реферат
Главная

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по делопроизводству

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Курсовая работа: Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку

Курсовая работа: Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку

КУРСОВА РОБОТА

З УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

На тему: « Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку»


П Л А Н

Розділ I : Теоретична частина.

Вступ.

1. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку

1.1 Стратегія ціноутворення. Розуміння структури витрат.

1.2    Ціна за способом формування.

1.4    Система оптових цін, її вплив на підвищення ефективності виробництва.

Розділ II : Характеристика підприємства.

2.1    Характеристика ТОВ «Ельдорадо-КР»

2.2    Аналіз руху цін за місяць

2.3    Аналіз динаміки зміни цін

Розділ III: Ціноутворення на підприємстві

3.1      Основн принципи ціноутворення.

3.2    Аналіз ціноутворюючих факторів.

3.3    Процес ціноутворення на підприємствах.

3.4    Методики встановлення цін за географічною ознакою.

3.5    Управління цінами.

Висновки та пропозиції.

Список використовуваної літератури.

Додатки.


РОЗДІЛ I : ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

ВСТУП

Кожного дня людина має справу з різноманітними цінами. Для того, щоб жити, треба споживати продукти харчування, мати одяг, взуття, предмети домашнього вжитку, тобто те, що називають споживчими товарами. Всі вони мають купівельну ціну, яку треба сплатити, щоб придбати такі товари.

Так квартирна плата також є ціною за послугу, яку надає власник житла. Якщо людина наймається на роботу, то їй за послуги праці виплачують заробітну працю, яка є ціною такого товару як робоча сила. Ціною є проценти за кредит, орендна плата власнику землі. Сировинні матеріали, основні засоби виробництва також реалізуються за закупівельними цінами. Отже, на ринку товарів є безліч цін. Ще не так давно ціну визначали як грошове вираження вартості товару. А вартість, як відомо, - це втілена і уречевлена в товарі абстрактна праця, яка визначається кількістю суспільно необхідного робочого часу, потрібного для виготовлення будь - якої споживчої вартості за наявних суспільно нормальних умов виробництва і середнього в цьому суспільстві рівня вмілості та продуктивності праці.

Однак в практиц трапляються такі випадки, коли вартість одного товару ( тобто затрати суспільно необхідного часу ) перевищує вартість іншого , але ринкова ціна його менша. Це пояснюється співвідношенням попиту і пропозиції на товари. У нашому випадку ціна другого товару більш висока через те, що попит на нього перевищу пропозицію, а , отже, його ціна вища від вартості. Існують ще й інші фактори, не пов’язані з вартістю, але впливають на ціну товару.

Отже, ціна грошовим вираженням вартості товару лише в тому випадку, коли існує рівновага між попитом і пропозицією. В інших випадках коливання цін спричиняється не вартістю, а іншими причинами. Тому потрібне більш універсальне визначення ціни : ціна - це грошова сума, яку одержують за конкретний товар. Величина ж грошової суми залежить від багатьох факторів, які будуть розглянуті в роботі. Таким чином, предметом її розгляду є одна з найголовніших категорій ринкового господарювання - ціна.

Особливої уваги приділяється питанням ціноутворення на підприємствах та впливу ціни на економічні процеси загалом. Ціллю даного дослідження є простеження вс різноманітності методів встановлення цін та їх поведінку на перехідному етап розвитку.


1.СТРАТЕГІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

1.1     Стратегія цноутворення. Розуміння структури витрат

У ціноутворенні можуть бути вибрані дві протилежні стратегії: стратегія "зняття вершків" або стратегія "проникнен­ня". Обидві стратег ефективними, але лише там, де існує відповідна ринкова та рекламна програми.

Суть стратегії зняття вершків означає, що на перших етапах встановлюється дуже висока ціна, щоб зняти вершки найбільш прибуткової частини бізнесу до того, як почнеться конкуренція. Завдяки цьому підприємці інвестують оновлен­ня виробництва, науково-технічні розробки, маркетинг, ство­рення нових та розширення наявних ринків збуту.

Після цього з появою на ринку конкурентів ціни поступово знижуються, зближуючись з попитом. Згідно з теорією ринок може залучити нових споживачів лише цінами, що постійно знижуються. Така стратегія називається "парасолькою цін", тому що подібно до парасольки захищає конкурентів, допускаючи підвищення цін з тим, щоб ті могли покривати свої протекціоністські витрати та брати участь у ринку.

Суть стратегії проникнення полягає у відносно низькому рівні встановлюваних цін. Це дає можливість завоювати більш широкий ринок за короткий час. Інколи ціни встановлюють навіть нижче повних витрат, але вище змінних, що стимулює попит. При розширенні збуту постійні витрати розподіляються на все більший обсяг продажу і зрештою досягається прибутковість. Якщо попит в подальшому залишиться досить високим, то ціну можуть і підвищити.

Якщо ціни базуються на витратах, то завжди стоїть питання про склад цих витрат. Витрати, як зазначалось у попередніх підрозділах, включають:

—змінні витрати;

—витрати виробництва при повному використанні виробничих потужностей (фіксовані);

—дискреційні витрати (фіксовані).

При системі калькуляції витрат з повним їх розподілом необхідно дотримуватись обережності при включенні до собівартості продукту тих чи інших витрат. Є випадки, коли підприємці, які успішно працюють, встановлюють ціни нижче "повних витрат", але завжди вище змінних чи питомих змінних.

Надлишков запаси. Інколи підприємство виробляє продукції більше, ніж може реалізувати за конкурентними цінами. Можна у цьому випадку розглянути більш низьку ціну для скорочення запасів, що приведе до економії на зберіганні й інших, пов'язаних з ним, витратах.

Надлишков виробничі потужності. Якщо простоює обладнання, то може бути правомірним знизити ціну для його повного завантаження. Це приведе до розподілу фіксованих витрат на більшу кількість продукції. В окремих випадках (короткострокові комерційні рішення) ціна може бути встановлена навіть нижчою за рівень повних витрат, але не меншою за змінні. Довгострокове встановлення цін нижче за рівень повних витрат може себе не окупити, хоч у деяких випадках і є доцільним.

Доповнююча продукція. Часто підприємство продає продукт, який вимагає продажу разом з ним і іншого продукту. Деякі компанії, що займаються продажем фотоапаратів, вста­новлюють на них більш низьку ціну, а на плівку та інгредієнти для її проявлення — більш високу. Тобто компанія, яка виробляє повний комплект продукції, може розробляти, виходячи з цього, більш гнучку стратегію ціноутворення.

Замінююча продукція. Інколи компанія оцінює свій продукт досить низько, забезпечуючи мінімальний прибуток. Якщо ця продукція вимагає ремонту, то на деталі встановлюється досить висока ціна. Так, якщо зібрати з нових деталей таку саму продукцію, то її вартість може перевищувати серійну в десятки разів. Наприклад, якщо закупити всі детал на автомобіль, то вони в сукупності перевищать вартість нового автомобіля в десять більше разів.

Престижна продукція. У багатьох випадках люди хочуть купити виріб за вищою ціною лише тому, що він належить до престижних. Так, шуба з хутра коштує набагато дорожче, ніж пальто з вовни, хоч собівартість цих виробів відрізняється не більше, ніж у два рази.

Можна сказати, що основною інформацією про витрати для потреб ціноутворення відомості про те, яким чином змінюються витрати з зміною об’єму продажу. Таким чином, розуміння структури витрат (чи є витрати простими або постійними при продажу додаткових об’ємів продукції) просто необхідне розуміння для встановлення рентабельного поєднання граничного рівня ціни та розмірів сегменту ринку. Тому, перш за все, при зміні ціни слід визначити дійсну природну вартість продукції, тобто, які саме витрати було зроблено, якщо товар купили і які, якщо товар так і не купили. То ж витрати, які не змінюються, не впливають на рентабельність ціноутворення. Звичайно, постійні витрати важливі, в першу чергу для визначення кінцевої рентабельності, але вони, разом з тим, не впливають на зміни рентабельності, пов’язані з підвищенням або пониженням цін. Керівники можуть встановити граничний рівень ціни продукції , визначивши дійсну вартість продажів. Про це можна довідатись, віднявши від ціни приросту змінну вартість. Звідси можна розрахувати точку беззбитковості при зміні об’ємів продажу. Таким чином:

 % зміни точки беззбитковості = зміни в ціні витрати – граничний рівень зміненої ціни

Використовуючи цю формулу, можна одночасно згладити і конфлікти між відділами фінансів та збуту. Так, наприклад, якщо управлінець з відділу збуту хоче знизити ціну, щоб стимулювати продаж товарів, то за цією формулою він може визначити, наскільки слід збільшити об’єм продажу, щоб досягти тих же рівнів у фінансових результатах..


1.2 Ціна за способом формування

Систему цін прийнято класифікувати згідно визначених ознак.

За характером обороту:

-     Оптові, за якими підприємство реалізує вироблену продукцію іншим підприємствам та збутовим організаціям;

-     Закупівельні, за якими реалізується сільськогосподарська продукція виробниками ( колгоспами, радгоспами, фермерськими господарствами та населенням ) державним та комерційним організаціям для послідуючої переробки;

-     Роздрібні, за якими товари реалізуються в роздрібній торговій сітці населенню.

На будівельну продукцію існує декілька різновидностей цін:

-     кошторисна вартість – граничний розмір витрат на будівництво кожного конкретного об’єкта.

-     прейскурантна ціна – середня кошторисна вартість одиниці кінцевої продукції типового будівельного об’єкту.

-     Договірна ціна встановлюється при підписанні договору між замовником та підрядчиком.

-     Ціни та тарифи на послуги населенню.

-     Знижки в галузі обігу ( оптово - збутові, торгівельні )

-     Тарифи вантажного та пасажирського транспорту – плата за переміщення вантажу та пасажирів. Яка береться транспортними організаціями з відправників вантажу чи пасажирів.

За рівнем вільності від впливу держави при їх встановленні:

-     Вільні, що складаються на ринку під впливом попиту та пропозиції. Держава може домагатися зміни цих цін тільки за допомогою впливу на коньюктуру ринку.

-     Регульовані, які складаються також під впливом попиту та пропозиції, але підлягають певному впливу з боку держави чи через безпосереднє обмеження їх росту або зниження, регламентацію рентабельності.

-     Фіксовані, які встановлюються державними органами на попередньо визначене коло товарів.

За способом фіксації:

-     Контрактні, які встановлюються за згодою обох сторін згідно контракту.

-     Трансфертні, які застосовуються при реалізації продукції між філіями або в межах одн асоціації.

-     Біржові, які використовуються при продажу товарів безпосередньо через біржі.

-     Торгів, які обслуговують особливу форму торгівлі, коли декілька підрядчиків, що конкурують між собою, пропонують замовнику свої проекти на виконання певних робіт, з яких замовник на конкурсній основі обирає найбільш ефективний.

За ступенем обґрунтованості:

-     Базисні, які застосовуються в якості початкової ціни на подібну продукцію. Вони являють собою фіксовані в угодах чи прейскурантах ціни товарів з певними якісними характеристиками.

-     Довідкові, які друкуються в каталогах, прейскурантах, журналах, газетах, довідниках, економічних оглядах. Вони використовуються спеціалістами в якості інформац для орієнтації при встановленні цін на аналогічну продукцію чи аналізі рівнів та співвідношень між цінами.

-     Прейскурантні, які є видом так званої, довідкової ціни. Вони друкуються в прейскурантах фірм виробників або продавців.

-     Фактичн ціни угод. Які враховують застосування різноманітних знижок та надбавок щодо базової ціни.

-     Споживача, яка визначає витрати споживача, які напряму пов’язані з придбанням товару та витратами, пов’язаними з його експлуатацією.

По терміну д ціни:

-     Постійні, які не змінюють протягом строку поставки продукції за даним контрактом чи договором.

-     Текучі , за якими здійснюється поставка продукції в даний період часу. Вони можуть змінюватися на протязі виконання одного контракту і повністю залежать від коньюктури ринку.

-     Плинні, які встановлюються в торгових угодах на продукцію, яка зазвичай потребу тривалого сроку на виробництво. Вони враховують всі зміни у витратах виробництва, які відбуваються в період виготовлення виробів.

-     Сезонні , які діють протягом визначеного періоду часу.

-     Ступінчасті, які передбачають ряд послідовно зменшених цін за попередньо визначеною шкалою.

Складовою частиною системи ціноутворення є широко поширена система знижок з встановлених прейскурантних цін. Знижки застосовують фірми – виробники продукції та роздрібна торгівля. Знижки – це своєрідна відповідь на дії конкурентів, коли вони починають знижувати ціни. Знижки використовуються для залучення нових споживачів та скорочення великих запасів.

Всім підприємцям, хто вболіває за розширення масштабів своєї справи, слід привернути особливо уваги системі знижок. Для цього є цілий ряд причин.

