реферат
Главная

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по делопроизводству

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Реферат: Аналіз фінансового стану підприємства

Реферат: Аналіз фінансового стану підприємства

ЗМІСТ

ВВЕДЕННЯ .................................................................................................... 3

РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА........................................................................................... 5

1.1      Поняття, значення й задачі аналізу фінансового стану підприємства.         5

1.1.1 Фінансовий аналіз і аналіз фінансового стану...................................... 5

1.1.2 Внутрішній і зовнішній аналіз............................................................... 7

1.1.3 Основні задачі аналізу........................................................................... 8

1.2 Прийоми аналізу...................................................................................... 9

1.2.1 Прийом порівняння................................................................................ 9

1.2.2 Прийом зведення й угруповання......................................................... 10

1.2.3 Прийом ланцюгових підстановок........................................................ 10

1.2.4 Прийом разниц..................................................................................... 11

1.3 Інформаційна база для аналізу фінансового стану підприємства. 11

1.4 Роль аналізу фінансового стану в розробці фінансової політики підприємства......................................................................................................................... 14

1.4.1 Задачі фінансової політики підприємства й заходь проведені в ході реформи     14

1.4.2 Методи фінансово-економічного аналізу............................................ 16

1.4.3 Система показників, використовуваних для аналітичної роботи...... 17

1.5 Прогнозування й розробка моделей фінансового стану об'єкта господарювання......................................................................................................................... 23

1.5.1 Методи прогнозування фінансової стійкості...................................... 24

РОЗДІЛ 2  МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ “ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ”.......................................................................... 27

3.1 Загальна характеристика ВАТ “Завод металоконструкцій”........... 27

3.2 Зміст аналізу.......................................................................................... 28

3.2.1 Структура аналізу фінансового стану................................................ 33

3.3 Загальна оцінка структури й динаміки бухгалтерського балансу. 35

  3.3.1 Актив балансу.................................................................................... 35

3.3.2 Пасив балансу...................................................................................... 37

3.3.3 Оцінка динаміки складу й структури активу балансу........................ 39

3.3.4 Оцінка динаміки  складу й структури пасиву балансу....................... 43

3.4 Аналіз фінансово стійкості підприємства........................................ 45

3.4.1 Абсолютні показники фінансової стійкості......................................... 47

3.4.2 Відносні показники фінансової стійкості............................................. 51

3.5  Аналіз ліквідності й платоспроможності підприємства.................. 56

3.5.1        Оцінка ліквідності балансу........................................................... 58

3.5.2 Оцінка відносних показників ліквідності й платоспроможності........ 63

3.5.3 Аналіз рухові грошових коштів.......................................................... 67

РОЗДІЛ 3 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 73

3.1      Оцінка ділово активності підприємства....................................... 73

3.2      Оцінка рентабельності підприємства............................................. 83

3.3 Рекомендації із впливу на фінансовий стан ВАТ “Завод металоконструкцій”  88

ВИСНОВОК.................................................................................................. 92

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ............................................................................... 94


Введення

Економічна реформа в Росії (процеси роздержавлення, демонополізації, приватизації) привела до нових відносин у сфері господарської діяльності підприємств. Але зусилля органів державної влади в ході реформи були спрямовані в основному на проведення ринкової макроекономічної політики, що не переломило негативних тенденцій спаду виробництва й не створило реальних передумов для подолання промислової кризи. Основною перешкодою на шляху налагодження ефективного функціонування ринкового механізму став - повільний процес перетворень на рівн окремих підприємств.

Одна з головних задач реформи - перехід до керування ресурсами підприємства на основі аналізу його фінансово-економічної діяльності (стану).

Аналіз фінансового стану окремо взятого господарюючого суб'єкта, що дозволяє виявити недоліки організації фінансів, допомагає відповісти на питання про стабілізацію фінансово-економічного положення країни в цілому.

Економічне становище будівельного підприємства в суспільстві визначається його значимістю стосовно інших економічних систем (найчастіше більшим, чим саме будівельне підприємство) - замовникам, економіці міста, регіону, галузі, держави.

Особливе положення будівельного комплексу серед інших проявляється в тім, що саме будівельні підприємства здійснюють формування капіталу (основних виробничих фондів). Однак ця ж особливість формує основні проблеми будівельних підприємств - в умовах економічного спаду для здійснення капітальних вкладень недостатньо або взагалі немає фінансових ресурсів у суб'єктів економіки ( наслідком цього неплатоспроможний попит на будівельну продукцію).

Особливо важливим у зв'язку із цим є фінансовий аналіз. Тому що саме у фінансових відносинах і ,відповідно, у фінансовому стані підприємств проявляються вс особливості взаємин між суб'єктами економіки.

Метою даного дипломного проекту є розробка рекомендацій з поліпшення фінансового стану ВАТ “Завод металоконструкцій”. Для здійснення цієї мети необхідно зробити ретельний аналіз фінансового стану даного підприємства. Для цього необхідно вирішити наступні задачі:

·          Зробити аналіз стану й структури балансу;

·          Зробити аналіз фінансової стійкості;

·          Оцінити платоспроможність підприємства;

·          Зробити аналіз і оцінку фінансових результатів діяльності підприємства.


Розділ 1 Сутність і призначення аналізу фінансового стану підприємства.

Поняття, значення й задачі аналізу фінансового стану підприємства.

Господарюючий суб'єкт здійснює свою виробничу діяльність на ринку самостійно, але в умовах конкуренції. Конкуренція являє собою змагальність господарюючих суб'єктів, коли хні самостійні дії ефективно обмежують можливість кожного з них впливати на загальні умови обігу товарів на даному ринку й стимулюють виробництво тих товарів, які потрібні споживачеві. Ринкові регулятори, з'єднуючись із конкуренцією, утворять єдиний механізм господарювання, що змушує виробника враховувати інтереси й запити споживача. Господарюючі суб'єкти вступають між собою в конкурентні відносини в боротьбі за споживача. Господарюючий суб'єкт, що програв у боротьбі, звичайно стає банкрутом.

Під банкрутством господарюючого суб'єкта розуміється нездатність його задовольнити вимоги кредиторів по оплаті товарів (послуг), забезпечити обов'язкові платежі в бюджет позабюджетні фонди у зв'язку з перевищенням зобов'язань боржника над його майном. Щоб не стати банкрутом, що хазяює суб'єкт повинен постійно стежити за господарською ситуацією на ринку й забезпечувати собі високу стійкість. Однією з необхідних умов для забезпечення конкурентоспроможності є аналіз комерційно діяльності, у тому числі аналіз фінансового стану, тому що він дозволяє виявити найбільш складні проблеми керування підприємства в цілому і його фінансових ресурсах зокрема.


1.1.1 Фінансовий аналіз і аналіз фінансового стану.

Аналіз фінансового стану являє собою глибоке, науково обґрунтоване дослідження фінансових відносин і руху фінансових ресурсів у єдиному виробничо-торговельному процесі. Варто розрізняти поняття “фінансовий аналіз аналіз фінансового стану підприємства ”. Фінансовий аналіз - більше широке поняття, тому що він включає поряд з аналізом фінансового стану ще й аналіз формування й розподіли прибутку, собівартості продукції, реалізації й інш питання. Аналіз фінансового стану - це частина фінансового аналізу. Фінансовий стан підприємства характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідної для нормального виробничого, комерційного й іншого видів діяльност підприємства, доцільністю й ефективністю їхнього розміщення й використання, фінансовими взаєминами з іншими суб'єктами господарювання платоспроможністю й фінансовою стійкістю. Здатність підприємства вчасно робити платежі свідчить про його гарне фінансове становище.

Фінансовий стан підприємства (ФСП)- це економічна категорія, що відбиває стан капіталу в процесі його кругообігу й здатність суб'єкта господарювання до саморозвитку на фіксований момент часу.

У процес постачальницької, виробничої, збутової й фінансової діяльності відбувається безперервний процес кругообігу капіталу, змінюються структура засобів і джерел хнього формування, наявність і потреба у фінансових ресурсах і як наслідок фінансовий стан підприємства, зовнішнім проявом якого виступа платоспроможність.

Фінансовий стан може бути стійким, нестійким (передкризовим) і кризовим. Здатність підприємства вчасно робити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переносити непередбачені потрясіння й підтримувати свою платоспроможність у несприятливих обставинах свідчить про його стійкий фінансовий стан, і навпаки.

Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність залежать від результатів його виробничої комерційної й фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище підприємства. І навпаки, у результаті недовиконання плану по виробництву й реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, зменшення виторгу й суми прибутку і як наслідок погіршення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. Отже, стійкий фінансовий стан не є щасливою випадковістю, а підсумком  грамотного, умілого керування всім комплексом факторів, що визначають результати господарської діяльності підприємства.

Стійке фінансове становище у свою чергу впливає на виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності повинна бути спрямована на забезпечення планомірного надходження й витрати грошових ресурсів, виконання розрахунково дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного й позикового капіталу й найбільш ефективне його використання.

1.1.2 Внутрішній і зовнішній аналіз

Істотна роль у досягненні стабільного фінансового становища належить аналізу. Розрізняють внутрішній і зовнішній аналіз фінансового становища.

Внутрішній аналіз здійснюється для потреб керування підприємством. Його ціль - забезпечити планомірне надходження коштів розмістити власні й позикові засоби таким чином, щоб створити умови для нормального функціонування підприємства, одержання максимуму прибутку й виключення ризику банкрутства.

Зовнішній  аналіз здійснюється інвесторами, постачальниками матеріальних і фінансових ресурсів, що контролюють органами на основі публікацій звітності. Його ціль - установити можливість вигідно вкласти засобу, щоб забезпечити максимум прибутку й виключити ризик втрати.

1.1.3 Основні задачі аналізу

Основними задачами як внутрішнього, так і зовнішнього аналізу є:

1.   Загальна оцінка фінансового становища й факторів його  зміни;

2.   Вивчення відповідності між засобами й джерелами, раціональності їхнього розміщення й ефективност використання;

3.   Дотримання фінансової, розрахункової й кредитної дисципліни;

4.   Визначення ліквідності й фінансової стійкості підприємства;

5.   Довгострокове й короткострокове прогнозування стійкості фінансового становища.

Для рішення цих задач вивчаються:

-    Наявність, склад і структура засобів підприємства; причини й наслідки їхньої зміни; наявність, склад і структура джерел засобів підприємства; причини й наслідки хньої зміни;

-    Стан, структура й зміна довгострокових активів;

-    Наявність, структура поточних активів у сферах виробництва й обігу, причини й наслідки хньої зміни;

-    Ліквідність якість дебіторської заборгованості;

-    Наявність, склад і структура джерел засобів, причини й наслідки їхньої зміни;

-    Платоспроможність фінансова гнучкість.

Аналіз ФСП рунтується головним чином на відносних показниках, тому що абсолютні показники балансу в умовах інфляції дуже важко привести в порівнянний вид.

Відносн показники аналізованого підприємства можна порівнювати:

-    c загальноприйнятими “нормами” для оцінки ступеня ризику й прогнозиравания можливості банкрутства;

-    c аналогічними даними інших підприємств, що дозволяє виявити сильні й слабк сторони підприємства і його можливості;

-    с аналогічними даними за попередні роки для вивчення поліпшення або погіршення ФСП.

1.2 Прийоми аналізу.

Аналіз фінансового стану проводиться за допомогою наступних основних прийомів: порівняння, зведення й угруповання, ланцюгові підстановки, прийом разниц. В окремих випадках можуть використовуватися методи журливого моделювання (регресивний аналіз, кореляційний -аналіз).

1.2.1 Прийом порівняння

Прийом порівняння полягає в зіставленні фінансових показників звітного періоду з їхніми плановими значеннями( норматив, норма, ліміт) і з показниками попереднього періоду. Для того щоб результати порівняння забезпечили правильні висновки аналізу, необхідно встановити порівнянність порівнюваних показників, тобто їхня однорідність і однокачественность. Порівнянність аналітичних показників зв'язана з порівнянністю календарних строків, методів оцінки, умов роботи, нфляційних процесів і т.д.

1.2.2 Прийом зведення й угруповання

Прийом зведення й угруповання полягає в об'єднанні інформаційних матеріалів в аналітичні таблиці, що дає можливість зробити необхідні зіставлення й висновки. Аналітичн угруповання дозволяють у процесі аналізу виявити взаємозв'язок різних економічних явищ і показників, визначити вплив найбільш істотних факторів виявити ті або інші закономірності й тенденції в розвитку фінансових процесів.

