохід»

15 «Капітальн нвестиції»

23 «Виробництво»

24 «Брак у виробництві»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

39 «Витрати майбутніх періодів»

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

65 «Розрахунки за страхуванням»

66 «Розрахунки з оплати праці»

81 «Витрати на оплату праці»

85 «Інш затрати»

91 «Загальновиробничі витрати»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»

94 «Інш витрати операційної діяльності»

99 «Надзвичайні витрати»

Нараховані, але не одержані персоналом у встановлений строк суми з оплати праці, відображаються за дебетом субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» та кредитом субрахунку 662 «Розрахунки з депонентами».

Аналітичний облік розрахунків з персоналом ведеться за кожним працівником, видами виплат та утримань.

До витрат на оплату праці за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженн підприємства, та інших цільових надходжень відносяться виплати у форм винагород за підсумками роботи за рік, премії, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати відповідно до існуючих нормативних документів. До витрат на виробництво винагороди за підсумками роботи за рік не включаються, а до валових витрат включаються.

Кореспонденція рахунків з обліку витрат на оплату праці наведена у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 - Кореспонденція рахунків з обліку витрат на оплату праці

п/п

Зміст операцій Дт Кт
1 2 3 4
1 Нарахування основної і  додаткової зарплати за окладами і тарифами

23 Виробництво”

93 Витрати на збут”

92 Адміністративні

витрати”

661 Розрахунки по заробітній платі”

811 Виплати за окладами і тарифами”

2 Нарахування премії робітникам

23 Виробництво”

93 Витрати на збут”

92 Адміністративні

витрати”

661 Розрахунки по заробітній платі”

812 Премії та заохочення”

3

Нарахування збору на пенсій

не страхування

23 Виробництво”

93 Витрати на збут”

92 Адміністративні

витрати”

651 По пенсійному

забезпеченню”

821 Відрахування на пенсійне забезпечення

4

Нарахування збору на соціальне страхування

робітникам

23 Виробництво”

93 Витрати на збут”

92 Адміністративні

витрати”

652 По соціальному страхуванню”

822 Відрахування на соціальне страхування”

5

Нарахування збору на  соціальне страхування на випадок

безробіття

23 Виробництво”

93 Витрати на збут”

92 Адміністративні

витрати”

653 По страхуванню на випадок безробіття”

823 Страхування на

випадок безробіття”

Згідно з Інструкцією зі статистики кількості працівників затвердженою наказом Державного комітету статистики України 28.09.2005  N 286 підприємства  подають органам державної статистики форми державних статистичних спостережень у строки, визначені на бланках форм.  Статистичні  дані  повинні бути достовірними подаватися у повному обсязі.

Форми    державних    статистичних    спостережень    на підприємствах   заповнюються  на  основі  типових  форм  первинної облікової документації.

До первинної    облікової    документації    для   визначення кількісного складу працівників належать:

- наказ (розпорядження)  про  прийом на роботу,  переведення на іншу роботу, припинення трудового договору;

- особова картка;

- наказ (розпорядження) про надання відпустки;

- табель обліку   використання   робочого  часу  та  розрахунку заробітної плати;

- розрахунково-платіжні відомості,    розрахункові   відомості, платіжн відомості;

- особові рахунки,      трудові      договори      (контракти), цивільно-правові  договори  й   інші   документи   первинного   та бухгалтерського  обліку,  затверджені у встановленому порядку,  що характеризують кількісний  та  якісний  склад  працівників,  їхній дохід  у  грошовій,  натуральній  формах,  а також розміри пільг і компенсацій.

Відмітки в табелі обліку використання робочого часу  про причини   відсутності   на   роботі,   тривалість   робочого  дня, понаднормову роботу та інші відхилення від нормальних  умов  праці здійснюються лише на основі документів,  оформлених належним чином (листки непрацездатності,  листки простоїв,  довідки про виконання державних або громадських обов'язків тощо).

У  формах  державних статистичних спостережень містяться різні показники кількост працівників,  які відрізняються  методом розрахунку та метою їхнього використання.

Зокрема, передбачається   підрахунок   облікової    кількості штатних  працівників  у  цілому  по підприємству,  а також окремих категорій  працівників.  Наприклад,  зайнятих  в  умовах,  що   не відповідають санітарно-гігієнічним нормам,  працюючих пенсіонерів, інвалідів тощо.

Показник середньооблікової   кількості   штатних  працівників використовується для визначення кількості зайнятих працівників  за сферами економічної діяльності та ведення спостереження за змінами мобільності робочої сили.  Суть його визначення полягає у тому, що зайнятий   працівник  враховується  тільки  один  раз  (за  місцем основної роботи),  незалежно від  терміну  трудового  договору  та тривалості робочого часу.

Виплати працівникам являються базою для нарахувань й утримання страхових внесків у Пенсійний і фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі — соціальні фонди). Далі розглянемо особливості відбиття в обліку сум, пов'язаних з оплатою праці, податку з доходів фізичних осіб і страхових внесків у Пенсійний фонд і фонди соціального страхування. Оскільки страхові внески відносяться до обов'язкових платежів, операції з ними розглядаються як складова частина податкового обліку.

У таблиці  1.4, наведені фактори (обставини) сум, що впливають на відбиття в обліку, заробітної плати, нарахувань на заробітну плату й утримань із неї.

Таблиця 1.4 - Фактори (обставини), що впливають на відображення в обліку сум заробітно плати, нарахувань на заробітну плату й утримань

№ п/п Фактори Характеристика факторів У чому проявляється вплив на:
бухгалтерський облік податковий облік
1 2 3 4 5
1 Відносини із власником працівник підприємства застосовуються загальні правила
зовнішній сумісник
особу, що виконує роботу за договором цивільно-правового характеру суб'єкт підприємницької діяльності застосовуються загальні правила податок з доходів фізичних осіб не втримується
громадянин (не підприємець) утримується податок з доходів фізичних осіб; нараховуються й утримуються страхові внески в Пенсійний фонд
зв'язана особа не впливає, але певна інформація про операції з такими особами повинна бути наведена в ' примітках до фінансової звітності застосовується спеціальне правило

 2

Форма виплати грошова різні схеми проведень застосовуються загальні правила
натуральна або інша, відмінна від грошової є операцією із продажу й, відповідно, об'єктом обкладання ПДВ

Продовження таблиці 1.4

1 2 3 4 5
3 Розмір заробітної плати сума місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленого на 1 січня звітного податкового року, помножена на 1,4 і  округлена до найближчих 10 грн. максимальна величина, на яку нараховуються й з якої втримуються страхові внески у фонди соціального страхування не впливає при нарахуванні оплати праці в межах такого розміру застосовується податкова соціальна пільга страхов внески нараховуються на оплату праці в межах такої максимальної величини
4 Категорія одержувачів доходів обличчя, що мають право на підвищену соціальну пільгу не впливає при одержанні оплати праці в межах її розміру, установленого для застосування пільги, надається пільга, збільшена в 1,5 або 2 рази
інваліди застосовується особливий порядок нарахування страхових внесків у Пенсійний фонд
пенсіонери, іноземці, особи без громадянства не втримуються страхові внески до фонду соціального страхування по безробіттю
5 Категорія платника податку з доходів фізичних осіб резидент не впливає застосовуються загальні правила
нерезидент для окремих видів доходів застосовується подвійний розмір ставки податку з доходів фізичних осіб
6 Вид оплати праці основна заробітна плата при відбитті операцій по нарахуванню застосовуються різні рахунки обліку

включається до складу валових видатків за умови зв'язку з господарської діяльності й з урахуванням деяких обмежень

додаткова заробітна плата
інші заохочувальні й компенсаційн виплати у більшості випадків не  включається до складу валових видатків
7 Зв'язок виплати з господарською діяльністю зв'язана не впливає включається до складу валових видатків або видатків, що підлягають амортизації
не зв'язана не включається до складу валових видатків

Продовження таблиці 1.4

1 2 3 4 5
8 Затримка виплати заробітно плати виплата пізніше строку, установленого трудовим договором компенсація, пов'язана із втратою частини заробітку, відображається в складі відповідних операційних видатків включаються до складу валових видатків
цивільно-правовим договором штрафні санкції, які можуть при цьому сплачуватися, відображаються в складі інших операційних видатків не включаються до складу валових видатків
9 Інфляція перевищуюча певен законодавством рівень, вимагає проведення індексації заробітної плати індексація заробітної плати приводить до збільшеного її суми; проіндексована сума заробітної плати відображається в бухгалтерському й податковому обліку Д за загальними правилами

До фонду заробітної плати належить основна заробітна плата, додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати (рисунок 1.1).

До фонду основної заробітної плати належить заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадов обов’язки) за відрядними розцінками, тарифними ставками робітників та посадовими окладами службовців.

До основної заробітної плати включено також суми авторського гонорару працівникам мистецтва, редакцій газет та  журналів,  телеграфних агентств, видавництв, радіо, телебачення та інших підприємств і (або) оплата їх праці, що здійснюється за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на певному підприємстві.

Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці.

До фонду додаткової заробітної плати входять надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством (за високу кваліфікаційну майстерність, за класність водіям, персональні надбавки, за знання іноземної мови тощо).


Рисунок 1.1 - Структура заробітної плати

До фонду додаткової заробітної плати також належать оплата щорічних і додаткових відпусток, компенсація за невикористану відпустку, премії за виробничі результати, включаючи премії за економію матеріальних ресурсів тощо.

До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати у вигляді винагород за підсумками роботи за рік, винагороди за винаходи і раціоналізаторські пропозиції, матеріальна допомога, вартість путівок на лікування та відпочинок тощо.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюється підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. У разі коли колективний  договір на підприємстві не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний погодити ці питання з профспілковим органом, що представляє інтереси більшост працівників, а в разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво органом.

Систематизація порядку оподаткування фонду оплати праці і виплат, які не входять до фонду оплати праці, розглянуто у додатку А

1.2      Характеристика статистичної та спеціальної звітності

1.2.1 Методика заповнення статистичної звітності

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою удосконалення форм державної статистичної звітності з праці були затверджені форми державно статистичної звітності.

Інструкція зі статистики заробітної плати від 13.01.2004 № 5 розроблена відповідно до Законів України “Про державну статистику” та “Про оплату праці” з урахуванням міжнародних рекомендацій у системі статистики оплати праці й стандартів Системи національних рахунків. З 1 лютого 2005 року наказом Держкомстату України «Про затвердження форм державних статистичних спостережень з праці» від 11.08.2004 р. № 472 запроваджулися такі форми статистичної звітності з праці:

1-ПВ – місячна «Звіт з праці», що подається починаючи зі звіту за січень 2005 року;

1-ПВ – квартальна «Звіт з праці», що подається починаючи зі звіту за І квартал 2005 року.

Інструкція містить основні методологічні положення щодо визначення показників оплати прац у формах державних статистичних спостережень з метою одержання об'єктивно статистичної інформації про розміри та структуру заробітної плати найманих працівників. У формах державних статистичних спостережень відображаються нарахування працівникам підприємства у відповідності до розрахунково-платіжних документів незалежно від терміну їхніх фактичних виплат. Зазначені суми наводяться до утримання прибуткового податку та внесків працівників на обов'язкове державне соціальне страхування.

Програми державних статистичних спостережень передбачають облік фонду оплати праці, нарахованого всім працівникам, а також виділення фонду штатних працівників, як перебувають в обліковому складі підприємства, та поділ його на складові.

У разі виплати заробітної плати натурою відповідно до статті 23 Закону для відображення у звітах видана продукція оцінюється за цінами не вище собівартості в розмірі, що не перевищує 50 відсотків нарахованої заробітної плати за місяць.

У формах державних статистичних спостережень, крім показника оплати праці, у натуральній формі міститься показник проданої продукції в рахунок заробітно плати. Він заповнюється у разі, якщо в рахунок грошової оплати працівникам підприємства застосовують продаж продукції як власного виробництва, так отриманої за бартером або безготівкові розрахунки за послуги, надан працівникам (комунальні та інші). При цьому заповнення показника фонду оплати праці здійснюється згідно з нарахуваннями.

Основн види статистичної звітності, періодичність та терміни подання  розглянуто у таблиці 1.5.

Таблиця 1.5 – Основні форми статистичної звітності по праці

Назва форми Періодичність Термін подання Хто звітує Нормативн акти

Форма №1-ПВ "Звіт з праці"

(додаток Б)

місячна не пізніше 7 числа після звітного періоду підприємства, установи, організації (крім малих підприємств, визначених за статистичним цензом) Накази Державного комітету статистики №5 від 13.01.2004; №472 від 11.09.2004; №236 від 12.08.2005

Форма №1-ПВ "Звіт з праці"

(додаток В)

квартальна не пізніше 7 числа після звітного періоду підприємства, установи, організації (крім малих підприємств, визначених за статистичним цензом) Накази Державного комітету статистики №236 від 12.08.2005

Форма №3-ПВ "Звіт про використання робочого часу"

(додаток Г)

квартальна не пізніше 7 числа після звітного періоду підприємства, установи, організації (крім малих підприємств, визначених за статистичним цензом) Наказ Державного комітету статистики №224 від 21.06.2003

Форма №6-ПВ "Звіт про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання"

(додаток Д)

річна не пізніше 31 січня року, наступного за звітом підприємства, установи, організації (крім малих підприємств, визначених за статистичним цензом) Наказ Державного комітету статистики №275 від 19.09.2005

Форма №1-ПВ  "Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці"

(додаток Ж)

річна не пізніше 31 січня підприємства(організації)

Наказ Державного комітету статистики України

від 5 жовтня 2004 року N 542

До статистичної звітності по праці відносяться і інші форми звітності, які подан у таблиці 1.6.

Таблиця 1.6 – Форми звітності по праці додаткові

Назва форми Періодичність Термін подання Хто звітує Нормативн акти
1 2 3 4 5

Форма №1-РС

«Звіт про витрати на утримання робочої сили»

(додаток К)

Поштова

раз на 2 роки

не пізніше 7 березня підприємства, установи, організації

Наказ Державного комітету статистики України

від 28.09.2001 398

Форма №3-ПН

«Звіт про наявність вільних робочих місць та потребу в працівниках»

(додаток Л)

Поштова-місячна 28 числа підприємства, установи, організації Наказ Державного комітету статистики України від 06.07.98 №244

Форма №4-ПВ

«Звіт про виконання норм виробітку і стан нормування праці»

(додаток М)

річна 9 грудня промисловими підприємствами, будівельними організаціями, транспорту, радгоспами та іншими Наказ Державного комітету статистики України від 26.09.96 №283

Форма №4-ПН

«Звіт про вивільнення працівників»

(додаток Н)

За 2 місяці до вивільнення підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності Наказ Державного комітету статистики України від 06.07.98 №244

Форми №4-ПН (факт) та

№4-ПН (план)

«Звіт про вивільнення працівників)

(додатки П, Р)

в 10-денний строк після вивільнення

не пізніше ніж за 2 місяці до вивільнення

підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності Наказ Мінпраці України від 19.12.2005 №420

Форма №5-ПН «Звіт про прийнятих працівників»

(додаток С)

щодекадно з 1 по 10, з 11 по 20, з 21 по останнє число звітного і подається 3-го наст міс. підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності Наказ Мінпраці України від 19.12.2005 №420

Продовження таблиці 1.6

1 2 3 4

5

Форма №7-тнв «Звіт про травматизм на виробництві»

(додаток Т)

річна 25 січня Юридичн особи, іх підрозділи незалежно від форм власності та організаційно-правово форми господарювання Наказ Державного комітету статистики України від 14.08.2002 №309

Надал наведемо характеристики та методики заповнення деяких з них.

Інструкція щодо заповнення державної статистичної звітності за формами N 3-ПН “Звіт про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках” і N 4-ПН “Звіт про вивільнення працівників" Затверджено Наказ Державного комітету статистики України 06.07.98 N 244 визнача Порядок складання і подання державній службі зайнятості  державної статистично звітності за формою N 3-ПН “Звіт про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках"

Звіт за формою N 3-ПН подається підприємствами, незалежно від форм власност господарювання, місцевому центру зайнятості 28 числа щомісячно.

У разі потреби термінового заміщення наявних вільних робочих місць, що виникли у міжзвітний період у зв'язку зі звільненням працівників, дані про ці місця подаються додатково, в міру їх виникнення.

У графі Б найменування та код професії зазначається відповідно до Державного класифікатора України “Класифікатор професій ДК 003-95” (v0257217-95, va257217-95, vb257217-95), затвердженого і введеного в дію наказом Держстандарту України від 27 липня 1995 року N 257.

У графі В проставляється тарифний розряд, категорія чи клас відповідної профес відповідно до Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника; Кваліфікаційного довідника посад керівників, спеціалістів і службовців; Кваліфікаційного довідника професій робітників, яким встановлюються місячні оклади. У графі 1 показується кількість вільних робочих місць з відповідної професії.

У графі 2 наводиться загальна потреба в працівниках для заміщення вільних робочих місць з однаковими умовами праці. Потреба для заміщення робочих місць, як мають відмінності в умовах праці, виділяється окремими рядками.

У графі 3 (з графи 2) вказується потреба в працівниках жіночої статі. Якщо вільн робочі місця і вакантні посади можуть комплектуватися особами як жіночої, так чоловічої статі, то заповнюється тільки графа 2; графа 3 не заповнюється.

У графі 4 (з графи 2) проставляється наявність вільних робочих місць (вакантних посад) в рахунок річної броні, встановленої місцевими державними адміністраціями відповідно до статті 5 Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про зайнятість населення”, для працевлаштування громадян, як потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, а також для пенсіонерів, учнів, студентів, інвалідів.

Звіт за формою N 4-ПН складають підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, на яких здійснюється вивільнення працівників, і в письмовій формі повідомляють про це державну службу зайнятості за два місяці до вивільнення.

У графі 1 перераховуються прізвища, імена і по батькові всіх працівників, які підлягають вивільненню.

У графі 5 найменування професій вивільнюваних працівників зазначаються відповідно до КП.

У графі 6 проставляється код професії, посади відповідно до вищезгаданого класифікатора (КП).

У графі 7 зазначається рівень кваліфікації (розряд, категорія, клас відповідно до Єдиного тарифнокваліфікаційного довідника; Кваліфікаційного довідника посад керівників, спеціалістів і службовців; Кваліфікаційного довідника професій робітників, яким встановлюються місячні оклади).

У графі 8 вказується середньомісячна заробітна плата (доход).

У графі 9 наводиться стаж роботи за професією, за якою робітник (службовець) працював до моменту вивільнення.

У графі 10 вказується дата підвищення кваліфікації працівника протягом останніх двох років, що передували його вивільненню, на курсах підвищення кваліфікації, закінчення яких дає право на підвищення працівникам тарифного розряду, категорії, класу.

У графі 11 зазначаються домашня адреса і номер телефону вивільнюваного працівника.

У графі 12 наводяться додаткові дані про вивільнюваного працівника, зокрема: належність його до категорії осіб, які потребують спеціальних робочих місць (підлітки, особи з обмеженою працездатністю та ін.), пенсійний вік, інвалідність, побажання громадянина відносно нової роботи: характеру (постійна, тимчасова, сезонна, з неповним робочим днем, тижнем, на дому, за сумісництвом), режиму змінності (в одну, дві, три зміни), середньомісячної заробітної плати та ін.

Інструкція щодо заповнення форми звітності N 5-ПН "Звіт про прийнятих працівників" затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 грудня 2005 р. N 420

У графі 1 наводяться прізвища, імена і по батькові (без скорочення) відповідно до даних паспорта українською мовою всіх прийнятих на роботу громадян протягом звітної декади.

У графі 2 проставляється ідентифікаційний код.

У графі 3 зазначаються найменування професій (посад), на які прийняті громадяни, відповідно до Державного класифікатора України ДК 003-95 "Класифікатор професій", затвердженого наказом Держстандарту України від 27 липня 1995 року N 257, із змінами та доповненнями (далі - КП).

У графі 4 проставляється код професії (посади) відповідно до КП.

У графі 5 проставляються номер та дата наказу про прийняття на роботу працівника.

У графі 6 у разі прийняття працівника на роботу за направленням центру зайнятост проставляються номер та дата видачі направлення.

У графі 7 ставиться відмітка "V", що свідчить про прийняття працівника на роботу за направленням державної служби зайнятості з компенсацією виплати заробітної плати з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

У графі 8 ставиться відмітка "V", якщо працівника прийнято на новостворене робоче місце. Новостворене (нове) робоче місце - це робоче місце, на яке прийнято працівника внаслідок реєстрації підприємства, установи, організації або після здійснення відповідних технологічних, організаційних та нвестиційних заходів, спрямованих на впровадження або розширення нових видів виробництва (робіт, послуг) та зміну умов праці.

У графі 9 зазначаються місце проживання (місто, вулиця, будинок, квартира) і номер телефону прийнятого працівника.

Звіт підписується керівником підприємства /установи, організації/. Указується дата заповнення форми та ставиться печатка. Зазначаються прізвище, ініціали, посада номер телефону виконавця.

Відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" підприємства, установи й організації, їх структурні підрозділи та філії незалежно від форми власності та господарювання повинні за наявності вакансій у повному обсязі подавати нформацію про наявність вільних робочих місць (вакансій) (N 3-ПН "Звіт про наявність вакансій" )центрам зайнятості за місцем їх реєстрації як платника страхових внесків.

Форма використовується для інформування населення про наявність вакансій, сприяння працевлаштуванню громадян, зареєстрованих у центрах зайнятості як такі, що шукають роботу, для підбору персоналу на замовлення роботодавців, для оцінки поточної потреби в кадрах та організації професійної підготовки населення відповідно до потреб ринку праці.

У разі необхідності підбору працівників за сприяння центрів зайнятості фізичн особи, у тому числі підприємці, також можуть інформувати центри зайнятості про наявність вакансій.

У графі 1 зазначається назва професії (посади) відповідно до Державного класифікатора України ДК 003-95 "Класифікатор професій", затвердженого наказом Держстандарту України від 27 липня 1995 року N 257, із змінами та доповненнями (далі - КП).

У графі 2 указується код професії (посади) відповідно до КП.

У графі 3 указується характер роботи: постійна, тимчасова, сезонна, за сумісництвом таке інше.

У графі 4 указується режим роботи: тривалість робочого дня в одну (дві, три) зміну, 12 годин, 24 години; змінний (гнучкий) графік роботи; відрядження; вахтовий метод організації праці; неповний робочий день /тиждень/; робота на дому; робота в нічний час тощо.