Знижка сама собою створює у покупця переконання і впевненість про те, що фірма – продавець ( відповідно прямий виробник ) йде саме йому на зустріч, що, звичайно, підкреслю значення покупця-споживача у власних переконаннях.

У покупця складається враження, що фірма - продавець є безумовно солідною та стабільною організацією, оскільки вона може собі дозволити певне зниження цін. Справжню ж користь з всіх цих заходів отримує перш за все фірма – продавець через те, що вона прискорює товарообіг та збільшує об’єм продажу.

Таким чином розрізняють наступні види знижок:

-     За оплату товару готівкою ( загальна чи проста знижка ). Така форма платежу покращу фінансове положення виробника з точки зору готівкових грошей, оскільки зазвичай в практиці ринкових відносин строки оплати рахунків за відвантажену продукцію коливаються від 30 до 90 днів. В залежності від суми угоди такі знижки можуть складати від 3 до 6 %.

-     Кількісна зниження ціни за купівлю великих партій товару. Продаж і транспортування продукції такими партіями знижують збутові витрати виробника. Йому такі знижки вигідні, так як одночасно знижується і собівартість продукції по мір збільшення об’єму партії, що виробляється.

-     Дилерська надається дилерам чи посередникам за послуги, пов’язані з просуванням продукц до кінцевого споживача. Слід відмітити, що такий вид знижок також досить важливий для виробника, оскільки просування товарів таким чином перекладається на плечі посередників.

-     Спеціальна ( персоніфікована ) надається так званим “ обранцям ”. Це певна категорія покупців, якими безпосередньо зацікавлені продавці. На мою думку, це також досить вдалий прийом, адже таким чином розвивають зацікавленість у пробних та елітних видах товарів.

-     Сезонна надається покупцеві за купівлю несезонного товару або в період сезонного розпродажу. Слід нагадати також, що величина таких знижок доходить до 50- 80 %.

-     Бонусна надається постійним покупцям, якщо вони за певний період купляють попередньо обумовлену кількість товару. Вона може складати 7 – 8 % вартості обороту. Так, наприклад, представництво швейцарської фірми «Тісол» в Україні, яке має досить широку сітку спеціалізованих і відомих магазинів проводить акцію з надання бонусної знижки при пред’явленні товарних чеків своїх магазинів на суму понад 100 грн., за якими покупки здійснювалися в десятиденний термін. Однак, слід відмітити, що даний вид знижок може дозволити собі лише продавець елітних товарів.

-     Закрита робиться на продукцію, що виробляється в замкнених формуваннях, наприклад, у внутрішньо фірмових поставках, внутрішні торгівлі економічних угрупувань, а також на товари, що поставляються за спеціальним між управлінською домовленістю

-     Непомітна форма додаткових безкоштовних послуг продавця покупцю. Наприклад, надання пільгових кредитів. Такі знижки стимулюють купівлю оптових партій товарів.

Інформація, необхідна для прийняття рішень щодо цін.

Вирішуючи питання щодо ціни товару, фірма – виробник повинна зібрати всю достовірну інформацію. Проте не слід ототожнювати інформацію і дані. Рішення щодо цін фірма може приймати тільки всебічно вивчивши інформацію. Дані слугують лише вихідним матеріалом, аналізуючи який можна отримати якісні продукцію. Якщо фірма не проведе такого аналізу, вона буде мати лише набір фактів та цифр, які не тільки не допоможуть, а й ускладнять прийняття правильних рішень і відповідно орієнтацій.

Дані слід збирати будучи впевненим, що вони слугуватимуть потенційним джерелом інформації. Тому керівництво фірми має визначитись, в яких напрямках збирати дані, за якими питаннями потрібна інформація. Як правило, компанії збирають інформацію за такими напрямками як ринок товару ( тип конкуренції ), галузь промисловості, урядова діяльність.

Фірма – виробник потребує інформацію про конкурентів та конкуруючі товари, виробництво затрати, відношення між виручкою від реалізації товару і прибутками, політику уряду в галузі підприємництва та податкову політику.

Збираючи опрацьовуючи інформацію стосовно цін, фірма має вивчити:

-     Ринок, на якому продає свою продукцію;

-     Вс потенційні можливості вироблюваного товару;

-     Свою та суміжні галузі для виявлення існуючих і потенційних конкурентів;

-     Рішення уряду.

Для прийняття вірного і обумовленого рішення по цінам необхідно мати наступний перелік нформації:

Ринок і товар

-     Сегменти ринку, в яких реалізується товар.

-     Вимоги, які висуваються покупцями щодо товару.

-     Географічне положення .

-     Новизна товару.

-     Ємкість ринку.

-     Якість товару в порівнянні з товарами конкурентів.

-     Головн конкуренти.

-     Відповідність товарів по цінам.

-     Перспективи росту об’єму продаж

-     Здатність задовольняти потреби покупця, в тому числі і перспективні

-     Коньюктура ринку протягом 2 років.

-     Необхідність модифікації.

Конкуренція на ринку. Політика уряду.

-     Конкуруюч товари в продажу.

-     Вплив на ринок політики уряду.

-     Доля ринку конкурентів.

-     Вплив на окремі фірми.

-     Можливість зміни цін.

-     Фінансове положення конкурентів.

-     Д конкурентів, які можна передбачити у випадку зміни умов ринку.

-     Офіційн дані про прибутки та збитки.

Виробництво витрати. Виручка від реалізації та прибуток.

-     Об’єми виробництва та складські запаси товарів у фірми на конкретну дату.

-     Співвідношення між виручкою від продажу, прибутком і витратами по різним видам товарів

-     Витрати, які відповідають даному рівню наявності складських запасів

-     Вплив об’ємів виробництва на виручку від продажу та прибуток.

-     Вплив на витрати зміни об’ємів виробництва і складських запасів.

-     Питома вага прибутку в ціні одиниці товару фірми та його відмінність від аналогічного показника конкурентів

-     Затрати, які мають безпосереднє відношення до прийняття рішень щодо цінових питань.

Фірма повинна приймати всі міри для отримання вищезгаданої інформації. Якщо вона не зможе зібрати і проаналізувати інформацію, покладаючись на власні сили, необхідно звернутися до послуг підприємств, які спеціалізуються на аналітичних дослідженнях.

1.3 Система оптових цін та підвищення ефективност виробництва

В системі планових цін значної уваги приділяють оптовим цінам на продукцію промисловості, які мають вагомий вплив на рівень закупівельних цін в сільському господарстві, цін в будівництві та тарифів на вантажні перевезення, а також роздрібні ціни на товари народного споживання та різних видів тарифів на виробничі, комунальні та побутові послуги.

Оптові ціни на промислову продукцію поділяються на оптові ціни підприємств, які складаються з собівартості та прибутку, тобто, іншими словами, цінами товаровиробника чи цінами реалізації продукції, та оптові ціни промисловості, які включають в себе збутову націнку постачальників. Розрізняють також оптові ціни промисловості єдині для всієї території країни та зональні, що встановлюються в залежності від величини транспортних витрат, об’єктивно відмінності в витратах виробництва та використання продукції. Крім вищезгаданого поділу існує також поділ на тимчасові, разові, договірні. Такий поділ залежить від терміну дії цін, специфічних особливостей виробництва та попиту на продукцію.

Особливим типом оптових цін є розрахункові ціни, що встановлюються в межах деяких галузей з метою забезпечення госпрозрахункових умов діяльност підприємств при великих об’єктивно зумовлених якимись іншими факторами в різницях, що яскраво виражені у витратах на виробництво продукції. За розрахунковими цінами підприємства реалізують вироблену ними продукцію відповідним організаціям, які в свою чергу реалізують її за встановленими прейскурантними цінами та договірними оптовими цінами. Слід також відмітити вагомість і важливість системи оптових цін. Так, наприклад, в 70-80 рр. Рівень оптових цін не відображував загально необхідних витрат, що зумовлювало значне послаблення розрахункових відносин в багатьох промислових об’єднаннях і на підприємствах. Безперечно, це негативно відобразилось на рості продуктивност праці, темпах науково-технічного прогресу, покращенні організації та стимулюванні виробництва, праці та управлінні. В результаті різко знижувались темпи росту ефективності виробництва. Тобто, як висновок до проведеного вище економічного аналізу можна сказати, що оптові ціни стимулюють виробництво високоякісної продукції.


РОЗДІЛ ΙΙ: ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА.

2.1 Характеристика ТОВ «Ельдорадо - КР»

В якост дослідження даної роботи мною було обрано діяльність товариства з обмеженою відповідальністю " Ельдорадо – КР ".

1. Назва підприємства: " Ельдорадо – КР " у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстроване виконкомом Криворізької міської ради рішенням про реєстрацію об'єкта торговельної діяльності № 15662 від 01.08.2003.

Засноване на підставі договору про заснування та діяльність, укладеного 5 липня 2003 року.

Засновники:

-     виконавчий комітет Криворізької міської ради народних депутатів м. Кривого Рогу;

-     керівник суб'єкта господарювання Ляховець Василь Володимирович.

2. Юридична адреса: 50063, Дніпропетровська область місто Кривий Ріг, вул. Тухачевського 38.

На даний момент директором " Ельдорадо – КР " є Романюк Віталій Вікторович.

ТОВ " Ельдорадо – КР " є юридичною особою, діє на підставі статуту, відповіда за своїми зобов'язаннями лише тим майном, на яке згідно чинного законодавства може бути звернено стягнення. ТОВ " Ельдорадо – КР " є власником свого майна і здійснює право власності відповідно до цілей своєї діяльності та призначенням майна.

Метою діяльност товариства є :

-           Збільшення зайнятості населення та залучення творчої частини населення до виробничої та соціально-економічної діяльності.

-           Найбільш гнучке та оперативне вирішення задач по задоволенню потреб у побутовій техніц та аудіовізуальними товарами.

-           Впровадження сучасних науково-технічних розробок у всіх сферах виробничої, управлінської та господарської діяльності.

-           Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків з юридичними та фізичними особами зарубіжних країн.

-           Розширення асортименту та покращення якості продукції, робіт та послуг.

Предметом діяльності товариства є:

-        Здійснення взаємодії будь-яких видів господарської діяльності на договірній основі з державними підприємствами, організаціями, органами влади, спільними підприємствами, малими підприємствами, а також фізичними особами.

-        Самостійне здійснення зовнішньоекономічної діяльності в установленому порядку з юридичними та фізичними особами закордонних країн

-        Сприяння впровадженню та широкому застосуванню в різних галузях досягнення науки та техніки, винаходів, розробок, прогресивних форм та методів управління та організації виробництва.

-        Організація та проведення робіт, пов'язаних з промисловим та соціально-культурним розвитком в регіонах учасників товариства.

-        Рекламна діяльність в Україні та за кордоном.

-        Впровадження передових та сучасних технологій по виробництву побутової техніки та задоволення потреб в цій продукції.

-        Маркетинг та комерційна діяльність.

-        Торгівельно-закупочна діяльність.

Структура управління товариством:

Основним органам управління є Рада учасників, керівники підприємств ( директор), Спостережна комісія

Вищим органом товариства є Рада учасників. Рада учасників товариства складається з представників, призначених кожним з учасників товариства, Директора, представники трудового колективу.

Представники можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який замінити свого представника в органах управління, повідомивши про це Дирекцію товариства.

До компетенц Ради учасників належать вирішення наступних питань:

1.      Зміна положень статуту товариства

2.      Визначення основних напрямків діяльності товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання.

3.      Виключення учасників з товариства.

4.      Затвердження нормативних документів, що визначають відношення в середині товариства, включаючи положення про персонал.

5.      Визначення структури товариства, затвердження його штатного розпису.

6.      Призначення та усунення з посад працівників різного рівня.

7.      Призначення та достроковий відзив членів Спостережної комісії (менеджерів).

8.      Розподілення прибутку, визначення порядку покриття збитків, визначення порядку створення та використання фондів.

9.      Прийняття рішень щодо реалізації продукції товариства (включаючи питання ціноутворення).

Керівництво поточною діяльністю здійснює Директор, який є виконавчим органом товариства реалізації виконання задач поставлених Директору , йому допомагають його перший заступник ( старший продавець) та бухгалтер.

Директор підзвітний Раді учасників та несе відповідальність за здійснення діяльност товариства та покладених на нього завдань та функцій.

Крім того директор:

1.         забезпечу виконання поточних та перспективних планів товариства.

2.         організову підготовку та виконання рішень Ради учасників та надає звіти про їх виконання.

3.         розпоряджається майном товариства, включаючи його грошові кошти, в межах, визначених Радою учасників.

4.         в установленому порядку приймає на роботу та звільняє персонал товариства, вирішує питання стимулювання праці.