1.2.3 Прийом ланцюгових підстановок

Прийом ланцюгових підстановок застосовується для розрахунків величини впливу окремих факторів у загальному комплексі їхнього впливу на рівень сукупного фінансового показника. Цей прийом використовується в тих випадках, коли зв'язок між показниками можна виразити математично у формі функціональної залежності. Сутність прийому ланцюгових підстановок полягає в тому, що, послідовно заміняючи кожний звітний показник базисним, всі інші показники розглядаються при цьому як незмінні. Така заміна дозволяє визначити ступінь впливу кожного фактору на сукупний фінансовий показник. Число ланцюгових підстановок залежить від кількості факторів, що впливають на сукупний фінансовий показник. Розрахунки починаються з вихідно бази, коли всі фактори дорівнюють базисному показнику. Ступінь впливу кожного фактору встановлюється шляхом послідовного вирахування: із другого розрахунку віднімається перший; із третього-другої й т.буд. Застосування методу ланцюгових підстановок вимагає строгої послідовності визначення впливу  окремих факторів. Ця послідовність полягає в тім, що в першу чергу звертається увага на ступінь впливу кількісних показників, що характеризують абсолютний об'єм діяльності, об'єм  фінансових ресурсів, об'єм доходів і витрат, у другу чергу - якісних показників, що характеризують рівень доходів і витрат, ступінь ефективност використання фінансових ресурсів.

1.2.4 Прийом разниць

Прийом разниць полягає в тому, що попередньо визначається абсолютна або відносна різниця (відхилення від базисного показника) по досліджуваному  факторі й сукупному  фінансовому показнику. Потім це відхилення (різниця) по кожному фактор множиться на абсолютне значення інших взаємозалежних факторів. При вивченн впливу на сукупний показник двох факторів (кількісного і якісного) прийняте відхилення по кількісному факторі множити на базисний якісний фактор, а відхилення по якісному факторі - на звітний кількісний фактор.

Прийом ланцюгових підстановок і прийом разниц є різновидом прийому, що одержало назву елимінировання”. Елимінировання - логічний прийом, використовуваний при вивченні функціонального зв'язку, при якому послідовно виділяється вплив одного фактору й виключається вплив всіх інших. Використання прийомів аналізу для конкретних цілей вивчення стану аналізованого господарюючого суб'єкта складається в сукупності методику аналізу.

 

1.3 Інформаційна база для аналізу фінансового стану підприємства.

Інформаційною базою для проведення аналізу фінансово-економічного стану підприємства служить бухгалтерська звітність. Звітність організації (господарюючого суб'єкта ) - це система показників, що характеризує результати й відбиває умови її роботи за минулий період.

У звітність включені всі види поточного обліку: бухгалтерський, статистичний оперативно-технічний. Завдяки цьому забезпечується можливість відбиття у звітності всього різноманіття підприємницької діяльності підприємства.

По характер відомостей, що втримуються у звітах, розрізняють управлінську (внутрішню) фінансову (зовнішню) звітності (мал. 1).

До фінансово звітності пред'являється ряд вимог. Основні з них:

-доречність вірогідність інформації;

-значимість даної  звітності.

Аналіз фінансово-економічного стану підприємства в основному базується на фінансовій (зовнішньої) бухгалтерської звітності підприємства.

Фінансова бухгалтерська звітність складається з декількох утворююче єдине ціле звітних документів:

·       бухгалтерського балансу, форма № 1;

·       звіту про прибутки й збитки, форма № 2;

·       звіту про рух капіталу, форма № 3;

·       звіту про рух грошових коштів, форма № 4;

·       додаток до бухгалтерського балансу, форма № 5


Рис. 7.  Види звітності організац хня коротка характеристика

Оскільки фінансова звітність - це документи, що показують результати діяльност організації за певний період у минулому, те часто в зовнішніх аналітиків нема ншого виходу, крім як оцінювати нинішній стан, ґрунтуючись на застарілих даних. Через того що аналитики зацікавлено насамперед в одержанні інформац про те, що відбувається зараз і найімовірніше відбудеться в майбутньому, а не про те, що трапилося в минулому, то вони не повинні екстраполювати історичну нформацію на нинішні умови й тим більше робити на її основі прогнози відносно майбутнього.


1.4 Роль аналізу фінансового стану в розробці фінансової політики підприємства.

Однієї із задач реформи підприємства є перехід до керування фінансами на основ фінансово-економічного стану з урахуванням постановки стратегічних цілей діяльності підприємства, адекватних ринковим умовам, і пошуку шляхів їхнього досягнення. Результати діяльності будь-якого підприємства цікавлять як зовнішніх ринкових агентів (у першу чергу інвесторів, кредиторів, акціонерів, споживачів і виробників) , так і внутрішніх (керівників підприємства, працівників адміністративно-управлінських структурних підрозділів, працівників виробничих підрозділів).

1.4.1 Задачі фінансової політики підприємства й заходи проведені в ході реформи

При проведенн реформи підприємства стратегічними задачами розробки фінансової політики підприємства є:

·       максимізація прибутку підприємства;

·       оптимізація структури капіталу підприємства й забезпечення його фінансової стійкості;

·       досягнення прозорості фінансово-економічного стану підприємств для власників (учасників, засновників), інвесторів, кредиторів;

·       забезпечення нвестиційної привабливості підприємства;

·       створення ефективного механізму керування підприємством;

·       використання підприємством ринкових механізмів залучення фінансових засобів.

У рамках цих задач рекомендується виконати наступні заходи щодо ряду напрямків в област керування фінансами:

·       проведення ринкової оцінки активів;

·       проведення реструктуризації заборгованості по платежах у бюджет;

·       розробка програми мер по ліквідації заборгованості по виплаті заробітної плати;

·       розробка мер по зниженню не грошових форм розрахунків;

·       проведення аналізу положення підприємства на ринку й вироблення стратегії розвитку підприємства;

·       проведення нвентаризації майна й здійснення реструктуризації майнового комплексу підприємства.

Слід зазначити той факт, що при розробці ефективної системи керування фінансами постійно виникає основна проблема сполучення інтересів розвитку підприємства, наявності достатнього рівня коштів для проведення зазначеного розвитку й збереження високої платоспроможності підприємства.

Значення аналізу фінансово-економічного стану складно переоцінити, оскільки саме він є тією базою, на якій будується розробка фінансової політики підприємства. Аналіз опирається на показники квартальної й річної  бухгалтерської звітності. Попередній аналіз здійснюється перед складанням бухгалтерської й фінансово звітності, коли ще є можливість змінити ряд статей балансу, а також для складання пояснювальної записки до річного звіту. На основі даних підсумкового фінансово-економічного стану здійснюється вироблення майже всіх напрямків фінансової політики підприємства, і від того, наскільки якісно він проведений, залежить ефективність прийнятих управлінських рішень. Якість самого фінансового аналізу залежить від застосовуваної методики, вірогідності даних бухгалтерсько звітності, а також від компетентності особи, що приймає управлінське рішення в області фінансової політики.

1.4.2 Методи фінансово-економічного аналізу

Основними компонентами фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства є:

·       аналіз бухгалтерської звітності;

·       горизонтальний аналіз;

·       вертикальний аналіз;

·       трендовый аналіз;

·       розрахунок фінансових коефіцієнтів.

1.4.2.1 Аналіз бухгалтерської звітності являє собою вивчення абсолютних показників, представлених у бухгалтерській звітності.

У процесі аналізу бухгалтерської звітності визначаються склад майна підприємства, його фінансов вкладення, джерела формування власного капіталу, оцінюються зв'язки з постачальниками й покупцями, визначається розмір і джерела позикових засобів, оцінюються розмір виручки від реалізації й розмір прибутку,

При цьому варто порівнювати фактичні показники звітності із плановими (кошторисними) встановити причини їхньої невідповідності.

1.4.2.2 Горизонтальний аналіз складається в порівнянні показників бухгалтерсько звітності з показниками попередніх періодів.

Найпоширенішими методами горизонтального аналізу є:

·       просте порівняння статей звітності й аналіз їхніх різких змін;

·       аналіз змін статей звітності в порівнянні зі змінами інших статей.

При цьому особлива увага варто приділяти випадкам, коли зміна одного показника по економічній природі не відповідає зміні іншого показника.

1.4.2.3 Вертикальний аналіз проводиться з метою виявлення питомої ваги окремих статей звітності в загальному підсумковому показнику й наступному порівнянні результату з даними попереднього періоду.

1.4.2.4 Трендовый аналіз заснований на розрахунку відносних відхилень показників звітності за ряд років від рівня базисного року.

1.4.3 Система показників, використовуваних для аналітичної роботи

При проведенн аналізу варто враховувати різні фактори, такі як ефективність застосовуваних методів планування, вірогідність бухгалтерської звітності, використання різних методів обліку (облікової політики), рівень диверсифікованості діяльності інших підприємств, статичність використовуваних коефіцієнтів.

Деякі показники, що рекомендуються для аналітичної роботи (для розробки фінансової політики особливе значення має вибір системи показників, оскільки вони є основою для оцінки діяльності підприємства зовнішніми користувачами звітності, такими як нвестори, акціонери, кредитори), представлені в табл.1.

Таблиця 1

Деякі показники, що рекомендуються для аналітичної роботи

Найменування показника Що показує Як розраховується Коментарі

 

1 2 3 4

 

Показники ліквідності

 

Загальний коефіцієнт покриття Достатність оборотних коштів у підприємства,які можуть бути використані їм для погашення своїх короткострокових зобов'язань Відношення поточних активів(оборотних коштів) до поточних пасивів (короткостроковим зобов'язанням) Нижня границя обумовлена тим, що оборотних коштів повинне бути досить, щоб покрити сво короткострокові зобов'язання. Перевищення оборотних активів над короткостроковими зобов'язаннями більш ніж в 2 рази вважається також небажаним, оскільки свідчить про нераціональний вкладенням підприємством своїх засобів і неефективному їхньому використанні

 

Коефіцієнт термінової ліквідності Прогнозован платіжні можливості підприємства за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами Відношення коштів і короткострокових цінних паперів плюс суми мобілізованих засобів у розрахунках з дебіторами до короткострокових зобов'язань 1 і вище. Низькі значення вказують на необхідність постійної роботи з дебіторами, щоб забезпечити можливість обігу найбільш ліквідної частини оборотних коштів у грошову форму для розрахунків зі своїми постачальниками

 

Коефіцієнт ліквідності при мобілізації засобів Ступінь залежності платоспроможності компанії від матеріально виробничих запасів витрат з погляду необхідності мобілізації коштів для погашення своїх короткострокових зобов'язань Відношення матеріально-виробничих запасів і витрат до суми короткострокових зобов'язань 0,5-0,7

 

Показники фінансової стійкості

 

Співвідношення позикових і власних засобів Скільки позикових засобів залучило підприємство на 1 руб. вкладених в активи власних засобів Відношення всіх зобов'язань підприємства(кредити, позики й кредиторська заборгованість) до власних засобів Значення співвідношення повинне бути менше 0,7. Перевищення зазначеної границі означа залежність підприємства від зовнішніх джерел засобів, втрат фінансово стійкості(автономності)

 

Коефіцієнт забезпеченості власними засобами Наявність власних оборотних коштів підприємства, необхідних його фінансової стійкості Відношення власних оборотних коштів до загальної величини оборотних коштів підприємства Нижня границя-0,1. Чим вище показник(близько 0,5), тим краще фінансовий стан підприємства, тим більше в нього можливостей у проведенні незалежно фінансової політики

 

Коефіцієнт маневреності власних  оборотних коштів Здатність підприємства підтримувати рівень власного оборотного капіталу й поповнювати оборотні кошти якщо буде потреба за рахунок власних джерел Відношення власних оборотних коштів до загальної величини власних засобів(власного капіталу) підприємства 0,2-0,5. Чим ближче значення показника до верхній рекомендувати^ся границе, щоМ, тим більше можливостей фінансового маневру в підприємства

 

Інтенсивність використання ресурсів

 

Рентабельність чистих активів по чистому прибутку Ефективність використання засобів, що належать власникам підприємства. Служить основним критерієм при оцінці рівня котирування акцій на біржі Відношення чистого прибутку до середнього за період величині чистих активів Рентабельність чистих активів по чистому прибутку повинна забезпечувати окупність вкладених у підприємство засобів акціонерів

 

Рентабельність реалізованої продукції Ефективність витрат, зроблених підприємством на виробництво й реалізацію продукції Відношення прибутку від реалізованої продукції до об'єму витрат на виробництво реалізованої продукції Динаміка коефіцієнта може свідчити про необхідність перегляду цін або посилення контролю за собівартістю реалізованої продукції

 

Інші показники рентабельності фондо-, энерго-, материало-ємності

І т.п.