У графі 5 зазначаються умови праці: важкі, шкідливі, звичайні, у приміщенні, на повітрі та інші.

У графі 6 указуються умови соціальної сфери: наявність дитячої дошкільної установи, наявність гуртожитку, додаткова відпустка, харчування тощо.

У графі 7 указується заробітна плата (дохід), уключаючи додаткові матеріальні заохочення.

У графі 8 "Примітка" наводяться додаткові характеристики вакантного місця.

У разі необхідності, у графі 8 зазначається назва населеного пункту (адреса), де безпосередньо здійснюватиметься виконання робіт.

Вимоги до претендента на вакансію

У графі 9 указується стаж роботи за професією (на посаді) у роках.

У графі 10 указуються вимоги щодо рівня освіти претендента для заміщення вакантного робочого місця (посади). Відповідно до Законів України "Про освіту" та "Про вищу освіту" встановлені такі освітні рівні: початкова загальна освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, неповна вища освіта, базова вища освіта, повна вища освіта.

У графі 11 проставляється спеціальність /професія/.

Спеціальність зазначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року N 507 "Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями".

Робітнич професії заповнюються відповідно до КП.

У графі 12 указується освітньо-кваліфікаційний рівень відповідно до Закону України "Про вищу освіту" (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр). Для кваліфікованих робітників указується кваліфікаційний рівень (розряд, клас, категорія), який проставляється відповідно до галузевих та міжгалузевих випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Форму державного статистичного спостереження N 7-тнв "Звіт про травматизм на виробництві у 200_ році" (далі - форма N 7-тнв) заповнюють юридичні особи, х філії, відділення, представництва та інші відокремлені структурн підрозділи, а саме: цехи, дільниці тощо (далі - відокремлені підрозділи), що знаходяться на території України, за межами України і створені за участю юридичних осіб України, незалежно від форми власності, виду економічно діяльності, підпорядкованості та організаційно-правової форми господарювання.

Дан щодо відокремлених підрозділів, розташованих на одній території з головною організацією (район, область), відображає у своєму звіті головна організація. За аналогічні відокремлені підрозділи, що знаходяться на іншій території, перед відповідним органом статистики звітує головна організація або у межах повноважень, наданих головною організацією, самі відокремлені підрозділи.

Інформація щодо відокремлених підрозділів, розташованих за межами України, наводиться у звіті відповідної головної організації.

Підставою для заповнення звіту крім бухгалтерських документів є:

- передбачені Положенням про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 року N 1094 (далі - Положення):

акт за формою Н-1 "Акт N _____ про нещасний випадок на виробництві" (дал - акт Н-1),

акт за формою Н-5 "Акт розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)" (далі - акт Н-5),

форма Н-2 "Повідомлення про наслідки нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом, що стався" (далі - форма Н-2);

- передбачений Порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року N 270 (далі - Порядок):

- акт за формою НТ "Акт N ____ про нещасний випадок невиробничого характеру" (далі - акт НТ).

Звіт має бути заповнений чітко та розбірливо. Виправлення помилок підтверджується підписом особи, яка заповнила звіт, із зазначенням дати внесення змін.  Посадові особи, які підписали звіт, персонально відповідають за достовірність відображеної у ньому інформації згідно з чинним законодавством. 

Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186.3 Кодексу України про адміністративн правопорушення від 13.07.2000 N 1929-III.

Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (умови праці) "Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу із шкідливими умовами праці" зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2004 р. за N 1331/9930 складають підприємства та організації незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що відносяться до таких секцій (груп). У формі N 1-ПВ (умови праці) дан наводяться щодо працівників, які ураховуються в обліковій кількості. Ї обчислення здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики чисельност працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату України від 07.07.95 N 171 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.08.95 за N 287/823.

1.2.2 Спеціальна звітність та її форми

До державних фондів до яких подається спеціальна звітність стосовно заробітній плати  відносяться:

1    Фонд соціального страхування України;

2    Державний фонд сприяння зайнятост населення;

3    Пенсійний фонд України.

4    Фонд соціального страхування від несчасних випадків.

Законом встановлено:

­     Пенсійний фонд України не включається до Державного бюджету України;

­     забороняється використання коштів Пенсійного фонду України не за цільовим призначенням, у т.ч. на кредитні, депозитні операції, надання позик тощо;

­     тимчасово вільні кошти у випадку відсутності заборгованості по виплатах пенсій можуть бути використані Пенсійним фондом України включно на придбання державних цінних паперів.

Платниками збору (33,2%) є:

­     суб`єкти підприємницької діяльност незалежно від форм власності, їхні об`єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи – суб`єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих робітників;

­     філіали, відділи та інші відокремлен підрозділи платників податків, які не мають статусу юридичної особи, розміщен на території іншої, ніж платник зборів,, територіальної громади;

­     фізичні особи – суб`єкти підприємницько діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також адвокати, хні помічники, приватні нотаріуси, інші особи, які не є суб`єктами підприємницької діяльності і займаються діяльністю, пов`язаною з одержанням доходу.

4% - від об`єкта оподаткування для працюючих на підприємствах, установах і організаціях нвалідів і за ставкою 33,2% від об`єкта оподаткування для інших працівників того ж підприємства.

4% - від об`єкта оподаткування для всіх працівників підприємств всеукраїнських громадських організацій, де кількість інвалідів становить не менше 50% загальної кількості працюючих.

Від нарахування збору до Пенсійного фонду звільняються виплати, які входять до Фонду оплати праці, але виключені із сукупного оподатковуваного доходу. До таких виплат належать:

­     суми матеріальної допомоги;

­     суми плати за утримання і навчання дітей у дошкільних та інших закладах;

­     вартість путівок на лікування, відпочинок і в дитячі оздоровчі табори, крім туристичних і міжнародних.

Законом з 2007 року встановлено ставки збору на обов`язкове державне пенсійне страхування в Україні та об`єкт оподаткування 33,2% від об`єкта оподаткування фактичних витрат на оплату праці працівників, включаючи витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

У таблиці 1.7 наведено нарахування на заробітну плату.

Таблиця 1.7 – Нарахування на заробітну плату

Вид нарахувань Платники Об`єкт оподаткування Ставки

 

Внески до Фонду страхування на випадок тимчасової втрати працездатності

Підприємства й організації УТОГ і УТОС

Підприємства громадських організацій інвалідів, на яких кількість інвалідів становить не менше

Фактичн витрати на оплату праці найманих працівників, що задовольняють всі так умови:

-   є частиною основної і додаткової заробітної плати заохочувальною виплатою;

0,5%

на заробіток інвалідів – 0,7%

на заробіток

50% загально чисельності працюючих і фонд оплати праці інвалідів -  не менше 25% витрат на оплату праці

Інш роботодавці

-   підлягають обкладенню прибутковим податком;

-   - не перевищують 2200 грн. на одного працівника на місяць

інших працівників – 1,5%

1,5%

Внески до Фонду страхування на випадок безробіття Підприємства й організації УТОГ і УТОС Не сплачують

Підприємства громадських організацій інвалідів, на яких кількість інвалідів становить не менше 50% загальної чисельності працюючих і фонд оплати прац нвалідів -  не менше 25% витрат на оплату праці

Інші роботодавці

На заробіток інвалідів не нараховують. На заробіток інших працівників: 1,3% з 01.01.07р


1,3%

Внески до Фонду страхування від нещасних випадків Роботодавці Від 0,2% до 13,8%

Нарахована сума збору на державне пенсійне страхування від винагород за підсумками року на витрати виробництва продукції не відноситься. У податковому обліку ця сума збору включається до складу валових витрат.

Зрозуміло, що видатки на оплату праці пов'язані з господарською діяльністю платника податків, особливих питань податкового обліку оплати праці при обчисленні податку на прибуток не виникає. Проблеми податкового обліку оплати праці в основному пов'язан з нарахуванням податку з доходів фізичних осіб і викликані нечіткістю норм  Закону 889. Причому ситуація з їхнім рішенням ускладнюється ще й тим, що в цей час по багатьом питанням обчислення податку з доходів фізичних відсутні офіційн роз'яснення податкових органів. Проте, відповіді на спірні питання необхідно шукати вже зараз. Тому в таблиці 1.8 запропоновані можливі рішення найбільш спірних проблем. 

Таблиця 1.8 - Нарахування й утримання податку з доходів фізичних осіб і страхових внесків

№ п/п Суть проблеми Варіанти рішень
обережний оптимістичний
1 2 3 4
1 Нарахування й утримання податку з доходів фізичних осіб
1.1 Утримання податку при виплат авансу тому що аванс відповіда визначенню терміна «дохід», установленого п. 1.2 ст. 1 Закону № 889, податок утримується, причому без застосування пільги тому що згідно п. 3.1 ст. Із Закону № 889 об'єктом оподатковування є місячний оподатковуваний дохід, при виплаті авансу податок не утримується
1.2 Оподатковування сум зайво витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт обкладати податком із застосуванням коефіцієнта, згідно п. 3.4 ст. Із Закону № 889, суму несвоєчасно повернутого перевищення суми коштів, виданих під звіт, над сумою видатків платника податку тому що Законом № 889 не дане визначення поняття «суми зайво витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт», уважати, що об'єкт оподатковування при несвоєчасному поверненні таких сум відсутній

 

1.3 Перерахунок сум доходів, нарахованих у вигляді заробітної плати, і сум наданих платникові податків соціальних пільг проводити перерахунок у порядку, аналогічному перерахунку, що проводився до введення в чинність Закону № 889, або шляхом приведення показників перерахунку до періоду, за який проводиться перерахунок тому що порядок проведення перерахунку Законом № 889 не визначений, такий перерахунок не проводити

 


Продовження таблиці 1.8

1 2 3 4

 2

Нарахування й утримання страхових внесків у Пенсійний фонд
2.1 Установлення граничної суми нарахування страхових внесків тому що в цей час законом не встановлена межа суми оплати праці, на яку нараховуються страхові внески в Пенсійний фонд, їхнє нарахування проводити на всю суму оплати праці тому що в цей час у розмір 2660 грн. установлена межа суми оплати праці, на яку нараховуються страхов внески у фонди соціального страхування, страхові внески в Пенсійний фонд нараховувати тільки на оплату праці, не перевищуюча така межа
2.2 Утримання страхових внесків з доходу, виплаченого за договором оренди особі, що не є найманим робітником підприємства страхові внески втримувати, тому що згідно п.2 ст. 19 Закону № 1058 вони нараховуються на всю суму оподатковуваного доходу, до складу якого включається й орендна плата на думку Пенсійного фонду, страхові внески не втримуються, тому що в цьому випадку відсутній факт виконання робіт (послуг)

Схема бухгалтерських проводок з обліку утримання із заробітної плати робітників та службовців, складена відповідно до діючих нормативних документів, наведена нижче (таблиці 1.9).

Таблиця 1.9  – Бухгалтерські проводки з утримання із заробітної плати

п/п

Зміст господарської операції Кореспондуюч рахунки
Дебет Кредит
1 2 3 4
Утриманий із заробітної плати прибутковий податок 661 Розрахунки за заробітною платою” 641 Розрахунки за податками”
Утримані із заробітної плати внески до Пенсійного фонду 661 Розрахунки за заробітною платою” 651 “За пенсійним забезпеченням”
Утримані із заробітної плати внески на соціальне страхування на випадок безробіття 661 Розрахунки за заробітною платою” 653 “За страхуванням на випадок безробіття”
Утримані із заробітної плати суми за виконавчими листами (аліменти тощо) 661 Розрахунки за заробітною платою” 377 Розрахунки з іншими дебіторами”
Утримані із заробітної плати профспілкові внески 661 Розрахунки за заробітною платою” 377 Розрахунки з іншими дебіторами”
Утримані із заробітної плати суми допущеного браку 661 Розрахунки за заробітною платою” 24 “Брак у виробництві”
Утримані із заробітної плати суми неповернутих вчасно підзвітних сум 661 Розрахунки за заробітною платою” 372 Розрахунки з підзвітними особами”

Продовження таблиці 1.9

1 2 3 4
Утримані із заробітної плати суми завданого підприємству збитку 661 Розрахунки за заробітною платою” 375 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”
Утримані із заробітної плати позики, раніше видані працівникам 661 Розрахунки за заробітною платою” 377 Розрахунки з іншими дебіторами”
Утримані із заробітної плати суми, що відносяться до інших операцій (розрахунки з квартиронаймачами іншими дебіторами та кредиторами тощо) 661 Розрахунки за заробітною платою”

684 Розрахунки за нарахованими відсотками”

685 Розрахунки з іншими кредиторами”

10    Утримані із заробітної плати суми, які є для підприємства іншим операційним доходом 661 Розрахунки за заробітною платою” 71 “Інший операційний дохід”
11    Утримана із заробітної плати частка пайового капіталу 661 Розрахунки за заробітною платою” 41”Пайовий капітал”
12    Утримані із заробітної плати суми, які відносяться до неоплаченого капіталу підприємства 661 Розрахунки за заробітною платою” 46 Неоплачений капітал”
13    Видана з каси заробітна плата 661 Розрахунки за заробітною платою” 30 “Каса”
14    Перераховані кошти з рахунків в банку на особові рахунки працівників для отримання заробітної плати 661 Розрахунки за заробітною платою” 31 “Рахунки в банках”
15    Видана заробітна плата за рахунок інших коштів 661 Розрахунки за заробітною платою” 33 “Інш кошти”
16    Видана натуральна заробітна плата 661 Розрахунки за заробітною платою” 70 “Доходи від реалізації”
17    Депонована заробітна плата 661 Розрахунки за заробітною платою” 662 Розрахунки з депонентами”

До спеціальної звітності відноситься звітність подана до Державних цільових фондів: Фонд соціального страхування України; Державний фонд сприяння зайнятості населення; Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування на несчасних випадків, як наведені у додатках.

1.3      Методологія аудиту середньої заробітно плати

         Аудиторська діяльність (аудит) - це підприємницька діяльність аудиторів (аудиторських фірм) по здійсненню незалежних позавідомчих перевірок бухгалтерської (фінансової) звітності, платіжної-розрахункової документації, податкових декларацій і інших фінансових зобов'язань і вимог економічних суб'єктів, а також наданню інших аудиторських послуг:

         -постановка, відновлення і ведення бухгалтерського обліку;

         -упорядкування декларацій про прибутки і бухгалтерської (фінансової) звітності;

         -аналіз фінансово-господарської діяльності;

         -оцінка активів і пасивів економічного суб'єкта;

         -консультування в питаннях фінансового, податкового, банківського й іншого господарського законодавства;

         -навчання;

         -та н.

     Згідно з Зконом Україні «Про аудиторську діяльність» - аудит є незалежною експертизою аналізом публічної фінансової звітності господарського суб'єкта  уповноваженими на те особами (аудиторами) або фірмою з метою  визначення її достовірності,  повноти   реальності  відповідності  чинному законодавству і вимогам,  пред'явленим до ведення бухгалтерського обліку і стану фінансової звітності.

         Метод аудиту - це сукупність прийомів,   за допомогою  яких оцінюється стан об'єктів, що вивчаються.  Велику кількість різних прийомів можна об'єднати в три групи: визначення  стану об'єктів в натуральному вигляді,  зіставлення і оцінка.  Прийоми  першо групи - це огляд,  перерахунок,  зважування,  вимірювання,  що дозволяють визначити кількісний стан об'єкту,   лабораторний аналіз,  метою якого визначення якісного стану об'єкту.  Зіставлення дозволяє визначити  відхилення  дійсного стану об'єктів від норм і нормативів,   прогнозних показників,  багатьох інших правил,  відповідно до яких  вони повинні функціонувати.  Прийоми третьої групи пов'язані  з  оцінкою минулого,  справжнього майбутнього стану об'єктів,  вони   є логічним завершенням процесу зіставлення.   Оцінці  підлягає стан всіх об'єктів,  по відношенню до  яких  застосовуються обидва попередні методи.  Змістом всіх без  виключення  аудиторських операцій у сфері економіки є оцінка,  тобто   правильне сприйняття сутнісних сторін процесів  -  об'єктів  аудиторського вивчення

Мета аудита - рішення конкретної задачі, що визначається законодавством, системою нормативного регулювання аудиторської діяльності, договірним зобов'язанням аудитора і клієнта.

         Основною метою аудитора при перевірці середньої заробітної плати є визначення сильних сторін контролю, щоб переконатися, що істотні помилки відсутні.       

         Основне завдання аудита середньої заробітної плати - перевірка дотримання нормативно-правових актів при визначенні середньої заробітної плати, утриманнях з її і правильності ведення бухгалтерського обліку та звітності по виплатам лікарняних та відпускних.

         Основн джерела аудиту є:

-    штатні розклади, посадові оклади, тарифні сітки, розцінки, нормативи виробітку;

-    основні форми первинної обліково документації для визначення кількісного складу працівників;

-    генеральні та галузеві угоди; трудов угоди, колективні договори, облікові листи, довідки й розрахунки для нарахування заробітної плати;

-    реєстри синтетичного й аналітичного обліку;

-    фінансова, оперативна й статистична звітність

Документальне оформлення аудиту складається з двох видів документів: робочих і підсумкових.

Підсумкова документація включає в себе:

-аудиторський висновок;

-документацію, яка передається замовнику.

Аудиторський висновок являється обов’язковим   компонентом підсумкової документації.

Робочі  документи  - це записи,  в яких аудитор фіксує використан процедури, тести, отриману інформацію і відповідні висновки, зроблені в процес аудиту. Робочі  документи повинні включати в себе всю  інформацію, яку аудитор вважає важливою для правильного проведення перевірки і яка повинна підтвердити ті підсумки, які він приводить у своєму висновку.

Робочі  документи повинні виконувати наступні функції:

- забезпечити обгрунтування аудиторського висновку і бути відповідними загальноприйнятим;

- забезпечувати регістрацію планування і виконання аудиту;

- полегшувати процес керівництва і контролю якості;

- підтримувати методичний підход до аудиту;

- допомогати аудитору в його роботі.

Робоча  документація повинна містити опис всіх важливих моментів обставин, з якими аудитору прийшлось зіткнутись при проведенні аудиту.

Робоча  документація повинна  бути  достатньо повною і детальною настільки, щоб дозволити професійному аудитору, який не мав зв’язка з попереднім аудитором, визначити по ній, яка робота була   проведена,  обгрунтувати зроблені висновки.   Робоча документація повинна складатись по мірі просунення процесу аудита з тим, щоб деталі і проблеми не були упущені.

Особливе значення в методі має оцінка ризику,  який до певно міри  властивий аудиторській практиці у зв'язку з  можливістю помилок в окремих частинах аудиторського висновку,  а також  помилок  і невідповідностей в обліку бухгалтерській  звітності.   Така  оцінка проводиться на стадії  вибору  клієнта  і  планування  аудиту.  Загальне обстеження об'єктів  за допомогою  цілеспрямованих  тестів дозволяє визначити ступінь ризику і на цій підставі або відхилити прохання клієнта про аудиторську перевірку,  або прийняти необхідн заходи для зменшення ризику.  Оцінку ризику проводять на підставі зіставлення фактичного стану  об'єктів  з  відповідними еталонами - планами,  нормами,  законоположеннями,  тобто  з їх бажаним станом.

Одним з найважливіших робочих нормативів,  тобто   основних  правил здійснення аудиту,  є планування,  відповідно до якого аудитор повинен так організувати  свою  діяльність,   щоб забезпечити її високу якість і бути  упевненим,   що  в  кожній конкретній ситуації застосовуються найбільш ефективні і  дієві процедури аудиту.  Планування аудиту тісно пов'язане з визначенням цілей,  завдань,   відповідальності  і  обов'язків  аудитора.  Облік цих чинників повинен гарантувати високу якість,   економічність,  ефективність і своєчасність  незалежних  перевірок. Першочерговому плануванню підлягають аудиторські  перевірки  бухгалтерської звітності на підприємствах,  де відповідно до  чинного законодавства вони є обов'язковими.  Потім планується надання аудиторських послуг з додаткових  договорів. При плануванні перевірки підготовці до неї аудитор зобов'язаний визначити:

- найважливіші напрями діяльності одиниці, що перевіряється;

- питання підлеглості;

- форму представлення висновків і висновків;

- цілі,  об'єкти аудиту;

- сильні і слабкі сторони ключових напрямів системи  управле-

ния і контролю підприємства;

- істотну сторону даних питань;

- найбільш прийнятний метод перевірки.

Для успішного виконання цих завдань потрібно вивчити  систему  внутрішнього аудиту одиниці, що перевіряється,  її робочу  програму,   заходи, які були прийняті для виконання рекомендацій попереднього  аудитора,  підготувати документацію,  необхідну для проведення аудиту,  скласти план перевірки,  затверджений директором  аудиторської фірми і директором підприємства, що перевіряється,  здійснити аудит  і скласти  кваліфікований  аудиторський  висновок,   якщо  результати перевірки надають таку можливість.     При складанні загального плану проведення аудиту  доцільно передбачити наступн питання:

- умови договору на виконання аудиту;

- зміст аудиторського звіту,  терміни його надання і інші способи передачі інформації клієнтові;

- встановлена законом відповідальність аудитора;

- відповідальність клієнта за надану бухгалтерську звітність і повноту іншої необхідної інформації;

- вживана форма бухгалтерського обліку;

- дія на аудит нових бухгалтерських  або  аудиторських  інструкцій,  нормативів,  законів в ході аудиторських перевірок;

- встановлення рівнів істотності вирішуваних задач;

- визначення найбільш важливих етапів і завдань аудиту;

- ступінь довіри до форми бухгалтерського обліку і внутрішньому контролю;

- робота внутрішніх аудиторів і масштаби їх залучення;

- суть і об'єм аудиторських доказів;

- умови,  що вимагають особливої уваги (можливість помилки,   обма-

на і ін. );

- аудиторський ризик;

- залучення експертів.

Після ухвалення зобов'язання  по  виконанню  аудиту  аудитор зобов'язаний провести аудиторські процедури,  узгоджені  з  клієнтом,  які в загальному вигляді можуть бути представлені таким чином :

- розуміння діяльності підприємства,  його організації,  галузі,  в якою здійснюється ця діяльність;

- отримання і аналіз інформації про діяльність підприємства в  загалі,  а також про облік і віддзеркалення господарських операцій;

- вивчення форми і  методу  обліку,   визначення  їх  відповідності пред'явленим до них вимогам (глибина і спосіб вивчення  залежить від складності форми обліку разом,  в якому ступені  аудитор  может вважатися на дані внутрішнього контролю);

- аналіз форм і методів обліку  з  письмовим  викладом  фактів складання схем документообігу,  анкет або комбінація цих  методов;

- використання результатів  аналізу  діяльності,   проведеного клієнтом,  з його згоди;

- контроль процесу віддзеркалення деяких операцій в обліку  методом "крізної перевірки";

- перевірка того,  що протягом всього періоду діяльності форми і методи обліку застосовувалися так, як це відображено в нормативних  документах.