5.         представля товариство у відносинах з організаціями, підприємствами та установами, а також з органами державного управління по всіх питаннях діяльності товариства в межах компенсації, визначеної Статутом.

6.         у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, обов'язкові для персоналу товариства.

Директор в прав приймати рішення по всіх інших питаннях діяльності товариства, які не віднесен до виключної компетенції Ради учасників та у випадку якщо вони за рішенням Ради передані до його компетенції.

Контроль за фінансовою та господарською діяльністю товариства здійснює Спостережна комісія, яка відповідає за свою діяльність перед Радою учасників та надає їй звіти про проведені ревізії.

До обов'язків менеджерів належать перевірка звітів, балансу, каси та майна, звітності та всього діловодства товариства.

Основний асортимент пропонованої продукції:

v  холодильники

v  пральн машини

v  мікрохвильов печі

v  музичн центри та домашні театри

v  телевізори

v  пилососи

v  відеомагнітофони

v  принтери

v  монітори та комплектуючі до комп'ютерів

v  праски, фени, електробритви, ел.чайники, терези

v  кухонн комбайни

Постачальники: Тернопільський та Дніпропетровський оптові склади побутової техніки та аудіовізуальними товарами.

Основні покупці: кінцеві споживачі, які купують товар для власного використання без подальшого продажу товару;а також підприємства різних форм для використання у межах підприємства.

2.2 Помісячний аналіз руху цін за літньо-осінній період 2005 року

В ході аналізу руху цін за місяць на двокамерні холодильники, було встановлено, що на модель Nord dx-2444-6-040 протягом аналізованого періоду ціни були стабільними, крім липня, коли ціна була підвищена і абсолютне відхилення склало 309.7. Зниження ціни відбулось тому, що в цей період закінчилась акція на дану модель, в якій вона була зі зниженою ціною, і входила до суперпропозиції.

Ціна на холодильник Vestforst 285 залишалась незміною тільки протягом листопада, а в останні аналізовані місяці підвищувалась, і таким чином, під час змін у ціні, абсолютне відхилення склало: у липні – 289.2, у вересні та жовтні 260. Підвищення ціни на цю модель проводилось в результаті маркетингових досліджень підприємства. Також в результаті цих же досліджень аналогічна ситуація відбулась з моделлю Vestforst 355, крім зниження ціни у липні, після закінчення строку дії знижки на цей товар, абсолютне відхилення становило 140; у вересні та жовтні 270.9.

Зниження ціни відбулось на модель Vestforst 404, абсолютне відхилення у липні склало 189.1;у вересні і листопаді ціна була стабільною, у жовтні підвищена, в цей період абсолютне відхилення склало 150. Зниження ціни відбулось в результат проведення акції "обвал цін", де певні товари продавались з відсотковою знижкою. Після закінчення акції (у жовтні) ціна стала підвищеною.

Аналогічні зміни ціни в аналізований період відбулись на такі моделі: Vestforst420, абсолютне відхилення у липні -189.8, у жовтні 400; та Liebherr C 4001, абсолютне відхилення у липні -140.

На моделі Indesit C 138 , NF Indesit 236 NF та Ariston2185 з цінами склалась однакова ситуація: вони були стабілними, крім жовтня, коли було підвищено ціну, абсолютне відхилення склало на Indesit C 138 – 110,на NF Indesit 236 NF – 190, та на Ariston2185 – 370 ціну підвищили на оптовій базі у зв'язку з підвищенням ціни на комплектуючі для цих холодильників.

На модель Indesit R 36 NF ціни не змінювались, протягом аналізованого періоду, крім жовтня, коли ціна була знижена і абсолютне відхилення склало 440. В цей період, протягом місяця, діяла акція і товар продавався за заниженою ціною.

Взагалі, проаналізувавши рух цін за місяць на двокамерні холодильники, ми визначили, що найбільших змін відбулось у липні та жовтні, а саме на такі моделі: Vestforst 285, Vestforst 404, Vestforst 355, Vestforst420; найбільш підвищена ціна була у жовтні на Vestforst420 (на 400), та Ariston 2185 ( на 370); на холодильник Indesit R 36 NF було знижено ціну на 440. Протягом листопада змін ціни, взагал не відбулось. За вересень було підвищено ціну на Vestforst 285, Vestforst 355. (див. додаток таблиця №1)

Провівши аналіз руху цін за місяць на музичні центри та домашні театри, ми визначили, що протягом аналізованого періоду на модель Thomson cs100, ціна лишалась стабільною крім липня, коли ціна стала нижчою і абсолютне відхилення склало 9.3. За думкою спеціалістів, коефіцієнт 7 приваблює увагу покупця і такий товар він швидше придбає, і тому на даний музичний центр нова ціна склала 449.7 грн.

На муз. центр Panasonik cs-vk30 ціна змінювалась тільки у липні, вона була підвищена абсолютне відхилення склало 9.2. Кінцева ціна склала 1299.2, в результат збільшення торговельної надбавки. Протягом усіх останніх місяців ціна лишалась стабільною.

Протягом усього аналізованого періоду ціни були стабільними на домашні театри LG lh-d6240, Panasonik cs-dt 310 та на Panasonik cs-ht 700. Вони не входили ні до яких акцій та спеціальних пропозицій, також не підлягали підвищенню націнки на них.

Ціни залишались стабільними на моделі LG lh-d6230 та LG lx-e330x, крім листопада, коли ціна була зниженою і абсолютне відхилення на ці моделі склало 50 і 20 відповідно. Така ціна сформувалась в результаті зниження націнки на обидві моделі.

Однаковий рух цін відбувся на домашній театр Magnat c 550 та муз. центр Sharp cd-e200, ціни лишались стабільними, тільки в жовтні їх було знижено і абсолютне відхилення становило 100 і 170.9 відповідно. На домашній театр Magnat c 550 було проведено уцінку, для того щоб швидше реалізувати цю модель, а також, щоб більше споживачів могли придбати цей товар. На муз. центр Sharp cd-e200 в кінці місяця була уцінка в результаті пошкодження корпусу.

Ціна на муз. центр Aiwa xr-fa700 змінювалась протягом усіх аналізованих місяців, крім липня. Таким чином зміни у ціні відбулись такі: у вересні ціна була підвищена і абсолютне відхилення склало 30, у жовтні та листопаді знижено, абсолютне відхилення становило 40, 180 відповідно. Підвищення відбулось тому що, відбулась тимчасова націнка на даний товар. У жовтні муз. центр був залучений у акцію, де він реалізовувався за трохи нижчою ціною. Зниження ціни у листопаді виникло по причині проведення нової акції, де цей муз. центр йшов у подарунок при покупц ншого товару на суму більш ніж 5301 грн.

Отже, проаналізувавши рух цін за місяць на музичні центри та домашні театри, ми бачимо, що зміни в ціні на даний товар були незначні. Протягом аналізованого періоду стабільна ціна була на LG lh-d6240, Panasonik cs-dt 310, Panasonik cs-ht 700. Найбільш значним було зменшення ціни у листопаді на Sharp cd-e200 (на 180) та у жовтні на LG lx-e330x (на 170.9). (див. додаток таблиця №2)

Проаналізувавши рух цін за місяць на пральні машини, було встановлено, що протягом аналізованого періоду для моделі Candi 825 ціни лишались стабільними, крім жовтня. В цей період ціна була збільшена і абсолютне відхилення склало 281.7.Таке підвищення відбулось після закінчення акції, де товар реалізовувався за спеціальною ціною, ціна товару стала такою, як до проведення акції.

Аналогічна ситуація була з пральними машинами Ardo anna 410, абсолютне відхилення склало 150, в результаті підвищення націнки; Zanussi 1023, абсолютне відхилення - 100.1, після закінчення акції; та Whirpool 5108, абсолютне відхилення – 280, також після закінчення акції.

Ціни лишались незмінними на Ariston 129, крім листопада, коли ціна була зниженою, за пропозицією менеджерів з м.Києва., щою привернути увагу споживачів на цю модель, абсолютне відхилення склало 10.

На модель Zanussi 504 ціна змінювалась тільки у жовтні, її було знижено, в результаті чого абсолютне відхилення склало 59.3. Така знижка відбулась в результаті проведення акції під назвою "суперпропозиція", де на певні види товару падала ціна й залишалась такою на невизначений термін, допоки усі пральні машини даного виду не закінчується.

Такий же рух цін відбувався на пральні машини Zanussi 925 та Zanussi 954.Ці товари також потрапили до "суперпропозиції".

Ціни на Indesit 634, змінювались протягом усіх аналізованих місяців, крім липня. Отже, у вересні та у жовтні ціни були підвищені; абсолютне відхилення склало 20 та 310 відповідно. У вересні ціну було підвищено в результаті підвищення націнки, хоча товар приймав участь у акції. У жовтні ціна збільшилась після закінчення акції. У жовтні абсолютне відхилення склало 100, після зменшення націнки.

Стабільні ціни були на Whirpool 853, крім листопада, коли ціна збільшилась і абсолютне відхилення склало 120. Це сталось тому, що збільшились ціни на комплектуючі до цієї пральної машини у підприємства -виготівника і цей товар закуповувався за більшою ціною. Тому адміністрація магазину була змушена, також відповідно до збільшення у закупці підвищити ціну на цей товар для кінцевих споживачів.

Взагалі, проаналізувавши рух цін за місяць на пральні машини, ми визначили, що протягом липня та вересня не відбулось ніяких змін, тобто ціна лишалась стабільною. У жовтні ціна найбільш підвищилась на пральну машину Indesit 634 ( на 310) зменшилась на Zanussi 925 ( на 240). листопаді була збільшена ціна тільки на Whirpool853 (на 2400) і зменшена на 100 для моделей Whirpool5108 та Indesit 634. (див. додаток таблиця №3)

Проаналізувавши рух цін за місяць на фени, ми визначили, що на фен Braun ls 34 протягом аналізованого періоду ціни були стабільними, крім листопада, коли ціна була зменшена і абсолютне відхилення склало 10, це пов'язане з проведенням акції, в якій цей товар йшов у подарунок при покупці будь-якого товару на суму від 501 до 100 грн.

Однаковий рух цін за місяць спостерігався для слідуючих фенів: Elenberg hs-2710, Elenberg hs-2720, Elenberg hs-2725, Elenberg h-2725, де зміни відбувались тільки у вересні, а в останні місяці ціна залишалась стабільною. Так на Elenberg hs-2710 абсолютне відхилення склало 40, тому що він увійшов до спеціальної пропозиції, в якій ціна значно зменшувалась. Щодо останніх моделей, логістами компан "Ельдорадо" було вирішено зменшити ціни, так щоб абсолютне відхилення складало 10. Також ці фени входили до акції і йшли як подарунки.

На модель Elenberg hs-2715 ціни були стабільними, крім липня, коли абсолютне відхилення склало 5.8, в результаті зниження ціни, бо зменшилась націнка.

Стабільна ціна протягом усього аналізованого часу залишалась на

Philips hp 4864 та Philips hp 4899\01. Ці товари не відносились до спеціальних пропозицій та акцій. Також на них не розповсюджувались націнки.

Однаковий рух цін був на товари Philips hp 4868 та Philips hp 4879. Зміни на ці товари не відбувались, крім вересня, коли ціну було підвищено і абсолютне відхилення склало 30, після закінчення спеціальної пропозиції на ці товари.

Таким чином, проаналізувавши рух цін за місяць на фени, можна зробити висновок, що зміни цін на дану групу товарів майже не проводились. Незмінна ціна залишилась на Philips hp 4864 та Philips hp 4899\01. За весь жовтень не відбулось жодних змін у ціні. За липень зменшилась ціна тільки на фен Elenberg hs-2715 (на 5.8). Помітно зменшилась ціна у вересні на фен Elenberg hs-2710 (на 40) та збільшилась на Philips hp 4879 (на 30). В основному рух цін за місяць, на дану групу товарів, пов'язаний з проведенням спеціальних пропозицій та акції, в якій ці товари були подарунковими в разі придбання товару за певною ціною. (див. додаток таблиця 4)

В результат проведеного аналізу на мікрохвильові печі, було встановлено, що на такі товари як LG mb 4322 a та Samsung 2827 руху цін протягом аналізованого періоду взагал не відбувалось ні в сторону підвищення, ні в сторону зменшення.

Однаково змінювались ціни на LG mc2042 h та на Sanyo em-p9-al23, а саме: в липні та листопаді ціна лишалась стабільною, у вересні була підвищена і абсолютне відхилення склало 69.8 на LG mc2042 h та 60 на Sanyo em-p9-al23, у зв'язку з ускладненням виробництва цих печей на виробничому заводі, у жовтні ціна була також підвищена і абсолютне відхилення склало 50 на обидва товари, в цьому випадку було підвищено націнку, що й призвело до підняття ціни на цю продукцію.