 

Показники ділової активності
Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу Швидкість обороту матеріальних і грошових ресурсів підприємства за аналізований період або скільки рублів обороту(виторгу) знімає з кожного рубля даного виду активів Відношення чистого виторгу від реалізації до середнього за період величині вартост матеріальних оборотних коштів, коштів і короткострокових цінних паперів Нормативного значення ні, однак зусилля керівництва підприємства у всіх випадках повинн бути спрямовані на прискорення оборотності. Якщо підприємство постійно прибігає до додаткового використання позикових засобів (кредити, позики, кредиторська заборгованість), значить сформована швидкість обороту генеру недостатню кількість коштів для покриття витрат і розширення діяльності

 

Коефіцієнт оборотності власного капіталу Швидкість обороту вкладеного власного капіталу або активність коштів, якими ризикують акціонери Відношення чистого виторгу від реалізації до середнього за період об'єму власного капіталу Якщо показник рентабельності власного капіталу не забезпечує його окупність, то даний коефіцієнт оборотності означає бездіяльність частини власних засобів, тобто свідчить про нераціональність їхньої структури. При зниженні рентабельност власного капіталу необхідно адекватне збільшення оборотності

 

Для попередньо оцінки фінансово-економічного стану підприємства вищенаведені показники варто розділити на перший і другий класи, що мають між собою якісні розходження (мал. 2).Рис. 2. Класифікація відносних показників

У перший клас входять показники, для яких визначені нормативні значення. До їхнього числа ставляться показники ліквідності й фінансової стійкості. При цьому як зниження  значень показників нижче нормативних, так і їхнє перевищення, а також їхній рух в одному з названих напрямків варто трактувати як погіршення характеристик аналізованого підприємства. У такий спосіб варто виділити кілька станів показників першого класу, які представлені в табл.2.

Таблиця 2

Стан показників першого класу

Наведен в табл. 2 можливі стани можуть характеризуватися в такий спосіб:

стан 1.1- значення показників перебуває в межах діапазону нормативних значень, що рекомендується,(далі йменується “коридор ”), але в його границь. Аналіз динаміки зміни показників показує, що він рухається убік найбільш прийнятних значень (рух від границь до центра “коридору ”). Якщо група показників даного класу перебуває в стані 1.1, то відповідному аспекту фінансово-економічного положення можна дати оцінку “відмінно ”;

стан 1.2- значення показників перебувають у рекомендуються границях, що М, а аналіз показників показує їхня стійкість. У цьому випадку по даній групі показників фінансово-економічний стан підприємства можна визначити як “відмінне (значення стійко перебувають у середині “коридору ”), “гарне ” (значення в однієї із границь “коридору ”);

стан 1.3- значення показників перебувають у рекомендуються границах, щоМ, але аналіз динаміки вказує на їхнє погіршення (рух від середини “коридору ” до його границь). Оцінка аспекту фінансово-економічного стану - “добре ”;

стан 2.1- значення показників перебувають за межами що рекомендуються, але спостерігається тенденція до поліпшення, У цьому випадку залежно від відхилення від норми й темпів руху до неї фінансово-економічний стан може бути охарактеризоване як “гарне ” або “задовільне ”;

стан 2.2- значення показників стійко перебувають поза “коридором, що рекомендується,”. Оцінка - “задовільно ” або “незадовільно ”. Вибір оцінки визначається величиною відхилення від норми й оцінками інших аспектів фінансово-економічного стану;

стан 2.3 - значення показників за межами норми й увесь час погіршуються. Оцінка - “незадовільно .

У другий клас показників входять ненормовані показники, значення яких не можуть служити для оцінки ефективності функціонування підприємства і його фінансово-економічного стану без порівняння зі значеннями цих показників на підприємствах, що випускають продукцію, аналогічну продукції підприємства, і виробнич потужності, що мають, порівнянні з потужностями підприємства, або аналізу тенденції зміни цих показників. У цю групу входять показники рентабельності, характеристики структури майна, джерел і стану оборотних коштів.

По даній груп показників доцільно опиратися на аналіз тенденцій зміни показників і виявляти погіршення або поліпшення. Таким чином, друга група може бути охарактеризована лише наступними станами:

“поліпшення ” - 1;

“стабільність ” - 2;

“погіршення ” - 3.

Для виряджаючи показників можуть бути визначені “коридори ” оптимальних значень залежно від хньої приналежності до різних видів діяльності й інших особливостей функціонування підприємств.

Поділ груп показників на два класи значною мірою умовно і є поступкою недостатньо розвиненості розглянутого аналітичного інструмента. З метою одержання більше об'єктивної оцінки фінансово-економічного стану підприємства доцільно зіставити стану показників першого й другого класу. Таке зіставлення представлене в табл.3.

Таблиця 3

Зіставлення станів показників першого й другого класу

Стан показників першого класу Стан показників другого класу Оцінка
1.1 1 Відмінно
1.2 Відмінно, добре
1.3 2 Добре
2.1 Добре, задовільно
2.2 3 Задовільно, незадовільно
2.3 Незадовільно

Використовуючи таке зіставлення, можна одержати й середню інтегральну оцінку, і зіставлення експрес-оцінки фінансово-економічного стану підприємства по окремих групах показників. Разом з тим дані оцінки, будучи індикаторами економічно експрес-діагностики фінансового стану підприємства, не вказують керівництву підприємства напрямків удосконалювання організації керування їм.

 

1.5 Прогнозування й розробка моделей фінансового стану об'єкта господарювання.

Розробка прогнозних моделей фінансового стану підприємства необхідна для вироблення генерально фінансової стратегії по забезпеченню підприємства фінансовими ресурсами, оцінки його можливостей у перспективі. Вона повинна будуватися на основі вивчення реальних фінансових можливостей підприємства, внутрішніх і зовнішніх факторів охоплювати такі питання , як оптимізація основних і оборотних коштів, власного й позикового капіталу, розподіл прибутку, інвестиційну й цінову політику. Основна увага  при цьому приділяється виявленню й мобілізації внутрішніх резервів збільшення грошових доходів, максимальному зниженню собівартост продукції й послуг, виробленню правильної політики розподілу прибутку, ефективному використанню капіталу підприємства на всіх стадіях його кругообігу.

1.5.1 Методи прогнозування фінансової стійкості

Звичайно виділяють чотири методи прогнозування фінансової стійкості суб'єкта господарювання:

·          экстрополяцию;

·          метод строків оборотності;

·          метод бюджетування;

·          метод попередніх (прогнозних) балансів.


1.5.1.1 Екстрополяція

При використанн першого методу виходять із припущення про існування прямої залежності між оборотним капіталом і об'ємом продажів, що може бути виражена за допомогою простого коефіцієнта (відношення чистого оборотного капіталу до об'єму продажів). Або за допомогою рівняння зв'язку:

Y=a+bx ,

Де  a- постійна величина чистого оборотного капіталу;

b- коефіцієнт регресії, що відбиває ступінь залежності оборотного капіталу від об'єму продажів.

Знаючи величину цих коефіцієнтів і прогнозований об'ємів продажів, можна визначити потреба в чистому оборотному капіталі (фінансово-експлуатаційну потребу в оборотних коштах).

Однак цей метод досить спрощений, тому що враховує єдиний фактор - об'єм продажів, тоді як рівень потреби в короткостроковому фінансуванні багато в чому залежить від строку оборотності запасів, дебіторської й кредиторської заборгованості й т.д.

1.5.1.2 Метод строків оборотності

Другий метод визначення чистого оборотного капіталу заснований на вивченні тривалост виробничо-комерційного циклу: період оборотності запасів плюс період оборотності дебіторської заборгованості мінус період оборотності кредиторсько заборгованості, помножений на одноденний оборот по реалізації.

Однак цей метод має свої недоліки, тому що строки оборотності не є нормативними, а змінюються під впливом різних факторів і тому у свою чергу вимагають прогнозування й уточненні.

1.5.1.3 Метод бюджетування заснований на плануванні надходження й витрати коштів, у тому числі від основної, інвестиційної й фінансової  діяльності, докладно описаний О.Ф.Єфімовій "Фінансовий аналіз". Розрахунок відхилень між надходженням і виплатами показує планована зміна коштів і створює основу для прийняття відповідних управлінських рішень. Прогнозування грошових потоків дозволяє визначити розміри надлишку й недоліку готівки в обороті підприємства. Реальність прогнозів надходження й витрати коштів залежить від ступеня їхньо невизначеності.

1.5.1.4 Метод попередніх прогнозних балансів

Одним з методів фінансового прогнозування є складання прогнозного звіту про прибутки й збитки й прогнозний баланс, найбільше повно освітленого Д.А Панковым "Бухгалтерський облік і аналіз у закордонних країнах." Прогнозна звітність може складатися на кінець кожного місяця, кварталу, року. Вона дозволить установити й оцінити зміни, які відбудуться в активах підприємства й джерелах їхнього формування в результаті господарських операцій на планований період часу.

Прогнозний баланс може складатися на підставі системи планових розрахунків всіх показників виробничо-фінансової діяльності, а також на підставі динаміки окремих статей балансу і їхніх співвідношень. Більшу допомогу при розробці прогнозно фінансової звітності й моделей фінансового стану підприємства можуть зробити комп'ютерні програми по фінансовому моделюванню.

Зіставлення прогнозних значень статей балансу з фактичними на кінець звітного періоду дозволить установити, які зміни відбудуться у фінансовому стані підприємства, що дасть можливість внести корективи в його виробничу й фінансову стратегію.


Розділ 2  Методика аналізу фінансового стану ВАТ “Завод металоконструкцій ”.

3.1 Загальна характеристика ВАТ “Завод металоконструкцій ”

Організаційно правова форма підприємства - відкрите акціонерне товариство.

Ліцензія на здійснення будівельних робіт, видана на підставі рішення федерального ліцензійного центра 02 грудня 1997р. Надає підприємству право на здійснення наступних видів робіт:

I.          Виконання проектних робіт для будинків і споруджень другого рівня відповідальності.

q   Будівельне проектування й конструювання:

·          Будівельн конструкції, вузли й деталі;

·          Фундаменти.

II.        Виконання будівельно-монтажних робіт для будинків і споруджень другого рівня відповідальності.

q   Піднесення несучих і конструкцій, що обгороджують, будинків і споруджень:

·          Монтаж металоконструкцій і установка арматури.

III.      Виробництво окремих видів будівельних матеріалів, конструкцій і виробів.

q   Виробництво несучих металевих будівельних конструкцій і виробів першої й другої групи - виготовлення металоконструкцій і виробів для мостів, шляхопроводів, тунелів, морських і річкових причальних споруджень.

IV.      Інжинірингов послуги.

q   Розробка тендерної документації для підрядних торгів:

·          Проведення попередніх досліджень;

·          Сприяння в проведенні торгів;

·          Розробка умов предквалификационного відбору здобувачів;

·          Експертиза оферт;

·          Видача рекомендацій з визначення переможця торгів;

·          Консультац за умовами контракту.

Слід зазначити, що за останні 3 роки “Завод металоконструкцій одержав велику кількість замовлень від вітчизняних і закордонних компаній (див. Табл.4).Найвідоміші з них:

·          Виготовлення металоконструкцій каркаса виробничого корпуса пивоварного заводу “Відень”. Генпідрядник ЗАТ “Унисто”.Об'єм поставки 289 тонн 1998 рік.

·       Пивоварний завод “Балтика”. Металоконструкції транспортно-пішохідної галереї. Генпідрядник: ВАТ “Стальконструкция”. Об'єм поставки 90 тонн, 1999 рік.