Згідно постанові №100 від 8 лютого 1995 р «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» (зі змінами) обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додатково відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.

При обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження включаються: основна заробітна плата; доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час; суміщення професій і посад; розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт робітниками-почасовиками; високі досягнення в праці (високу професійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою, вислугу років та інші); виробничі премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії; винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років тощо. Премії включаються в заробіток того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату. Премії, які виплачуються за квартал і більш тривалий проміжок часу, при обчисленні середньої заробітної плати за останні два календарн місяці, включаються в заробіток в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді. У разі коли число робочих днів у розрахунковому період відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати під час обчислення середньої заробітної плати за останні два календарні місяц враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді. В таблиці 1.10 подана характеристика виплат які враховуються та не враховуються для обліку середньої заробітної плати для обчислення відпускних та інших виплат.

Таблиця 1.10 Виплати які враховуються та не враховуються для розрахунку середньо заробітної плати

Виплати які враховуються Виплати які не враховуються
1 2

-      основна заробітна плата;

-      доплати надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час;

-       суміщення професій і посад;

-      розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт робітниками-почасовиками;

-       висок досягнення в праці (високу професійну майстерність);

-      умови праці;

-      нтенсивність праці;

-      керівництво бригадою, вислугу років та інші);

-       виробнич премії та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплово енергії;

-       винагорода за підсумками річної роботи та вислугу років

-      виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в обов’язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов’язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками);

-      одноразов виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);

-      компенсаційн виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);

-      прем за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомо


Продовження таблиці 1.10

1 2

-      більних шин, введення в дію виробничих потужностей та об’єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності);

-      грошов речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;

-      пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;

-      літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором;

-      вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;

-      дотац на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв будинків відпочинку;

-      виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;

-      ) вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;

-      заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);

-      суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

-      доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;

-      компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів виплати.

У постанові від 26 вересня 2001 р. N 1266 «Про обчислення середньої заробітно плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням» (надалі Постанова №1266) зазначено, що відповідно до статті 23 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” (1533-14), статті 53 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” розрахунковим періодом для застрахованих осіб (включаючи осіб, які працюють неповний робочий день (робочий тиждень), робота яких пов’язана із сезонним характером виробництва, та добровільно застрахованих осіб) є останні 6 календарних місяців (з 1 до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.

Згідно ст.7 Постанові №1266 – середня заробітна плата застрахованої особи обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України “Про оплату праці”, та підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян, не враховуючи передбачені законодавством пільги щодо сплати зазначеного податку чи суми, на які цей дохід зменшується, з яких сплачувалися страхові внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Середній дохід добровільно застрахованої особи обчислюється виходячи із суми оподатковуваного доходу (прибутку), з якого сплачувалися страхові внески.

До середньої заробітної плати (доходу) включається заробітна плата (дохід) у межах максимальної величини (граничної суми) заробітної плати (доходу) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Якщо перед настанням страхового випадку застрахована особа не мала заробітку або якщо страховий випадок настав у перший день роботи, середня заробітна плата для розрахунку страхових виплат та оплати перших п’яти днів тимчасово непрацездатності за рахунок коштів роботодавця визначається виходячи з місячно тарифної ставки (посадового окладу), встановленої працівникові на момент настання страхового випадку.

У разі коли на підприємстві, в установі та організації встановлено неповний робочий день (робочий тиждень), середня заробітна плата обчислюється виходячи з частини місячної тарифної ставки (посадового окладу), встановленої працівников на момент настання страхового випадку, що відповідає його графіку роботи (приклад наведено у додатку 1).

Військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи та податкової міліції, звільненим у зв’язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію та за станом здоров’я, для обчислення середнього грошового забезпечення для надання допомоги по безробіттю враховуються такі виплати грошового забезпечення: оклад за посадою, оклад за військовим чи спеціальним званням з урахуванням відсоткової надбавки за вислугу років та додаткові види грошового забезпечення, що виплачуються щомісяця.

Якщо на дату звернення за страховою виплатою особа, яка має у зв’язку з ушкодженням здоров’я право на отримання страхових виплат, вже не працює на виробництві, з яким пов’язана втрата працездатності, середня заробітна плата обчислюється виходячи з середньої заробітної плати відповідного працівника (на дату подання потерпілим документів медико-соціальній експертній комісії для встановлення йому ступеня втрати професійної працездатності) за тією професію (посадою, розрядом, роботою) на підприємстві (в цеху, на дільниці, ділянці), де працювала зазначена особа до моменту ушкодження здоров’я. У цьому разі за бажанням потерпілого середня заробітна плата для розрахунку страхових виплат може обчислюватися відповідно до положення, затвердженого правлінням Фонду соціального страхування від нещасних випадків за погодженням з Мінпраці.

У разі коли на час звернення за страховою виплатою у потерпілого відсутня довідка про його заробітну плату у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи чи організації, страхові виплати розраховуються виходячи з діючої місячно тарифної ставки (посадового окладу) за відповідною місячною тарифною ставкою (посадовим окладом) аналогічної професії (посади), але не менш як розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом України на день виплати.

При аудиті середньої заробітної плати для виплат відпускних та лікарняних, необхідно перевірити

-     відповідність періоду за який розрахована середня заробітна плата;

-     перевірити чи не входять до розрахунку одноразові виплати;

-     відповідність посадових окладів штатним розкладам із співставленням нормативних документів;

-     чи правильно подана звідність до Фонду загальнообов’язкового державного соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Таким чином в першому розділі дипломної роботи розглянуто та вивчено нормативно-законодавчу базу статистичної звітності по виплатам працівникам.

Виплати працівникам являються базою для нарахувань й утримання страхових внесків у Пенсійний і фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Основним документом являється П(с)БО 26 «Виплати працівникам» який  «....визнача методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і негрошовій формах) за роботи, виконані працівниками».

Згідно Закону України "Про державну статистику" та з метою удосконалення форм державної статистичної звітності з праці були затверджені форми державно статистичної звітності стосовно яких була надана кратка характеристика та перелік форм статистичної звітності.

До спеціальної звітності відноситься звітність подана до Державних цільових фондів: Фонд соціального страхування України; Державний фонд сприяння зайнятості населення; Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування на несчасних випадків.


2          АУДИТ ПОКАЗНИКА СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ ВИПЛАТ ЛІКАРНЯНИХ ТА ВІДПУСКНИХ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ТЕХНОГРАН»

2.1      Аналіз фінансово-господарсько діяльності ТОВ «Техногран»

Базою дослідження виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «Техногран» (дал по тексту - підприємство).

Підприємство розташовано в місті Запоріжжі по вулиці Рязанська 13.

Основна діяльність підприємства – роздрібна торгівля продуктами і товарами народного споживання.

Майно підприємства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі підприємства. Підприємства користується закріпленою земельною ділянкою, колишньою територією міського таксопарку площею 200 м2, із яких 100 м2 під магазин. Підприємство ма самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках; товарний знак, який затверджено і зареєстровано в торгово-промислові палаті України; печатку зі своєю назвою. Статутний фонд підприємства складає – 1956486 грн. 58 коп. До статутного фонду входять – холодильне обладнання, кондиціонери, розрахунково-касові апарати, автомобіль, асортимент товару.

Приміщення магазину займає площу 100м2. Загальна кількість відділів 4 ( ковбасний, лікеро-горілчаний, побутової хімії, масло-молочний).

Зробимо аналіз витрат підприємства (таблиця 2.1).

Таблиця 2.1 – Аналіз витрат підприємства

Статті витрат

минулий рік

2005

звітний рік

2006

відхилення
всього тис. грн % пунктів в структурі
тис. грн. % тис. грн. %
1 2 3 4 5 6 7 8
Купівельн матеріали 16800 63,12 14127 49,56 -2673 -15,91 -13,56
Паливо 1000 3,76 1063 3,73 63 6,30 -0,03
Енергія 500 1,88 638 2,24 138 27,60 0,36

Продовження таблиці 2.1

1 2 3 4 5 6 7 8
Основна заробітна плата 3304 12,41 4942 17,34 1638 49,58 4,92
Додаткова заробітна плата 1415 5,32 2118 7,43 703 49,68 2,11
Відрахування на соціальні заходи 1554 5,84 2499 8,77 945 60,81 2,93
Загальновиробнич витрати 1045 3,93 1631 5,72 586 56,08 1,80
Інш виробничі витрати 1000 3,76 1487 5,22 487 48,70 1,46
собівартість 26618 100,00 28505 100,00 1887 7,09

З таблиці видно, що собівартість продукції збільшилась на 7,09% або на 1887 тис.грн. такий стан виник внаслідок збільшення витрат на основну та додаткову заробітну плату по 50%, на соціальні заходи – 60%, збільшення загальновиробничих витрат на 56,08%.

На рисунку 2.1 розглянуто витратну частину підприємства


.

Рисунок 2.1 – Аналіз витрат підприємства за 2005 рік

З рисунку видно, що купівельні матеріали займають найбільшу частку витрат – 16800 тис.грн., тобто 63%. Впливовим показником являється основна заробітна плата, збільшення якої призводить до збільшення інших витрат, а саме: додатково заробітної плати, витрати на соціальні заходи. Заробітна плата у структур витрат займає друге місце та складає 12,41%


На рисунку 2.2 наведено аналіз витрат за 2006 року

Рисунок 2.2 – Аналіз витрат за 2006 рік

Відповідно до рисунку 2.2 загальна сума витрат на купівельні матеріали була менш ніж в звітному місяці на 2673 грн. або на 13,56%, це обумовлене тим, що зменшився асортимент продукції. Також відбулися зміни і в структурі витрат, об’єм купівельних матеріалів зменшилися на 16%. Основна заробітна плата як і у 2005 році займає 2 місце та складає 17,34 тис.грн.

Аналіз динаміки виручки по магазину за 4 місяці розглянуто в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 Аналіз динаміки виручки по магазину за 4 місяці

Найменування відділу Січень Лютий Березень Квітень
тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. %
ковбасний відділ 1220 30,9 1000 28,4 1562 40,8 1600 41,5
лікеро-горілчаний 1550 39,2 1220 34,7 1350 35,2 1250 32,5
побутово хімії 500 12,7 600 17,0 268 7,0 370 9,6
масло-молочний 680 17,2 700 19,9 652 17,0 632 16,4
Разом 3950 100 3520 100 3832 100 3852 100

З таблиці 2.2 видно, що щомісячний аналіз визначає коливання питомої ваги всіх відділів. Збільшення питомої ваги ковбасного відділу у квітні (41,5%), відбулося внаслідок нової рекламної кампанії виробників ковбасної продукції. Найменшим показником в структурі являється відділ побутової хімії протягом всього аналізує мого періоду, так у січні питома вага складає 12,7%, а у квітн 9,6 %

На рисунку 2.3 наведено динаміка виручки за 4 місяці.

Рисунок 2.3 - Динаміка виручки за 4 місяці

Із рисунка 2.3 видно, що реалізація продукції найбільша була у січні 3950 грн., в послідовних місяцях спостерігаємо невеликі коливання, що обумовлено різними потребами споживачів. У лютому спостерігається найменший показник виручки по всіх відділах, що було спричинено затримкою

Аналіз фінансової стабільності здійснюється, як правило, по пасиву балансу, тобто да можливість відслідкувати залежність підприємства від його кредиторів та нвесторів.

Але при вивченні фінансової діяльності господарюючого суб'єкта важливим є не тільки те, звідки залучатись кошти, а й куди вони вкладені, тобто в процес розрахунків використовуються дані активу.

Для розрахунку показників фінансової стабільності використаємо агрегований баланс (таблиця 2.3).


Таблиця 2.3 - Агрегований баланс, грн.

Актив 2005 р. 2006 р. Пасив 2005 р. 2006 р.
Необоротн активи (НА) 080 14421,50 16206,10

Власний капітал (ВК)
380+430+630

26261,30 33786,20

Запаси (З)
100 + 110+120+130+ 140

14785,80 16874,60 Довгостроков зобов"язання (КД) 480 0,00 0,00
Кошти, розрахунки та інші активи (К)  5438,50 7935,60 Короткостроков зобов"язання (КК)  620 8384,50 7230,10
в т.ч.: короткострокові кредити та позики  500+530 6631,70 5434,20
БАЛАНС 34645,80 41016,30 БАЛАНС 34645,80 41016,30

Коефіцієнт незалежності. Розраховується як відношення власних коштів підприємства до валюти балансу і показує, яка частка активів підприємства створена за рахунок власних джерел.

К н    =       Власні кошти                               (2.1)

Валюта балансу

К н 2005 р.   = 26261,30/34645,8 = 0,76

К н 2006 р.   = 33786,20/41016,30= 0,82

Позитивною тенденцією при зміні розрахункового значення показника є те, що він у динаміц збільшується і прямує до "1". Але мінімально достатнім є його значення > 0,5, оскільки при перевищенні частки залучених засобів понад 50% виникають сумніви у фінансовій стабільності суб'єкта господарювання, так як реалізація активів, створених за рахунок власних джерел, не буде покривати зобов'язань.

Коефіцієнт залежності є доповнюючим до попереднього, оскільки їх сума складає 100 % (або одиницю):

Кзал =     3алучені засоби                             (2.2)

Валюта балансу

Кзал 2005 р. = 8384,50 / 34645,8 = 0,24

Кзал 2006 р. = 7230,10 / 41016,30= 0,18

Коефіцієнт співвідношення власних та залучених засобів. Показує, скільки копійок залучених засобів припадає на 1 гривню власних. Розраховується по формулі:

Кс =         Залучені засоби                              (2.3)

Власний капітал

Кс 2005 р. = 8384,50 / 26261,30 = 0,32

Кс 2006 р. = 7230,10 / 33786,20= 0,21

Зростання показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто зниження фінансової стабільності. 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу. Показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності; тобто вкладена в оборотні засоби, а яка частина капіталізована:

К м.в.к    = Власні оборотні засоби               (2.4)

    Власний капітал

К м.в.к  2005 р.  = (Ф.1 р.100 + р.120 + р.130 + р.140) / (Ф.1 р.260 + р.270 - р.620 - р.630) = 1,25

К м.в.к  2006 р.  = (Ф.1 р.100 + р.120 + р.130 + р.140) / (Ф.1 р.260 + р.270 - р.620 - р.630) = 0,96

Значення цього показника може істотно варіювати в залежності в структури капіталу та галузі, до якої відноситься підприємство. Тому універсальних рекомендацій по оцінці розрахункового значення показника або тенденцій його зміни не може бути; все визначається особливостями діяльності конкретного підприємства або галузі.  

Коефіцієнт структури покриття довгострокових вкладень. Показує, яка;: частина основних засобів та інших позаоборотних активів профінансована зовнішніми  інвесторами, тобто  належить останнім,  а  не  власникам підприємства. Розраховується за формулою:

К п.д в.=  Довгострокові пасиви                    (2.5)

Позаоборотн активи

У зв’язку з тим, що досліджуване підприємство не має довгострокових зобов’язань цей показник не розраховується.

Коефіцієнт структури залучених засобів. Показує частку довгострокових пасивів у загальній сумі залучених засобів і розраховується за формулою:

К з з  =   Довгострокові пасиви                     (2.6)

Залучен засоби

У зв’язку з тим, що досліджуване підприємство не має довгострокових зобов’язань цей показник не розраховується.

Аналіз ліквідності (платоспроможності) дозволяє зробити висновок стосовно того, чи може підприємство своєчасно і в повному обсязі здійснити розрахунки по короткостроковим зобов'язанням.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності. Показує, яка частина короткострокових зобов'язань підприємства може бути покрита за рахунок наявних найбільш ліквідних активів підприємства. Розраховується за формулою:

К а.л.=   Грошов засоби - Поточні фінансові інвестиції                    (2.7)

Поточн зобов'язання

К а.л. 2005р. =   (Ф.1 р.230+р.240) / Ф.1 р.620 = 0,07

К а.л. 2006р. =   (Ф.1 р.230+р.240) / Ф.1 р.620 = 0,08

Мінімальне критичне значення показника - 0,2 - 0,25 . В нашому розрахунку підприємство не має можливості негайно ліквідувати короткострокову заборгованість

Коефіцієнт проміжної ліквідності. Показує, яку частину поточних зобов'язань підприємства можна покрити за рахунок найбільш ліквідних активів підприємства та дебіторсько заборгованості.

Грошов засоби + Поточні фінансові інвестиції +

К п.л.=                       +Дебіторська заборгованість                           (2.8)

Поточн зобов'язання

К п.л. 2005 р. = (Ф.1 р.260-(р.100+р.110+р.120+р.130+р.140)) / Ф.1 р.620 = 0,65

К п.л. 2006 р. = (Ф.1 р.260-(р.100+р.110+р.120+р.130+р.140)) / Ф.1 р.620 = 1,09

Нижня межа значення коефіцієнта - 0,7. розрахунок показав, що підприємство протягом 2006 року збільшило коефіцієнт проміжної ліквідності на 0,44 одиниці.

Загальний коефіцієнт покриття. Розкриває загальну оцінку ліквідності підприємства, вказуючи, скільки копійок оборотних засобів припадає на 1 гривню поточних зобов'язань. Розраховується по формулі:

К П.3.=            Оборотні засоби                   (2.9)

    Поточні зобов'язання

К П.3. 2005 р. = (Ф.1 р.260+р.270) / Ф.1 р.620 = 2,41

К П.3. 2006 р. = (Ф.1 р.260+р.270) / Ф.1 р.620 = 3,43

Мінімально достатнє значення - 1, що обумовлене слідуючим: оборотних засобів на підприємстві повинно бути достатньо для покриття його поточних зобов'язань. Перевищення оборотних активів підприємства більше, аніж у два рази, є також небажаним, оскільки свідчить про нераціональне вкладення підприємством своїх засобів неефективне їх використання.

Коефіцієнт забезпеченості поточної діяльності підприємства власними оборотними засобами. Показує, яка частина оборотних активів фінансується за рахунок власних засобів підприємства. Розраховується за формулою:

К з.п.л. =     Власні оборотні засоби             (2.10)

        Оборотні активи

К з.п.л. 2005 р. = (Ф.1 р.380+р.430-р.080) / Ф.1 р.260+р.270 = 0,59

К з.п.л. 2006 р. = (Ф.1 р.380+р.430-р.080) / Ф.1 р.260+р.270 = 0,71

Маневреність власних оборотних засобів. Характеризує ту частину власних оборотних засобів, яка знаходиться у формі грошових засобів.

Розраховується за формулою:

Кв.о.б =            Грошові засоби                              (2.11)

  Власні оборотні засоби

Кв.о.б 2005 р. = (Ф.1 р.380 + р.430 - р.080) / (Ф.1 р.100 + р.120 +р.130 +р.140) = 0,80

Кв.о.б 2006 р. = (Ф.1 р.380 + р.430 - р.080) / (Ф.1 р.100 + р.120 +р.130 +р.140) = 1,04

Для підприємства, що функціонує в нормальному режимі значення показника знаходиться в межах від 0 до 1.

Питома вага власних оборотних засобів  у   покритті   запасів. Характеризує  ту  частину  вартості запасів,  яка  покривається власними оборотними засобами. Розраховується за формулою:

К П.З. =  Власні оборотні засоби                           (2.12)

   Запаси і витрати

К П.З.  2005 р. = (Ф.1 р.380 + р.430 + р.480 - р.080 + р.500 + р.520 + р.530 + р.540) / (Ф.1 р.100+р.120+р.130+р.140) = 1,29

К П.З.  2006 р. = (Ф.1 р.380 + р.430 + р.480 - р.080 + р.500 + р.520 + р.530 + р.540) / (Ф.1 р.100+р.120+р.130+р.140) = 1,39

Можлива нижня межа коефіцієнта 0.5. Коефіцієнт маг особливе значення   для   підприємств   торгівлі.   Тлумачення   даного   значення коефіцієнта   є   наступним:   за   поточними   операціями   банки   можуть надавати   пільгове   кредитування   підприємствам   на  яких   не  менше половини  вартості запасів та вкладень   незавершене  виробництво покриваються за рахунок власних засобів.

Аналіз ділової активності здійснюється з метою порівняння ефективності використання ресурсів та визначення міри виконання плану за основними показниками і зміні темпів х росту.

Загальне обертання капіталу показує, скільки припадає на 1 гривню авансованого капіталу гривень від реалізації продукції.

Обертання мобільних коштів показує швидкість обороту матеріальних та грошових ресурсів підприємства за аналізований період, або скільки гривень виручки знімається з кожної гривні даного виду активів.

Нормативного значення коефіцієнт не має, але зусилля фахівців та керівництва підприємства повинні в усіх випадках бути направлені на прискорення обертання. Якщо підприємство постійно використовує залучені засоби (кредити, позики, кредиторську заборгованість), то швидкість обороту, що склалась, утворює недостатню кількість грошових засобів для покриття витрат і розширення діяльності.

Обертання власного капіталу показує швидкість обороту вкладеного власного капіталу, або активність грошових засобів. якими ризикують акціонери.

Якщо показник рентабельності власного капіталу (буде розглянутий нижче) не забезпечу його окупність, то даний коефіцієнт обертання означає бездіяльність частини власних засобів, що є свідченням нераціональної їх структури. При зниженн рентабельності власного капіталу необхідне відповідне збільшення обертання.

Обертання дебіторської заборгованості. Показує кількість оборотів дебіторсько заборгованості. Позитивною вважається тенденція, коли значення показника зростає.

Термін  обороту дебіторської заборгованості показує,  скільки днів триває оборот дебіторської заборгованості. Фахівцям  та керівництву     підприємства  необхідно  вживати заходів до скорочення терміну дебіторської заборгованості.

Обертання кредиторської заборгованості - показує кількість оборотів кредиторсько заборгованості. Збільшення кількості оборотів є свідченням позитивних змін фінансового стану аналізованого підприємства.

Термін обороту кредиторської заборгованості - показує, скільки днів триває оборот кредиторської заборгованості. Чим меншим є термін обороту, тим краще є фінансовий стан підприємства.

Після розрахунку системи показників необхідно в загальному оцінити фінансовий стан досліджуваного підприємства. Враховуючи той факт, що підприємства в своїй діяльност використовують основні й оборотні засоби, необхідно визначити ефективність їх використання; розрахувати нормативи оборотних засобів по різних їх видах; нарахувати амортизацію на знос основних засобів.