На модель LG ms2342 ціни лишались стабільними, крім жовтня, коли ціна була зниженою абсолютне відхилення склало 50. Це сталося тому, що в цей період розпочалась акція на даний товар, в якій він продавався за нижчою ціною ніж має бути.

Протягом аналізованого періоду ціни на модель Samsung 2719 змінились лише у жовтні, вона збільшилась і абсолютне відхилення дорівнювало 80. Таке підвищення відбулось в наслідок закінчення спеціальної пропозиції на дану модель. В увесь останній період ціна лишалась стабільною.

Аналогічний рух цін відбувався з наступними товарами:

•  Samsung 2813 – ціна збільшилась абсолютне відхилення склало 30;

•  Whirpool 316wh абсолютне відхилення склало 150;

•  Sharp r210 - абсолютне відхилення 10;

•  Sharp r212w - абсолютне відхилення дорівнює 50.

На всі ці модел зроблено підвищення за однаковою причиною: вони входили до спеціально пропозиції, строк якої закінчився, тому до цього періоду і після нього ціна лишалась стабільною.

Таким чином, проаналізувавши рух цін за місяць на мікрохвильові печі, ми бачимо, що зміни цін на даний товар були незначні. Протягом липня та листопада ціни, взагалі, не змінювались. Також стабільна ціна була на LG mb4322 a та Samsung 2827;знижено ціну (на 50) також у жовтні на LG ms2342 a та Sharp r212w. Отже бачимо, що у жовтні ціни на окремі товари як підвищувались, так і зменшувались. Загалом, підвищення ціни відбулось тому, що закінчився термін дії спеціально пропозиції, за якою товар реалізовувався значно дешевше та вигідніше для споживача. (див. додаток таблиця №5)

2.3 Аналіз динаміки зміни цін за літньо-осінній період 2005 року

Проаналізувавши динаміку зміни ціни, ланцюговим методом, на двокамерні холодильники, ми визначили, що однакова динаміка цін спостерігалась майже на усі види товарів, за винятком Nord dx, Vestforst 355, 420 та Liebherr. В період з 30.07 до 30.10 ціни лишались стабільними на слідуючі товари: Vestforst 285, 404, 420; Indesit C 138 NF, 236 NF, R36 NF; Ariston 2185

30.10 та 30.11, для всіх моделей спостерігалось підвищення ціни, крім Indesit R, на який ціну було знижено, і абсолютне відхилення склало 440, що охарактеризувало темп росту 85.3% , темп приросту -14.7. Причиною заниження ціни було проведення акції, за умовами якої, ціна на товар пропонувалась за суперпропозицією.

На вище перелічен моделі холодильників абсолютне відхилення склало: 260, 150, 400, 310, 100, 440, 370 відповідно. Це зумовило слідуючий темп росту: 107.9%, 102.9%, 107.9%, 113.3%, 100%, 113.2% та темп приросту: 7.9, 2.9, 7.9, 13.3, 1, 13.2 відповідно до вище зазначеного переліку. Підвисити ціну на ці товари підприємство було змушене тому що, в даний період вони користувались дуже великим попитом магазин не мав змоги (проблеми у постачанні) в повному обсязі задовольнити потреби споживачів. А піднявши ціну, було штучно призупинено попит на данн види товарів.

Ціни були стабільними в період з 30.07 до 30.11 на Nord dx-2444-6-040. В цей час було підвищено націнку на усі види холодильників марки "Nord". Таким чином абсолютне відхилення становило 60, що зумовило темп росту на 104% і темп приросту 4.

На марку Vestforst 355, були стабільними ціни з 30.07 до 30.09 потім було зроблено підвищення в ціні таким чином, що абсолютне відхилення дорівнювало 270.9, темп росту склав 107% і темп приросту 7. Ціна була підвищена, так як, до націнки на цей товар було добавлено декілька показників.

Інша ситуація була з моделлю Liebherr C 4001, ціна була змінена вже з 30.08 і тому вс останні місяці, крім 30.11, абсолютне відхилення (відносно базисного місяця липня) склало 140, темп росту 103.9%, темп приросту 3.9. Щодо періоду з 30.07 по 30.11, то ситуація була така: абсолютне відхилення дорівнювало 540, темп росту 114.9%, темп приросту 14.9. Перше підвищення ціни сталося після закінчення строку дії акції, де товар продавався за спеціальною ціною. Друге ж підвищення було зумовлене зміною постачальника, його місце розташування вимагало більше витрат на пальне, і тому це вимагало підвищення у ціні.

Проаналізувавши динаміку зміни ціни на двокамерні холодильники, ми визначили, що абсолютне відхилення в середньому складає 192.19, в основному за рахунок зміни ціни на холодильники Vestforst420 (ціна підвищена на 400); Liebherr C 4001 (підвищенно на 540); Indesit R 36 NF (ціну зменшено на 440) .Це зумовило, що середньорічний темп росту: 5√1.06 (див. додаток таблиця №6)

Провівши аналіз на пральні машини, було встановлено, що на жоден товар ціна не була стабільною.

На Candi 825 з 30.08 ціна підвищилась після закінчення акції, в якій товар пропонувався за невеликою ціною, отже, абсолютне відхилення дорівнювало 289, що охарактеризувало темп росту 117.2%, темп приросту 17.2. в період з 30.10 ціна, по відношенню до базисного місяця також підвищилась, в цьому разі абсолютне відхилення дорівнювало 289.9, що охарактеризувало темп росту 117.4%, темп приросту 17.4.

З 30.10 відбулось підвищення на Ardo anna410, після розпродажу товару і завезення нового, аналогічної моделі, в результаті абсолютне відхилення склало 150, темп росту 112.5%, темп приросту 12.5. Також підвищення, відносно базисного місяця відбулось 30.11, абсолютне відхилення склало, темп росту 108.3%, темп приросту 8.3.

Однакова динаміка зміни ціни з 30.10 спостерігалась для наступних товарів:

•  Zanussi1023. Ціна була підвищена після перерахунків на заробітну плату працівникам. Абсолютне відхилення склало100, темп росту 104.3%, темп приросту 4.3.

•  Zanussi 504. Ціну було знижено при підрахунках логістів компанії. Абсолютне відхилення склало 59.3, темп росту 97.4%, темп приросту – 2.6.

•  Zanussi 925. При проведен розпродажу, ціну на цей товар знижено так, що абсолютне відхилення склало 240, темп росту 91.5%, темп приросту – 8.5.

•  Zanussi 954. Ціну було підвищено, так як разом з цією машиною пропонувався для продажу пральний порошок на 25 кг. Абсолютне відхилення склало 30, темп росту 101.5%, темп приросту 1.5.

•  Whirpool 5108. за висновками логістів ціну необхідно збільшити, щоб штучно зменшити попит на цей товар, адже на раз підприємство було не взмозі задовольнити в повній мірі попит на дуну модель. Абсолютне відхилення склало 280, темп росту 114.1%, темп приросту 14.1.

З 30.11 було збільшено ціну на Ariston 129 та Whirpool853, із-за ситуації, аналогічній Whirpool 5108. Таким чином, абсолютне відхилення склало 320 та 120, темп росту 111% та 105.1%, темп приросту 11 та 5.1 відповідно.

На Indesit 634 з 30.09 ціну було збільшено, після закінчення спеціальної пропозиції на товар абсолютне відхилення склало 330, темп росту 116.8%, темп приросту 16.8. З 30.11, відносно до базисного місяця, ціну також було підвищено і абсолютне відхилення склало 230, темп росту 111.7%, темп приросту 11.7.

Проаналізувавши динаміку зміни ціни на пральні машини, ми визначили, що абсолютне відхилення в середньому складає 68.17, в основному за рахунок зміни ціни на пральну машину Zanussi 954 (зменшилась на 240), Whirpool5108 ( ціна збільшилась на 280) та Indesit634(ціна збільшилась на 230).Це зумовило, що середньо-річний темп росту склав :5√1.15 (див. додаток таблиця №7)

Провівши аналіз динаміки зміни ціни, ланцюговим методом, на музичні центри та домашні театри, було встановлено, що протягом аналізованого періоду на певні види товарів не відбулось ніяких змін, і динаміка не спостерігалась, на слідуючи види товарів: Thomson cs100, Panasonik cs-vk30, Panasonik cs-ht 700, LG lh-d6240.

В період з 30.07 по 30.09 ціни були стабільними на LG lh-d6230, проте, 30.09 ціну було зменшено при пошкоджені поверхні, в результаті чого було товар уцінили і таким чином абсолютне відхилення по відношенню до базисного місяця становило 140 це охарактеризувало темп росту на 85.7% та темп приросту на – 14.3. Така динаміка спостерігалась і в останні місяці, за виключенням 30.11, коли товар знову уцінили при повторних перерахунках, тепер абсолютне відхилення по відношенню до базисного місяця склало 190, темп росту та темп приросту 85.8%, - 14.2 відповідно.

На домашній театр Panasonik cs-dt 310 ціна впала, при перерахунках націнки, в період з 30.08, тому абсолютне відхилення склало 90, темп росту 97.1%, темп приросту – 2.9. В усі останні періоди по відношенню до базисного місяця динаміка залишалась аналогічною, як 30.08.

При зменшен витрат на виробництво, постачальниками було зменшено закупівельну ціну, тому й менеджери магазину запропонували покупцям меншу ціну на домашній театр Magnat c 550, при цьому абсолютне відхилення склало 120, темп росту 91.8%, темп приросту 8.1, це відбулось в період з 30.08. З 30.10 ціну знов було зменшено при проведені акції і по відношенню до базисного місяця абсолютне відхилення склало 220, темп ро-сту 85%, темп приросту – 15.

Цікава динаміка спостерігалась на Aiwa xr-fa700, на яку кожного місяця змінювалась ціна: 30.08 ціну було збільшено так, що абсолютне від-хилення склало 10, темп росту 100,9%, темп приросту 0.9;30.09 – знов підви-щено і по відношенню до базисного місяця абсолютне відхилення склало 40, темп росту 103,8%, темп приросту 3.8; 30.10 зменшено і абсолютне відхи-лення склало 30, темп росту 97.2%, темп приросту - 2.8. Така нестабільна си-туація зумовлена тим, що даний товар тільки вийшов у продаж і ціна регулювалась відносно попиту. В період з 30.11 товар був пошкоджений в результаті уцінений, абсолютне відхилення склало 210, темп росту 80.2%, темп приросту – 19.8.

На LG lx-e330x ціна зменшилась з 30.11, при проведенні акції, абсолютне відхилення склало 20, темп росту 97.2%, темп приросту – 2.9.

На Sharp cd-e200 були стабільними ціни, крім 30.10, коли було запропоновано розпродаж, абсолютне відхилення склало 170.9, темп росту 77.8%, темп приросту – 22.2. Потім ціна була такою ж, як і до проведення акції.

Взагалі, проаналізувавши динаміку зміни ціни на музичні центри та домашні театри, ми визначили, що абсолютне відхилення в середньому складає – 6.55, в основному за рахунок зміни ціни на Magnat c 550 ( зменшилась на 220) та Aiwa xr-fa700 ( зменшилась на 210).Це зумовило, що середньорічний темп росту склав : 5√0.94 (див. додаток таблиця №8)

Провівши аналіз на мікрохвильові печі, було виявлено, що стабільними лишались ціни на LG mc2042 h та Samsung 2827, на які не були розповсюджені акції та різного роду надбавки.

З 30.11 спостерігалась однакова динаміка, (в сторону збільшення) для слідуючих товарів:

•  Samsung 2719. При збільшенні ціни абсолютне відхилення склало 80, що охарактеризувало темп росту на 114.5%, темп приросту 14.5.

•  Samsung 2813. Абсолютне відхилення склало 30, що охарактеризувало темп росту на 104.4%, темп приросту 4.4.

•  Whirpool 316wh. Абсолютне відхилення склало 150, що охарактери-зувало темп росту на 111.1 %, темп приросту 11.1.

•   Sharp r210. Абсолютне відхилення склало 10, що охарактеризувало темп росту на 101.9%, темп приросту 1.9.

•  Sharp r212w. Абсолютне відхилення склало 50, що охарактеризувало темп росту на 121.9%, темп приросту 21.9.

На вище перелічені моделі було зроблено підвищення в результаті перерахунку націнки.

Також з 30.11 відбулась зміна у ціні на LG ms2342 a – ціна була зменшена в результат проведення розпродажу на даний товар. Абсолютне відхилення дорівнювало 50, що охарактеризувало темп росту на 92.1%, темп приросту – 2.9.