·       Саме велике будівництво в Європі в 1998 році тютюнова фабрика “Пилип Моррис”. Генпідрядник - фінська компанія “Skanska Oy”. Замовлення на виготовлення й монтаж металоконструкцій був отриманий у результаті твердого відбору серед декількох претендентів - вітчизняних і закордонних компаній. Початок будівництва 1998 рік, закінчення - 1999 рік. За час будівництва ВАТ “Завод металоконструкцій” виготовив і змонтував 2150 тонн металоконструкцій. При цьому від замовника не отримано ні однієї рекламації.

3.2 Зміст аналізу

Існу різноманітна економічна інформація про діяльність підприємства й множина способів аналізу цієї діяльності.

Аналіз фінансово-економічного стану підприємства по даним зовнішньої фінансов звітності є класичним способом аналізу. Його проведення включає наступні етапи:

Збір інформації й оцінка її вірогідності, відбір даних з форм бухгалтерської звітності за необхідний період часу.

Перетворення типових форм бухгалтерської звітності в аналітичну форму.

Характеристика структури звіту (вертикальний аналіз) і зміни Розрахунки й угруповання показників по основних напрямках аналізу.

Виявлення й зміна груп показників за досліджуваний період.

Установлення взаємозв'язків між основними досліджуваними показниками й нтерпретація результатів.

Підготовка висновку про фінансово-економічний стан підприємства.

Виявлення “вузьких місць” і пошук резервів.

Розробка рекомендацій з поліпшення фінансово-економічного стану підприємства.

3.2.1 Структура аналізу фінансового стану

Структура аналізу фінансово-економічного стану підприємства складається з оцінки п'яти основних блок-параметрів (рис. 3)

Ці блоки, будучи взаємозалежними, являють собою структуру аналізу, на підставі якої виробляються розрахунки й угруповання показників, що дають найбільш точну й об'єктивну картину поточного економічного стану підприємства.

Аналіз фінансово-економічного стану підприємства не представляє складності при наявності всіх необхідних даних і припускає невеликі витрати часу для дослідження тактичних аспектів діяльності підприємства.


        

Рис.3 Структура аналізу фінансового стану підприємства


3.3 Загальна оцінка структури й динаміки бухгалтерського балансу

Аналіз фінансового стану підприємства починається з вивчення бухгалтерського балансу, його структури, складу й динаміки. Для цього необхідно розглянути наступн питання:

·       Основн концепції балансу;

·       Значення й функції балансу;

·       Будова бухгалтерського балансу.

Бухгалтерський баланс – це нформація про фінансове становище господарюючої одиниці на певний момент часу, що відбиває вартість майна підприємства й вартість джерел фінансування.

Бухгалтерський баланс - спосіб відбиття в грошовій формі стану, розміщення, використання засобів підприємства по їхньому відношенню до джерел фінансування.

У ринковій економіці бухгалтерський баланс - основне джерело інформації, за допомогою якого широке коло користувачів може :

·       Ознайомитися з майновим станом підприємства;

·       Визначити заможність підприємства: чи зуміє організація виконати свої зобов'язання перед третіми особами - акціонерами, інвесторами, кредиторами, покупцями й ін.;

·       Визначити кінцевий фінансовий результат роботи підприємства й ін.

 


3.3.1 Актив балансу

Під активами звичайно розуміють майно (ресурси підприємства), у яке інвестован гроші. Статті активу розташовуються залежно від ступеня ліквідност (рухливості) майна, тобто від того, наскільки швидко даний вид активу може придбати грошову форму. Розділи активу балансу також будуються в порядку зростання ліквідності

Необоротн активи (іммобілізовані засоби):

·          Нематеріальн активи (патенти, авторські права, ліцензії, торговельні марки й інші коштовні, але не упредметнені активи, контрольовані підприємством);

·          Основн засоби (майно, будинки, устаткування, земля, тобто матеріальні активи з відносно довгим терміном корисної служби);

·          Капіталовкладення (незавершене будівництво, довгострокові фінансові вкладення й ін.).

Оборотні активи (мобільні засоби):

·       Запаси товарно-матеріальних цінностей і витрати (сукупність статей, які характеризують майно:

a)            Хранящееся для реалізації;

b)           виробництва, Що Перебувають у процесі, для реалізації;

c)            Постійно витрачаються на виробництво продукції);      

·     Дебіторська заборгованість;

·     Короткостроков фінансові вкладення (капіталовкладення в цінні папери, інвестиції й ін.);

·     Кошти.

Оборотн активи більше ликвидны, чим внеоборотные. Це обумовлено тим, що внеоборотные активи представляють ту частину майна підприємства, що не призначена для продажу, а постійно використовується для виробництва, зберігання й транспортування продукції. Оборотні активи беруть участь у постійному цикл перетворення їх у кошти. У свою чергу, їх також можна розділити по ступен ліквідності: найбільш ліквідні оборотні активи - кошти, цінні папери, далі по ступені убутної ліквідності треба дебіторська заборгованість, запаси й витрати.

3.3.2 Пасив балансу

Пасив бухгалтерського балансу відбиває джерела фінансування засобів підприємства, згруповані на певну дату по їхній приналежності й призначенню. Іншими словами пасив показує:

·     Величину засобів (капіталу), вкладених у господарську діяльність підприємства;

·     Ступінь участі в створенні майна підприємства.

У закордонній практиці існує трохи інше тлумачення сутності пасиву балансу - це зобов'язання за отримані цінності або вимоги на отримані підприємством ресурси (активи).

Дан визначення не суперечать один одному, але в сучасній концепції бухгалтерського обліку останнє більш переважно.

Для аналітичних досліджень і оцінки структури пасиву всі зобов'язання групують по наступних ознаках:

1. Юридичн приналежності:

·          Зобов'язання перед власниками підприємства (власний капітал);

·          Зобов'язання перед третіми особами - кредиторами, банками й т.п. (позиковий капітал);

2. Терміновост повернення зобов'язань:

·          Засоби тривалого користування;

·          Засоби короткострокового користування.

Слід зазначити, що зобов'язання перед власниками становлять практично постійну частину пасиву балансу, не підлягаючому погашенню під час діяльності організації. Зобов'язання перед третіми особами мають різні строки повернення :менш одного року - короткострокові, більше одного року - довгострокові.

При проведенн аналізу балансу необхідно враховувати наступне:

·       Фінансова нформація, закладена в бухгалтерський баланс ,носить історичний характер, тобто показує положення підприємства на момент складання звітності;

·       В умовах нфляції відбувається необ'єктивне відбиття в тимчасовому інтервалі результатів господарської діяльності;

·       Фінансова звітність несе інформацію тільки на початок і кінець звітного періоду, і тому неможливо вірогідно оцінити зміни, що відбуваються протягом цього періоду.

Ще один важливий аспект аналізу структури балансу - це визначення взаємозв'язків між активом пасивом балансу (мал.4), тому що в процесі виробничої діяльності йде постійна трансформація окремих елементів активу й пасиву балансу. Кожна група пасиву функціонально пов'язана з певною частиною активу балансу.


Рис. 4 Взаємозв'язку між активом пасивом

Наприклад, короткострокові кредити призначені для поповнення оборотних коштів. Деяка частина довгострокових зобов'язань фінансує як оборотні, так і необоротн активи. Уважається, що в нормально функціонуючого підприємства оборотні активи повинні перевищувати короткострокові пасиви, тобто частина поточних активів погашає короткострокові пасиви, інша частина погашає довгостроков зобов'язання, що залишилося йде на поповнення власного капіталу (стає власністю власника підприємства).

Для аналітичних досліджень і якісної оцінки динаміки фінансово-економічного стану підприємства рекомендується об'єднати статті балансу в окремі специфічн групи(табл. 5). Ціль - створення агрегированного балансу, що використовується для визначення важливих характеристик фінансового стану підприємства й розрахунку ряду основних фінансових коефіцієнтів.

Таблиця 5

Баланс підприємства в агрегированном виді

Актив Усл. обозн. Пасив Усл. Обозн.
1. Іммобілізовані засоби (внеоборотные активи) F 1. Джерела власних засобів Ис
2. Мобільні засоби (оборотн активи) 2. Кредити й позикові засоби К
Запаси й витрати Z Довгострокові кредити й позиков засоби Кт
Дебіторська заборгованість Короткострокові кредити й позиков засоби Кt
Кошти й короткострокові фінансові вкладення Д Кредиторська заборгованість
Баланс В Баланс В

3.3.3 Оцінка динаміки складу й структури активу балансу

За допомогою горизонтального (тимчасового ) і вертикального (структурного) аналізу можна одержати найбільш повне подання об якісних змінах, що мали місце, у структур активу, а також динаміки їхніх змін.

На основі даних аналітичної таблиці (табл.6 ) можна зробити наступні висновки:

·        Вартість активів 98р. у порівнянні з 97р. збільшилася на 11.1%). Це говорить про стабілізацію діяльності підприємства. Для полегшення аналізу фінансового стану будемо порівнювати дані 98р. з даними 97 р.

·       Збільшення вартості майна на 77361 р супроводжується внутрішніми змінами в активі: при зменшенні вартості необоротних активів на -2 065 964 (зниження на 2.2%) відбулося збільшення оборотних коштів на 13 781 849  Їхню питому вагу на кінець року склав 18,5% (приріст на 9,8 пунктів);

·       Зменшення вартості необоротних активів у цілому відбулося внаслідок зменшення нематеріальних активів на 21% і зниження вартост основних засобів на 4%. Збільшення вартості незавершеного будівництва  на 0,1 %не вплинуло на загальну тенденцію зниження, незважаючи на те, що питома вага незавершеного будівництва дуже високе (близько 41% від всіх активів, приблизно стільки ж, скільки й основні фонди);

·       Основне фінансування було спрямовано на поповнення оборотних коштів. Із всіх груп оборотних активів спостерігається зниження тільки незавершеного виробництва (на 67 %) і короткострокові вкладення були припинені (82402). Поряд зі збільшенням повільно реалізованих активів(запаси й витрати на 7 784 140 ( темп росту-284,9%) у тому числі матеріали на 4 593 380 (темп зростання - 360,6%) готова продукція на 2 444 100 (темп росту -  217,6%), виросли також швидко реалізованих активи (дебіторська заборгованість <12 місяців на 4 456 423) і найбільш ліквідні активи – кошти на  2 061 286 (темп зростання - 3349,4%).При цьому основними причинами росту залишків готової продукції можуть бути: неритмічний випуск, невідповідність графіка поставок готової продукції плану перевезень, затримка оформлення транспортних документів і ін.

На основ загальної оцінки активу балансу виявлене збільшення загального потенціалу підприємства за звітний період. З огляду на різке зниження активів за попередній рік: загальна вартість майна знизилася в 98 р. на 37% у порівнянні з 96 р. ,хоча це не свідчить про спад господарської діяльності підприємства. Тому що зниження вартості майна відбулося внаслідок продажу частини  невиробничих основних фондів(див. додаток до бухгалтерського балансу 3 “Амортизируемо майно”),що, у сукупності з поповненням оборотних коштів, дозволило збільшити частку оборотних коштів у загальній сумі активів підприємства, що в 96 р. була катастрофічно низкою(4,4%) Це розцінюється як позитивна тенденція: можливість збільшення оборотності активів є передумовою до поліпшення фінансово діяльності. На (рис 5, стор. 41) показані відносні зміни об'ємів оборотних внеоборотных засобів підприємства за звітний період.

3.3.4 Оцінка динаміки складу й структури пасиву балансу

Для оцінки майнового потенціалу підприємства проводиться аналіз динаміки складу й структури зобов'язань (пасиву) балансу.

Дані аналітично таблиці 7 показують:

·       Ріст пасиву балансу в 98р. у порівнянні з 97р. іде тільки за рахунок збільшення позикових засобів на 11 927 703  більш ніж в 2 рази ( темп росту - 239%) .При цьому величина власного капіталу залишилася незмінною. Але в цьому випадку таке інтенсивне зростання позикового капіталу не повинен лякати, тому що власних засобів підприємства однаково значно більше чим позикових.

·       Найбільшо уваги в пасивах заслуговує частка короткострокових зобов'язань, у першу чергу кредиторської заборгованості. Фактично вона означає безкоштовне користування засобами кредиторів. Отже ріст пасивів тільки за рахунок росту кредиторсько заборгованості на 12 407 365   (темп росту- 254%),а зокрема збільшення авансів отриманих на  11 649 207 (темп росту- 547%) можна оцінювати тільки позитивно. Питома вага кредиторської заборгованості в структур зобов'язань підприємства зріс на 12,4 пункти (з 4,9% в96 р. до 17,3% в 98 р.) Обертає на себе увага той факт, що в склад короткострокових пасивів практично відсутній короткострокові кредити банків.