У таблиці 2.4 подані показники ділової активності, формули для розрахунку, джерела нформації та розраховані дані.

Таблиця 2.4 Показники ділової активності

Показник Умовне позначення Формула для розрахунку Джерела інформації 2005 2006
1 2 3 4 5 6
Оборотність активів (обороти), ресурсовіддача, коефіцієнт трансформації Кт Чиста виручка від реалізації продукції (далі - ЧВ) / Активи Ф.2,р.035 / ф.1,р.280 0,11 0,13
Фондовіддача Фо.ф. ЧВ / Основн виробничі фонди Ф.2,р.035 / ф.1,р.030 0,29 0,35
Коефіцієнт оборотності обігових коштів (обороти) Ко ЧВ / Обігов кошти Ф.2, р.035 / Ф.1, р.260+р.270 0,18 0,21
Період одного обороту обігових коштів (днів) Чо 360 / Ко 1973,42 1723,64

Продовження таблиці 2.4

1 2 3 4 5 6
Коефіцієнт оборотності запасів (обороти) Ко.з. Собівартість реалізації / Середні запаси Ф.2, р.040 / Ф.1, р.100+р.120+р.130+р.140 0,18 0,23
Період одного обороту запасів (днів) Чз 360 / Ко.з. 1946,21 1574,65
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (обороти) Кд.з. ЧВ / Середня дебіторська заборгованість Ф.2, р.035 / Ф.1,р.050+р.160+р.170+р.180+р.190+р.200+р.210 0,83 0,71
Період погашення дебіторської заборгованості (днів) Чд.з. 360 / Кд.з. 433,12 508,27
Коефіцієнт оборотності готової продукції (оборотів) Кг.п. ЧВ / Готова продукція Ф.2, р.035 / Ф.1, р.130 3,96 3,26
Період погашення кредиторської заборгованості (днів) Чк.з. Середня кредиторська заборгованість * 306 / Собівартість реалізації Ф.1., р.620*360 / Ф.2,р.040 1103,63 674,68
Період операційного циклу (днів) Чо.ц. Сума періодів запасу і дебіторської заборгованості Ч о.ц. = Чз+Чд.з 2379,34 2082,92
Період фінансового циклу (днів) Чф.ц. Чф.ц. = Чо.ц. - Чк.з. 1275,71 1408,24
Коефіцієнт оборотності власного капіталу (оборотність) Кв.к. ЧВ / Власний капітал Ф.2, р.035 / ф.1, р.380 + р.430+р.630 0,14 0,15

Аналіз показників рентабельності. Спільним при розрахунку коефіцієнтів цієї групи те, що вони ґрунтуються на показниках доходності підприємства (прибуток від реалізації продукції, балансовий прибуток, чистий прибуток). Збільшення їх у динаміці позитивно характеризує зміну фінансового стану досліджуваного підприємства.

Рентабельність основної діяльності характеризує ефективність витрат на виробництво реалізацію продукції підприємства.

Для аналізу коефіцієнтів рентабельності скористуємося факторною моделлю фірми «DuPont».  Призначення моделі - визначити фактори, що впливають на ефективність роботи підприємства й оцінити цей вплив.  Оскільки існує безліч показників рентабельності - вибираємо один - рентабельність власного капіталу.  Для проведення аналізу необхідно змоделювати факторну модель коефіцієнта рентабельності власного капіталу.  Схематичне представлення моделі подана на рис. 2.4.


 

Рисунок 2.4 - Модифіцирована схема аналізу ТОВ «Техногран»

 

З поданої моделі очевидно, що рентабельність власного капіталу підприємства залежить від трьох факторів першого порядку: чистої рентабельності продажів, ресурсовітдачи і структури джерел коштів, інвестованих у підприємство.  Значимість даних показників пояснюється тим, що вони у певному значенн узагальнюють усі сторони фінансово-господарської діяльності підприємства «Аліна-Д»: перший фактор узагальнює звіт про фінансові результати, другий - актив балансу, третій - пасив балансу.

В основу наведеної схеми аналізу закладена наступна детермінантна модель:

R ROE = R NPM ×  P отд ×  k зав                              (2.13)

      Чистий прибуток          Чистий прибуток         Виручка від реалізації

                                      =                                     ×                                        ×

       Власний капітал        Виручка від реалізації        Усього активів

       Усього джерела коштів

×                                             ,

     Власний капітал

 де Р отд - ресурсовітдача.

 

 Для проведення факторного аналізу рентабельності підприємства можна використовувати різноманітні прийоми элімітування. Я використовую один із найбільш простих - метод абсолютних різниць.

 Дан для розрахунку факторів наведені в таблиці 2.5.

 Таблиця 2.5 - Розрахункові дані

Найменування Сумма, тис. грн
 2005р. 2006р.
 Чистий прибуток  45  52,6
  Виручка від реалізації  250  300
 Активи 3708,5 4074,3
 Власний капітал  3678,7 3720,5

 На основі даних таблиці 2.6 розраховуємо чисту рентабельність продаж за 2005 і 2006 роки:

1.    R NPM  = Чистий прибуток / Виручка від реалізації =

= 45/250 = 0,1800 грн. (2005р.)

2.    R NPM  = Чистий прибуток / Виручка від реалізації =

= 52,6/300 = 0,1753 грн. (2006р.)

Ресурсовітдача:

3.    P отд =  Виручка від реалізації / Усього активів =

=250/3708,5 = 0,0674 грн. (2005р.)

4.    P отд = Виручка від реалізації / Усього активів =

=300/4074,3 = 0,0736 грн. (2006р.)

 Коефіцієнт фінансової залежності:

5.    k зав = Усього джерела засобів / Власний капітал =

=3708,5/ 3648,7 = 1,0164 грн. (2005р.)

6.    k зав =  Усього джерела засобів / Власний капітал =

=4074,3/ 3720,5 = 1,0951 грн. (2006р.)

 Отриман дані заносимо в таблицю 2.6.

 Таблиця 2.6 - Зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу і факторних показників у динаміку

Показник  2005 р.  2006 р.  Зміни
1 Чиста рентабельність продажів  0,1800  0,1753  -0,0047
2 Ресурсовітдача  0,0674  0,0736  0,0062
3 Коефіцієнт фінансової залежності  1,0164  1,0951  0,0787
4 Рентабельність власного капіталу  0,0123  0,0141  0,0018

 Загальна зміна рентабельності власного капіталу склало 0,0018 пунктів.

Вплив на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу зміни показника чисто рентабельності продажів визначим по наступній формулі:

R ROE (1)= R NPM ×  P0 отд ×  k0 зав = (-0,0047) × 0,0674 × 1,0164 ≈ -0,00032

 Зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни показника ресурсовітдачи:

R ROE (2) = R1 NPM ×  P отд ×  k0 зав = 0,1753 × 0,0062 × 1,0164 ≈ 0,0011

 Зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок зміни коефіцієнта фінансової залежності:

R ROE (3) = R1 NPM ×  P1 отд ×  k зав = 0,1753 × 0,0736 × 0,0787 ≈ 0,001

 Склавши значення показника рентабельності власного капіталу за рахунок кожного фактора одержимо загальну зміну значення коефіцієнта:

R ROE = R ROE (1) + R ROE (2) + R ROE (3) = (-0,0003) + 0,0011 + 0,001 ≈ 0,0018

 Узагальнимо в таблиці 2.7 вплив факторів, що впливають на зміну показника рентабельност власного капіталу.

 Таблиця 2.7 - Зведена таблиця впливу факторів на рентабельність власного капіталу

Показники Вплив
 Чиста рентабельність продажів -0,003
 Ресурсовітдача 0,0011
 Коефіцієнт фінансової залежності 0,001
 Усього (зміна коефіцієнта рентабельності власного капіталу) 0,0018

 Таким чином, за рахунок зниження коефіцієнта чистої рентабельності продажів показник рентабельності власного капіталу знизився на 0,0003 пункту.  Зміна показника ресурсовітдачи і коефіцієнта рентабельності привели до збільшення коефіцієнта рентабельності власного капіталу.  У цих розрахунках черговий разом просліджується обернено пропорційний зв'язок між коефіцієнтом фінансово залежності підприємства і зміною рентабельності власного капіталу: збільшення ступеня фінансової залежності підприємства ТОВ «Техногран» від зовнішніх джерел фінансування приводить до росту рентабельності власного капіталу.

2.2      Організація бухгалтерського обліку заробітної плати в ТОВ «Техногран»

Бухгалтерський облік заробітної плати на підприємстві ведеться відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» [1] та Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств [3].

Заробітна плата працівників підприємства ТОВ «Техногран»за січень 2006 року склала:

1) громадянина "А" - 460 грн. (утримання до соцфондів - 18,50 грн.*);

2) громадянина "Б" - 500 грн. (утримання до соцфондів - 20 грн.*), при цьому він є потерпілим унаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 2 (має посвідчення встановленого зразка);

3) громадянина "С" - 780 грн. (утримання до соцфондів - 31,50 грн.*);

4) громадянки "Д" - 480 грн. (утримання до соцфондів - 19 грн.*), при цьому вона є матір'ю трьох дітей віком до 18 років;

5) громадянки "Е" - 800 грн. (утримання до соцфондів - 32 грн.*), при цьому вона є матір'ю-одиначкою

Утримання податку на доходи буде провадиться в такий спосіб:

1) громадянину "А" із застосуванням податкової соціальної пільги в розмірі 61,50 грн., оскільки доход не перевищує 510 грн.;

(460 грн. - 18,50 грн. - 61,50 грн.) х 13% = 49,40 грн.;

2) до доходу громадянина "Б" можуть бути застосовані пільги: соціальна пільга в розмірі 61,50 грн., оскільки доход не перевищує 510 грн. і пільга як потерпілому внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 2 у розмір 92,25 грн. Застосовується найбільша з пільг:

(500 грн. - 20 грн. - 92,25 грн.) х 13% = 50,41 грн.;

3) громадянин "С" не може скористатися соціальною пільгою, бо його доход перевищує суму 510 грн.:

(780 грн. - 31,50 грн.) х 13% = 97,31 грн.;

4) до доходу громадянки "Д" можуть бути застосовані пільги: соціальна пільга в розмірі 61,50 грн., оскільки доход не перевищує 510 грн. пільга в розмірі 92,25 грн. на кожну дитину віком до 18 років:

(480 грн. - 19 грн. - 92,25 грн. х 3) х 13% = 23,95 грн.;

5) громадянка "Е" не може скористатися соціальною податковою пільгою як мати-одиначка, бо її доход перевищує 510 грн.:

(800 грн.- 32 грн.) х 13% = 99,84 грн.

Працівников ТОВ «Техногран» Васильєву Г.І. за січень 2006 року нараховано заробітну плату в розмірі 810 грн. (утримання до соцфондів - 30 грн.*), 40% якої (324 грн.) виплачується в натуральній формі.

Відповідно до п. 3.4 Закону про доходи при нарахуванні доходів у будь-яких негрошових формах податок з доходів у 2006 році буде визначатися із застосуванням коефіцієнта 1,149 (100: (100 - 13)).

Отже, податок з доходів Васильєва Г.І. складе:

- з натуральних доходів: (324 грн.- 12 грн.**) х 13% х 1,149 = 46,60 грн.;

- з грошових доходів: (810 грн. - 324 грн. - 18 грн.**) х 13% = 60,84 грн.

Paзом: 46,60 грн. + 60,84 грн. = 107,44 грн.

3 При виплаті зарплати в натуральній формі варто враховувати норми ст. 23 Закону про оплату праці, відповідно до якого така виплата повинна бути передбачена колективним договором, здійснюватися за цінами, не вищими від собівартості, і її розмір не може перевищувати 50% нарахованої за місяць зарплати - в тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому вираженні, є звичайною або бажаною для працівників, крім товарів, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.

Працівник ТОВ «Техногран» Свиридов К.Е. за січень 2006  року крім заробітно плати в сумі 450 грн. (сума утримань до соцфондів - 18 грн.) одержав доход у сумі 200 грн. (сума утримань до соцфондів - 8 грн.) за договором підряду за виконані послуги ПП "Ступени". З огляду на те, що податкова пільга може застосовуватися тільки за одним місцем роботи, то з Свиридова К.Е. податок на доходи буде утримуватися в такий спосіб:

- на ТОВ «Техногран» (450 грн. - 18 грн. - 61,50 грн.) х 13% = 48,17 грн.;

- на ПП "Ступени": (200 грн.- 8 грн.) х 13% = 24,96 грн.

У березні працівнику нарахована зарплата в сумі 700,00 грн. і премія за підсумками роботи за місяць у сумі 250,00 грн. Сума авансу, виплаченого в першій половин місяця, склала - 200,00 грн. За даними авансового звіту про службове відрядження, зданого працівником до бухгалтерії підприємства 21 березня, за працівником утворилася заборгованість за відрядженням в сумі 10,00 грн. Відповідно до договору купівлі-продажу і накладної на відпустку товару, 25 березня працівнику відпущений зі складу товар на суму 56,00 грн.

Крім того, із працівника на підставі його заяви щомісяця утримується 50,00 грн. у рахунок погашення раніше отриманої від підприємства позики. Як бачимо, сума всіх утримань, не враховуючи утримань обов'язкових податків і зборів, склада менше 50 % нарахованої зарплати і дорівнює 151,00 грн. (35,00 + 10,00 + 56,00 + 50,00).

Зазначен господарські операції відображені в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 Господарські операції

п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків

Сума
(грн.)

Дебет Кредит
1 2 3 4 5
1 Нарахована працівнику зарплата за березень 23 6611 700,00
2 Нараховано премію за результатами роботи за березень 23 6612 250,00
3 Виданий аванс 661 301 200,00

Продовження таблиці 2.8

1 2 3 4

5

4 Утримано внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (950,00 * 0,5% / 100%) (далі - ФССБ) 661 653 4,75
5 Утримано прибутковий податок з доходів працівника (950,00 - 4,75 - 170,00)  20% / 100% + 19,55 661 641 174,6
6 Утримано збір на обов'язкове пенсійне страхування (950,00 - 4,75) * 2% / 100% (далі - ПФ) 661 651 18,91
7 Утримано внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (950,00 - 4,75) * 0,5% / 100% (далі - ФССТВП) 661 652 4,73
8 Утримана з працівника сума авансу, невикористаного за призначенням в період відрядження і не повернутого в касу підприємства 661 372 10,00
10 На підставі заяви працівника здійснено часткове погашення раніше виданої позики 661 377 50,00
11 На підставі заяви працівника утримана вартість товару, проданого працівнику 661 702 56,00
12 Виплачена працівнику сума заробітної плати і премії за підсумком місяця 661 301 396,01

Працівник, прийнятий на роботу 14 лютого 2006 року з щомісячним окладом 500 грн., відпрацював 17 днів, після чого йому була надана щорічна відпустка відповідно до його заяви на 26 календарних дні (з 03.03.03 по 28.03.03. включно), оскільки він є інвалідом 3 групи1 . Попрацювавши ще якийсь час, він подав заяву про звільнення з 18.04.2003 р. (відпрацював у квітні 14 робочих днів).

Інш початкові дані: виплати за один фактично відпрацьований день у лютому: 500/202   =25,00 грн., зарплата за лютий: 25 грн.*11 днів=275,00 грн., сума нарахованих відпускних : 26 днів*25 грн.=650,00 грн., сума нарахованої зарплати за березень 25,00 (500 грн. / 20 днів * 1 день), сума нарахованої зарплати за квітень: 14*500/21=333,33 грн., кількість днів, за яку працівник має право на відпустку: 26*(15 днів (у лютому)+30 днів (у березні за вийнятком 8 березня)+17 днів (у квітні))/(365 днів - 10 днів) =26*(62/355)=4,54 дні = 5 днів.

Фактична сума відпускних, що підлягає нарахуванню з урахуванням фактично відпрацьованого часу и нарахованої зарплати: за лютий: 275,00 грн. (11 робочих днів), за березень: 1*500грн./20днів = 25,00 грн. (1 робочий день), за квітень: 333,33 грн. (14 робочих днів).

Фактична сума відпускних, що підлягає нарахуванню: 5днів*((275 грн. + 25,00 грн + 650,00 грн. + 333,33 грн.)/(11 днів + 1 день + 26 днів + 14 днів)) = 123,33 грн.

Зазначен господарські операції відображені в таблиці 2.9

Таблиця 2.9  Господарськ операції

п/п Зміст господарських операції

Кореспонденція

рахунків

Сума
(грн.)

Дебет Кредит
1 Нараховані працівнику зарплата за лютий, березень, квітень відпускні 23 661 1283,33
2 Утримано взноси до ФССБ (за лютий - 1,38 грн., березень - 3,38 грн., квітень - 1,67 грн.) 661 653 6,43
3 Утримано прибутковий податок (за лютий - 26,55 грн., березень - 106,15 грн., квітень - 38,15 грн.) 661 641 170,85
4 Утримано збір до ПФ (за лютий - 5,47 грн., березень - 13,43 грн., квітень - 6,63 грн.) 661 651 25,53
5 Утримано внесок до ФССВПТ (за лютий - 1,37 грн., березень - 3,36 грн., квітень - 1,66 грн.) 661 652 6,39
6 Видані працівнику зарплата, відпускніі аванс за лютий, березень кватень 661 301 827,74
7 Відкоректовано зайво відпускні за березень(сторно) 23 661 526,67
11

Відкореговано ранніше нарахований збір до ФССБ (3,38 - 0,74) (сторно)5

661 553 2,64
12 Відкореговано ранніше нарахований збір до ПФ (13,43 - 2,95) (сторно) 661 651 10,48
13 Відкореговано ранніше нарахований збір до ФССВПТ (3,36 - 0,77) (сторно) 661 652 2,59
14

Відкореговано сумму ранніше утриманого прибуткового податку(106,15 - 6,20) (сторно)6

661 641 99,95

Аналіз виявив, що підприємство дотримується чинного законодавства по нарахуванню заробітної плати та розрахунків по ним.


2.3      Аудиторська перевірка середньо заробітної плати для виплат лікарняних та відпускних

Для перевірки правильності роботи бухгалтерії з питання визначення середньої заробітно плати  керівництво ТОВ «Техногран» вирішило провести аудиторську перевірку. За для цього воно звернулася до аудиторської фірми “Консул”.

                                                                  Керівнику аудиторської фірми

                                                                      Пану Іванову В.П.

«15» січня 2007р.

ЛИСТ – ЗАМОВЛЕННЯ

Шановний пане Петров В.П.

Прошу Вас призначити проведення аудиторсько перевірки на підприємстві

ТОМ «Технограм» , яке повинне відповідати наступним вимогам:

1.   Масштаб

- за період з «01» лютого 2007 р. по «12» лютого 2007 р.

2.   Мета (необхідне підкреслити):

- аудиторська перевірка визначення середньої заробітної плати щодо виплат відпускних та лікарняних;

- перевірка відповідност фінансової звітності порядку внесення бухгалтерського обліку та представлення звітності, згідно законодавчих та нормативно-правових актів України;

- надання аудиторського висновку про фінансову звітність та аналіз фінансового стану підприємства для Комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НБУ та інше);

- надання аудиторського висновку з питань повноти формування статутного фонду;

- відновлення бухгалтерського обліку.

3.   Форма подання звіту  перевірки та звітност (необхідно підкреслити):

- письмова;

- на дискеті;

4.   Методи перевірки (необхідне підкреслити):

Оглядова (експрес), операційна, компіляційна, вибіркова, суцільна, комплексна.

5.   Місце перевірки (необхідне підкреслити):

- офіс Замовника;

- офіс Виконавця;

- інше.

6.   Строк перевірки:

З «01» лютого 2007 р. по «12» лютого 2007 р.

З повагою, Керівник ____________________     

                                         (підпис)                                    (ПІБ)

Вих. №25                                                      

Від  «15» січня 2007р.

На підставі листа замовлення аудиторська фірма надає ЛИСТ-ЗГОДУ, яка наведена нижче.

ЛИСТ-ЗГОДА

Аудиторська фірма                                       «Консул»


Згодна провести перевірку                           ТОВ «Технограм»

згідно надісланого завдання  по наданим  Вами документам  за  вказаний Вами період.   

З метою визначення обсягу робіт, програми та укладеного договору просимо Вас надіслати завдання на проведення аудиту та вказати періоди перевірки.

З повагою Генеральний

Директор АФ Іванов В.П.                   /______________________/

Вих. №12                                                      

Від  «17» січня 2007р.

На підставі цих документів складається договір на проведення аудиторської перевірки , який наведено нижче:

Договір 32-12/02

м. Запоріжжя                                                       “20” січня 2007р.

АФ “Консул”, надалі Виконавець в особі директора Іванова В.П. діючого на підставі Статуту підприємства, здійснюючого свою діяльність на основі виданій рішенням Аудиторсько палати України ліцензії №100012 від 01.01.2000р., з однієї сторони, і ТОВ «Технограм», надалі Замовник, в особі директора діючого на підставі Статуту підприємства, з іншого боку, уклали даний Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання по наданню наступних аудиторських послуг:

1.1.1. Перевірка правильност визначення середньої заробітної плати щодо вип.лат відпускних та лікарняних за 2006 рік.

1.1.2. Інформаційно-консультаційне обслуговування фінансово-господарської діяльності підприємства, що здійснюється в наступних формах:

  1.1.2.1. консультацій з питань бухгалтерського обліку, оподаткування, господарського права, визначення фінансових результатів;

  1.1.2.2. системного забезпечення нормативними документами, офіційно опублікованими в період надання послуг Виконавцем, публікаціями консультацій та роз’яснень фахівців.

2. ЗОБОВ`ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов’язується:

2.1.1. Якісно та в зазначений термін виконувати обговорені в пунктах 1.1.1 і 1.1.2 Договору.

2.1.2. Дотримувати конфіденційність усієї без винятку отриманої при наданні послуг інформації.

2.1.3. Надати Замовнику звіт про виконану роботу (акт аудиторської перевірки).

2.1.4. Інформувати Замовника у випадку, якщо в процесі роботи виявиться її недоцільність.

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. Вчасно проводити розрахунки з Виконавцем.

2.2.2. Надати Виконавцю можливість доступу до будь-яких записів, документації і іншої інформації, що необхідна для проведення аудиту.

2.2.3. Нести самостійно відповідальність за повноту і вірогідність бухгалтерських і інших документів, наданих Виконавцю для проведення аудита.

3. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙОМУ РОБІТ

3.1. По закінчені аудиторсько перевірки Виконавець надає Замовнику Акт аудиторської перевірки, висновок для Державної податкової інспекції. Акт приймання виконаних робіт.

3.2. Замовник протягом 10 днів зі дня одержання акта аудиторської перевірки й акта здавання-прийняття виконаних робіт зобов’язаний підписати їх, чи надати мотивоване відмовлення від прийому виконаних робіт до форми проекту двухсторонього акту з вказівкою необхідних доробок і термінів їхнього виконання. Якщо в встановлених строк Виконавець не одержить підписаний акт при приймання робіт, чи мотивоване відмовлення від його підписання, робота вважається прийнятою з виконанням усіх умов договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Замовник несе відповідальність за:

4.1.1. Достовірність надано нформації.

4.1.2. Невиконання рекомендацій аудитора.

4.1.4. Невиконання, чи несвоєчасне виконання обов’язків по оплаті робіт, сплачує Виконавцю пеню за всі дн прострочення платежу, виходячи з подвійної дисконтної ставки НБУ, діючий у період, за який виплачується пеня.

4.2. Виконавець несе відповідальність за:

4.2.1. Дотримання термінів виконання робіт.

4.2.2. Дотримання принципів аудита при виконанні робіт.

4.2.3. Розголошення інформац отриманої в процесі виконання робіт з даного договору відповідно до законодавства України.

4.2.4. Використання отриманої на підприємстві інформації для власної вигоди.

5. ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Виконавець виконує обговорений обсяг робіт з “01” лютого 2007 року по “10” лютого 2007 року.

5.2. Документи згідно пункту 3.1. даного договору надаються Замовнику за день до закінченні перевірки.

6. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість робіт складає: Одна тисяча дев’ятсот дванадцять гривень 00 коп.

6.2. Форма оплати – безготівковий розрахунок, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

6.3. Термін оплати: 50% вартост послуг до початку проведення аудиторської перевірки, 50% у строк трьох днів після підписання виконаних робіт.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1. Договір може бути розірваний з ніціативи однієї з сторін достроково з попередженням іншої сторони, до початку виконаних робіт.

7.2. Виконавець має право відмовитися від виконання робіт у будь-який час у випадку не дотримання Замовником умов пунктів 2.2 і 4.1. даного договору.

7.3. За Виконавцем зберігається право зміни вартості робіт у випадку не передбаченого збільшення обсягу робіт, зміни розцінок, що обумовлюються додатковою угодою.

7.4. Усі суперечки, що виникають у процесі виконання сторонами своїх зобов’язань за договором, суперечки врегульовуються шляхом переговорів.

7.5. Суперечки які не можуть бути врегульовані шляхом переговорів, розглядаються в арбітражному суді.

8. ТЕРМІН ДОГОВОРУ

8.1. Даний договір діє по 31 грудня 2007 року і набирає сили з моменту його підписання. Договір складений у двох екземплярах – по одному для кожної сторони. Усі додатки до договору є його невід’ємною частиною

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ:

АФ “Консул” Код ОКПО 25451525

МФО 313251

Юрид.адреса: м.Запоріжжя, 69098

Пр.Леніна 98 оф.23

Р/р:260005245332

___________________/Іванов В.П./

ЗАМОВНИК:

ТОВ «Технорган» Код ОКПО 25125262

МФО 313223

Юрид.адреса: м.Запоріжжя, 69005

Вул.Рязанська 13

Р/р: 26009588541

__________________/_____________./

Після підписання договору складається програма аудиту.

2.4      Програма та план аудиту середньо заробітної плати

Розробка загального плану операційної перевірки здійснюється з метою визначення обсягу, термінів проведення, необхідного складу аудиторської групи, яку буде залучено до перевірки. План аудиторської перевірки середньої заробітної плати подано у таблиці 2.10.

Таблиця 2.10 - План операційної перевірки середньої заробітної плати

Організація, яку перевіряють                                      ТОВ «Техногран»

Період проведення операційної перевірки                 01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин                                               240

Керівник перевірки                                             Карпенко Л.М.

Етап аудиторської перевірки Мета та завдання Аудиторськ процедури Аудиторськ докази Термін виконання Виконавець
Підготовчий Визначити аудторський ризик та суттєвість, ознайомення з бізнесом кліента Перевірка суцільна Складання звіту 01.02-03.02

Петренко А.Г.

Івасюк Р.Л.

Фізичної перевірки Перевірка розрахунку середньо заробітної плати для виплат працівникам Перевірка суцільна Робочі документи 04.02-06.02

Карпенко Л.М.

Івасюк Р.Л.

Фактичний (основний) Складання програми аудиту, проведення аудиту з узагальненням перевірки у робочих документах Обовязковість Робочі документи 05.02-09.02 Петренко А.Г.
Заключний Звіт та висновки аудиторської перевірки Описово Аудиторський висновок 12.02

Карпенко Л.М.

Івасюк Р.Л.

Петренко А.Г.

Керівник аудиторської фірми         __________________Петров В.П.

(підпис)

Керівник перевірки                 __________________Карпенко Л.М.

(підпис)

Більш докладна розробка плану знаходить своє відображення в програмі операційно перевірки. Зокрема, в ній наводиться конкретній перелік об’єктів перевірки для кожної ділянки обліку, встановлюються виконавці, терміни початку та закінчення роботи, відсоток вибірки. Програма операційної перевірки допомагає послідовно цілеспрямовано вивчити всі напрями обліку грошових активів без пропусків або повторів. Крім того, правильно складена програма аудиту може слугувати одночасно і засобом контролю за роботою аудиторів у складі групи.

Специфіка підприємства, обсяг і складність роботи з його перевірки щораз вимагають визначення чіткої послідовності кроків при проведенні аудита і правильного розподілу обов'язків між аудиторами, якщо перевірку проводять декілька спеціалістів.

 З цією метою керівником бригади аудиторів складається програма перевірки, у якій указуються:

 -ціль аудиту;

 -основн ділянки роботи підприємства і розділи обліку, які підлягають перевірці;

 -характер перевірки (суцільна, вибіркова, візуальна і т.д.);

 -закріплення обов'язків між учасниками бригади;      

 -гадана тривалість перевірки і строки її початку і закінчення.         

Програма аудиторської перевірки наведена у таблиці 2.11.

Коли завершена програма аудиторської перевірки, керівник бригади надає під підпис керівнику Товариства, який після ознайомлення з об’ємом аудиту надає згоду та необхідну документацію. В ході аудиторської перевірки складаються робочі документи.

Аудиторський ризик це ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку, якщо фінансові звіти містять суттєво викривлену інформацію.

Аудиторський ризик поділяється на три різновиди 6 властивий ризик, ризик контролю та ризик не виявлення.

Таблиця 2.11 - Програма перевірки середньої заробітної плати

Організація, яку перевіряють                                    ТОВ «Техногран»

Період проведення операційно перевірки      01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин                                   240

Керівник перевірки                                           Карпенко Л.М.

Склад аудиторської групи                               Петренко А.Г., Івасюк Р.Л.

Вибірка                                                              Суцільна

Об’єкт перевірки Виконавець Робочі документи Термін виконання Примітки
Співставлення Колективного договору , додатків з посадовими окладами з нарахованої заробітної плати Петренко А.Г. РД-1 01.02-03.02
Перевірка штатів, табелів робочого часу Івасюк Р.Л. РД-2 04.02-06.02
Співставлення нарахованої та виплаченої заробітної плати Петренко А.Г. РД-3 04.02-06.02
Перевірка правильност розрахунку середньої заробітної плати при виплаті лікарняних Івасюк Р.Л. РД 4 05.02-08.02
Перевірка розрахунку середньо заробітної плати відпускних Петренко А.Г. РД 5 05.02-09.02
Перевірка виплат лікарняних та відпускних Івасюк Р.Л. РД-6 08.02-09.02
Перевірка даних пов виплатам з звітністю Карпенко Л.М. РД-7 10.02
Складання аудиторських довідок

Карпенко Л.М.

Івасюк Р.Л.

Петренко А.Г.

РД-8 11.02
Аудиторський висновок Карпенко Л.М. РД-9 12.02

Властивий ризик - це ризик викривлення залишку на рахунку (або класу операцій), який може бути суттєвим, окремо або разом з викривленням залишків на інших рахунках (або класів операцій), якщо припустити відсутність відповідних заходів внутрішнього контролю.

Ризик контролю - це ризик того, що викривленню залишку на рахунку (або класу операцій), які могли б виникнути і які могли б бути суттєвими, окремо або разом з викривленням залишків на інших рахунках (або класів операцій), не можна буде своєчасно запобігти (або виявити та виправити його) за допомогою систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю.

Ризик не виявлення - це ризик того, що аудиторські процедури по суті не виявляють викривлення залишку на рахунку (або класу операцій), які можуть бути суттєвими, окремо або разом з викривленнями залишків на інших рахунках (або класів операцій).

Аудиторський ризик - це суб'єктивно встановлений рівень ризику, який може взяти на себе аудитор в відношенні того, що в фінансовій звітності клієнта можуть бути знайден помилки після завершення аудиту та представлення позитивного аудиторського висновку.

Ризик не може бути усунений повністю, а тому в аудиторській практиці встановлений рівень ризику - 5 %, а рівень довіри 95 %.

Формула для розрахунку аудиторського ризику має вигляд :

АР - ВР х РК х РНВ,                                         (2.14)

де АР - аудиторський ризик; ВР - властивий ризик;

РК - ризик контролю: РНВ - ризик не виявлення.

АР = 0,8 х 0,9 х 0,5 = 0,36

Необхідний рівень аудиторської перевірки буде забезпечений при встановленні аудитором низького ризику не виявлення помилок (0,001) при умові повної недовіри до системи обліку та внутрішнього контролю.

Тоді, АР = 1,0 х 1,0x0,01=0,01

Коли аудитор встановлює, що ризик не виявлення щодо твердження у у фінансовому звіт стосовно суттєвого залишку або рахунку класу операцій не можна зменшити до допустимо низького рівня, аудитор повинен висловити умовно-позитивну думку або відмовитися від висловлення думки.

2.5      Робочі документи

Робоч документи аудиторської перевірки складаються у повільненої форми, проте висновок щодо результату аудиторської перевірки окремого пункту програми, повинен бути проаналізовано.

Першим кроком проведення аудиту проводиться знайомство з обліковою політикою підприємства ТОВ “Техногран”.

Організація, яку перевіряють                                    ТОВ «Техногран»

Період проведення операційно перевірки      01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин                                   240

Керівник перевірки                                           Карпенко Л.М.

Склад аудиторської групи                               Петренко А.Г., Івасюк Р.Л.

Вибірка                                                              Суцільна

Період, що перевіряється              2006 рік.

РД-ЗП-1

Облікова політика

Прийняті обліковою політикою способи організації аналітичного обліку

Способи Відповідність обліковій політиці (+), не відображено в обліковій політиці (-), ведеться з порушеннями (П)
За видами витрат +
За видами продукції (робіт, послуг), що випускаються +
Чи ведеться окремий облік доходів і фінансових результатів, отриманих від здійснення різних видів діяльності +
Чи відбувались зміни обліково політики -
Групування витрат та місцями виникнення та іншими ознаками -
Калькуляційний облік здійснюється в окремій системі рахунків -
За підрозділами підприємства +
За іншими ознаками -
Оцінка незавершеного виробництва -

Аудитор ____________                          Карпенко Л.М.

(підпис)

Таким чином, при вивчені обліковій політиці на підприємстві ТОВ «Технограм», ціллю аудиту є перевірка повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та облікових регістрах, правильності ведення обліку доходів результатів діяльності та його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірност відображення доходів та визначення результатів діяльності у звітност господарюючого суб’єкта, фінансовий результатів, що застосовуються на підприємстві, чинними нормативними документами України в період, що перевіряється.

Для контролю документування витрат на оплату праці використовують питання блок-схеми .

РД-10

Тести внутрішнього контролю операцій по оплаті праці

Організація, яку перевіряють                                    ТОВ «Техногран»

Період проведення операційно перевірки      01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин                                   240

Керівник перевірки                                           Карпенко Л.М.

Склад аудиторської групи                               Петренко А.Г., Івасюк Р.Л.

Вибірка                                                              Суцільна

Період, що перевіряється                2006 рік.

 № п/п  Зміст Відповіді
1 2 3
 1  Усе чи робітники підприємства одержують оплату прац через касу? ні
 2  Перевіряється чи зведення по нарахуванню й утриманню оплати праці головним бухгалтером? так
 3  Під час відпустки бухгалтера по нарахування оплати праці  чи провадиться його підміна так
 4 Чи звіряє бухгалтер обсяг виконаних робіт із нарахуванням оплати праці так
 5 Чи розроблені посадові обов'язки робітників, що здійснюють нарахування оплати праці? ні
 Реальність
 6 Чи подаються списки звільнених робітників у бухгалтерію так
 7  Сопоставляются чи періодично відомості на виплату заробітно плати зі зведеннями з особистих справ службовців? ні
 8 Чи виписують відомості на виплату заробітної плати особи, що не займаються її нарахуванням? так

Продовження РД-10

1 2 3
 9  Перераховується на одержувача в термін заробітна плата на рахунок "Депонована оплата праці"? ні
 10 Чи звіряє бухгалтер список депонентів із графою "Депонована оплата праці" у Склепінні по нарахуванню й утриманню оплати праці ні
 11 Чи подаються кадрами в бухгалтерію списки знову найнятих робітників так
 12 Чи нумеруються розрахунково-платіжні відомості так
 Повноваження
 13  Усе чи ставки по оплаті праці визначаються наказом керівника? так
 14 Чи зберігаються розпорядження про утримання з оплати праці так
 15 Чи підписують відомості особи, що склали їх? так

Аудитор _________________ Карпенко Л.М.

      (підпис)

Виявити сильні сторони контролю можна використовуючи такі питання:

РД-2

Організація, яку перевіряють                                    ТОВ «Техногран»

Період проведення операційно перевірки      01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин                                   240

Керівник перевірки                                           Карпенко Л.М.

Склад аудиторської групи                               Петренко А.Г., Івасюк Р.Л.

Вибірка                                                              Суцільна

Період, що перевіряється                2006 рік.

         1. Облік заробітної плати ведеться окремо від обліку кадрів і обліку робочого часу. (Ні).

         2. Табеля обліку робочого часу підписує визначене коло осіб. (Так).

         3. Скарги робітників із приводу оплати праці розглядаються періодично і по ним приймаються рішення. На всі скарги є заяви. (Так).

         4. Списки поступивших знову і звільнених робітників відділ кадрів своєчасно передає в бухгалтерію. (Так).

         5. Ставки по оплаті праці встановлюються наказом керівника. (Так).

         6. Розрахунки по оплаті праці перевіряють особи, що не мають відношення до їхнього здійснення. (Ні).

         7. Підсумкові дані у відомості звіряють із підсумковими даними про виплату оплати праці, відбитими в Головній книзі. (Ні).

         8. Періодично визначається правильність розподілу оплати праці по об'єктах витрат (центрам виникнення). (Ні).

         9. Витрати на оплату праці сопоставляются із собівартістю продукції, робіт послуг. (Ні).

         10. Всі нарахування й утримання перевіряє наприкінці місяця внутрішній аудитор. (Ні).

         11. Оплата праці нараховується (Так), виплачується (Так) і в обліку відбивається щомісяця (Так).

      

Аудитор _________________ Петренко А.Г.

      (підпис)

У такий спосіб визначаємо, що система працює добре і ризик контролю можна лишити на старому рівні.

Бухгалтерський облік в Товаристві ведеться за допомогою ЕОМ, необхідно роздивитися так питання:

         1) концентрація функцій і знань: чи має персонал, зайнятий опрацюванням даних, детальні знання про взаємозв'язок джерела даних, процесу їхній одержання, розподіли і використання? (Так).

         2) концентрація програм і даних: чи існує можливість доступу сторонніх осіб до комп'ютерних програм і погроза зміни самих програм або даних? (Ні).

         3) відсутність запровадження документів: чи видається письмове підтвердження на запровадження даних? (Так).

У балансі по рахунку 66 розгорнуте сальдо: кредитове, що отражат заборгованість господарства робітникам та службовцям по заробітній платі (керівництво поясню його відсутністю грошей на розрахунковому рахунку), і дебетове, що показу заборгованість робітників та службовців господарству по заробітній платі, що свідчить про погану організацію розрахунків із робітниками (виплачено більше, ніж належить). Сума по дебеті балансу дорівнює 12,220 тис. грн., по кредит вона дорівнює – 41,771 тис. грн.        

         Контрольне звіряння показало, що ці суми збігаються з даними Головної книги. У самій же Головній книзі виявлено багато виправлень; бухгалтер по оплаті праці пояснює це неточністю підрахунків ще в первинних документах... (усі виправлення підписан бухгалтером). Переконавшись, що дані Головної книги і балансу збігаються, можна продовжити подальше звіряння. Для цього порівняємо дані Головної книги з склепінням нарахувань і утримань.

РД-3

Відповідність заборгованості по оплаті праці, що значиться в розрахунково-платіжних відомостях і Головній книзі.

Організація, яку перевіряють                                    ТОВ «Техногран»

Період проведення операційно перевірки      01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин                                   240

Керівник перевірки                                           Карпенко Л.М.

Склад аудиторської групи                               Петренко А.Г., Івасюк Р.Л.

Вибірка                                                              Вибіркова

Період, що перевіряється                2006 рік.

Місяці Значиться по зведенні нарахування й утримання, грн. Значиться по Головній книзі, грн. Відхилення, грн.
 вересень 34620 34620 0
 жовтень 27854 27584 -270
 листопад 86153 86153 0
 грудень 67297 67927 630

Аудитор _________________ Івасюк Р.Л. 02.02.2005р.

      (підпис)

Дан невідповідності бухгалтер пояснити не може ( говорить, що просто описалася).

Заробітна плата на підприємстві нараховується згідно посадових окладів, штатного розпису, відрядних розцінок і норм виробітку.

Нарахування відпускних організовано належним чином і відповідає загальновстановленим вимогам.

РД-5

Перевірка нарахування відпускних

Організація, яку перевіряють                                    ТОВ «Техногран»

Період проведення операційно перевірки      01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин                                   240

Керівник перевірки                                           Карпенко Л.М.

Склад аудиторської групи                               Петренко А.Г., Івасюк Р.Л.

Вибірка                                                              Вибіркова

Період, що перевіряється              2006 рік.

Місяць По даним аудиту По даним підприємства Відхилення, ±
Січень 2006р. 1140,16 1140,16 0,00
Лютий 2006р. 1818,44 1818,44 0,00
Березень 2006р. 1307,74 1307,74 0,00
Квітень 2006р. 449,12 449,12 0,00
Травень 2006р. 1225,08 1225,08 0,00
Червень 2006р. 4075,11 4075,11 0,00
Липень 2006р. 2347,80 2347,80 0,00
Серпень 2006р. 6054,32 6054,32 0,00
Вересень 2006р. 356,88 356,88 0,00
Жовтень 2006р. 0,00 0,00 0,00
Листопад 2006р. 348,48 348,48 0,00
Грудень 2006р. 2753,20 2753,20 0,00

Аудитор _________________ Івасюк Р.Л.

      (підпис)

Нарахування лікарняних здійснюється згідно з чинними нормативними документами. Однак на підприємстві не надається розшифровка нарахованих сум по лікарняних листах у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Аудит нарахування лікарняних (допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності) представлено в робочому документі РД-4.

РД-4

Перевірка нарахування лікарняних

Організація, яку перевіряють                                    ТОВ «Техногран»

Період проведення операційно перевірки      01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин                                   240

Керівник перевірки                                           Карпенко Л.М.

Склад аудиторської групи                               Петренко А.Г., Івасюк Р.Л.

Вибірка                                                              Вибіркова

Період, що перевіряється                2006 рік.

Місяць 2006р. По даним аудиту По даним підприємства Відхилення, ±
За рахунок підприємства За рахунок соцстраху За рахунок підприємства За рахунок соцстраху За рахунок підприємства За рахунок соцстраху
Січень 312,15 448,20 312,15 448,20 0,00 0,00
Лютий 714,92 858,51 714,62 858,51 0,30 0,00
Березень 989,29 961,91 988,99 961,91 0,30 0,00
Квітень 88,65 354,60 88,65 354,60 0,00 0,00
Травень 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Червень 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Липень 189,40 524,00 189,40 524,00 0,00 0,00
Серпень 89,49 1118,75 89,50 1118,75 -0,01 0,00
Вересень 195,54 138,16 195,54 138,16 0,00 0,00
Жовтень 70,16 0,00 70,16 0,00 0,00 0,00
Листопад 200,76 200,76 200,76 200,76 0,00 0,00
Грудень 172,16 95,28 172,16 95,28 0,00 0,00

Аудитор _________________ Петренко А.Г.

      (підпис)

Вибірковою аудиторською перевіркою за серпень-грудень 2006 року достовірності даних, що подані до органів Фонду з тимчасової втрати працездатності для відшкодування виплат допомоги по лікарняним листам та інших допомогах за рахунок Фонду з тимчасово втрати працездатності встановлене наступне.

В листопаді 2006 року продавцю ковбасного відділу Шаповал М.Л. по листку непрацездатност серії ААД №728541, по виду непрацездатності: “догляд за хворою дитиною нараховано та сплачено лікарняні за перші п’ять днів за рахунок Управління, що порушенням п.3 ст.35 розд. VIII Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001 року 2240-ІІІ, де зазначено, що “допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду”. Внаслідок чого збільшено витрати Управління на суму 115,87 грн.

Також встановлено, що по вищезазначеному листу непрацездатності невірно розраховано час за який сплачується допомога. Згідно табелю робочого обліку ковбасного відділу Шаповал М.Л. повинна була відпрацювати 21 годину, а сплачено за 24 години, що призвело до зайвого нарахування та сплаті допомоги по тимчасово втрати працездатності на суму 14,48 грн. та нарахування по соціальному страхуванню на 4,60 грн. (РД-4-1)

В серпні 2006 року двом працівникам охоронцю та водію, а саме: водію Маслову І.К. та охороннику Іриновському О.В. по листам непрацездатності №004007 та № 493047 нараховано та сплачено лікарняні за перші п’ять днів за рахунок Товариства, тоді як обидва листка являються продовженнями попередніх лікарняних №081967 та №608669 відповідно, що є порушенням п.1, 2 ст.2  Закону України Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування від 25.03.2005 N 2505-IV (2505-15), де зазначено, що допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується застрахованим особам Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідност незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством Внаслідок чого збільшено витрати Управління на суму 219,32 грн. (РД-4-2).