На LG mb 4322 a з 30.08 було зменшено ціну, тому що на цей товар розпочався розпродаж, також його можна було отримати в якості подарунка, при покупці іншого товару. Таким чином абсолютне відхилення дорівнювало 70, що охарактеризувало темп росту на 89.9%, темп приросту 10.2

Зміни відбулись на LG mc2042 h з 30.08 – зменшення ціни відбулось при проведенні акції, абсолютне відхилення склало 119.8, темп росту 77.4%, темп приросту – 22.6. 30.09, по відношенню до базисного місяця також була зменшена ціна і абсолютне відхилення в цьому разі склало 50, темп росту 90.5%, темп приросту – 9.5.

На Sanyo em-p9-al23 ціну було зменшено з 30.08 при проведені суперпропозиції на дану модель і абсолютне відхилення становило 60, темп росту 88.2%, темп приросту 11.8. З 30.11, акцію було завершено і перераховано суми деяких відрахувань, в результаті ціну було підвищено, таким чином, що абсолютне відхилення становило 50, темп росту 109.8%, темп приросту 9.8.

 Проаналізувавши динаміку зміни ціни на мікрхвильові печі , ми визначили, що абсолютне відхилення в середньому складає 25.1, в основному за рахунок зміни ціни: зменшення на LG ms2342 a (на 50), LG mb4322 a ( на 70);збільшення Samsung 2719 (на 80), Whirpool 316wh (на 250).Це зумовило, що середньорічний темп росту : 5√0.93(див. додаток таблиця №9)

Провівши аналіз динаміки, ланцюговим методом, на фени, було визначено, що на фени Braun ls 34 та Elenberg hs-2710 стабільними ціни були в період з 30.07 до 30.10, а в період з 1.11 на Braun ls 34 розпочалась акція в якому товар продавався зі зниженою ціною та міг бути обраним як подарунок при покупці іншого товару, на вибір покупця; абсолютне відхилення склало 10, що охарактеризувало темп росту 88.8% темп приросту -11.2. В цей же час було проведено надбавку на фен Elenberg hs-2710, в наслідок підвищення націнки на цей товар, в цьому випадку абсолютне відхилення дорівнювало 9.3, темп росту – 123%, темп приросту – 23.3.

На фени Elenberg hs-2715, Philips hp 4864 та Philips hp 4899\01 в період з 30.07 до 30.11 ціни були стабільними, темп росту склав 100%, відповідно темп приросту 1.

На всі останн товари, відносно базисного місяця (30.07), динаміка ціни змінювалась. А саме:

•  Elenberg hs-2720. Ціна була зниженою, за підрахунками фахівців (логістів) підприємства. Абсолютне відхилення склало 10, що охарак-теризувало темп росту 85.5%, темп приросту -14.5.

•  Elenberg hs-2725. Ціна також була зниженою за висновками логістів, як і на попередню модель. В результаті, абсолютне відхилення склало 10, що охарактеризувало темп росту 87.4%, темп приросту -12.6.

•  Philips hp 4868. Ціну було підвищено по строку закінчення акції на цей товар. Абсолютне відхилення склало 30, що охарактеризувало темп росту 155.9%, темп приросту 15.9.

•  Philips hp 4879. На дану модель, аналогічно попередній, закінчилась акція, тому абсолютне відхилення дорівнювало 30, темп росту 108%, темп приросту склав 8.6.

•  Rowenta ph 301. Ціна була зниженою, тому що товар не відповідав деяким технічним вимогам (пошкоджена ручка). Абсолютне відхилення склало 40, що охарактеризувало темп росту 77.8%, темп приросту – 22.

Проаналізувавши динаміку зміни ціни на фени, ми визначили, що абсолютне відхилення в середньому складає 42.3, в основному за рахунок зміни ціни: зменшення на Rowenta ph 301 (на 40) та збільшення на 30 моделі Philips hp 4868 та Philips hp 4879 .Це зумовило, що середньорічний темп росту склав: 5√1.07 (див. додаток таблиця №10)


Висновки та пропозиції

Оскільки наша країна виходить на новий рівень економічних відносин, сучасним підприємствам необхідно моделювати свою діяльність відповідно до умов світового ринку. Ринкові умови, які впроваджуються в економіку України, кардинально змінюють підходи до цінової політики та ціноутворення.

Цінова політика це процес встановлення та регулювання цін на продукцію підприємства, відповідно до цілей і умов його функціонування на ринку під дією основних факторів.

Процес ціноутворення здійснюється на основі методології, тобто, сукупності загальних принципів, правил, методів розробки ціни, формування концепцій ціноутворення, визначення системи цін у державі.

На сучасному ринку умови встановлює споживач, а не продавець, тому останній повинен знати примхи споживача і вміти вчасно реагувати на зміни в його настроях. Тому темою творчої роботи було обрано дослідження ціноутворення в умовах ринку. В робот використані матеріали діяльності товариства з обмеженою відповідальністю "Ельдорадо – КР", система ціноутворення якого розроблюється головним підприємством у м. Київ, що обмежує можливість корегування ціни, зважаючи на купівельну спроможність покупців у певному регіоні. Хоча, в цілому, на підприємствах системи "Ельдорадо" досить гнучкі ціни.

Так, підприємство "Ельдорадо – КР", активно проводить акції, на товари, що користуються найменшим попитом, застосовуючи сезонні розпродажі, знижки на застарілі модел та знижки перед святами, що звичайно, зацікавлює споживача і спонукає зробити покупку. Також відбувається підвищення ціни при збільшені ціни закупки та при корегуванні попиту та пропозиції.

Проведений аналіз руху цін за місяць показав, що ціни змінюються за рахунок проведення акцій знижок та при збільшення ціни закупки. Так, в липні та вересні збільшились ціни на двокамерні холодильники Nord dx, Vestforst 285, Vestforst 355; музичн центри Panasonik cs-vk30, Aiwa xr-fa700; мікрохвильові печі LG mc2042 h, Sanyo em-p9-al23; фени Philips hp 4868. Philips hp 4879. У жовтні та листопаді зросла ціна на холодильники Vestforst 285, Vestforst 404, Vestforst 355, Vestforst 420, Indesit C 138, NF Indesit 236 NF, Ariston 2185; пральні машини Candi 825, Ardo anna 410, Zanussi1023, Zanussi 954, Whirpool853, Indesit 634; мікрохвильові печі LG mc2042 h, Samsung 2719, Samsung 2813, Whirpool 316wh, Sharp r210, Sanyo em-p9-al23; ціни на музичні центри та фени не збільшувались. Проведення акцій знижок на деякі товари, надали змогу знизити ціни на так товари: у липні на холодильники Vestforst 404, Vestforst 355, Vestforst420, Liebherr C 4001; музичний центр Thomson cs100; фен Elenberg hs-2715; у вересні, жовтні та листопаді на музичні центри LG lh-d6230, Magnat c 550, Aiwa xr-fa700, LG lx-e330x, Sharp cd-e200; на пральні машини Ariston 129, Zanussi 504, Zanussi 925, Whirpool5108, Indesit 634; фени Braun ls 34, Elenberg hs-2710, Elenberg hs-2720, Elenberg hs-2725, Rowenta ph 301; мікрохвильові печі LG ms2342 a, Sharp r212w.

Рух цін за місяць приводить до коливання у динаміці. Розрахунки показали, що за період з липня по листопад майже на всі розглянуті види товарів ціни змінювались. Підвищувались ціни протягом аналізованого періоду на двокамерні холодильники Nord dx, Vestforst 285, 404, 355, 420, Liebherr C 4001, Indesit C 138 NF, Ariston 2185; пральні машини Candi 825, Ardo anna410, Ariston 129, Zanussi1023,954, Whirpool 853, 5108, Indesit 634; мікрохвильові печі Samsung 2719, Samsung 2813, Whirpool 316wh, Sharp r210, Sharp r212w, Sanyo em-p9-al23; фени Elenberg hs-2710, Philips hp 4868, Philips hp 4879. зменшення цін відбулось на слідуючи товари: холодильник Indesit R 36 NF; пральні машини Ardo anna 410, Zanussi 504, 925, музичні центри LG lh-d6230, Magnat c 550, Panasonik cs-dt 310, Aiwa xr-fa700, LG lx-e330x; мікрохвильові печі LG ms2342 a, LG mb4322 a; фени Braun ls 34, Elenberg hs-2720, 2725, Rowenta ph 301. Проте середньорічний темп росту склав на двокамерні холодильники 5√1.06, на пральні машини 5√1.15, на музичні центри 5√0.94, на мікрохвильові печі 5√0.93, на фени 5√1.07.

Поряд з знижками, підприємство впроваджує й підвищення цін, що частіше за все пов’язано з підвищенням націнки, в наслідок підвищення закупівельної ціни у виробника, транспортними витратами, для тимчасової призупинки попиту на деякі товари, тому що підприємство було не в змозі в повній мірі задовольнити попит на них.

Метою кожного підприємства є отримання прибутку, який можливий лише при збільшені доходу шляхом підвищення кількості продаж. Це можливо при продажі не тільки дорогих товарів, але й при корегуванні ціни . Тому для швидшого збуту товарів та задоволення потреб населення автором запропоновано слідуючи заходи:

-        На кожному окремому підприємстві забезпечити робоче місце для логіста, який відповідає за асортимент товару, його кількість, вивчає попит. Це дало б змогу досконало визначати який товар, в якому обсязі, за якою ціною і коли необхідно закупити.

-        На товар, що не користується попитом, розробити окремі акції, знизити на них ціну, провести рекламні заходи.

-        Частіше робити знижки на певний відсоток, як показало дослідження, це найбільш приваблює покупців.

-        Надавати безвідсотковий кредит.

-        При проведенні акції інформувати не лише через друковані листівки, а й розміщати рекламу в засобах масової інформації.

-        Підприємство намагається встановлювати на свої товари найнижчі ціни, тому є необхідність слідкувати, щоб це відповідало дійсності. Для цього можна тримати спеціаліста, який би безпосередньо займався аналізом дотриманням цієї тактики.


3. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1 Основні принципи ціноутворення

В кінцевому результаті ціна товару визначається ринком, на неї значно впливає відношення попиту та пропозиції і вона представляє собою компроміс між бажанням продавця і можливостями покупця. Проте, витоком формування продажно ціни є калькуляція. Незважаючи на докорінні зміни в системі ціноутворення через певну лібералізацію, калькуляційний метод формування цін залишається головним, оскільки ціна має забезпечувати покриття всі витрат і крім цього ще й отримання прибутку. Якщо розрахована калькуляційним методом ціна вища тієї, що склалася на ринку, слід шукати шляхи зниження витрат чи взагалі відмовитися від виробництва даного товару.

Попередньо розраховуються дві ціни кожного товару, виробництво якого передбачається в наступному році: продажна, яка забезпечує виробнику нормальн умови відтворення і мінімальна, яка компенсує підприємству витрати при мінімальному прибутку. Якщо укладається контракт, здійснюється велике замовлення, то замовники мають право ознайомитися з калькуляціями виробника. Виробник в свою чергу може відмовитися від представлення калькуляційних звітів, замовник в такому випадку - від придбання товару, ціна якого видається йому явно завищеною.

Крім калькуляційного застосовуються також і інші методи формування цін на вироби, що тільки починають випускатись: параметричний, що базується на залежност ціни від головного параметру виробу ( потужності, швидкодії, вантажопідйомност та ін.); статистичний, основа якого – аналіз динамічного ряду цін аналогічних чи споріднених виробів. Але, слід відмітити, що при всіх умовах ціна повинна компенсувати витрати виробника, тому використання калькуляцій – просто необхідний процес в ціноутворенні. Іноді проектування цін на, так звані, елітн вироби доручають спеціалізованим консалтинговим фірмам, в об’єктивності яких впевнені обидві сторони – як замовник так і виробник. Наприклад подібного роду роботи виконує американська фірма Rand Corporation.

3.2 Аналіз ціноутворюючих факторів

В умовах ринково економіки ціна має величезне значення. Ціна визначає структуру і об’єм виробництва, рух матеріальних потоків, розподіл товарної маси і з рештою рівень суспільства. Крім того, успіх комерційного підприємства визначають наступн складники:

-     науково обґрунтована цінова стратегія;

-     розумна цінова політика;

-     правильна методика встановлення цін.

Ціна і цінова політика для підприємства - другий після товару важливий елемент маркетингово діяльності. Саме тому розробці цінової стратегії і цін приділяється максимум уваги з боку керівництва кожного підприємства, якщо за цілі було поставлено ефективно і довгостроково розвивати діяльність ринку. Адже кожен невірний чи недостатньо продуманий крок відразу відображається на динаміці продажу та рентабельності. Тож прийняття рішень в області цін має спиратись на багато чисельні фактори, найважливіші з яких:

-     собівартість товару, його вартісна оцінка, що розраховується різними способами;

-     очікувана реакція покупців та можливість її зміни;

-     прямий вплив з боку держави на політику цін (див. додаток 1 ).