·       Порівнюючи дані 98г з даними 96р. значне скорочення пасивів (з 176 582 371  до 118 588 991) відбувається в результаті продажу будинків, машин встаткування. Отже власні засоби підприємства зменшилися з 167 786 745  до 98 059 310.Зокрема значно скоротився додатковий капітал на 37 % і фонд соціальної сфери скоротився практично на 100 %.

·       У цілому спостерігається висока автономія підприємства (висока питома вага власного капіталу - 95,0% в 96 р. і 82,7%в 98 р.) і низький ступінь використання позикових засобів. На малюнку 6 показан зміни об'ємів короткострокових зобов'язань і власного капіталу підприємства за звітний період.

3.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства

Однієї з основних задач аналізу фінансово-економічного стану є дослідження показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства. Фінансова стійкість підприємства є певним ступенем забезпечення запасів і витрат власними й позиковими джерелами їхнього формування, співвідношенням об'ємів власних позикових засобів і характеризується системою абсолютних і відносних показників.

3.4.1 Абсолютні показники фінансової стійкості

У ході виробничо діяльності на підприємстві йде постійне формування (поповнення) запасів товарно-матеріальних цінностей. Для цього використовуються як власні оборотн кошти, так і позикові (довгострокові й короткострокові кредити й позики). Аналізуючи відповідності або невідповідність (надлишок або недолік) засобів для формування запасів і витрат, визначають абсолютні показники фінансово стійкості.

1.      Наявність власних оборотних коштів.

Визначається як різниця величини джерел власних засобів і величини основних засобів і вкладень (внеоборотных активів):

Еc = Иc - F,

Де Еc – наявність власних оборотних коштів;

Иc – джерела власних засобів (підсумок роздягнуло “Капітал і   резерви”)

F – основні засоби й вкладення ( підсумок роздягнула “Внеоборотные активи”.)

2.      Наявність власних оборотних коштів і довгострокових позикових джерел для формування запасів і витрат.

Визначається як сума власних оборотних коштів і довгострокових кредитів і позик:

Ет = Ес + Кт = (Ис + Кт) - F,

Де Ет- наявність власних оборотних коштів і довгострокових позикових джерел для формування запасів і витрат;

Кт- довгострокові кредити й позикові засоби (підсумок разд. “Довгострокові пасиви”).

3.      Загальна величина основних джерел засобів для формування запасів і витрат.

Розраховується як сума власних оборотних коштів, довгострокових і короткострокових кредитів позик:

Еå = Ет + Кt = (Ис + Кт + Кt) – F.

Де Еå- загальна величина основних джерел засобів для формування запасів і витрат ;

Кt- короткострокові кредити й позики (підсумок разд. Балансу “Довгострокові пасиви”).

На підставі цих трьох показників, що характеризують наявність джерел, які формують запаси й витрати для виробничої діяльності, расчитываются величини, що дають оцінку розміру (достатності) джерел для покриття запасів і витрат:

1.      Надлишок (+) або недолік (-) власних оборотних коштів:

± Ес = Ес – Z,

2.      Надлишок (+) або недолік (-) власних оборотних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат:

±Ет = Ет – Z = ( Ес + Кт ) -Z

3.      Надлишок (+) або недолік (-) загальної величини основних джерел для формування запасів витрат:

±Е∑ = Е∑ - Z = ( Еc + Кт + Кt ) - Z .

Показники забезпеченості запасів і витрат джерелами їхнього формування (±Ес; ±Ет ;±Е∑ ) є базою для класифікації фінансового становища підприємства по ступені стійкості.

При визначенні типу фінансової стійкості використовується тривимірний (трикомпонентний) показник:


Де  X1 =±Ес; X2=±Ет; X3=±Е∑.


Функція S(x) визначається в такий спосіб:

Виділяються чотири основних типи фінансової стійкості підприємства (табл. 8 )

Таблиця 8

Типи фінансово стійкості підприємства

Типи фінансової стійкості Тривимірний показник Використовувані джерела покриття витрат Коротка характеристика
1. Абсолютна фінансова стійкість S = (1,1,1) Власні оборотні кошти Висока платоспроможність; підприємство не залежить від кредиторів
2. Нормальна фінансова стійкість S = ( 0,1,1) Власні оборотні кошти плюс довгострокові кредити

Нормальна платоспроможність;

Ефективне використання позикових засобів;

 висока прибутковість виробничо діяльності

3. Нестійкий фінансовий стан S =(0,0,1) Власні оборотні кошти плюс довгостроков й короткострокові кредити й позики

Порушення платоспроможності;

Необхідність залучення додаткових джерел;

Можливість поліпшення ситуації

4. Кризовий фінансовий стан S=(0,0,0) _

Неплатоспроможність підприємства;

Грань банкрутства

.

Аналізуючи й оцінюючи фінансову стійкість підприємства (табл. 9), можна сказати, що воно перебуває в нестійкому фінансовому стані, причому це положення фіксується як на початок, так і на кінець періоду. Такий висновок зроблений на підставі наступних висновків:

·       Запаси й витрати повністю покриваються тільки за допомогою суми власних оборотних коштів довгострокових і короткострокових позик, причому ця сума росте дуже інтенсивно (темп росту 215%).Це в який те мері говорить про можливість стабілізац ситуації.

·       Але, з ншого боку, темп росту загальної величини основних джерел формування запасів витрат відстає від темпів росту величини запасів і витрат (215,2< 284,9).

·       Головною причиною нестійкого фінансового стану є недолік власних оборотних коштів. Це пояснюється занадто великою часткою внеоборотных активів у загальній сум активів підприємства. Отже, незважаючи на дуже високий зміст власних засобів у сумі пасиву (91,9% в 97 р. И 82,7% в 78 р.), ці засоби майже повністю йдуть на формування внеоборотных активів. Тобто причина недоліку власних засобів для формування запасів і витрат криється в активі балансу.(актив на 78% складається із внеоборотных засобів)

·       Позитивно можна оцінювати як ріст власних оборотних коштів на 58,2%(за рахунок зменшення внеоборотных активів, у результаті продажу частини невиробничих фондів), так збільшення короткострокових позик і кредитів в основному за рахунок авансів отриманих. У такий спосіб підприємство намагається компенсувати недолік власних оборотних коштів за рахунок збільшення кредиторської заборгованості.

·       Ще одним негативним моментом є занадто сильний ріст величини запасів і витрат: темп росту  284,9% необґрунтований збільшенням виробництва (виторг від реалізац продукції виросла тільки на 40%) Відволікання засобів у зайві запаси - одна з основних причин нестійкого фінансового становища. Причини їхнього утворення вивчаються при внутрішньому аналізі виробничих запасів, виробничих витрат готової продукції. Основні причини зайвих виробничих запасів можна об'єднати в три основні групи: нереальність планових розрахунків; відхилення фактичного надходження від розрахункового; відхилення фактичної витрати від розрахункового. На мал.7 показані зміни відносних об'ємів власних оборотних коштів, запасів і витрат підприємства за звітний період.

3.4.2 Відносні показники фінансової стійкості

Фінансова стійкість підприємства характеризується станом власних і позикових засобів аналізується за допомогою системи фінансових коефіцієнтів. Інформаційною базою для розрахунку таких коефіцієнтів є абсолютні показники активу й пасиву балансу , а також показники, розглянуті в розділі 3.4.1

Оцінка фінансової стійкості підприємства проводиться за допомогою досить велико кількості відносних фінансових показників (табл. 10).

Таблиця 10.

Фінансов коефіцієнти, застосовувані для оцінки фінансової стійкості підприємства

Коефіцієнт Що показує Як розраховувати Коментарі
1 2 3 4
1. Коефіцієнт автономії Характеризує незалежність від позикових засобів. Показує частку власних засобів у загальній сумі всіх засобів підприємства

Ка = Ис/ В

Відношення загальної суми всіх засобів підприємства до джерел власних засобів

Мінімальне граничне значення на рівні 0,5.

Перевищення вказує на збільшення фінансової незалежності, розширення можливості залучення засобів з боку

2. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних засобів Скільки позикових засобів залучило підприємство на 1 руб. вкладених в активи власних засобів

Кз/з = (Кт + Кt)/Иc

Відношення всіх зобов'язань до власних засобів

Кз/з < 0,7

Перевищення зазначеної границі означа залежність підприємства від зовнішніх джерел засобів, втрату фінансово стійкості (автономності)

3. Коефіцієнт забезпеченост власними засобами

Наявність у підприємства власних оборотних коштів, необхідних для його фінансової стійкості.

Критерій для визначення неплатоспроможності (банкрутства) підприємства

До = Ес / Rа=

(Ис –F)/Rа

Відношення власних оборотних коштів до загальної величини оборотних коштів підприємства

До≥0,1

Чим вище показник(0,5), тим краще фінансовий стан підприємства,тим більше в нього можливостей проведення незалежної фінансової політики

4. Коефіцієнт маневреності Здатність підприємства підтримувати рівень власного оборотного капіталу й поповнювати оборотні кошти за рахунок власних джерел

Км = Ес /Ис

Відношення власних оборотних коштів до загальної величини власних засобів (власного капіталу підприємства

0,2-0,5

Чим ближче значення показників до верхньої границі, тим більше можливість фінансового маневру в підприємства

5. Коефіцієнт співвідношення мобільних і іммобілізованих засобів Скільки внеоборотных засобів доводиться на 1 руб. оборотних активів

Км/і = Rа/F

Відношення оборотних коштів до внеоборотным активів

Чим вище значення показників тим більше засобів підприємство вкладає в оборотні кошти
6. Коефіцієнт майна виробничого призначення Частку майна виробничого призначення в загальній вартості всіх засобів підприємства

Кп.їм = (Z+F)/В

Відношення суми внеоборотных активів і виробничих запасів до підсумку балансу

Кп.їм≥0,5

При зниженні показника границі, що рекомендується нижче, доцільне залучення довгострокових позикових засобів для збільшення майна виробничого призначення

7. Коефіцієнт прогнозу банкрутства Частка чистих оборотних активів у вартості всіх засобів підприємства

Кпб = (Rа – Кt)/В

Відношення різниці оборотних коштів короткострокових пасивів до підсумку балансу

Зниження показників свідчить про те, що підприємство зазнає фінансових труднощів

Розрахунок аналіз відносних коефіцієнтів істотно доповнює оцінку абсолютних показників фінансової стійкості.

·          На підставі дані таблиці 11. можна зробити висновок, що фінансова незалежність підприємства висока. Це підтверджується високими значеннями коефіцієнта автономії (Ка=0,83) і співвідношення позикових і власних засобів (Кз/з=0,21). Незначне зменшення показника автономії (на 10%) і ріст Кз/з на 139% практично не впливають на стан фінансової стійкості з - за занадто високого відношення власних засобів до позикового.  Але це показники не відбивають повністю стан фінансової стійкості підприємства, тому що в нашім випадку власні засоби підприємства іммобилизировані у необоротне активи.

·          З огляду на, що на стійкість фінансового становища впливає в основному показник забезпеченості власними засобами (До) він указує на можливість підприємства проводити незалежну фінансову політику. Деяке зниження цього коефіцієнта відбувається не через зменшення власних оборотних коштів підприємства а за рахунок різкого росту оборотних активів(а саме - запасів і витрат), але коефіцієнт не виходить за межі припустимого.

·          Спостерігається ріст коефіцієнта маневреності на 58%, що дає надію на здатність підприємства надалі збільшити власний оборотний капітал, тому що зараз воно не може покривати оборотні кошти за рахунок власних джерел. Це пов'язане з тим, що більша частина засобів вкладенні у внеоборотные активи, що підтверджується низьким значенням коефіцієнта співвідношення мобільних і іммобілізованих засобів (Км/і=0,24 темп росту - 275%)

·          Коефіцієнт майна виробничого призначення занадто високий >> 0,5, тому, у цьому випадку, його незначне зниження можна розцінювати позитивно.