Таким чином, у звіті про нараховані внески, перерахування та виплати, пов`язані з загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за 2006 рік, в розділі IV Витрати за рахунок страхових внесків рядок 1 занижено суму витрат на 219,32 грн. та рядок 2 - 101,39 грн.

2.6      Аудиторський висновок

.Аудит проведений аудиторською групи в складі керівника - Карпенко Л.М.– старший аудитор; помічники - Івасюк Р.Л. та Петренко А.Г. аудитори ІІ категорії.

Ліценз на проведення загального аудита ліцензії №100012 від 01.01.2000р.. Ліцензія дійсна по 1 жовтня 2010 року.

         Реєстраційне свідчення на заняття підприємницькою діяльністю №364758. АФ Альянс ” Код ОКПО 25451525, МФО 313251, Юрид.адреса: м.Запоріжжя, 69098, Пр.Леніна 98 оф.23, Р/р:260005245332

Звіт аудиторів

виконавчому органу

 ТОВ «Техногран»

         1. Нами, аудиторською комісією в складі керівника - Карпенко Л.М.– старший аудитор; помічники - Івасюк Р.Л. та Петренко А.Г проведен аудит з розрахунку середньої заробітної плати для розрахунку відпускних та лікарняних на підприємстві ТОВ «Техногран» за 2006 рік.

         2. При плануванні і проведенні аудита з визначення правильності розрахунку середньої заробітної плати для розрахунку відпускних та лікарняних нами розглянут стан внутрішнього контролю в ТОВ «Техногран». Відповідальність за організацію і стан внутрішнього контролю несе виконавчий орган ТОВ «Техногран».

         3. Розглянут стан внутрішнього контролю винятково для того, щоб визначити обєм робіт, необхідних для формування аудиторського висновку про достовірність відбитки в бухгалтерській звітності. Пророблена в процесі аудита робота не означає проведення повної і всеосяжної перевірки системи внутрішнього контролю ТОВ «Техногран», аудит проведен з метою виявлення всіх можливих хиб.

         4. У процесі аудита нами не були виявлені ніякі факти, із яких можна було б зробити висновок про невідповідність системи внутрішнього контролю ТОВ «Техногран», що відповідає масштабам і характеру його діяльності.

         5. Наша думка про достовірність визначення середньої заробітної плати з приводу виплат відпускних та лікарняних приведено в наступній частині Аудиторського висновку. Нами були виявлені невелики порушення подання звітності до Державних цільових фондів, які вплинули на достовірність даних, відображених у бухгалтерській звітності.

         6. При проведенні аудита визначення середньої заробітної плати з приводу виплат відпускних та лікарняних, зазначеної в параграфі 1 дійсної частини, нами розглянуте дотримання в ТОВ «Техногран» застосовного законодавства України при визначенні середньої заробітної плати порушень не встановлено. Відповідальність за дотримання застосовного законодавства України при здійсненні фінансово-господарських операцій несе виконавчий орган ТОВ «Техногран».

         7. Нами проведена перевірка відповідності ряду зроблених ТОВ «Техногран»  фінансово-господарських операцій застосовному законодавству винятково для того, щоб одержати достатню впевненість у тому, що відображена в бухгалтерській звітності інформація про визначення фінансових результатів не містить істотних перекручувань. Проте ціль проведеного нами аудиту фінансових результатів не складалася в тому, щоб висловити думку про повну відповідність  законодавству.

         8. Результати проведеної нами перевірки показують, що проведен фінансово-господарські операції здійснювалися у всіх істотних відношеннях, відповідно до зазначеного в попередньому параграфі дійсної частини законодавством.

Керівник                                                         Карпенко Л.М.

Аудитор                                                           Петренко А.Г.

Аудитор                                                         Івасюк Р.Л.

12.01.2006р

Аудиторський висновок

Підприємству ТОВ «Техногран»

Про проведення аудиторської перевірки касових операцій

м. Запоріжжя                                                     “12” січня 2006р.

1.      Нами аудиторською групою  АФ “Консул”, в складі Карпенко Л.М., Петренко А.Г., Івасюк Р.Л., діючого на підставі Статуту підприємства, і здійснюючи свою діяльність на основі виданий рішенням Аудиторської палати України ліцензії №100012 від 01.01.2000р., що знаходиться за адресою м.Запоріжжя, 69098 Пр.Леніна 98 оф.23, була проведена аудиторська перевірка

2.      Аудиторська перевірка проходила за місцем перебування ТОВ «Техногран» м.Запоріжжя, 69005 вул. Радянська, 13.

3.      Види діяльності: виготовлення та реалізація готової продукції

4.      Проведена аудиторська перевірка з метою встановлення достовірності даних розрахунку середньої заробітної плати для виплат працівникам відпускних та лікарняних, повноти та своєчасност відображення первинних даних у зведених документах і облікових регістрах, правильності відображення звітів до Державних цільових фондів та його відповідності прийнятій обліковій політиці.

5.      Перевірка почата : 01.01.2006р. по 12.01.2006р.

6.      Аудит планувався і проводився таким чином, щоб одержати достатню впевненість у тому, що бухгалтерська звітність по виплат працівникам не містить істотних перекручувань. Аудит містив у собі перевірку на вибірковій основі підтверджень числових даних і пояснень, що утримуються в бухгалтерській звітності по визначенню виплат працівникам  підприємства.

7.      У результаті перевірки були визначено , що порушень відносно обліку середньої заробітнолї плати для виплат працівникам відпускних та лікарняних не встановлено, але порушення допущенні у звітност яка подається до Державних цільових фондів. Порушення спричинено по неохайності, невеличкі похибки у веденні й оформленні первинних документів, множина виправлень у Головній Книзі (підписаних).

8.      На нашу думку, якщо лишити осторонь будь-які поправки, що могли б бути визнані необхідними при можливості одержати достатні підтвердження у відношенні обставин, зазначених у попередніх параграфах дійсного Висновку, перевірений бухгалтерська звітність по частині виплат по заробітній платі та подіння статистичної та спеціальної звітності спричинене порушення можливо відкорегувати в поточному місяці та надати коригування до Фонду соціального страхування з тимчасовій втраті непрацездатності.

9.      Аудиторський висновок умовно-позитивний

Керівник аудиторської фірми        __________________Петров В.П.

(підпис)

Керівник перевірки               __________________Карпенко Л.М.

(підпис)

         12.01.2006р.

Таким чином, в другому розділі розглянуто фінансово-господарська діяльність підприємства ТОВ «Техноргам». Визначена структура дохідності та витрат підприємства, зроблено аналіз виручки за 1 квартал 2006 року і порівняльний аналіз доходів та витрат.

Проаналізовано фінансовий стан підприємства за допомогою показників фінансової спроможності.

Зроблено аналіз коефіцієнтів рентабельності на основі факторної моделі власного капіталу за допомогою методу абсолютних різниць.

Визначено, що за рахунок зниження коефіцієнта чистої рентабельності продажів показник рентабельності власного капіталу знизився на 0,0003 пункту.  Зміна показника ресурсовітдачи і коефіцієнта рентабельності привели до збільшення коефіцієнта рентабельності власного капіталу.

Бухгалтерський облік заробітної плати на підприємстві ведеться відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» [1] та Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств. Аналіз виявив, що підприємство дотримується чинного законодавства по нарахуванню заробітної плати та розрахунків по ним

У спеціальній частині проведена розробка плану аудиторської перевірки. Складено договір між Аудиторською фірмою “Консул” та ТОВ «Техноргам». Де визначено ціль, мета, завдання перевірки. Розраховано аудиторський ризик.

Аудиторська перевірка проведена на основі чинного законодавства із заповненням робочих документів.

Заключними положеннями аудиторської перевірки є звіт та висновок аудиторів, де наведен помилки та рекомендації щодо їх усунення. Висновок умовно-позитивний.


3.         ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ПОКАЗНИКА СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЛЯ ВИПЛАТ ЛІКАРНЯНИХ ТА ВІДПУСКНИХ В ТОВ «ТЕХНОГРАН»

3.1    Автоматизація розрахунку показника середньої заробітної плати

  На сьогоднішній день дуже широко використовуються засоби обчислювальної техніки це призвело до появи нових прийомів та методів організації обліку. Відмінною х особливістю є можливість складання в автоматичному режимі машинограм, узагальнюючих облікову інформацію в розрізах, необхідних для управління, контролю, аналізу та складання бухгалтерської звітності.

Нин відбувається швидке оснащення організацій компю`терами. Вони дозволяють накопичувати дані як безпосередньо в облікових реєстрах (карточках, вільних листах та ін.) так  і на машинних носіях інформації (наприклад, на жорсткому диску, дискетах).

Відносно просто можна засвоїти та експлуатувати компю`тери в якості персонально техніки, оснащувати ними бухгалтерів і на їх основі створювати автоматизован робочі місця (АРМ) бухгалтера. Одним з обов`язкових умов автоматизації та обліку є наявність програми реєстрації та обробки бухгалтерських даних. Вони включають розробку технологій автоматизованого отримання обробки інформації, в тому числі:

-    первинні документи, пристосовані до їх автоматизованої обробки;

-    документообіг, розрахований на обробку облікових даних на компю`терах;

-    коди;

-    звітні розробки, отримані автоматично;

-    програми робіт обчислювальної техніки;

-    технологічні та інструментальні карти, які формалізують порядок виконання робіт на всіх етапах технологічного процесу обробки інформації, зараховуючи використання отриманих машинограм.

При цьому програми обробки бухгалтерської інформації повинні бути адаптовані до правил ведення бухгалтерського обліку. Це відноситься до подання бухгалтерських реєстрів в зручному для читання вигляді, неможливість несанкціонованих виправлень в записах та ін.

Організація самостійно обирає форми та методи бухгалтерського обліку виходячи з обє`му облікових робіт, наявності обчислювальної техніки та інших умов. Вони можуть не тільки використовувати рекомендовані форми, але й розробляти свої, зараховуючи форми бухгалтерських реєстрів, програму реєстрації та обробки інформації. Разом з тим вони повинні дотримуватись загальних методологічних принципів, встановлених в централізованому порядку, а також технології обробки облікових даних.

З переходом до прогресивних форм обліку кардинально змінюється характер та зміст бухгалтерської роботи, скорочується питома вага технічних процесів, заснованих на ручній праці. Головним для облікового персоналу стають функції організаторів процесу обробки економічної інформації.

Спосіб обробки господарських операцій при ведені бухгалтерського обліку чинить стотний вплив на організаційну структуру фірми, а також на процедури та методи внутрішнього контролю. Комп'ютерна технологія характеризується рядом особливостей,  які потрібно враховувати при оцінці умов та процедур контролю.

Нижче показані відмінності комп'ютерної обробки даних від неавтоматизованої.

Комп'ютерна обробка припускає використання одних і тих команд при виконанні ідентичних операцій бухгалтерського обліку, що практично виключає появу випадкових помилок, зазвичай присутніх ручній обробці. Напроти, програмні помилки приводять до неправильній обробки всіх ідентичних операцій при однакових умовах.

Комп'ютерна система може здійснювати безліч процедур внутрішнього контролю, які в неавтоматизованих системах виконують різні спеціалісти. Така ситуація залиша спеціалістам, що мають доступ до комп'ютеру, можливість втручання в інш функції. В підсумку комп'ютерні системи можуть вимагати введення додаткових мір для підтримки контролю на необхідному рівні, який в неавтоматизованих системах досягається простим поділом функцій. До подібних мір може відноситись система паролів, які запобігають дії, не допустимі зі сторони спеціалістів, які мають доступ до інформації про активи та облікові документи через термінал в діалоговому режимі.

У порівнянні з неавтоматизованими системами бухгалтерського обліку комп'ютерн системи більш відкриті для несанкціонованого доступу, включаючи осіб, що здійснюють контроль. Вони також відкриті для прихованої зміни даних і прямого чи непрямого одержання інформації про активи. Чим менше людина втручається в машинну обробку операцій обліку, тим нижче можливість виявлення помилок неточностей. Помилки, допущені при  розробці чи коригуванні прикладних програм, можуть залишатися непоміченими протягом тривалого періоду.

Комп'ютерн системи дають у руки адміністрації широкий набір аналітичних засобів, що дозволяють оцінювати і контролювати діяльність фірми. Наявність додаткового нструментарію забезпечує зміцнення системи внутрішнього контролю в цілому і, таким чином, зниження ризику його неефективності. Так, результати звичайного зіставлення фактичних значень коефіцієнта витрат із плановими, а також звірення рахунків надходять до адміністрації більш регулярно при комп'ютерній обробц нформації. Крім того, деякі прикладні програми накопичують статистичну нформацію про роботу комп'ютера, яку можна використовувати з метою контролю фактичного ходу обробки операцій бухгалтерського обліку.

Комп'ютерна система може виконувати деякі операції  автоматично, причому їхнє санкціонування не обов'язкове документується, як це робиться в неавтоматизованих системах бухгалтерського обліку, оскільки сам факт прийняття такої системи в експлуатацію адміністрацією припускає в неявному виді наявність відповідних санкцій.

На сучасний момент існує досить велика кількість універсальних комплексів ведення бухгалтерського обліку, що призначені  не тільки для автоматизації обліку праці  і заробітної плати на малому підприємстві, але і для ведення всього бухгалтерського обліку, як на малих так і на великих підприємствах.

Програма 1С:Бухгалтерія є універсальною бухгалтерською програмою і призначена для ведення синтетичного й аналітичного бухгалтерського обліку по різних розділах.

Аналітичний облік ведеться по об'єктах аналітичного обліку (субконто) у натуральному вартісному вираженнях. Програма надає можливість ручного й автоматичного введення проводок. Усі проводки заносяться в журнал операцій. При перегляд проводок у журналі операцій їх можна обмежити довільним тимчасовим інтервалом, групувати і шукати по різних параметрах проводок.

Крім журналу операцій програма підтримує кілька списків довідкової інформац (довідників):

-    план рахунків;

-    список видів об'єктів аналітичного обліку;

-    списки об'єктів аналітичного обліку (субконто);

-    констант і т.д.

На підставі введених проводок може бути виконаний розрахунок підсумків. Підсумки можуть виводитися за квартал, рік, місяць і за будь-який період, обмежені двома датами. Розрахунок підсумків може виконуватися по запиту й одночасно з введенням проводок (в останньому випадку не потрібно перерахування).

Після розрахунку підсумків програма формує різні відомості:

-    зведені проводки;

-    оборотно-сальдову відомість;

-    оборотно-сальдову відомість по об'єктах аналітичного обліку;

-    картка рахунку;

-    картка рахунку по одному об'єкт аналітичного обліку;

-    аналіз рахунку (аналог головної книги);

-    аналіз рахунку по датах;

-    аналіз рахунку по об'єктах аналітичного обліку;

-    аналіз об'єкту аналітичного обліку по всіх рахунках;

-    картка об'єкту аналітичного обліку по всіх рахунках;

-    журнальний ордер.

У програмі існує режим формування довільних звітів, що дозволяє на деякій бухгалтерській мові описати форму і зміст звіту, включаючи в нього залишки й обороти по рахунках по об'єктах аналітичного обліку. За допомогою даного режиму можуть бути реалізован звіти, надані в податкові органи, крім того даний режим використовується для створення внутрішніх звітів для аналізу фінансової діяльності організації в довільній формі.

Крім того програма має функцію збереження резервної копії інформації і режим збереження в архіві текстових документів.

Головне призначення архівної копії - підстрахування від втрати інформації через поломку комп'ютера, перепадів напруги в електромережі, вірусів. Архівну копію рекомендується зберігати щодня (якщо Ви працювали в цей день із програмою) чи після введення даних у великих обсягах. Має сенс тримати два варіанти архівної копії: останній передостанній. Наприклад, сьогодні Ви збережете копію на дискеті 1, завтра - на дискеті 2, а післязавтра - знову на дискеті 1 і т.д. Це захистить Вас від втрати інформації через неякісні дискети. Дискети рекомендується підписувати: номер дискети, дата створення копії.

Програма може бути цілком побудована бухгалтером на поточне законодавство і конкретн форми обліку.

Комплекс автоматизації обліку на  підприємстві може бути створений на базі табличного процесора Excel 97, що  є одним з найбільш популярних пакетів програм, призначених для створення табличних документів. Запропоновані ним засоби дозволяють вирішувати різноманітні задачі від розрахунку величини прибуткового податку до складання фінансового звіту великої компанії. Система володіє могутніми обчислювальними можливостями, чудовими засобами складання ділової графіки, обробки текстів, ведення баз даних.

Робота з табличним процесором Excel дозволяє:

-    використовувати для збереження взаємозалежних таблиць робочу книгу, що складається з окремих аркушів, як можна в процесі роботи  видаляти,  перейменовувати,  переставляти місцями, копіювати і ховати;

-    застосовувати зручні засоби коригування даних у таблиці, використовувати широкий спектр можливостей роботи з фрагментами;

-    для розрахунків крім написання формул використовувати великий набір вбудованих функцій, для завдання яких може застосовуватися Майстер функцій;

-    застосовувати імена для посилання;

-    здійснювати належне оформлення таблиць - застосовувати різноманітні шрифти, способи вирівнювання тексту і чисел, зміни ширини стовпців і висоти рядків, затемнення й обрамлення осередків;

-    застосовувати різноманітні формати відображення числових даних;

-    для графічного представлення даних робітника листа застосовувати широкий набір діаграм; належним образом оформляти хній і друкувати;

-    виконувати звід даних з декількох таблиць шляхом їхньої консолідації;

-    автоматично розраховувати проміжков підсумки, створювати зведені таблиці;

Однією з переваг даного комплексу є те, що він цілком сумісний із програмою автоматизац обліку 1С:Бухгалтерія (будь-яких версій). Можливості вище описаного  індивідуального комплексу автоматизації обліку дозволяють дуже швидко і легко перенести в нього всі облікові дані з 1С:Бухгалтерії.

3.2    Розрахунок показника середньої заробітної плати

Коп’ютеризація обліку заробітної плати здійснюється за допомогою відповідної підсистеми, яка нформаційно пов’язана з іншими підсистемами і забезпечує виконання таких функцій:

-    ведення спеціальних довідників;

-    ведення особистих рахунків і карток персонального обліку;

-    розрахунок нарахування заробітної плати та утримань;

-    розрахунок сум податків;

-    підготовка та друкування вихідних документів, платіжних доручень на перерахування податків.

Підсистема забезпечує комп’ютеризацію обліку заробітної плати, розрахованих на її баз податків і розрахунків з працівниками підприємства, бюджетом і позабюджетними фондами за допомогою таких режимів роботи, що відображені на рис. 3.1.

Підприємство 1 СИСТЕМА BEST:  01.01.06
Е  Картотеки Расчет Выходные формы Проводки Справочники Настройка Выход
 

Рисунок  3.1 -  Головне меню підсистеми

Excel - дає користувачу сервісну допомогу під час роботи з підсистемою. Картотеки - забезпечує ведення особистих рахунків і карток персонального обліку. В цьому режимі можна визначити нарахування та утримання по окремих працівниках, переглянути і відразу потреби очистити картотеки. Розрахунок - дає можливість розрахунків заробітної плати, авансу, інших виплат і компенсацій. Вихідні форми - дає користувачу можливість формування та друкування документів, довідок необхідної звітності.

Проводки - забезпечує формування бухгалтерських проводок по нарахуванню заробітної плати утримань з неї та платежів до бюджету та позабюджетні фонди.

Довідники - формує і підтримує у робочому стані довідники структурних підрозділів, категорій і посад персоналу, графіків роботи, нарахувань і утримань тощо.

Настойка - дає можливість користувачу формувати таблиці неоподатковуваних мінімумів, прибуткового податку і переліку святкових днів. У цьому самому режимі здійснюється бухгалтерська настройка підсистеми, закриття поточного місяця.

Структура підсистеми, як і системи вцілому, побудована за ієрархічним принципом. На вершині цієї ієрархії міститься головне меню системи (перший рівень ієрархії). Другий рівень визначає конкретну підсистему, третій - включає окрем функціональні режими. Його висвітлено на прикладі першого режиму (рис. 3.2).

Підприємство 1 СИСТЕМА BEST: Ó×ÅÒ ÇÀÐÎÁÎÒÍÎÉ ÏËÀÒЫ 01.01.01
  Е  Картотеки Расчет Выходные формы Проводки Справочники Настройка Выход
Помощь       F1
Калькулятор Alt-Z
Календарь    Alt-K
Смена предриятия
О программе

Рисунок  3.2 -  Вигляд режиму «Е"

Наступн рархічні рівні підсистеми визначають окремі пункти і підпункти меню кожного режиму (табл.3.1).