Кожен, хто ступає на стежину підприємництва, має чітко розуміти, під впливом яких факторів формується ринкова ціна. Для вибору цінової політики фірма повинна виявити проаналізувати всі ціноутворюючі фактори. Вони можуть бути як зовнішніми так внутрішніми. Ціна на ринку набуває видозмін перш за все під впливом попиту та пропозиції. Попит є чи не найважливішою категорією ринкової економіки, оскільки саме він визначає ціну на різні товари, розподіляє сировину і готову продукцію.

Взаємозв’язок між попитом на товар і факторами, що його визначають виражено в загальній функц попиту і може бути представлена у вигляді:

Qdx = f ( Px , Py,… Pz , I , W , Tx , F , S , q )

Де:

Qdx – об’єм попиту на товар х за одиницю часу.

Px – ціна товару х.

Py ,… Pz – ціни товарів – замінників та взаємодоповнюючих товарів.

I – дохід покупця.

W – рівень благоустрою.

Tx – потреба покупця в товарі х.

F – думки споживача стосовно перспектив покращення його благоустрою.

S – серйозність потреби, задоволена даним товаром.

q - кількість покупців.

Об’єм попиту – це та кількість товару, яку покупець хоче придбати при даних умовах на протяз певного відрізку часу. При зміні хоча б одного з перелічених факторів зміниться об’єм попиту на даний товар. Проте, припустимо, що в якийсь проміжок часу вс фактори, крім першого, в даному виразі незмінні і постійні, тоді об’єм попиту реально буде залежати від зміни ціни. Таким чином здійснюється перехід від загальної функції попиту до функції попиту від ціни. Qdx = f ( Px ).

Отже, підсумовуючи вищесказане, зрозуміло, що фірма - виробник через ціну товару отримує інформацію про, те якій мірі суспільство потребує його продукцію. Тому, якщо рівень ціни, що вже склався на ринку, компенсує витрати підприємства і забезпечує отримання бажаного прибутку, то це слугує найточнішим орієнтиром доцільності виробництва і відповідності попиту. Функція пропозиц показує взаємозалежність між пропозицією товару і факторами, що її визначають. Вона може бути представлена наступним виразом:

Qsx = f ( Px , Py , … Pz , K , L , N , q ),

Де:

Qsx – об’єм продукції товару х за одиницю часу,

Px – ціна продукції товару х,

Py…Pz –ціни на товари - конкуренти,

K –рівень технології виробництва,

L – державна політика в галузі оподаткування,

N – плата за ресурси ( сировину, матеріали ),

q – кількість продавців на ринку.

Об’єм пропозиції – це та кількість товару, яку продавець бажає продати за даних умов. Об’єм пропозиції змінюється при зміні ціни. Графічно зміна об’єму пропозиції виражається в рухові вздовж кривої. У випадку зміни інших факторів, що впливають на пропозицію, зміщується сама крива пропозиції ( ПП – П.П. ). Особливість вільного ринку в тому, що при певній кількості запропоновано продукції він начебто сам по собі намагається досягти рівноваги. Таким чином, при рівновазі попиту і пропозиції встановлюється ринкова рівноважна ціна в точці Р1. Відповідно, рівновага відображає компроміс між покупцем і продавцем, який реалізується на взаємоузгодженні при купівлі-продажу. Єдиною рівноважною ціною, яка може зберігатися, оскільки задовольняє зацікавленість як покупців так і продавців, є ціна, при якій об’єм пропонованого товару дорівнює об’єму товару, який потрібен на даний час (Qs = Qd). Конкурентна рівновага завжди знаходиться в точці перехрещення графіків попиту (СС) та пропозиції ( ПП ) відповідає точці Е. Але, слід відмітити, що при аналізі попиту та пропозиц найбільшу зацікавленість являє собою не їх абсолютне значення, а зміна попиту та пропозиції у відповідь зміні товару чи якогось іншого параметру, що і є їх головним визначником. Тож якісно виміряти чутливість попиту та пропозиції до зміни факторів, що їх визначають, дозволяє еластичність. Еластичність - це міра реагування однієї змінної величини на зміну іншої. Другими словами, еластичність – число, що вказує настільки відсотків зміниться одна змінна в результаті іншої на 1%. Тобто це напряму означає, що підприємцю необхідна нформація, про те, настільки зміниться попит, якщо на нього будуть впливати нші фактори ( доходи, ціни на інші товари, податки та ін. ). Тож слід акцентувати увагу на еластичності попиту від цін або ціновій еластичності, яка показує реакцію величини попиту у відповідь на зміну цін і визначає на стільки відсотків зміниться величина попиту при зміні ціни. Вона визначає чутливість покупців до зміни цін з точки зору кількості товарів, які вони купують. Практично значення еластичності попиту має дуже велике значення. Так, наприклад, якщо маркетингова служба, підраховуючи еластичність попиту, визначила, що попит на товар нееластичний, (Е d> 1 ), то слід дати керівництву фірми рекомендацію про підвищення ціни. При цьому виручка матиме тенденцію до зростання. Якщо ж навпаки попит на товар нееластичний, то ціни краще не підвищувати. В даному випадку доцільніше розглянути можливість зменшення ціни. Виручка буде зростати за рахунок збільшення попиту на товар. Тому вплив ціново еластичності попиту на загальну виручку і реакцію покупців на зміну ціни можна показати в таблиці ( див. Додатки ). На мою думку, слід також відмітити ,що різні товари по різному реагують на зміну ціни. Так, наприклад, до товарів нееластичного попиту відносяться товари першої необхідності ( житло, електроенергія, хліб та ін. ), товари, яким немає або майже немає заміни (молоко, ліки ), товари відносно недорогі ( сіль, сирники ), товари, як покупець купляє зазвичай через відсутність вибору. Підприємців також цікавить еластичність попиту по відношенню не тільки до ціни, але й іншими змінними, наприклад, прибутком. Еластичність попиту може бути використана і для прийняття рішень в умовах зміни податкових ставок на прибуток. Якщо ставка підвищується, то підприємець, враховуючи еластичність попиту на свій товар, має прийняти рішення про підвищення ціни таким чином, щоб його фінансове становище не погіршилося. Проте, існує ще один своєрідний важіль, який здатний вирівнювати положення тимчасово згладжувати протиріччя між попитом та пропозицією. Це цінова нецінова конкуренція.

Цінова конкуренція – це вид конкурентної боротьби методом зміни цін на товари. В певній мірі вона впливає на рівень ціни. Фірми – продавці, слідуючи кривій попиту, знижують чи збільшують ціну. Тому ціною можна легко маневрувати під дією багатьох факторів. Проте, слід додати, що цінову конкуренцію може проводити не лише фірма, яка займає провідне місце на ринку, але й невелике підприємство, щоб вижити в умовах конкуренції. Тоді головною умовою успішної ціново конкуренції виступає постійне вдосконалення виробництва і зниження собівартості. В такій ситуації виграє лише підприємець, який має реальні шанси зниження витрат виробництва, оскільки механізм цінової конкуренції діє таким чином, що фірма встановлює на свою продукцію ціни, нижчі ринкових. Відповідно, конкуренти, які не мають можливості слідувати за нею, не можуть втриматись на ринку. Вони залишають свої галузі, змінюючи орієнтацію, або взагал розорюються. Проте знаходиться конкурент, який виведе свою фірму з скрутного становища, перенесе цінову війну і дочекається нового підвищення цін. В такому разі ясно, що цілей війни не досягнуто і доведеться або змиритись або знову почати зниження цін. Слід нагадати, що цінова конкуренція в кожному з випадків справа нелегка і в певній мірі призводить до хай навіть незначного, але все ж таки зубожіння. Таким чином на виграш може розраховувати лише фірма з стабільним положенням на ринку, з сильнішими позиціями ніж конкурент. Якщо ж конкуруючі фірми опиняються приблизно в однакових умовах, то цінова конкуренція не просто витратна, а й безцільна. Таким чином на виграш може розраховувати лише фірма з стабільним положенням на ринку, з сильнішими позиціями ніж конкурент. Якщо економічна міць конкурентів приблизно однакова, маневрування цінами виправдане. Ця політика полягає в наданні найрізноманітніших знижок, встановлення цін на товари різної якості в близькому діапазоні. В результат цього перш за все виграє покупець.

При неціновій конкуренції роль ціни не зменшується, але на перший план висуваються унікальні якості товару, його технічна надійність та висока якість. З цих позицій саме вищезгадані фактори, а не зниження ціни дозволяє залучити нових покупців та підвищити конкурентноздатність товару.

Великого впливу на рівень цін та їх динаміку справляє стан фінансово–кредитного середовища. При цьому безпосередній вплив на ціни складають зміни в купівельній спроможності грошової одиниці України. Згадаймо, в нормально функціонуючій економіці, коли гроші забезпечені золотим змістом, відношення між сумою цін товарів і кількістю грошей в обороті відносно стабільне. При відсутності такої умови в системі «кількість грошей – сума цін» починає змінюватися сама структура цін.

Наступний важливий фактор, що в значній мірі впливає на ціни - споживачі. Кожен підприємець повинен бачити глибокий взаємозв’язок між ціною сприйняттям різними споживачами. Відносини між цінами і кількістю зроблених покупок за цими цінами можна пояснити двома причинами:

1)         впливом законів попиту, пропозиції та цінової еластичності,

2)         неоднаковою реакцією покупців різних сегментів ринку на ціну.

Саме ці причини полягли в основу поділу всіх покупців за їхнім сприйняттям цін та орієнтації при виборі покупок на чотири групи:

-     покупці, які виявляють велику зацікавленість при виборі покупки цінами, якістю, асортиментом пропонованих товарів. Це так звана група економічних покупців.

-     покупці, які полюбляють створити собі образ товару, який вони хочуть мати. Це персоніфіковані покупці.

-     покупці, які підтримують своїми покупками невеликі організації і роблять це по вже давно встановленій традиції. Це етичні покупці.

-     покупці, які мало цікавляться цінами - апатичні покупці .

Проте, найголовнішим фактором, що впливає на ціну, а значить, і на всю підприємницьку діяльність господарського суб’єкту є державне регулювання цін.

Існують прямі міри, що здійснюються шляхом встановлення певного порядку ціноутворення та такі, що безпосередньо направлені на зміну коньюктури ринку, створення певного положення в області фінансів, валютних та податкових операцій, оплати праці.

В США держава регулює 5 - 10 % цін, головним чином в галузях, де існу монополія ( сільське господарство, енергетика, зв’язок ). В Японії держава регулює біля 20% споживчих цін ( в тому числі такі важливі, як тарифи на електроенергію, газ, залізничні, вартість медичного обслуговування та освіти, ціни на рис, м’ясо, воду, молочні продукти ). В Швейцарії федеральне відомство з контролю за цінами в законодавчому порядку фіксує близько 50% об’єму товарно продукції сільського господарства. Обмежене регулювання здійснюється на текстильні товари, одяг, іграшки, музичні інструменти та деякі інші товари. В дуже поодиноких випадках ( загроза війни, загроза загального підвищення цін ) можна напряму вплинути на ціни, тобто заморозити їх, як, наприклад, у Швеції. Проте, це має обов’язково бути передбаченим законодавством.

Не слід також забувати про високий рівень монополізації вітчизняно промисловості. Для відвернення дій підприємств – монополістів, що направлені на приниження інтересів других підприємств та шкодять ефективному функціонуванню товарних ринків, держава ввела ренту регулювання цін на продукцію, яку вони випускають. Щодо підприємств – монополістів здійснюються наступні методи регулювання цін:

-     встановлюється гранична ціна, це свого роду замороження ціни. Такий метод особливо важливий в умовах дефіциту товару. Проте, багато розвинутих країн у відношенні товарів першої необхідності та продуктів харчування давно відмовились від даного методу;

-     встановлюється фіксована ціна;

-     при підвищенні цін встановлюються граничні надбавки - коефіцієнти зміни цін;

-     застосовуються граничні рівні рентабельності і розміри торгівельної знижки.

На рішення питань щодо ціноутворення впливають учасники каналів товарообігу від виробника до оптової та роздрібної торгівлі. Всі вони намагаються збільшити об’єм реалізації та прибутку, встановити більший контроль за цінами. Таким чином, фірма–виробник впливає на ціну товару, використовуючи систему монопольного товарообігу, зводячи до мінімуму продаж товарів безпосередньо через магазини, що зазвичай віддають перевагу торгівлі за зниженими цінами з метою привернення якомога більшої кількості покупців. Саме тому, виробнику набагато вигідніше відкривати власні магазини, де він сам може контролювати ціни. Звідси випливає, щоб досягти згоди всіх учасників каналу збуту з рішеннями стосовно цін, виробнику необхідно дотримуватися декількох немало важливих умов:

-     забезпечити відповідну частку прибутку кожному учаснику для покриття його витрат отримання доходів;

-     надати гарантій оптовій та роздрібній торгівлі в отриманні продукції за найнижчими цінами;

-     запропонувати особливих пропозицій;

-     надавати знижки з ціни на визначений період;

-     пропонувати безкоштовну частину з партії товару для стимулювання закупок оптової та роздрібної торгівлі.