У результаті аналізу фінансової стійкості підприємства на основі абсолютних відносних показників можна зробити висновок:

Підприємство перебуває на грані нормального й нестійкого стану (при розгляді абсолютних показників).  Але все-таки фінансова незалежність підприємства висока (коефіцієнт автономії й Кз/с) причому спостерігається ріст фінансової стійкост підприємства(при розгляді динаміки відносних показників фінансової стійкості).

3.5 Аналіз ліквідності й платоспроможності підприємства

В умовах масово неплатоспроможності й застосування до багатьом підприємствам процедур банкрутства (визнання неспроможності) об'єктивна й точна оцінка фінансово-економічного стану здобуває першорядне значення. Головним критерієм такої оцінки є показники платоспроможності й ступінь ліквідності підприємства.

Платоспроможність підприємства визначається його можливістю й здатністю вчасно й повністю виконувати платіжні зобов'язання, що випливають із торговельних, кредитних і інших операцій грошового характеру. Платоспроможність впливає на форми й умови комерційних справ, у тому числі на можливість одержання кредиту.

Ліквідність підприємства визначається наявністю в нього ліквідних засобів, до яких ставляться готівка, кошти на рахунках у банках і легкореалізовані елементи оборотних ресурсів. Ліквідність відбиває здатність підприємства в будь-який момент робити необхідні витрати.

Ліквідність платоспроможність як економічні категорії не тотожні, але на практиці вони тісно зв'язані між собою.

Ліквідність підприємства відбиває платоспроможність по боргових зобов'язаннях. Нездатність підприємства погасити свої боргові зобов'язання перед кредиторами й бюджетом приводить його до банкрутства. Підставами для визнання підприємства банкрутом не тільки невиконання їм протягом декількох місяців своїх зобов'язань перед бюджетом, але й невиконання вимог юридичних і фізичних осіб, що мають до нього фінансові або майнові претензії.

Поліпшення платоспроможності підприємства нерозривно пов'язане з політикою керування оборотним капіталом, що націлена на мінімізацію фінансових зобов'язань. Іншими словами, прибуток - довгострокова мета, але в короткостроковому плані навіть прибуткове підприємство може збанкрутувати через відсутність коштів.

Для оцінки платоспроможності й ліквідності можуть бути використані наступні прийоми (мал. 7):


Рис.7 Прийоми проведення оцінки платоспроможності й ліквідності підприємства

Оцінка ліквідності балансу.

Головна задача оцінки ліквідності балансу - визначити величину покриття зобов'язань підприємства по його активах, строк перетворення яких у грошову форму (ліквідність) відповідає строку погашення зобов'язань (терміновост повернення).

Для проведення аналізу актив і пасив балансу групуються(мал. 8 ) по наступних ознаках:

·       По ступені убування ліквідності (актив);

·       По ступені терміновості оплати (погашення) (пасив).


Рис.8 Угруповання статей активу й пасиву для аналізу ліквідності балансу

Активи залежно від швидкості перетворення в кошти розділяються на наступні групи:

А1 – найбільш ліквідні активи. До них ставляться кошти підприємств і короткострокові фінансові вкладення (стор. 260 + стор.250 ).

А2 – швидко реализуєм активи. Дебіторська заборгованість та інші активи  (стор. 240 + стор. 270 ).

А3 – повільно реализуєм активи. До них ставляться статті з разд. “Оборотні активи ”  (стор. 210 + стор. 220 - стор. 217 ) і стаття “Довгострокові фінансові вкладення ” з разд. “необоротне активи (стор. 140 ).

А4 – трудно реализуем активи. Це статті разд “необоротне активи ” (стор.110 + стор. 120 - стор.140).

Угруповання пасивів відбувається по ступені терміновості їхнього повернення:

П1 – найбільш короткострокові зобов'язання. До них ставляться статті “Кредиторська заборгованість Інші короткострокові пасиви ” (стор. 620 + стор. 670 ).

П2 короткострокові пасиви. Статті “Позикові засоби ” і інші статті роздягнула короткострокові пасиви ” (стор. 610 + стор. 630 + стор. 640 + стор. 650 + стор. 660).

П3 довгострокові пасиви. Довгострокові кредити й позикові засоби (стор. 510 + стор. 520 ).

П4 – постійн пасиви. Статт разд. “Капітал і резерви ” (стор. 490 - стор. 217).

При визначенні ліквідності балансу групи активу й пасиву зіставляються між собою (мал. 8)

Умови абсолютної ліквідності балансу:

А1? П1; А2? П2; А3 ?П3; А4 ?П4.

Необхідною умовою абсолютної ліквідності балансу є виконання перших нерівностей. Четверта нерівність носить так званий балансуючий характер: його виконання свідчить про наявність у підприємства власних оборотних коштів (Ес = Ис - F).

Теоретично недолік засобів по одній групі активів компенсується надлишком по інший, але на практиці менш ліквідні засоби не можуть замінити більше ліквідні.

Зіставлення А1 - П1 і А2 - П2 дозволяє виявити поточну ліквідність підприємства, що свідчить про платоспроможність найближчим часом. Порівняння А3 - П3 відбива перспективну ліквідність, на її основі прогнозується довгострокова орієнтовна платоспроможність.

Аналіз ліквідності балансу проводиться за допомогою аналітичної табл.12 , за даними  який можна зробити  висновок що баланс підприємства не відповідає всім критеріям абсолютної ліквідності.

·          Тому що А1<<П1,то підприємство не може відповідати за своїми обов'язками найближчим часом. Незважаючи на дуже високий ріст коштів (темп росту 3349%),як наприкінці року є єдиним джерелом найбільш ліквідних активів, кредиторська заборгованість також росте на 153%, що не дозволяє говорити про поліпшення стану текушей ліквідності підприємства.

·          Аналізуючи довгострокову орієнтовну платоспроможність, можна сказати, що підприємство повністю відповідає умовам ліквідності (А2> П2 і А3 >П3)

·          При вивченні балансу варто звернути увагу на один дуже важливий показник - чистий оборотний капітал, або чисті оборотні кошти. Це абсолютний показник за допомогою якого також можна оцінити ліквідність підприємства. Чистий оборотний капітал дорівнює різниці між підсумками роздягнула “Оборотні активи роздягнула “Короткострокові пасиви ”. Зміна рівня ліквідності визначається по зміні показника чистого оборотного капіталу. Він становить величину, оставшуюся після погашення всіх короткострокових зобов'язань. Отже, ріст цього показника -  підвищення рівня ліквідності підприємства (табл.13).

Таблиця 13

Обчислення чистого оборотного капіталу

Показники На початок року, руб. На кінець року, руб.
1.Оборотн активи 8 140 620 21 922 469
2.Короткостроков пасиви 8 496 978 20 489 882
3.Чистий оборотний капітал (1-2) -356 358 1 432 587

У цьому випадку ріст чистого оборотного капіталу говорить про ріст ліквідност будівельного підприємства.

3.5.2 Оцінка відносних показників ліквідності й платоспроможності

Для якісної оцінки платоспроможності й ліквідності підприємства крім аналізу ліквідності балансу необхідний розрахунок коефіцієнтів ліквідності (табл. 14)

Ціль розрахунку - оцінити співвідношення наявних активів, як призначених для безпосередньої реалізації, так і задіяних у технічному процесі, з метою їхньо наступної реалізації й відшкодування вкладених коштів і існуючих зобов'язань, які повинні бути погашені підприємством у майбутньому періоді.

Розрахунок рунтується на тім, що види оборотних коштів мають різний ступінь ліквідності. Тому для оцінки платоспроможності й ліквідності підприємства застосовуються показники, які різняться залежно від порядку включення їх у розрахунок ліквідних засобів, розглянутих як покриття короткострокових зобов'язань.

Таблиця 14

Фінансов коефіцієнти, застосовувані для оцінки ліквідності

Підприємства

Коефіцієнт Що показує Як расчитывается Коментарі

! Коефіцієнт поточно ліквідності

(покриття

Достатність оборотних коштів підприємства, які можуть бути використані їм для погашення своїх короткострокових зобов'язань.

Характеризує запас міцності, що виникає внаслідок перевищення ліквідного майна над наявними зобов'язаннями

Кп = Rа/Кt

Відношення поточних активів (оборотних коштів) до поточних пасивів (короткостроковим зобов'язанням)

1≥ Кп ≥2

Нижня границя вказує на те, що оборотних коштів повинне бути досить, щоб покрити свої короткостроков зобов'язання. Перевищення оборотних активів над короткостроковими зобов'язаннями більш ніж у два рази вважається небажаним, оскільки це свідчить про нераціональне вкладення своїх засобів і неефективному їхньому використанні

2. Коефіцієнт критично (термінової) ліквідності Прогнозовані платіжн можливості підприємства за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами

Ккл = (Д +rа)/Кt

Відношення коштів короткострокових фінансових вкладень плюс суми мобільних засобів у розрахунках з дебіторами до поточними пасивами

Ккл ≥1

Низьке значення вказу на необхідність постійної роботи з дебіторами, щоб забезпечити можливість обігу найбільш ліквідної частини оборотних коштів у грошову форму для розрахунків

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом.

Характеризує платоспроможність підприємства на дату складання балансу

Кал = Д/Кt

Відношення коштів короткострокових фінансових вкладень до поточних пасивів

Кал ≥ 0,2 - 0,5

Низьке значення вказу на зниження платоспроможності підприємства

У досліджуваному методі закладені обмеження інформативного характеру, тому при веденні аналізу платоспроможності й ліквідності підприємства з використанням коефіцієнтів ліквідності зовнішній аналітик може стикнутися з деякими труднощами, наприклад такими:

·       Статичність показників. Представлені коефіцієнти одномоментни, розраховуються на основі балансових даних, складених на певну дату;

·       Мала інформативність для прогнозування. Важко визначити, чи здатне підприємство генерувати кошти в об'ємі, достатньому для здійснення інвестицій;

·       Неповноцінна й недостатня інформаційна база для розрахунку. Це пов'язане з обмеженнями, закладеними у фінансову звітність. Підприємство на основі проведеної обліково політики може показувати в балансі завищені значення дебіторсько заборгованості (за рахунок неліквідних статей) і вести неповний облік зобов'язань. У цьому випадку показується сума основного боргу без відсотків за використання позикових засобів і ін.

Головне достоїнство показників - простота й наочність - може обернутися істотним недоліком - неточністю висновків. Тому варто обережно підходити до оцінц платоспроможності підприємства цим методом.

Таким чином, аналіз коефіцієнтів ліквідності показує (табл. 15.):

·          Коефіцієнт абсолютної ліквідності<<нормативного значення (Кал=0,1).Це говорить про можливість погашення короткострокової заборгованості підприємством найближчим часом тільки на 10%.

·          Коефіцієнт критичної (термінової) ліквідності також набагато нижче нормативного (Ккл=0,48). Це говорить про ризик низької платоспроможності підприємства в короткостроковому періоді, тому що підприємство може покрити зобов'язання лише 50% кредиторів за допомогою всіх мобільних засобів.

·          У якост базового можна використовувати коефіцієнт загальної ліквідності. Два інших коефіцієнти використовуються якщо буде потреба поглибленого аналізу для відбиття впливу окремих статей поточних активів. У нашім випадку коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності перебуває в нижньої границі нормативного значення, але це вже говорить про те, що в підприємства досить оборотних коштів, які можуть бути використані їм для погашення своїх короткострокових зобов'язань.

У західній практиці для оцінки ліквідності підприємства використовується нормативний метод порівняння, при якому розрахункові значення порівнюють з среднеотраслевыми. У Росії для визначення оптимальних значень показників ліквідності підприємств різних сфер діяльності не існує достовірно статистичної бази. Тому в Російській практиці варто звертати увагу насамперед на динаміку змін коефіцієнтів.

·          Динаміка значень коефіцієнтів як загальної ліквідності, так і інших коефіцієнтів ліквідності, указує на поліпшення в забезпеченості оборотними коштами (див. Табл.15).Причиною цього з'явилося збільшення частки поточних активів у загальній сумі активів підприємства в порівнянні з 1997р. (темп росту-269%).Крім цього, спостерігається різкий ріст дебіторської заборгованост <12 мес.(темп росту-233%) і коштів -найбільш ліквідних активів(темп росту-3349%). Але, незважаючи на таке інтенсивне зростання перерахованих вище активів, ріст коефіцієнтів ліквідності не настільки значний. Тому що поряд з ростом поточних активів, цього року спостерігалося також інтенсивне зростання поточних пасивів (темп росту короткострокової кредиторсько заборгованості-254%).