Для визначення маршруту руху користувача від режиму до режиму підсистеми та всередині кожного з режимів доцільно користуватися даними таблиці

Таблиця 3.1 Ієрархія будови підсистеми «Облік заробітної плати» (перший рівень - головне меню)

№ рівня Маршрут Режим функціонування
1 2 3
2 1.7 Облік заробітної плати
3 1.7.1         E
4 1.7.1.1             Допомога F1
4 1.7.1.2 Калькулятор Alt-Z
4 1.7.1.3 Календар Alt-K
4 1.7.1.4 Зміна підприємства
4 1.7.1.5 Про програму
3 1.7.2         Картотеки
4 1.7.2.1 Особисті рахунки працівників (реєстр)
5 1.7.2.1.1    Особисті рахунки
4 1.7.2.2 Картки персонального обліку (реєстр)
5 1.7.2.2.1 Картки кадрового обліку
4 1.7.2.3 Перегляд архіву особистих рахунків
4 1.7.2.4 Очищення архіву особистих рахунків
4 1.7.2.5 Експорт
4 1.7.2.6 Імпорт
3 1.7.3        Розрахунок
4 1.7.3.1 Створити реєстр відомостей (додатково)
4 1.7.3.2 Розкрити реєстр відомостей
5 1.7.3.2.1 Введення
5 1.7.3.2.2 Редагування
5 1.7.3.2.3 Сортування
5 1.7.3.2.4 Пошук
5 1.7.3.2.5 Фільтр
5 1.7.3.2.6 Усунення
5 1.7.3.2.7 Друкування
5 1.7.3.2.8 Різне
4 1.7.3.3 Усунення
4 1.7.3.4 Друкування
4 1.7.3.5 Заголовок
4 1.7.3.6 Різне
5 1.7.3.6.1 Настройка компенсації і міжрозрахунки
5 1.7.3.6.2 Настройка міжрозрахунку з кодом
5 1.7.3.6.3 Контроль працівників
3 1.7.4        Вихідні форми

Продовження таблиці 3.1

1 2 3
4 1.7.4.1 Розрахункові аркуші
4 1.7.4.2 Платіжні документи
4 1.7.4.3 Зведені відомості
4 1.7.4.4 Зведення по кодах нарахування
4 1.7.4.5 Зведення по кодах утримання
4 1.7.4.6 Зведення по підрозділах
4 1.7.4.7 Зведення по категоріях і видах виплат
4 1.7.4.8 Розрахункова відомість
4 1.7.4.9 Довідки
4 1.7.4.10 Зведення по архіву за
4 1.7.4.11 Податкова картка
4 1.7.4.12 Податок із суми ФОП
3 1.7.5        Проводки
4 1.7.5.1 Формування проводок
5 1.7.5.1.1 Реєстр відомостей
4 1.7.5.2 Книга обліку операцій
4 1.7.5.3 Підготовлені проводки
4 1.7.5.4 Платежі у фонди
4 1.7.5.5 Формування видаткових ордерів
4 1.7.5.6 Друкування видаткових ордерів
3 1.7.6        Довідники
4 1.7.6.1 Класифікатор нарахувань
4 1.7.6.2 Класифікатор утримань
4 1.7.6.3 Таблиця входження
4 1.7.6.4 Структурні підрозділи
4 1.7.6.5 Категорії кадрового складу
4 1.7.6.6 Штатні посади
4 1.7.6.7 Графіки робіт
4 1.7.6.8 Шаблони форм
3 1.7.7        Настройка
4 1.7.7.1 Бухгалтерська настройка
4 1.7.7.2 Закриття поточного періоду
4 1.7.7.3 Таблиця неоподатковуваних мінімумів
4 1.7.7.4 Таблиця прибуткового податку
4 1.7.7.5 Діагностика даних
4 1.7.7.6 Відновлення індексів

Докладніше ознайомлення з підсистемою доцільно розпочати з розгляду режиму «Настройка».

Бухгалтерська настройка

Перед початкам роботи з підсистемою потрібно виконати початкову настройку, для чого в меню підсистеми (рис. 3.1) потрібно вибрати курсором режим 7 «Настройка» і натиснути клавішу <Enter>. На екрані з’явиться меню цього режиму, що зображене на рис. 3.3.

Бухгалтерская настройка
Закрытие текущего периода
Таблица необлагаемых мминимумов
Таблица подоходного налога
Диагностика данных
Востановление индексов
Обработка номеров документов

Рисунок 3.3 -  Вигляд режиму «Настройка»

Бухгалтерська настройка передбачає введення розрахункового періоду (місяць і рік), з якого розпочинається робота з підсистемою. Під час закриття місяця розрахунковий період австоматично переходить на наступний місяць. Встановлення початкового періоду роботи - обов’язкове.

У цьому пункті є можливість обумовити видачу заробітної плати без округлення або ж з округленням копійок. Також тут визначається точність результатів разрахунків. Крім того, в цьому пункті задаються параметри друкування розрахунково-платіжної та платіжної відомостей, визначається кількість місяців, які потрібно враховувати під час розрахунку підсистеми, вибирається технологія сортування особистих рахунків і визначається сумарна чисельність працюючих за попередні місяці поточного року для розрахунку середньоспискової чисельност працюючих на підприємстві.

Закриття розрахункового періоду

Суть цієї процедури полягає в тому, що всі дані поточного місяця переносяться до архіву, а введення нових даних може здійснюватися лише з початку наступного розрахункового періоду. Враховуючи, що процедури закриття одного і того самого періоду не можна посторими, вона вимагає уважного до себе ставлення. Саме тому система перед процедурою закриття видає сикнальну інформацію.

Таблиця неоподатковуваних мінімумів

Цей режим дає користувачц можливість введення в систему розміру заробітної плати, яка не оподатковується згідно з відповідної постановою Кабінету Міністрів України. Якщо у систему цей показник уже введено і на наступний звітний період він не змітиться, то система під час закриття періоду переносить розмір неоподатковуваного мінімуму з минулого місяця до наступного.

Цей довідник дозволяє здійснити розрахунок коефіцієнтів середньої заробітної плати, потрібних для коректного підрахунку нарахувань, які залежать від розміру середньої заробітної плати за кілька місяців.

Таблиця прибуткового податку

Цей режим забезпечує введення до системи шкали прибуткового податку відповідно до діючого законодавства.

Дал розглянемо режим «Довідники». Адже наступною процедурою, яку необхідно здійснити під час роботи з підсистемою, є процедура формування і введення спеціальних довідників підсистеми. На екрані даний режим виглядає так, як зображено на рис. 3.4.

Підприємство 1 СИСТЕМА BEST: 01.01.01
  Е  Картотеки Расчет Выходные формы Проводки Справочники Настройка Выход

 

Классификатор начислений

 

Классификатор удержаний

 

Таблица входимости

 

 

Структурные подразделения

 

Категории кадрового состава

 

Штатные должности

 

Графики работ

 

 

Индивидуальные формы

 

Групповые формы

 

Шаблон расходного ордера

 

Шаблон платежного поручения

 

 

 

Рисунок  3.4 -  Вигляд режиму «Довідники»

Довідник нарахувань заробітної плати

Цей довідник є базовим підсистеми «Облік заробітної плати», оскільки він показує не тільки види нарахувань, а й визначає бухгалтерські проводки нарахувань різних виплат персоналу, тобто суміщує довідники нарахувань і типових операцій.

Основн параметри довідника такі:

«Номер балансового рахунку і шифр аналітичного обліку» - визначає дебетовий рахунок, на який відносяться нарахування;

«Код видів нарахувань» - повинен бути унікальним і обов’язково розпочинатися з букви. Це основний параметр, що визначає вид нарахувань для щомісяюного заповнення осолистих рахунків працівників;

«Метод розрахунку нарахувань» - містить алгоритми різних розрахунків сум нарахувань система передбачає застосування п’яти методів: розрахунку за посадовим окладом, розрахунку за годинною тарифною ставкою, введення суми вручну, введення відсотка, розрахунку за спеціальним алгоритмом, матеріальну допомогу.

Під час розрахунку «За посадовим окладом» врусну вводиться базова сума, що може бути нарахована за повністю відпрацьований місяць. Система при цьому запиту кількість відпрацьованих годин у відповідному місяці. Нарахована заробітна плата розраховується пропорційно відпрацьованому часу.

Під час нарахування сум за методом «Розрахунку за тарифною ставкою» до системи вводиться кількість відпрацьованих працівником годин і його тарифний розряд. Перед цим в системі потрібно сформувати масив тарифних розрядів і годинних тарифних ставок.

Під час нарахування за методом «Введення суми вручну» необхідно ввести вручну нараховану суму.

Якщо передбачається використання методу «Відсоток», то сума визначається як відсоток від раніше вирахуваної суми (посадового окладу, тарифної ставки тощо). Сам ввідсоток вводиться у систему користувачем.

За спеціальним алгоритмом розраховуються нарахування, які вимагають застосування більш складного алгоритму.

В окрему групу виділено розрахунок «Матеріальна допомога», оскільки тут застосовується пільгове оподаткування.

Параметр «Пріоритет розрахунку» визначає послідовність розрахунку окремих сум нарахувань.

Режим введення/корегування цього довідника відображено на рис. 3.5

Добавление
В дебет счетов...........
Шифр затрат............
Код начисления.........
Наименование.........
Метод расчета......... Расчет по окладу
Базовое начисление. Нет
Себестоимость........ Входит
Настройка совокупных пареметров
Алгоритм расчета Входимость в удержания

Рисунок  3.5 -  Вигляд режиму введення/коригування довідника нарахувань за посадовим окладом

Пріоритет «0» (самий високий) надоється нарахуванням, які не залежать від інших нарахувань, а лише від кількості відпрацьованого часу та суми, що вводиться до системи вручну. Для інших видів нарахувань необхідно визначитися з послідовність їх розрахунку. Система не дозволяє закладати до алкоритму розрахунку нарахування з меншим пріоритетом перед розрахункам показника з більшим пріоритетом. Під час порушення пріоритету розрахунку показників, система відповідним чином сигналізує і на дозволяє змінювати пріоритет розрахунку.

Над довідником нарахувань допустимі традиційні операції, а саме: введення за допомогою F4 нового рядка (виду нарахувань), коригування за допомогою <Enter> наявних рядків довідника та їх вилучення за допомогою клавіші F4. У разі потреби довідник за допомогою F9.

Схожий вигляд також має режим введення/коригування довідника нарахувань за годинною тарифною ставкою.

Визначення значення параметра «Собівартість» передбачає застосування кількох варіантів:

-    нарахування, що входять до собівартост продукції;

-    нарахування, зумовлені оплатою вартост колективного харчування тощо;

-    компенсаційні виплати;

-    нарахуання, що не входять до перелічених вище статей.

Вибір відповідного варіанта здійснюється за допомогою клавіші .

Для видів, що розраховуються як «Відсоток», розгортаються види нарахуань, що мають більш високий пріоритет. Позначивши за допомогою клавіші F4 відповідні види нарахувань, можна тим самим визначити базову суму, з якої потрібно відраховувати відповідний відсоток.

Для нарахувань за тарифною ставкою після натискання клавіші  на екран з’являється можливість введення годинних тарифних ставок для даного виду нарахувань за розрядами.

Для нарахувань за спеціальним алгоритмом, під час встановлення курсора на параметр «Алгоритм розрахунку» та натискланням <Enter> з’являється режим введення/коригування.

Довідник утримань із заробітної плати

Цей довідник у сукупності з довідником нарахувань дає можливість визначення скм утримань із заробітної плати та сум платіжних відомостей.

Довідник входження

Дан цього довідника дають системі можливість пов’язати всі нарахування з конкретними утриманням, інакше кажучи, цей довідник показує, які утримання здійснюються з тих чи інших нарахувань.

У даний довідник на можна внести додатковий запис і не можна вилучити вже існуючий, оскільки він формується на основі довідника нарахувань і довідника утримань.

Довідник структурних підрозділів

Для формування розрахункових і платіжних відомостей за окремими підрозділами підприємства потрібно сформувати відповідний довідник, з яким можна виконувати усі традиційні операції - введення нового запису (F4), (<Enter>) та його вилучення (F8). Роздрукувати довідник можна за допомогою клавіші F9.

Довідник категорії кадрового складу

Цей довідник дозволяє розбити увесь персонал підприємства на три котегорії за методом розрахунку основної заробітної плати - розрахунки за посадовим окладом, за тарифною ставкою та введення суми вручну (наприклад, для відрядників).

Довідник штатних посад

Довідник дозволяє зробити прив’язку працівників до штатног розпису підприємства та до тарифного розряду роботи.

Довідник графіків робіт

Оскільки працівники підприємства можуть працювати за різними графіками і це суттєво впливає на технологію розрахунку заробітної плати, то система передбачає формування використання довідника графіків робіт.

Після формування усіх необхідних довідників, можна приступати до обліку заробітно плати. Передбачена системою технологія розрахунку заробітної плати включає до свого складу ведення відповідних довідників нарахувань і утримань, інших допоміжних довідників та заповнення на їх основі двох корток - персонального обліку і особистих рахунків. Дані цих картотек служать вихідною інформацією для формування розрахунково-платіжних і платіжних відомостей, визначення відрахувань тощо.

Накопичена в базі даних підсистеми інформація служить основою для складання велико кількості звітів і довідок, які дають вичерпні відомості про діяльність підприємства в сфері оплати праці.

Розглянемо режим «Картотеки», вигляд якого приведено на рис. 3.6.

Лицевые счета сотрудников
Карточки персонального учета
Просмотр архива лицевых счетов
Очистка архива лицевых счетов
Экспорт
Импорт

Рисунок  3.6 -  Вигляд режиму «Картотеки»

Картки персонального обліку

На кожному підприємстві ведуться картки персонального обліку працівників. Система доозволяє астоматиозувати цей процес, сформуати і постійно підтримувати в робочаму стані кортотеку персонального обліку. Ця кортотека має вигляд реєстру карток.

З картотекою допустимі такі процедури: введення нових карток (F4), редагування снуючих (<Enter>) та їх вилучення (F8), друкування (F9).

Безпосередньо в режимі «Картка кадрового обліку» можна здійснювати введення/коригування ново картки.

Особист рахунки працівників

Крім карток персонального обліку, система передбачає ведення по кожному працівнику особисного рахунку, які об’єднані у відповідну картотеку (реєстр).

Під час роботи з картотекою допустимі такі операції: введення нового запису (F4), коригування (<Enter>), сортуання та пошук записів за табельним номером алфавітом (F7), фільтрація, друкування (F9) тощо.

У режимі «Картотеки», окрім формування та ведення особистих рахунків і карток персонального обліку, є можливість переглянути та очистити архів особистих рахунків.

Перегляд очищення архіву особистих рахунків

Увійшовши до режиму перегляду архіву і вибравши за допомогою клавіші <-> прізвище працівника, необхідно вибрати місяць, за який здійснюється перегляд, натиснути клавішу <Enter>. На екрані з’явиться особистий рахунок конкретного працівника, який можна віддрукувати.

У режимі підсистеми «Розрахунок» є можливість розрахувати аванс, заробітну плату, міжрозрахункові виплати та компенсації.

Після натискання клавіші <Enter> на екрані з’являється реєстр відповідних відомостей поточного розрахункового періоду.

Кожен рядок цього реєстру містить інформацію про конкретну відомість, а саме: дату складання, вид (зарплата, аванс, компенсація) найменування і статус.

Відомост можуть мати один з чотирьох статусів. Статус «В розрахунку» має сформован відомості, за якими розрахунок ще не здійснювався або після першого розрахунку були внесені зміни і не було зроблено перерахунку. Поки відомість утриму статус «В розрахунку», її можна коригувати (вилучати і додавати працівників).

Статус «В касі» отримують відомості, які експортовано до каси. Експорт до каси здійснюється зміною статусу відомості в меню «Різне». Переданий до каси документ потрапляє до пеєстру «Платіжні відомості» зі статусом «Чернетка». На підставі цього документа виплачуються гроші або суми допонуються. Проведена платіжна відомість набуває статусу «Видана».

Відомост зі статусом «В касі» та «Видана» вилученню та коригуванню не підлягають. Повернення назад і перерахунок заробітної плати можливий тільки після поетапного вилучення експортованих у касу і проведених документів.

Статусу «Архів» відомості набувають після закриття розрахункового місяця.

У процесі роботи з реєстром відомостей допустимі такі процедури:

-    утворення нової відомості (<F4>) - передбачає заповнення таких параметрів: номер, дата, вид, призначення. Номер дату відомості вводять вручну, вид відомості - за допомогою клавіші ;

-    розкриття відомості - можливе за допомогою перегляду, розрахунку, друкування тощо;

-    вилучення відомості (<F8>) - можливе, якщо вона має статус «В розрахунку». Відомості з іншими статусами повинн зберігатися до закриття поточного періоду;

-    друкування (<F9>) - має два режими: друкування платіжної відомості і формування видаткових ордерів. Режим «Друкування платіжної відомості» забезпечує друкування документа стандартно форми. Режим «Формування видаткових ордерів» дає можливість відкорегувати підготовлений касовий ордер і за допомогою <F10> записати його до реєстру касових ордерів.

У режимі «Різне» можна здійснити груповий розрахунок, вибрати відповідний режим розрахунку та змінити статус відомості.

Груповий розрахунок зійснюється за допомогою клавіші <F10>, після чого автоматично формується розрахунково-платіжна відомість. Вона виводиться на екран і одночасно формуються проводки до файла підготовлених проводок. Крім того, запам’ятовуються сумарні дані по кодах нарахувань/утримань і до наступного перерахунку можуть бути використані під час розрахунку платежів до фондів.

Режими розрахунку за допомогою клавіш <Alt-F10> надають можливість здійснити такі процедури:

-    формування розрахункової/платіжно відомості та проводок;

-    перерахунок незалежно від статусу на замовлення - «Викл.», тобто жорсткий перерахунок, не зважаючи на статус «Розраховано»;

-    збереження протоколу повідомлень на замовлення - «Викл.» (під час розрахунку великих відомостей). При цьому вс некоректні рядки заносяться до спеціального файла, який можна переглянути на екрані та роздрукувати.

За допомогою режиму «Зміна статусу ввідомості» є можливість зміними статус відомост на «Виплачено».

Формуючи відомості на аванс, необхідно переконатися у правильності настройки розрахунку авансу. Зокрема, в довіднику утримань параметр «аванс. Метод розрахунку» повинен бути визначений як спеціальний алгоритм, а в картках персонального обліку працваників потрібно вказати суми авасу.

Дал розглянемо режим «Вихідні форми». Система дає можливість формування друкування великої кількості аналітичних і синтетичних звітів, відомостей довідок. Але перед початком формування вихідних форм доцільно налагодити шаблони відповідних форм.

Шаблони форм

Даний режим дає можливість формування шаблонів довідок, що подаються до податково нспекції, і видаткових касових ордерів. Процедури формування шаблонів цих документів - ідентичні.

Загальн положення щодо формування вихідних документів

Ус сформовані підсистемою вихідні форми можуть містити дані про окремий підроздів або про підприємства в цілому. Технологія робот из вихідними формами після формування різного виду звітів, довідок, відомастей і зведень - єдина. Вона предбачає використання таких функціональних клавіш:

-    за допомогою клавіші <F2> сформований документ буде записано до відповідного файла;

-    натисканням на клавішу <F5> можна фіксувати на екрані заголовок сформованого документа і перегортати сторінки звіту;

-    клавіша <F7> домомагає виділити окремий блок для друкування;

-    за допомогою клавіш <Alt-F9> здійснюється настройка принтера.

Формування окремих вихідних форм

Формування розрахункової відомості. Розрахункову відомість користувачу система да можливість сформувати за двома варіантами - за кодами нарахувань і утримань та за синтетичними рахунками. Для її одержання необхідно увійти до першого пункту «Розрахункова відомість» режиму «Вихідні форми» і курсором вибрати відповідний варіант. Сформовану розрахункову відомість можна переглянути на екрані та вивести на друк.

Формування розрахункових листів. Система дає можливість формувати розрахункаві листи групи працівників, окремих підрозділів і підприємства в цілому.

Для виконання цієї процедури необхідно увійти до пункту пункту 2 «Розрахунков листи» режиму «Вихідні форми». За допомогою клавіші <-> з переліку працівників вибрати ті, по яких потрібно друкувати розрахункові листи.

Формування довідок. Бухгалтерія кожного підприємства зобов’язана подавати в державну податкову службу дані про заробітну плату сумісників. Для автоматизації підготовки довідок для податкової інспекцій і довідок про доходи окремих громадян система вміщує відповідний режим. Щоб увійти до цього режиму, потрібно вибрати пункт 3 «Довідки» і натистути <Enter>. На екрані залежно від обраного типу довідок з’явиться один з двої реєстрів.

Кожну довідку можна розрахувати за допомогою клавіші <F9>.

Формування платіжних відомостей. Система дає можливість формувами і друкувати кілька видів платіжних відомостей.

Формування зведених документів. Система дозволяє автоматично сформувати кілька зведених відомастей за кодами нарахувань, утримань і зведення по архіву за відповідний рік. Крім того, система дозволяє одержати зведені відомості за підрозділами, категоріями та видами оплат.

Режим «Проводки» забезпечує виконання двох функцій підсистеми: формування проводок по заробітній платі і по нарахуванню платежів до фондів.

Проводки по заробітній платі

Проводки по заробітній платі формуются на основі реєстру розрахунку. Сформовані проводки по заробітній платі заносяться до реєстру підготовлених проводок. Крім того, в цьому режимі можна переглянути всі господарські операції, які відображені підсистемою за звітний період. Проводки на утримання із заробітної плати здійснюються автоматично.

Проводки по платежам до бюджету та позабюджетних фондах

Після розрахунку заробітної плати і формування звітів потрібно сформувати проводки по нарахуванню сум відрахувань до бюджету та позабюджетних фондів.

Встановивши курсор на пункті 4 «Платежі до фондів» і натиснувши клавішу <Enter>, можна увійти до реєстру формування і розрахунку платежів до фондів.

Над цим реєстром допустимі типові процедури введення, редагування, вилучення записів, але для їх виконання курсор необхідно встановити на відповідні пункти, що відображені у верхній частині екрана.

Так, для введення нового платежу, курсор необхідно встановити на параметр «Введення» натиснути клавішу <Enter>, після чого ввести назву платежу, а також шаблони проводок і алкоритм розрахунку суми лпатежу.

Алгоритм розрахунку суми платежу можна задавати вручну, для чого можуть бути використан коди видів наразувань, числа, знаки арифметичних дій і дужки. Під час виходу з поля формули системою здійснюється синтаксичний контроль даних.

Розрахунок сум платежів до фондів і формування відповідних проводок ініціюється натисканням клавіші <F10>.

Сформован проводки потрапляють до реєстру підготовлених проводок.

Після розрахунку сум платежів, з натисканням на клавішу <Tab> відбувається перехід до формування платіжних доручень для перерахунку розрахованих сум до бюджету позабюджетних фондів. Під час формування платіфного доручення система здійсню запит розрахункового рахунку, з якого будуть перераховані кошти.

Сформоване платіжне доручення можна роздрукувати (<F9>) і експортувати до підсистеми «Розрахункові і валютні рахунки» (<F5>).

Підготовлен проводки

Під час вибору пункту меню «Підготовлені проводки», система дає можливість переглядати, редагувати та вилучати підготовлені проводки. Усі проводки по нарахуванню заробітної плати і утриманнях з неї здійснюються в режимі «Розрахунок» астоматично під час отримання розрахункової відомості, а проводки по податках - у режимі «Проводки».

Процедури введення, коригування та вилучення проводок з реєстру підготовлених проводок здійснюються встановленням курсора у верхньому полі екрана відповідно на «Введення», «Редагування», «Вилучення» та натисканням клавіші <Enter>.

В режимі «Різне» можна виконувати такі операції та процедури: копіювати проводки; стискати проводки; експортувати проводки.

Книга обліку господарських операцій

Дан цієї книги переносяться за допомогою клавіші <F5> до реєстру підготовлених проводок. Робота з Книгою аналогічна роботі з реєстром підготовлених проводок.

Отже, навіть розглянувши далеко не всі можливості Microsoft Excel, можна зробити висновок, що даний програмний продукт є найбільш доступним і зручним для побудови різноманітних баз даних і таблиць взагалі, так і для проведення економічного аналізу зокрема.