Тому, зважаючи перш за все на вищезгадані фактори, на рух цін найвагомішого впливу спричиняє динаміка ціни виробництва товару. Звідси випливає, що зростання ефективності праці, зниження витрат на предмети праці та сировину на одиницю продукції викликає зниження ціни і навпаки. Звичайно, можна припустити, що з прискоренням темпів науково–технічного прогресу відбудеться зниження ринкових цін. Проте, практика доводить, що в розвинених країнах досягнення науково–технічного прогресу не призводить в ряді галузей до зниження вартості товарів. Це можна пояснити й тим, що дія інших факторів, таких як політика монополій та інфляція, виявляються набагато сильнішими. Однак, за більшим “кругом” товарів вплив ціни виробництва на рівень роздрібних цін дуже сильний.

3.3      Процес ціноутворення на підприємствах

Використання короткострокової тактики ціноутворення не дає можливост управлінцям підтримувати надійну довгострокову рентабельність для вирішення проблем, пов’язаних з витратами, споживачами та конкурентами. Довгострокова рентабельність і становище між конкурентами потребують такої стратег ціноутворення. Внесемо деякі уточнення щодо складання стратегії ціноутворення. Вона складається:

·     внутрішньо структури витрат компанії по кожному продукту, групі продуктів чи споживачів;

·     «споживацько чутливості» і того, як споживачі цінять унікальні якості продукції даної фірми;

·     становище між конкурентами, за виключенням потенційної можливості і стратегії;

Підсумувавши, можна сказати, що рентабельна політика ціноутворення потребує розуміння взаємодії трьох сил – витрат, споживачів та конкурентів, - забезпечення водночас їх оптимального поєднання.

3.4      Методики встановлення цін за географічною ознакою

Вищезгадані фактори враховують витрати, які виникають через необхідність транспортування продукції. Так, залежно від розподілу обов’язків з транспортування товарів і участі постачальників та споживачів у компенсац транспортних витрат проводиться так зване франкування цін. Це означає, що вс витрати з транспортування продукції до названого пункту входять у ціну товару. Існує 6 видів франко - цін:

Франко - склад постачальника ( витрати на виробництво продукції та маркетинг);

франко-станція відправлення ( витрати на транспортування товарів на станцію відправлення);

франко - вагон на станції відправлення ( витрати на завантаження зберігання продукції на станції відправлення);

франко - вагон на станції призначення (транспортний тариф від станц відправлення до станції призначення);

франко-станція призначення ( витрати на вивантаження і зберігання продукції на станції призначення);

франко - склад споживача ( витрати на доставку продукції).

Різновидами методик встановлення цін за географічною ознакою є їх розрахунок щодо якихось базових пунктів території, а також визначення зональних цін.

3.5      Управління цінами на підприємстві

У маркетинговій діяльності фірм чи підприємств розрахунок цін - це тільки перший крок до розв’язання однієї з найважливіших проблем ринкової діяльності. Надалі ціна товарів та послуг регулюється відповідно до загальних змін цін фірми, змін коньюктури ринку тощо. Отже, управління цінами - це загальн правила, якими керується підприємство, приймаючи рішення відповідно до стратегії і тактики діяльності. У процесі управління цінами можуть бути використані такі принципи.

Політика поступового зниження цін. Вона характеризується відносно високими цінами під час виведення на ринок нового продукту. Далі, коли зроста конкуренція, ціни поступово знижуються. Є кілька передумов для використання такої цінової політики:

-     наявність досить великої кількості потенційних покупців з високою купівельною спроможністю і гострою потребою в даному товарі;

-     компенсація високого рівня цін;

-     незначний ступінь привабливості продукту і високий рівень цін на нього для потенційних конкурентів;

-     обов’язкова відповідальність високої ціни високій якості продукту.

Основною перевагою такої політики є та проста істина, що ціни завжди легше зменшувати. Завдяки цьому продукт тривалий час зберігає свою ринкову привабливість, обсяги збуту. Основною проблемою тут є встановлення початкового рівня цін, який давав би вільну можливість поступового їх зниження.

Політика проникнення. Вона характеризує порівняно низькі ціни, що робить можливим проникнення підприємства на нові ринки, створення достатнього попиту. Такі ціни можуть бути підвищені, наприклад ,за рахунок підвищення якост продукції. Головна передумова використання такої політики полягає у наявност необхідної кількості товарів, що робить можливим досягнення великих обсягів товарообороту, достатніх для проходження точки беззбитковості.

Політика диференціювання цін. Це продаж свого того самого продукту різним покупцям за різними цінами. Така політика має два завдання:

-     пристосуватись до умов різних ринків, де існують різні умови конкуренції, інтенсивність попиту, сприйняття ціни;

-     досягти виробничо-економічних чи логістичних переваг з погляду впливу на поведінку споживачів за рахунок продажу великих партій товару, вірогіднішого розподілу замовлень в часі.

Розрізняють кілька видів цінової диференціації:

-     просторову різні ціни в країні та за її межами);

-     часову( сезонні знижки та надбавки);

-     залежно від способу використання продукту ( паливо як сировина чи як пальне для двигунів)4

-     за групами споживачів ( використання пільгових тарифів для літніх людей чи студентів);

-     залежно від кількості ( знижки у разі купівлі цілих упаковок товару, а не одиничних екземплярів).

У різних країнах до такої цінової політики ставляться неоднозначно. Подекуди її кваліфікують як цінову дискримінацію, що переслідується законом.

Політика престижних цін. Це високі ціни на продукти справді високо якості. Такі продукти мусять постійно здобувати і підтримувати свою високу репутацію, отже, основна проблема - постійне підвищення якісних характеристик, його іміджу, збереження традицій хорошої фірми, незважаючи на будь - як коньюктурні зміни.

Політика традиційного ціноутворення. Вона полягає в орієнтації на т традиції, які існують на ринку одо рівня цін на ту чи іншу продукцію.

Політика шикування цін . ЇЇ використовують за продажу кількох категорій продукту або великого асортименту в рамках однієї категорії. Ціни слід вишиковувати так, аби їхній ряд був достатньо диференційований.

Політика психологічно комфортних цін. Така політика бере до уваги «внутрішню логіку» покупця, коли ціни встановлюються дещо нижчими за якусь « круглу» суму.

Політика послідовного проходження по сегментах ринку. Застосовується у міру насичення якогось сегмента даним товаром. Тоді ціну знижують, а товар пропонують іншому сегменту, де більш висока еластичність.

При аналізі та визначенні рівня цін підприємець має чітко уявляти загальну картину цін, яка характеризує взаємозв’язок і взаємовідносини різних видів цін. До системи цін включено різні елементи, які зазвичай розглядаються як окремі конкретні ціни так і попередньо визначені групи цін. Всі елементи системи цін тісно взаємопов’язані. Це наслідок єдиної методології формування витрат на виробництво і взаємозв’язок між всіма елементами ринкового механізму.


ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Визначення рівня прибутку і рентабельності безпосередньо залежить від рівня витрат виробництва ціни конкурентних товарів , що випускаються виробничими відділеннями чи фірмою в цілому. Нормативна норма прибутку встановлюється з врахуванням тієї норми прибутків, яку вище керівництво вважає за необхідне отримати для забезпечення подальшого розвитку фірми. Тому рівень цін визначають перш за все, виходячи з цілей досягнення певного спланованого рівня прибутку ( звідси і назва « цільове ціноутворення). Слід додати, що цінова норма прибутку встановлюється на плановий період диференційовано за кожним товаром чи групою товарів, а скоріше всього за окремим підрозділом, який виступає центром прибутку. Проводження такої політики передбачає надання виробничим відділам і закордонним компаніям самостійності у встановленні цін, які зазвичай прирівнюються до рівня ринкових. Сам же метод даного ціноутворення часто використовується при укладанні угод із зовнішніми контрагентами та внутрішньо фірмовими поставками. Але оскільки цей метод орієнтується на збереження самих цін протягом певного планового періоду, він слабо стимулює діяльність управлінців, які керують закордонними філіалами та дочірніми підприємствами. Тому деякі компанії вносять корективи до цільово норми прибутку, роблячи її рухомою в певних межах, щоб краще враховувати попит умови конкуренції на зовнішньому ринку. Також даний метод використовується при визначенні розрахункових цін в поєднанні з методом рухомої ціни. Але, слід додати, що в цілях перерозподілу чи викачування прибутків використовуються не лише завищені ціни на товарні поставки, але й встановлюються високі ставки відрахувань за представленими патентами та ліцензіями , технічними послугами та ноу - хау. Тому, як вже наголошувалось в основній частині, потрібно проводити гнучку систему цін, яка спрямовується на встановлення в рамках фірми таких цін, що мають здатність призводити до мінімальних витрат виробництва, при чому не за кожним відокремленим підрозділом, а по підприємству в цілому. Проведення глобальної політики передбачає, що вище керівництво розробляє методологічн принципи побудови цін, визначає їх структуру і рівень як у відносинах з зовнішніми контрагентами , так і у внутрішньо фірмових поставках. Гнучкість цінової політики в багатьох аспектах визначається поєднанням в управлінн принципів централізації і децентралізації. На деяких підприємствах керівництво саме розробляє стандарти ціноутворення і єдині базиси цін на кожен виріб у загальних масштабах. Відхилення від них допускаються лише у ситуаціях, спричинених занадто жорсткою конкуренцією. В таких випадках гнучкість цін досягається за допомогою знижок відносно прейскурантної ціни.

В залежності від цілей і стратегії, що розробляються у виробничому відділенні, визначаються основні напрямки цінової політики, а саме: орієнтація на забезпечення рентабельності виробництва, на рівень якості товару, на ринкові умови та конкуренцію, на збереження чи збільшення ринкової частки, на стабільність цін в наступному плановому періоді. Таким чином, звідси випливає, що ціна як економічна категорія відображає умови або економічні відносини реалізац товарів. Вона є груповим виразом вартості, оскільки відображає рівень господарювання. Крім того, рівень цін на підприємстві може носити як обліково-аналітичний характер так і стимулюючий, що в свою чергу відігра немало важливу роль. Адже, це є прямим сприянням пошуку резервів для зниження собівартості, зменшенню конкурентної боротьби за ринки збуту та переливу капіталу з однієї галузі в іншу. А це в свою чергу призводить до численних змін ( як в позитивну так і негативну сторону ) загального становища підприємства та його становища на ринку. На мою думку в наш час було б варто прилити більше уваги ціноутворенню на підприємствах. Адже зазвичай підприємство опиняється в скрутному становищі аналізуючи всі фактори ціноутворення та власні витрати при встановлення ціни. Все це наслідки багатьох причин, але найбільшої шкоди, на мою думку, завдає податкова система. Тож насамперед при аналізі проблем ціноутворення слід було б переглянути підґрунтя державного оподаткування узгодити його з усіма причетними чинниками.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про внесення змін у Закон України „ Про ціни та ціноутворення": Закон України від 20.11.2003 495-ХІУ.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" Наказ Мін.фін від29.11.99р. доп.від 14.06.2000р.№131

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" Наказ Мін.фін .від 28.12.2000р. №353.

4. Економіка підприємства: опорний конспект лекцій / Н.М. Ушакова, Л.О. Лігоненко, М.М. Скотнікова, І.О. Чаюн. - К.: КНТЕУ, 2002.

5.Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку/ За ред.акад.. В.М. Гейця.- К.: Інститут економ. Прогнозування- 2005-33-С.18.

6.Корнієв В.Л. Цінова політика підприємства: Монографія. – К.: вид-во КНЕУ, 2001. – 257 с.

7.Литвиненко Я.В. сучасна політика ціноутворення- К.: МАУП, 2003.– 240с.

8.Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: навч. посібник. –Луцьк, 2002.– 273с.