Таким чином, оцінка відносних показників ліквідності й платоспроможності ще раз підтверджує результати аналізу ліквідності балансу. Підприємство в перспектив платоспроможне й здатно відповідати за своїми обов'язками. Хоча для погашення поточних зобов'язань, підприємству знадобиться великий проміжок часу, достатній на обналичивание труднореали- зуемых активів.

3.5.3 Аналіз руху грошових коштів

Розглянемо й проаналізуємо звіт про рух грошових коштів (форма №4),що був уведений до складу російської звітності в 1996році. Даний аналітичний документ про зміну фінансового стану складений на основі методу дослідження потоку коштів. Необхідність аналізу цього документа фінансової звітності обумовлена тим, що в господарській діяльності часом складається досить парадоксальна ситуація, коли прибуткове підприємство не може зробити розрахунки зі своїми працівниками й контрагентами.

Головна мета аналізу грошових потоків - оцінити здатність підприємства генерувати кошти в розмірі й у строки, необхідні для здійснення планованих витрат. Платоспроможність і ліквідність підприємства найчастіше є залежним від реального грошового обігу підприємства у вигляді потоку грошових платежів, що проходять через рахунки господарюючого суб'єкта. Тому аналіз грошових потоків стотно доповнює методику оцінки ліквідності й платоспроможності й да можливість більш об'єктивно оцінити фінансове благополуччя підприємства.

У цей час звіт про рух грошових коштів покликаний у світовій практиці основним джерелом даних для аналізу фінансового стану підприємства.

У складі звіту виділяють три основних роздягнула по характері руху (надходження й витрата) коштів:

·поточна діяльність;

·інвестиційна діяльність;

·фінансова діяльність.

Поточна (основна) діяльність - основна статутна діяльність підприємства: одержання виторгу від реалізації, сплата по рахунках постачальників, аванси, одержання короткострокових кредитів і позик, розрахунки з бюджетом, виплата заробітної плати, виплачені й отримані відсотки по кредитах і позикам.

Інвестиційна діяльність пов'язана з придбанням або реалізацією, створенням довгострокових активів, надходженням дивідендів, відсотків.

Фінансова діяльність пов'язана з надходженням коштів внаслідок одержання кредитів і позик, фінансових вкладень, погашенням заборгованості по отриманим раніше кредитах, виплатою дивідендів.

У світовий російську обліково-аналітичну практику підприємства звітують про рух грошових коштів, використовуючи або прямій, або непрямий метод. Принцип складання звіту цими методами однаковий - необхідно виділити по можливості всі операції, що зачіпають рух грошових коштів. Але необхідно враховувати також і деякі розходження між зазначеними методами. (мал.9 ).

Звіт про рух грошових коштів у бухгалтерській звітності складається по прямому методі, що використовується як приклад при аналізі платоспроможності й ліквідності. Для більше детальної оцінки взаємозв'язку фінансового результату (прибутку або збитку) і зміни величини коштів на рахунках підприємства можна використовувати непрямий метод. Але з - за трудомісткості проведення й складності він не розглядається в даній роботі.Рис. 9 Характеристика методів зіставлення звіту про рух грошових коштів

Для проведення аналізу руху грошових коштів будемо застосовувати моделі, застосовувані в таблиці 16 . Аналіз дані таблиці показує, що:

·          Основним джерелом припливу коштів був виторг від реалізації товарів, продукції, робіт послуг. Її питома вага склала 88% від суми всіх надходжень. Реалізація основних засобів, аванси й кредити становлять у сумі всього 12% від суми всіх надходжень. Таким чином, у підприємства спостерігається дуже слабка залежність від позикових засобів, що позитивно впливає на платоспроможність підприємства. Приплив коштів відбувається тільки по поточній діяльності.

·          Серед напрямків по витраті отриманих засобів значну вагу мають оплата зроблених товарів послуг - 53%, оплата праці - 19% і відрахування на соціальні потреби - 7%. Таким чином, використання коштів відбувається, також як і надходження, тільки по поточній діяльності. Тобто, рух грошових коштів заводу не зачіпа нвестиційної й фінансової сфери діяльності.


Розділ 3 Оцінка ефективності господарської діяльності

Завершальним етапом аналізу фінансово - економічного стану підприємства є оцінка ефективності господарської діяльності.

У даній робот аналіз ефективності проводиться за даними бухгалтерської звітност загальною оцінкою сформованої ситуації на досліджуваному об'єкті. Для поглибленого аналізу минулого притягнуті дані внутрішньої звітност господарюючого суб'єкта. Ціль аналізу для зовнішнього користувача інформації - одержати невелике число ключових параметрів, що дозволяють дати точну оцінку як поточного стану об'єкта, так і перспектив, що очікують, розвитку. Ефективність господарської діяльності підприємства характеризується двома показниками:

·діловою активністю, що відбиває результативність роботи підприємства щодо величини авансованих ресурсів або величини їхнього споживання в процесі виробництва;

·рентабельністю (прибутком або прибутковістю), що відбиває отриманий ефект щодо ресурсів або витрат, використаних для досягнення даного ефекту.

Оцінка ділової активності підприємства

Ділову активність підприємства можна представити як систему якісних і кількісних критеріїв.

Якісні критерії - це широта ринків збуту (внутрішня й зовнішніх), репутація підприємства конкурентоспроможність, наявність стабільних постачальників і споживачів і т.п. Такі неформалізован критерії необхідно зіставляти із критеріями інших організацій, аналогічних по сфері додатка капіталу.

Кількісн критерії ділово активності визначаються абсолютними й відносними показниками. Серед абсолютних показників варто виділити об'єм реалізації зробленої продукції (робіт, послуг), прибуток, величину авансованого капіталу (активи підприємства). Доцільно враховувати порівняльну динаміку цих показників. Оптимальне співвідношення

Тп > Тв > Так > 100%,

Де Тп - темп зміни прибутку;

Тв – темп зміни виторгу від реалізації продукції (робіт, послуг);

Так – темп зміни активів (майна) підприємства.

Наведене співвідношення одержало назву “золотого правила економіки підприємства ”: прибуток повинна зростати більше високими темпами, чим обери реалізації й майна підприємства. Це означає наступне: витрати виробництва й обігу повинн знижуватися, а ресурси підприємства використовуватися більш ефективно. Однак на практиці навіть у стабільного підприємства в деяких випадках можливе відхилення від цього співвідношення. Причини можуть бути різні: великі інвестиції, освоєння нових технологій, реорганізація структури керування й виробництва (стратегічні зміни, організаційний розвиток), модернізація й реконструкція й н. Ці заходи найчастіше викликані впливом зовнішнього середовища (зовнішнього оточення) і вимагають значних фінансових вкладень, які окупляться й принесуть вигоду в майбутньому.

Відносн показники ділової активності характеризують рівень ефективності використання ресурсів (матеріальних, трудових і фінансових). Пропонована система показників ділової активності (табл.17) базується на даних фінансової звітност підприємства. Ця обставина дозволяє по даним розрахунку показників контролювати зміни у фінансовому стані підприємства.


Таблиця 17.

Система показників діловий активності підприємства

Показник Формула розрахунку Коментарі
1 2 3
Виторг від реалізації (V) - -
Чистий прибуток (Рr ) Прибуток звітного року мінус податок на прибуток (ф.№2, 140-150) Чистий прибуток – це прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після розрахунків з бюджетом по податку на прибуток
Продуктивність праці (Пт) Пт =  V / Чр Ріст показника свідчить про підвищення эфективности використання трудових ресурсів. Чисельність працівників – ф. №5, разд. 8 (стр850)
Фондовіддача виробничих фондів (Ф) Ф = V /  Fср Відбиває эфективность використання основних засобів і інших внеоборотных активів. Показує, скільки на 1 руб. Вартості внеоборотных активів реалізовано продукції
Коефіцієнт загальної оборотност капіталу (Ок) Ок =  V/ R аср Показує швидкість обороту всіх засобів підприємства
Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (Ооб) Ооб =  V / Zср Відбиває швидкість обороту матеріальних і грошових ресурсів підприємства за аналізований період, або скільки рублів обороту (виторгу) доводиться на кожний рубль даного виду активів
Коэфициент оборотності матеріальних оборотних коштів (Ом.ср) Омср =V / Z порівн Швидкість обороту запасів і витрат, тобто число оборотів за звітний період, за який матеріальні оборотні кошти перетворюються в грошову фогму
Середній строк обороту дебіторсько заборгованості (Сд/з) З д/з = 365 / од/з Показник характеризує тривалість одного обороту дебіторської заборгованості в днях. Зниження показника благополучна тенденція
Коэфициент оборотності дебіторсько заборгованості (Од/з) ПРО д/з =  V/ rа.ср Показує число оборотів за період комерційного кредиту, надаваного підприємством. При прискоренні оборотност відбувається зниження значення показника, що свідчить про поліпшення розрахунків з дебіторами
Середній строк обороту матеріальних засобів (Див.порівн) Див.порівн = 365 / Ом.ср Тривалість обороту матеріальних засобів за звітний період
Коефіцієнт оборотності кредиторсько заборгованості (Ок/з) ПРО к/з = V / rр.ср Показує швидкість обороту заборгованості підприємства. Прискорення несприятливо позначається на ліквідності підприємства; якщо Ок/з < Од/з Можлива остача коштів у підприємства
Тривалість обороту кредиторської заборгованост (Ск/з) ПРО к/з =  365 / О к/з Показує період, за який підприємство покриває термінову заборгованість. Уповільнення оборотності, тобто збільшення періоду, характеризується як сприятлива тенденція
Коефіцієнт оборотності власного капіталу (Оск) Про ск =  V / И с. Порівн Відбиває активність власних засобів або активність коштів, якими ризикують акціонери або власники підприємства. Ріст у динаміку означає підвищення ефективності використовуваного власного капіталу
Тривалість операційного циклу (Цо) Цо = Сд/з + Див.порівн Характеризує загальний час, протягом якого фінансові ресурси перебувають у матеріальних засобах дебіторській заборгованості. Необхідно прагне до зниження значення даного показника
Тривалість фінансового циклу (Цф) Цф = Цо – Ск/з Час, протягом якого фінансов ресурси відвернені з обороту. Ціль керування оборотними коштами – скорочення фінансового циклу, тобто скорочення операційного циклу й уповільнення строку обороту кредиторської заборгованості до прийнятного рівня
Коефіцієнт стійкості економічного росту (Курей)

Курей = ( Рс-Д)/Ис.порівн * 100% =

Рр/Ис.порівн * 100%

Характеризує стійкість перспективу фінансового розвитку підприємства. Визначає можливост підприємства по розширенню основної діяльності за рахунок реінвестування власних засобів. Показує якими темпами в середньому збільшується економічний потенціал підприємства

Умовні позначки:

Чр - Среднсписочна чисельність працівників;

Fср - середня за період вартість необоротних активів;

Вср - середній за період підсумок балансу;

Rа порівн. - середня за період величина оборотних активів;

Z порівн. - середня за період величина запасів витрат;

rа порівн. - середня за період дебіторська заборгованість;

rр порівн. - середня за період кредиторська заборгованість;

І з порівн. - середня за період величина власного капіталу резервів;

Д - дивіденди, виплачувані акціонерам;

Рр - прибуток спрямована на розвиток виробництва (реінвестований прибуток).

Для розрахунку застосовують абсолютні підсумкові дані за звітний період по виторзі, прибутку й т.п. Але показники балансу розсчитані на початок і кінець періоду, тобто Мають одномоментний характер. Це вносить деяку неясність в інтерпрітацию даних розрахунку. Тому для розрахунку коефіцієнтів застосовують показники, розсчитан до усереднених значень статей балансу. Можна також використовувати дані на кінець роки.

Для первісної оцінки ділової активності заводу металоконструкцій доцільно буде скласти наступну таблицю:

Показник 1997 р. 1998 р. Темп росту
Виторг 26 963 081 37 908 246 140,6%
Прибуток (чиста) 776 626 802 875 103%
Активи (майно) підприємства 106 661 288 118 594 192 111%

“Золоте правило економіки підприємства ” у цьому випадку не виконується тому що Тп < Тв ,але це правило може виконуватися тільки при ідеальних зовнішніх і внутрішніх умовах. Тому що ми розглядаємо реальне підприємство, можна тільки оцінити відхилення від даної умови:

·               Позитивно можна оцінювати вже хоча б те, що всі три показники ростуть, а це в умовах нашої економіки зустрічається дуже рідко.