Таким чином у третьому розділі розглянуто удосконалення розрахунку середньо заробітної плати за допомогою компютера та програмного забезпечення.

ВИСНОВОК

Нормативна база, яка регулює подання статистичної та спеціальної звітності по виплатам працівникам, відносяться Конституція  України, Закон України «Про оплату праці»,  Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування», Наказ Державного комітету статистики України від 28.09.2005 N 286 "Про затвердження Інструкції зі статистики кількост працівників», Наказом Держкомстату від 05.10.2006 № 466, що зареєстрований в Міністерстві юстиції 18.10.06 за № 1121/12995 зміни до Інструкції зі статистики кількості працівників,  Наказ Державного комітету статистики України від 20 листопада 2006 року N 524 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2006 р. за N 1249/13123 Про затвердження Інструкції  щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-РС "Звіт про витрати на утримання робочої сили", Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам" та інші нормативні акти.

В першому розділі дипломної роботи розглянуто та вивчено нормативно-законодавчу базу статистичної звітності по виплатам працівникам.

Виплати працівникам являються базою для нарахувань й утримання страхових внесків у Пенсійний і фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Основним документом являється П(с)БО 26 «Виплати працівникам» який  «....визнача методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і негрошовій формах) за роботи, виконані працівниками».

Згідно Закону України "Про державну статистику" та з метою удосконалення форм державної статистичної звітності з праці були затверджені форми державно статистичної звітності стосовно яких була надана кратка характеристика та перелік форм статистичної звітності.

До спеціальної звітності відноситься звітність подана до Державних цільових фондів: Фонд соціального страхування України; Державний фонд сприяння зайнятості населення; Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування на несчасних випадків

В другому розділі розглянуто фінансово-господарська діяльність підприємства ТОВ «Техноргам». Визначена структура дохідності та витрат підприємства, зроблено аналіз виручки за 1 квартал 2006 року і порівняльний аналіз доходів та витрат.

Проаналізовано фінансовий стан підприємства за допомогою показників фінансової спроможності.

Зроблено аналіз коефіцієнтів рентабельності на основі факторної моделі власного капіталу за допомогою методу абсолютних різниць.

Визначено, що за рахунок зниження коефіцієнта чистої рентабельності продажів показник рентабельності власного капіталу знизився на 0,0003 пункту.  Зміна показника ресурсовітдачи і коефіцієнта рентабельності привели до збільшення коефіцієнта рентабельності власного капіталу.

Бухгалтерський облік заробітної плати на підприємстві ведеться відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» та Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств. Аналіз виявив, що підприємство дотримується чинного законодавства по нарахуванню заробітної плати та розрахунків по ним

У спеціальній частині проведена розробка плану аудиторської перевірки. Складено договір між Аудиторською фірмою “Консул” та ТОВ «Техноргам». Де визначено ціль, мета, завдання перевірки. Розраховано аудиторський ризик.

Мета аудита - рішення конкретної задачі, що визначається законодавством, системою нормативного регулювання аудиторської діяльності, договірним зобов'язанням аудитора і клієнта.

         Основною метою аудитора при перевірці середньої заробітної плати є визначення сильних сторін контролю, щоб переконатися, що істотні помилки відсутні.       

         Основне завдання аудита середньої заробітної плати - перевірка дотримання нормативно-правових актів при визначенні середньої заробітної плати, утриманнях з її і правильності ведення бухгалтерського обліку та звітності по виплатам лікарняних та відпускних.

         Основн джерела аудиту є: штатні розклади, посадові оклади, тарифні сітки, розцінки, нормативи виробітку; основні форми первинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників; генеральні та галузеві угоди; трудові угоди, колективні договори, облікові листи, довідки й розрахунки для нарахування заробітно плати; реєстри синтетичного й аналітичного обліку; фінансова, оперативна й статистична звітність

Аудиторська перевірка проведена на основі чинного законодавства із заповненням робочих документів.

Заключними положеннями аудиторської перевірки є звіт та висновок аудиторів, де наведен помилки та рекомендації щодо їх усунення. Висновок умовно-позитивний.

У третьому розділі розглянуто удосконалення розрахунку середньої заробітної плати за допомогою компютера та програмного забезпечення.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.   Кодекс законiв про працю України, затверджується Законом N 322-VIII вiд 10.12.71 зі змінами та доповненнями // ВВР, 1971, додаток до N 50, ст. 375

2.   Закон України від 24.03.1995р. №108./95-ВР “Про оплату праці”, зі змінами і доповненнями.  // w. ww. liga. net.

3.   Закон України «Про аудиторську діяльність» // Галицькі контракти. – 1993.- №23.

4.   Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 16.07.99 р. 996-XIV // Уряовий кур`єр 1999, №162 від 01.09.99.

5.   Закон України «Про оподатковування прибутку підприємств» від 22.05.97. р. №283/97-ВР // Відомісті Верховної Ради (ВВР) ; 8 від 29.01.2003р

6.   Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001 року №2240-ІІІ    // w.ww. liga. net.

7.   Закон України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 25.03.2005 N 2505-IV (2505-15)

8.   Інструкція “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань господарських операцій підприємств і організацій” від 9 грудня 2002 року 1012. // w.ww.zakon.rada.gov.ua.

9.   П(с)БУ 3 «Звіт про фінансов результати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 № 391/3690   // w.ww.zakon.rada.gov.ua.

10.      П(с)БУ 26 “Виплати працівникам” Наказ від 28.10.2003 № 601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2003 р. за № 1025/8346  // w.ww.meta.com.ua.

11.      Наказ Державний комітет статистики України 13.01.2004 N 5 «Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати» Зареєстровано в Міністерстві юстиц України 27 січня 2004 р. за N 114/8713  // w.ww.meta.com.ua.

12.      Наказ Державний комітет статистики України N 244 від 06.07.98     «Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань працевлаштування й зайнятост населення та Інструкції щодо їх заповнення»   // w.ww.liga.net.

13.      Наказ Державний комітет статистики України від 19 вересня 2005 року N 275 Про затвердження форми державного статистичного спостереження з праці  // w.ww.liga.net.

14.      Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19 грудня 2005 р. N 420 Інструкція щодо заповнення форми звітності N 5-ПН "Звіт про прийнятих працівників"   // w.ww.zacon.rada.gov.ua.

15.      Наказ Державний комітет статистики України від 14 серпня 2002 року N 309 ро затвердження форми державного статистичного спостереження з питань травматизму на виробництві та Інструкції щодо її заповнення 

16.      Наказ Державний комітет статистики України від 5 жовтня 2004 року N 542 Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження "Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу з шкідливими умовами праці"  // w.ww.zacon.rada.gov.ua.

17.      Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001р. №439 “Про затвердження порядку оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатност внаслідок захворювання чи травми, не зв'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації”.  // w.ww.meta.com.ua.

18.    Постановления Кабинета Министров Украины от 08.02.95г. №100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітно плати»; от 24.02.97г. №185; от 28.06.97г. №651; от 30.07.99г. №1398.  // w.ww.zacon.rada.gov.ua.

19.    Абрамов В.М., Данюк В.М., Колот А.М. та ін. Нормування праці.-К.. 1995. -208с.

20.    Аудит: Підручник для вузів / В.І. Подільского – 2-е вид. Пере раб. И ДОП. – М.: Юнити Дана, 2000 – 655с.

21.    Аудит: Учбовий посібник / Данилевський Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А., Старовойтова Е.В. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. – 544с. (СЕРИЯ “Академія бухгалтера и менеджера”).

22.    Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.:А.С.К., 2000. –692с.

23.    Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. За ред. проф.. Ф.Ф.Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000 608с.

24.    Бычин Б.В., и др. Организация и нормирование труда: Уч.пособ для вузов. – М.: изд. «Экзамен», 2003 – 464с

25.    Генкин Б.М. Экономика и социология труда.-М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999.-384с.

26.    Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку .- К.: А.С.К., 2001 р.- с. 266

27.    Давидов Г.М. Аудит: Навч. Пособ. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 363с.

28.    Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине с использованием национальных стандартов. - К.: А.С.К., 2001 г.- с. 850

29.    Завіновська Г. Т. Економіка праці — К.: КНЕУ, 2000, — 200 с.

30.    Контроль ревізія: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”  Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. – Вид. 2-е, допю перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2000. – 512с. 

31.    Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- К.: КНЕУ,2001.-334с.

32.    Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти – Львів: Піча Ю.В.: “ Каравела “, Львів: “ Новий Світ – 2000 “, 2002 504с.

33.    Лахтионова Л.А.Фінансовий аналіз суб`єктів господарювання: Монографія –К.:КНЕУ,2001.-380С.

34.    Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. –Луганськ: Промдрук ДСД “Лугань”, 2000.

35.    Рофе  И.А.,  Ерохина  Р.И.,  Пшеничный  В.П.,  Стрейко В.Т. Экономика труда. - М.: Изд-во «МИК», 2001.-302с.

36.    Рофе А.И Организация и нормирование труда: Уч.пособ для вузов. – М.: изд. «МИК», - 2001. – 368 с.

37.    Мучник М.М. Технология автоматизации ввода и обработки отчетных данных. – Корпорат. системы. – 2002 г. - №1-с. 55-57

38.    Сопко В. Бухгалтерський облік: навч. Посібник.-3-тє вид., перероб. і доп.-К.: КНЕУ,2000.-578с.

39.    Сборник систематизированного законодательства “Труд и зарплата”// ”Бухгалтерия”.-2001.-№35(450).-27 августа.

40.    Чернелевський Л.М, Беренда Н.І. Аудит. Посібник. – К.: Міленіум. 2002 – 466с.

41.    Экономика труда, под ред Волина - М.: изд «Экзамен», - 2003г. – 736с.

РЕФЕРАТ

на тему: «Спеціальна та статистична звітність по виплатам працівникам»

с.182, табл.22, рис.11, літ.41, дод.15

Мета дипломної роботи ознайомитися з формами державної статистичної та спеціально звітності по праці, на придбати практичні навички щодо їх заповнення.

Завдання роботи: ознайомлення з  нормативно-законодавчою базою щодо статистичної та спеціальної звітності по виплатам працівникам; проаналізувати фінансовий стан досліджуваного підприємства; провести аудит середньої заробітної плати щодо виплат лікарняних та відпускних; скласти аудиторський висновок.

Методи використані в роботі: порівняльний, аналітичний, графічний, математичний, вибірковий, суцільний.

У загальній частині розглянуто характеристику спеціальної та статистичної звітності по виплатам працівникам та методологія аудиту середньої заробітної плати.

У економічній та спеціальній частині проаналізовано фінансовий стан діяльност підприємства із визначенням основних економічних показників. Розглянуто ведення бухгалтерського обліку по виплатам працівникам. Складено договір на проведення аудиторської перевірки, розроблена програма, наведені робоч документи аудиторської перевірки. Висновок аудиторської перевірки наведен у Звіті аудитора” та “Аудиторському висновку”. Аудиторський висновок умовно-позитивний.

У частині автоматизац виробництва запропонована система автоматизованого розрахунку показника середньої заробітної плати на базі ПК.

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ, СПЕЦІАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ, ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ, ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ, ФІНАНСОВИЙ СТАН, АУДИТ, СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНА ПЛАТА, АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

РЕФЕРАТ

на тему: «Специальная и статистическая отчетность по выплатам работникам»

с.182, табл.22, рис.11, літ.41, дод.15

Цель дипломной работы ознакомиться с формами государственной статистической и специальной отчетности по труду, и приобрести практические навыки относительно их заполнения.

Задачи работы: ознакомление с  нормативно-законодательной базой относительно статистической и специальной отчетности по выплатам работникам; проанализировать финансовое состояние исследуемого предприятия; провести аудит средней заработной платы относительно выплат больничных и отпускных; составить аудиторский вывод.

Методы использованые в работе: сравнительный, аналитический, графический, математический, выборочный, сплошной.

В общей части рассмотрена характеристика специальной и статистической отчетности по выплатам работникам та методология аудита средней заработной платы.

В экономической и специальной части проанализировано финансовое состояние деятельности предприятия с определением основных экономических показателей. Рассмотрено ведение бухгалтерского учета по выплатам работникам. Составлен договор на проведение аудиторской проверки, разработана программа, приведены рабочие документы аудиторской проверки. Вывод аудиторской проверки представлен в “Отчете аудитора” и “Аудиторском выводе”. Аудиторский вывод условно - положительный.

В части автоматизации производства предложена система автоматизированного расчета показателя средней заработной платы на базе ПК.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, СПЕЦИАЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ, ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ, ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, АУДИТ, СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, АУДИТОРСКИЙ ВЫВОД

Структура заробітної платиОсновні форми статистично звітності по праці

Назва форми Періодичність Термін подання Хто звітує Нормативн акти
Форма №1-ПВ "Звіт з праці" місячна не пізніше 7 числа після звітного періоду підприємства, установи, організації (крім малих підприємств, визначених за статистичним цензом) Накази Державного комітету статистики №5 від 13.01.2004; №472 від 11.09.2004; №236 від 12.08.2005
Форма №1-ПВ "Звіт з праці" квартальна не пізніше 7 числа після звітного періоду підприємства, установи, організації (крім малих підприємств, визначених за статистичним цензом) Накази Державного комітету статистики №236 від 12.08.2005
Форма №3-ПВ "Звіт про використання робочого часу" квартальна не пізніше 7 числа після звітного періоду підприємства, установи, організації (крім малих підприємств, визначених за статистичним цензом) Наказ Державного комітету статистики №224 від 21.06.2003
Форма №6-ПВ "Звіт про кількість працівників, їх якісний склад та професійне навчання" річна не пізніше 31 січня року, наступного за звітом підприємства, установи, організації (крім малих підприємств, визначених за статистичним цензом) Наказ Державного комітету статистики №275 від 19.09.2005
Форма №1-ПВ  "Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці" річна не пізніше 31 січня підприємства(організації)

Наказ Державного комітету статистики України

від 5 жовтня 2004 року N 542

Форми звітності по праці додаткові

Назва форми Періодичність Термін подання Хто звітує Нормативн акти

Форма №1-РС

«Звіт про витрати на утримання робочої сили»

Поштова

раз на 2 роки

не пізніше 7 березня підприємства, установи, організації

Наказ Державного комітету статистики України

від 28.09.2001 398

Форма №3-ПН

«Звіт про наявність вільних робочих місць та потребу в працівниках»

Поштова-місячна 28 числа підприємства, установи, організації Наказ Державного комітету статистики України від 06.07.98 №244

Форма №4-ПВ

«Звіт про виконання норм виробітку і стан нормування праці»

річна 9 грудня промисловими підприємствами, будівельними організаціями, транспорту, радгоспами та іншими Наказ Державного комітету статистики України від 26.09.96 №283

Форма №4-ПН

«Звіт про вивільнення працівників»

За 2 місяці до вивільнення підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності Наказ Державного комітету статистики України від 06.07.98 №244

Форми №4-ПН (факт) та

№4-ПН (план)

«Звіт про вивільнення працівників)

в 10-денний строк після вивільнення

не пізніше ніж за 2 місяці до вивільнення

підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності Наказ Мінпраці України від 19.12.2005 №420
Форма №5-ПН «Звіт про прийнятих працівників» щодекадно з 1 по 10, з 11 по 20, з 21 по останнє число звітного і подається 3-го наст міс. підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності Наказ Мінпраці України від 19.12.2005 №420
Форма №7-тнв «Звіт про травматизм на виробництві» річна 25 січня Юридичн особи, іх підрозділи незалежно від форм власності та організаційно-правово форми господарювання Наказ Державного комітету статистики України від 14.08.2002 №309

Бухгалтерські проводки з утримання із заробітної плати

Зміст господарської операції Кореспондуюч рахунки
Дебет Кредит
Утриманий із заробітної плати прибутковий податок 661 “Розрахунки за заробітною платою” 641 Розрахунки за податками”
Утримані із заробітної плати внески до Пенсійного фонду 661 Розрахунки за заробітною платою” 651 “За пенсійним забезпеченням”
Утримані із заробітної плати внески на соціальне страхування на випадок безробіття 661 Розрахунки за заробітною платою” 653 “За страхуванням на випадок безробіття”
Утримані із заробітної плати суми за виконавчими листами (аліменти тощо) 661 Розрахунки за заробітною платою” 377 Розрахунки з іншими дебіторами”
Утримані із заробітної плати профспілкові внески 661 Розрахунки за заробітною платою” 377 Розрахунки з іншими дебіторами”
Утримані із заробітної плати суми допущеного браку 661 Розрахунки за заробітною платою” 24 “Брак у виробництві”
Утримані із заробітної плати суми неповернутих вчасно підзвітних сум 661 Розрахунки за заробітною платою” 372 Розрахунки з підзвітними особами”
Утримані із заробітної плати суми завданого підприємству збитку 661 Розрахунки за заробітною платою” 375 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”
Утримані із заробітної плати позики, раніше видані працівникам 661 Розрахунки за заробітною платою” 377 Розрахунки з іншими дебіторами”
Утримані із заробітної плати суми, що відносяться до інших операцій (розрахунки з квартиронаймачами іншими дебіторами та кредиторами тощо) 661 Розрахунки за заробітною платою”

684 Розрахунки за нарахованими відсотками”

685 Розрахунки з іншими кредиторами”

Утримані із заробітної плати суми, які є для підприємства іншим операційним доходом 661 “Розрахунки за заробітною платою” 71 “Інший операційний дохід”
Утримана із заробітної плати частка пайового капіталу 661 Розрахунки за заробітною платою” 41”Пайовий капітал”
Утримані із заробітної плати суми, які відносяться до неоплаченого капіталу підприємства 661 Розрахунки за заробітною платою” 46 Неоплачений капітал”
Видана з каси заробітна плата 661 Розрахунки за заробітною платою” 30 “Каса”
Перераховані кошти з рахунків в банку на особові рахунки працівників для отримання заробітної плати 661 “Розрахунки за заробітною платою” 31 “Рахунки в банках”
Видана заробітна плата за рахунок інших коштів 661 Розрахунки за заробітною платою” 33 “Інш кошти”
Видана натуральна заробітна плата 661 Розрахунки за заробітною платою” 70 “Доходи від реалізації”
Депонована заробітна плата 661 Розрахунки за заробітною платою” 662 Розрахунки з депонентами”

Аналіз витрат підприємства

Статті витрат

минулий рік

2005

звітний рік

2006

відхилення
всього тис. грн % пунктів в структурі
тис. грн. % тис. грн. %
Купівельн матеріали 16800 63,12 14127 49,56 -2673 -15,91 -13,56
Паливо 1000 3,76 1063 3,73 63 6,30 -0,03
Енергія 500 1,88 638 2,24 138 27,60 0,36
Основна заробітна плата 3304 12,41 4942 17,34 1638 49,58 4,92
Додаткова заробітна плата 1415 5,32 2118 7,43 703 49,68 2,11
Відрахування на соціальні заходи 1554 5,84 2499 8,77 945 60,81 2,93
Загальновиробнич витрати 1045 3,93 1631 5,72 586 56,08 1,80
Інш виробничі витрати 1000 3,76 1487 5,22 487 48,70 1,46
собівартість 26618 100,00 28505 100,00 1887 7,09


Аналіз витрат за 2005 рік


                          Аналіз витрат за 2006 рік

Показники ділової активності

Показник Умовне позначення Формула для розрахунку Джерела нформації 2005 2006
Оборотність активів (обороти), ресурсовіддача, коефіцієнт трансформації Кт Чиста виручка від реалізації продукції (далі - ЧВ) / Активи Ф.2,р.035 / ф.1,р.280 0,11 0,13
Фондовіддача Фо.ф. ЧВ / Основн виробничі фонди Ф.2,р.035 / ф.1,р.030 0,29 0,35
Коефіцієнт оборотності обігових коштів (обороти) Ко ЧВ / Обігов кошти Ф.2, р.035 / Ф.1, р.260+р.270 0,18 0,21
Період одного обороту обігових коштів (днів) Чо 360 / Ко 1973,42 1723,64
Коефіцієнт оборотності запасів (обороти) Ко.з. Собівартість реалізації / Середні запаси Ф.2, р.040 / Ф.1, р.100+р.120+р.130+р.140 0,18 0,23
Період одного обороту запасів (днів) Чз 360 / Ко.з. 1946,21 1574,65
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (обороти) Кд.з. ЧВ / Середня дебіторська заборгованість Ф.2, р.035 / Ф.1,р.050+р.160+р.170+р.180+р.190+р.200+р.210 0,83 0,71
Період погашення дебіторської заборгованості (днів) Чд.з. 360 / Кд.з. 433,12 508,27
Коефіцієнт оборотності готової продукції (оборотів) Кг.п. ЧВ / Готова продукція Ф.2, р.035 / Ф.1, р.130 3,96 3,26
Період погашення кредиторської заборгованості (днів) Чк.з. Середня кредиторська заборгованість * 306 / Собівартість реалізації Ф.1., р.620*360 / Ф.2,р.040 1103,63 674,68
Коефіцієнт оборотності власного капіталу (оборотність) Кв.к. ЧВ / Власний капітал Ф.2, р.035 / ф.1, р.380 + р.430+р.630 0,14 0,15

Програма перевірки середньої заробітної плати

Організація, яку перевіряють                                    ТОВ «Техногран»

Період проведення операційно перевірки      01.02.2007-12.02.2007

Кількість людино-годин                                   240

Керівник перевірки                                           Карпенко Л.М.

Склад аудиторської групи                               Петренко А.Г., Івасюк Р.Л.

Вибірка                                                              Суцільна

Об’єкт перевірки Виконавець Робоч документи Термін виконання Примітки
Співставлення Колективного договору , додатків з посадовими окладами з нарахованої заробітної плати Петренко А.Г. РД-1 01.02-03.02
Перевірка штатів, табелів робочого часу Івасюк Р.Л. РД-2 04.02-06.02
Співставлення нарахованої та виплаченої заробітної плати Петренко А.Г. РД-3 04.02-06.02
Перевірка правильност розрахунку середньої заробітної плати при виплаті лікарняних Івасюк Р.Л. РД 4 05.02-08.02
Перевірка розрахунку середньо заробітної плати відпускних Петренко А.Г. РД 5 05.02-09.02
Перевірка виплат лікарняних та відпускних Івасюк Р.Л. РД-6 08.02-09.02
Перевірка даних по виплатам з звітністю Карпенко Л.М. РД-7 10.02
Складання аудиторських довідок

Карпенко Л.М.

Івасюк Р.Л.

Петренко А.Г.

РД-8 11.02
Аудиторський висновок Карпенко Л.М. РД-9 12.02
© 2010 Интернет База Рефератов