9.Лень В.С „Управлінський облік”: навч.посібник.-


Таблиця №1. Аналіз динаміки руху цін за місяць на двокамерні холодильники

назва 01.07 30.07 01.09 30.09 01.10 30.10 01.11 30.11
Nord dx-2444-6-040 1190.0 1499.7 309.7 1499.7 1499.7 0 1499.7 1499.7 0 1559.7 1559.7 0
Vestforst 285 2990.0 3279.2 289.2 3279.2 3539.2 260 3279.2 3539.2 260 3539.2 3539.2 0
Vestforst 404 5239.0 5049.9 -189.1 5049.9 5049.9 0 5049.9 5199.9 150 5199.9 5199.9 0
Vestforst 355 3989.0 3849.0 -140 3849.0 4119.9 270.9 3849.0 4119.9 270.9 4119.9 4119.9 0
Vestforst420 5239.0 5049.2 -189.8 5049.2 5049.2 0 5049.2 5449.2 400 5449.2 5449.2 0
Liebherr C 4001 3769.0 3629.0 -140 3769.0 3769.0 0 3769.0 3769.0 0 4196.0 4196.0 0
Indesit C 138 NF 2329.7 2329.7 0 2329.7 2329.7 0 2329.7 2639.7 110 2639.7 2639.7 0
Indesit 236 NF 2809.9 2809.9 0 2809.9 2809.9 0 2809.9 2999.9 190 2999.9 2999.9 0
Indesit R 36 NF 2999.2 2999.2 0 2999.2 2999.2 0 2999.2 2559.2 -440 2559.2 2559.2 0
Ariston 2185 2799.7 2799.7 0 2799.7 2799.7 0 2799.7 3169.7 370 3169.7 3169.7 0

Таблиця №2. Аналіз динаміки руху цін за місяць на музичні центри та домашні театри

назва 01.07 30.07 01.09 30.09 01.10 30.10 01.11 30.11
Thomson cs100 459.0 449.7 -10 449.7 449.7 0 449.7 449.7 0 449.7 449.7 0
Panasonik cs-vk30 1290.0 1299.2 9.2 1299.2 1299.2 0 1299.2 1299.2 0 1299.2 1299.2 0
LG lh-d6240 1299.2 1299.2 0 1299.2 1299.2 0 1299.2 1299.2 0 1299.2 1299.2 0
LG lh-d6230 1339.2 1339.2 0 1199.2 1199.2 0 1199.2 1199.2 0 1199.2 1149.2 -50
Magnat c 550 1469.9 1469.9 0 1349.9 1349.9 0 1349.9 1249.9 -100 1249.9 1249.9 0
Panasonik cs-dt 310 3089.0 3089.0 0 2999.0 2999.0 0 2999.0 2999.7 0 2999.7 2999.7 0
Panasonik cs-ht 700 4229.0 4229.0 0 4229.0 4229.0 0 4229.0 4229.0 0 4229.0 4229.0 0
Aiwa xr-fa700 1059.9 1059.9 0 1069.9 1099.9 30 1069.9 1029.9 -40 1029.9 849.9 -180
LG lx-e330x 719.0 719.0 0 719.0 719.0 0 719.0 719.0 0 719.0 699.0 -20
Sharp cd-e200 769.9 769.9 0 769.9 769.9 0 769.9 599.0 -170.9 769.9 769.9 0

Таблиця №3. Аналіз динаміки руху цін за місяць на пральні машини

назва 01.07 30.07 01.09 30.09 01.10 30.10 01.11 30.11
Candi 825 1690.0 1690.0 0 1698.2 1698.2 0 1698.2 1979.9 281.7 1979.9 1979.9 0
Ardo anna410 1199.0 1199.0 0 1199.0 1199.0 0 1199.0 1349.0 150 1299.0 1299.0 0
Ariston 129 2999.9 2999.9 0 2999.9 2999.9 0 2999.9 2999.9 0 3329.9 3319.9 -10
Zanussi1023 2339.9 2339.9 0 2339.9 2339.9 0 2339.9 2439.9 100.1 2439.9 2439.9 0
Zanussi 504 2289.0 2289.0 0 2289.0 2289.0 0 2289.0 2229.7 -59.3 2229.7 2229.7 0
Zanussi 925 2839.0 2839.0 0 2839.0 2839.0 0 2839.0 2599.0 -240 2599.0 2599.0 0
Zanussi 954 2569.9 2569.9 0 2569.9 2569.9 0 2569.9 2599.9 30 2599.9 2599.9 0
Whirpool853 2359.0 2359.0 0 2359.0 2359.0 0 2359.0 2359.0 0 2359.0 2479.0 120
Whirpool5108 1979.0 1979.0 0 1979.0 1979.0 0 1979.0 2259.0 280 2259.0 2259.0 -100
Indesit 634 1969.0 1969.0 0 1969.0 1969.0 0 1969.0 2299.0 310 2299.0 2199.0 -100

Таблиця №4. Аналіз динаміки руху цін за місяць на фени

назва 01.07 30.07 01.09 30.09 01.10 30.10 01.11 30.11
Braun ls 34 89.2 89.2 0 89.2 89.2 0 89.2 89.2 0 89.2 79.2 -10
Elenberg hs-2710 39.9 39.9 0 79.9 39.9 -40 39.9 39.9 0 49.2 49.2 0
Elenberg hs-2715 55 49.2 -5.8 49.2 49.2 0 49.2 49.2 0 49.2 49.2 0
Elenberg hs-2720 69.2 69.2 0 69.2 59.2 -10 59.2 59.2 0 59.2 59.2 0
Elenberg hs-2725 79.2 79.2 0 79.2 69.2 -10 69.2 69.2 0 69.2 69.2 0
Philips hp 4864 169.7 169.7 0 169.7 169.7 0 169.7 169.7 0 169.2 169.2 0
Philips hp 4868 189.0 189.0 0 189.0 219.0 30 219.0 219.0 0 219.0 219.0 0
Philips hp 4879 349.9 349.9 0 349.9 379.9 30 379.9 379.9 0 379.9 379.9 0
Philips hp 4899\01 259.9 259.9 0 259.9 259.9 0 259.9 259.9 0 259.9 259.9 0
Rowenta ph 301 179.0 179.0 0 149.0 139.2 -10 139.2 139.2 0 139.2 139.2 0

Таблиця №5. Аналіз динаміки руху цін за місяць на мікрохвильові печі

назва 01.07 30.07 01.09 30.09 01.10 30.10 01.11 30.11
LG mc2042 h 529.0 529.0 0 409.2 479.0 69.8 479.0 529.0 50 529.0 529.0 0
LG ms2342 a 629.0 629.0 0 629.0 629.0 0 629.0 579.0 -50 579.0 579.0 0
LG mb4322 a 699.0 699.0 0 629.0 629.0 0 629.0 629.0 0 629.0 629.0 0
Samsung 2719 549.9 549.9 0 549.9 549.9 0 549.9 629.9 80 629.9 629.9 0
Samsung 2813 689.0 689.0 0 689.0 689.0 0 689.0 7119.0 30 7119.0 7119.0 0
Samsung 2827 629.0 629.0 0 629.0 629.0 0 629.0 629.0 0 629.0 629.0 0
Whirpool 316wh 1349.0 1349.0 0 1349.0 1349.0 0 1349.0 1499.0 150 1499.0 1499.0 0
Sharp r210 509.2 509.2 0 509.2 509.2 0 509.2 519.2 10 519.2 519.2 0
Sharp r212w 479.2 479.2 0 479.2 479.2 0 479.2 529.2 -50 529.2 529.2 0
Sanyo em-p9-al23 509.2 509.2 0 449.2 509.2 60 509.2 559.2 50 559.2 559.2 0

Таблиця 6. Аналіз динаміки зміни цін на двокамерні холодильники

назва 30.07 30.08 30.09 30.10 30.11 ∆ від баз. Тр, % Тпр
Nord dx-2444-6-040 1499.7 1499.7 1499.7 1499.7 1559.7 60 104 4
Vestforst 285 3279.2 3279.2 3539.2 3539.2 3539.2 260 107.9 7.9
Vestforst 404 5049.9 5049.9 5049.9 5199.9 5199.9 150 102.9 2.9
Vestforst 355 3849.0 3849.0 4119.9 4119.9 4119.9 270.9 107 7
Vestforst420 5049.2 5049.2 5049.2 5449.2 5449.2 400 107.9 7.9
Liebherr C 4001 3629.0 3769.0 3769.0 3769.0 4196.0 540 114.9 14.9
Indesit C 138 NF 2329.7 2329.7 2329.7 2639.7 2639.7 310 113.3 13.3
Indesit 236 NF 2809.9 2809.9 2809.9 2999.9 2999.9 0 0 0
Indesit R 36 NF 2999.2 2999.2 2999.2 2559.2 2559.2 -440 85.3 -14.7
Ariston 2185 2799.7 2799.7 2799.7 3169.7 3169.7 370 113.2 13.2

Таблиця №7.Аналіз динаміки зміни цін на пральні машини

назва 30.07 30.08 30.09 30.10 30.11 ∆ від баз. Тр, % Тпр
Candi 825 1690.0 1698.2 1698.2 1979.9 1979.9 289 117.2 17.2
Ardo anna410 1199.0 1199.0 1199.0 1349.0 1299.0 -100 108.3 8.3
Ariston 129 2999.9 2999.9 2999.9 2999.9 3319.9 320 111 11
Zanussi1023 2339.9 2339.9 2339.9 2439.9 2439.9 100 104.3 4.3
Zanussi 504 2289.0 2289.0 2289.0 2229.7 2229.7 -59.3 97.4 -2.6
Zanussi 925 2839.0 2839.0 2839.0 2599.0 2599.0 -240 91.5 -8.5
Zanussi 954 2569.9 2569.9 2569.9 2599.9 2599.9 30 101.5 1.5
Whirpool853 2359.0 2359.0 2359.0 2359.0 2479.0 120 105.1 5.1
Whirpool5108 1979.0 1979.0 1979.0 2259.0 2259.0 280 114.1 14.1
Indesit 634 1969.0 1969.0 1969.0 2299.0 2199.0 230 111.7 11.7

Таблиця №8.Аналіз динаміки зміни цін на музичні центри та домашні театри

назва 30.07 30.08 30.09 30.10 30.11 ∆ від баз. Тр, % Тпр
Thomson cs100 449.7 449.7 449.7 449.7 449.7 0 0 0
Panasonik cs-vk30 1299.2 1299.2 1299.2 1299.2 1299.2 0 0 0
LG lh-d6240 1299.2 1299.2 1299.2 1299.2 1299.2 0 0 0
LG lh-d6230 1339.2 1339.2 1199.2 1199.2 1149.2 -190 85.8 -14.2
Magnat c 550 1469.9 1349.9 1349.9 1249.9 1249.9 -220 85 -15
Panasonik cs-dt 310 3089.0 2999.0 2999.0 2999.7 2999.7 -90 97.1 -2.9
Panasonik cs-ht 700 4229.0 4229.0 4229.0 4229.0 4229.0 0 0 0
Aiwa xr-fa700 1059.9 1069.9 1099.9 1029.9 849.9 -210 80.2 -19.8
LG lx-e330x 719.0 719.0 719.0 719.0 699.0 -20 97.2 -2.88
Sharp cd-e200 769.9 769.9 769.9 599.0 769.9 0 0 0

Таблиця №9. Аналіз динаміки зміни цін на мікрохвильові печі

назва 30.07 30.08 30.09 30.10 30.11 ∆ від баз. Тр, % Тпр
LG mc2042 h 529.0 409.2 479.0 529.0 529.0 0 0 0
LG ms2342 a 629.0 629.0 629.0 579.0 579.0 -50 92.1 -7.9
LG mb4322 a 699.0 629.0 629.0 629.0 629.0 -70 89.9 10.2
Samsung 2719 549.9 549.9 549.9 629.9 629.9 80 114.5 14.5
Samsung 2813 689.0 689.0 689.0 7119.0 7119.0 30 104.4 4.4
Samsung 2827 629.0 629.0 629.0 629.0 629.0 0 0 0
Whirpool 316wh 1349.0 1349.0 1349.0 1499.0 1499.0 150 111.1 11.1
Sharp r210 509.2 509.2 509.2 519.2 519.2 10 101.9 1.9
Sharp r212w 479.2 479.2 479.2 529.2 529.2 50 121.9 21.9
Sanyo em-p9-al23 509.2 449.2 509.2 559.2 559.2 50 109.8 9.8

Таблиця №10. Аналіз динаміки зміни цін на фени

назва 30.07 30.09 30.10 30.11 ∆ від баз. Тр, % Тпр
Braun ls 34 89.2 89.2 89.2 79.2 -10 88.8 -11.2
Elenberg hs-2710 39.9 39.9 39.9 49.2 9.3 123.3 23.3
Elenberg hs-2715 49.2 49.2 49.2 49.2 0 0 0
Elenberg hs-2720 69.2 59.2 59.2 59.2 - 10 85.5 -14.5
Elenberg hs-2725 79.2 69.2 69.2 69.2 - 10 87.4 -12.6
Philips hp 4864 169.7 169.7 169.7 169.2 0 0 0
Philips hp 4868 189.0 219.0 219.0 219.0 30 115.9 15.9
Philips hp 4879 349.9 379.9 379.9 379.9 30 108.6 8.6
Philips hp 4899\01 259.9 259.9 259.9 259.9 0 0 0
Rowenta ph 301 179.0 139.2 139.2 139.2 -40 77.8 -22.2
© 2010 Интернет База Рефератов