·               Виторг від реалізації продукції виростає на 40,6%, тоді як прибуток (чистий прибуток) практично не міняється (темп приросту всього 3%). Причини цього будуть розглянуті далі

·               Активи підприємства ростуть на 11%. Їхній ріст обумовлений ростом труднореализуемых оборотних активів (запасів і витрат), при незначному зменшенні внеоборотных активів.

Розглянемо приклад розрахунку показників ділової активності Таблиця 18:

1.         Виторг від реалізації продукції виріс дуже значно (на 10 945 165 руб),причинами цього є крім збільшення об'ємів випущено продукції, ще й ріст цін на випускається продукцию, щоМ. Якщо перша причина позитивно впливає на фінансові результати то друга може мати на них негативний вплив, тому що поряд з ростом цін на випускається продукцию, щоМ (зв'язаний, в основному, з інфляційними процесами) ростуть ціни на матеріали, що збільшу собівартість продукції,  отже, зменшує прибуток від реалізації й, у кінцевому результаті, веде до зниження чистого прибутку.

2.         Чистий прибуток виріс на 26 249руб. Але зростання чистого прибутку становить усього 3%, що погано позначається на рентабельності. При струмом випередженні росту виторгу над зростанням чистого прибутку, прийде розглянути прибуток більш докладно, для виявлення причин такої низько рентабельності.

На зміну балансової, а значить і чистого прибутку, впливають багато факторів. Балансовий прибуток складається з:

1)         Прибутку від реалізації продукції й послуг. На неї впливає:

-    Об'єм продажу продукції

ü   Зміна перехідних залишків готової продукції

ü   Випуск товарної продукції

ü   Зміна залишків відвантаженої продукції

-    Структура товарної продукції

-    Ціни реалізації

ü   Якість товарної продукції

ü   Ринки збуту продукції

ü   Інфляційн фактори

2)         Прибуток від іншої реалізації

-    Прибуток від продажу товарно-матеріальних цінностей

-    Прибуток від реалізації продукції підсобних господарств

-    Прибуток від реалізації основних фондів і нематеріальних активів

3)         Позареалізаційн фінансові результати

-    Прибуток від участь на паях у спільних підприємствах

-    Прибуток від здачі в оренду основних засобів землі

-    Отриман й виплачені пени й штрафи

-    Збитки від списання дебіторської заборгованості

-    Збитки від стихійних лих

-    Доходи по акціях, облігаціях, депозитах

-    Доходи й збитки по валютних операціях

Розглянемо причини недостатнього зростання прибутку на нашім підприємстві:

По-перше, при росту виторгу на 40,6%, собівартість реалізації продукції (частка якої у величині виторгу від реалізації продукції дуже велика -96,8%) росте на 41,4%(табл. 20) що в сукупності з ростом комерційних витрат, дозволяє прибутку від реалізації продукції збільшитися всього на 22,5 %.(см.Табл21).

Таблиця 20
Динаміка зміни собівартості по елементах витрат
Найменування показника 1997г доля. вага статті витрат 1998г доля. вага статті витрат абсолютн. Зміни відносить зміни
Матеріальн витрати 12 435 317 51% 17 871 000 48% 5 435 683 144%
Витрати на оплату праці 5 647 077 23% 8 083 728 22% 2 436 651 143%
Відрахування на соціальні потреби 2 083 984 9% 3 013 156 8% 929 172 145%
Амортизація основних засобів 1 365 924 6% 2 137 900 6% 771 976 157%
Інші витрати 2 765 605 11% 5 813 416 16% 3 047 811 210%
Разом по елементах витрат 24 297 907 100% 36 919 200 100% 12 621 293 152%
Із загально суми витрат віднесено на невиробничі рахунки 66 415 11 896 -54 519

Прибутку від реалізації продукції в цілому по підприємству залежить від чотирьох факторів першого рівня співпідпорядкованості: об'єму реалізації продукції; структури; собівартості й рівня среднереализационных цін.

Об'єм реалізації продукції може зробити позитивний і негативний вплив на суму прибутку. Збільшення об'єму продажів рентабельної продукції приводить до пропорційного збільшення прибутку. Якщо ж продукція є збиткової, то при збільшенні об'єму продажів відбувається зменшення суми прибутку.

Структура товарної продукції може робити як позитивне, так і негативний вплив на суму прибутку. Якщо збільшується частка більше рентабельних видів продукції в загальному об'єм реалізації, то сума прибутку росте й, навпаки, при збільшенні питомої ваги низькорентабельної або збиткової продукції загальна сума прибутку зменшиться.

Собівартість продукції й прибуток перебувають в обернено пропорційній залежності: зниження собівартост приводить до відповідного росту суми прибутку, і навпаки.

Зміна рівня середньо реалізаційних цін і величина прибутку перебувають у прямо пропорціональній залежності: при збільшенні рівня цін сума прибутку зростає, і навпаки.

По-друге, при значному збільшенні прибутки від фінансово-господарської діяльності -на79% (у результаті різкого зростання операційних доходів на 1173896 руб. При продаж основних фондів(табл.6) , прибуток звітного періоду росте всього на 1,7%. Це походить із за великого росту позареалізаційних витрат на311%.

Позареалізаційн збитки значною мірою є результатом порушення договірної дисципліни й свідчать про те, що на підприємстві погано забезпечується схоронність власності. Позареалізаційні доходи й витрати від штрафів, пені, неустойок у деяких випадках є результатом поганої постановки обліку (наприклад, прибуток минулих років, виявлена у звітному році). Позареалізаційні доходи й витрати вивчаються в динаміку за ряд звітних періодів. Ретельно з'ясовуються причини їх (особливо по штрафах), намечаются заходу щодо скорочення й недопущенню позареалізаційних збитків, штрафних санкцій, більшу частину яких становлять штрафи за порушення договорів поставок.

3.         Ріст продуктивності праці можна оцінювати позитивно завжди, тим більше що незважаючи на ріст чисельності працівників на (502-423=79 чоловік), отже, збільшення собівартості продукції на41% за рахунок збільшення витрат на оплату праці на 43%, виторг від реалізації теж росте на 40,6%, а прибуток від реалізації росте на 22,5 %.

4.         Темп росту фондовіддачі -238%, указує на те, що у звітному році внеоборотные активи стали використовуватися в 2,4 рази більш ефективно, ніж у попередньому році. Це відбувається через неефективне використання основних фондів в 97 році. Отже, при продажу частини основних(невиробничих) фондів, які були в надлишку, що залишилися основні фонди стали використовуватися більш ефективно, а виторг збільшився.

5.         Позитивно оцінюється також високий ріст коефіцієнта загальної оборотності капіталу (238%). Це відбувається через зміну структури активу. Збільшення частки оборотних активів у загальній сумі активів майже в 2,5 рази дозволило, збільшити виторг від реалізації продукції на 40,6%.

6.         Збільшення оборотних активів і величини запасів і витрат більш ніж в 2 рази при росту виторгу всього на 40%, привело до зменшення коефіцієнтів оборотності оборотних коштів і матеріальних оборотних коштів. Отже середній строк обороту матеріальних засобів збільшився з 68 днів до 78 днів. Звичайне зменшення коефіцієнтів оборотності оборотних активів говорить про зниження ділової активност підприємства й розцінюється негативно. Але тому що на нашім підприємстві строки обороту матеріальних активів занадто (неправдоподібно) низки, їхнє збільшення говорить лише про збільшення суми оборотних активів і запасів, дефіцит яких потрібно заповнити й уповільнення оборотності в цьому випадку не можна оцінювати негативно.

7.         Ріст коефіцієнта оборотності власного капіталу на 131% трохи вище, ніж ріст коефіцієнта загальної оборотності капіталу (темп росту - 212%) показує дуже гарний результат вкладення засобів, якими ризикують власники підприємства. Це говорить про те, що власний капітал використовується набагато більш ефективно, ніж раніше.

8.      Якщо розглядати тривалість операційного циклу окремо, його незначний ріст (на 28%) можна розглядати негативно, тому що він указує на вповільнення оборотност дебіторської заборгованості й матеріальних засобів і, як наслідок, спостерігається вповільнення оборотності всього оборотного капіталу. Але, якщо розглядати цей показник у сукупності з показником тривалості фінансового циклу, що протягом усього розглянутого періоду має негативне значення, те його ріст можна розглядати вже позитивно, тому що ця тенденція надалі дозволить перебороти тривалості фінансового циклу нульову оцінку.

Оцінка рентабельності підприємства

Рентабельність - один з основних вартісних якісних показників ефективності виробництва на підприємстві, що характеризує рівень віддачі витрат і ступінь використання засобів у процесі виробництва й реалізації продукції (робіт, послуг). Якщо ділова активність підприємства у фінансовій сфері проявляється насамперед у швидкості обороту ресурсів, то рентабельність підприємства показує ступінь прибутковості його діяльності.

Существленно впливають на аналіз фінансового стану підприємства й формулювання висновків наступні особливості показників рентабельність:

Історичний аспект. Показники рентабельність відбивають результативність роботи підприємства за звітний період. Як ми вже відзначали, у господарській діяльності підприємства можуть відбуватися зміни, що вимагають великих інвестицій і витрат (див. Розділ 3.3.5). Але планований довгостроковий ефект показники рентабельність не відбивають. Тому зниження рівня рентабельність в розглянутому періоді не завжди варто розцінювати як негативну тенденцію.

Розрахунок показників . Чисельник і знаменник показника виражені в грошовій формі, але в різній купівельній спроможності й ліквідності. Чисельник показника - прибуток. Вона динамічна, у ній відбивається рівень цін, кількість зробленої продукції, результати діяльності за минулий період. Знаменником показника в або власний капітал (Ис), або необоротне активи (F). Хоча вони мають вартісну оцінку, але це облікова вартість (зафіксована в обліковій документації), що може істотно відрізнятися від поточної (ринкової) оцінки.

Сфера діяльності підприємства. Основний критерій - ризик у бізнесі. Виробництво може супроводжуватися одержанням високого прибутку, але ціною більшого ризику й нестійкості на ринку

Основн показники рентабельності можна об'єднати в наступні групи:

1.      Показники прибутковості продукції. Розраховуються на основі виторгу від реалізації продукції (робіт, послуг) і витрати на виробництво (рентабельність продажів, рентабельність основної діяльності).

2.      Показники прибутковості майна підприємства. Формується на основі розрахунку рівня рентабельності, залежно від зміни розміру майна (рентабельність усього капіталу, рентабельність основних засобів і інших необоротних активів).

3.      Показники прибутковості використовуваного капіталу. Розраховується на базі інвестіруємого капіталу (рентабельність власного капіталу, рентабельність перманентного капіталу).

Розрахунок показників, що характеризують рентабельність підприємства (табл. 22) заснований на визначенні середньорічних величин, що необхідно для приведення чисельника й знаменника дробу в порівнянний вид. Це обумовлено тим, що прибуток ураховується наростаючим підсумком з початку року й за весь звітний період. Величина в чисельнику, наприклад розміри власного капіталу, може істотно мінятися.


Таблиця 22.

Розрахунок показників рентабильности підприємства

Показник Формула для розрахунку Коментарі
Рентабельність продажів (Rп) Rп = Рр / V Показує прибутковість реалізації, т.е на скільки рублів потрібно реалізувати продукції, щоб одержати 1 руб. Прибутку. Прямо пов'язаний з динамікою ціни реалізації продукції, рівнем витрат на виробництво
Рентабельність основної діяльност (Rод) Rод =  Рр / З Показує прибуток від понесених витрат на виробництво продукції. Доповнює показник рентабельності продажів. Динаміка коэфициента може свідчити про необхідність перегляду цін або посилення контролю за собівартістю реалізованої продукції
Рентабельність усього капіталу підприємства (Rк) Rк = Рч / Вср Визначає ефективність усього майна підприємства При порівнянні рентабельності капіталу з рентабельністю продукції й величиною ставки по банківському кредиті можна зробити висновок або про невиправдане завищення кредитної ставки, або про незадовільне використання капіталу підприємства
Рентабельність внеоборотных активів(Rf) Rf = Рч / Fср Вимірює величину чистого прибутку, що доводиться на одиницю вартості внеоборотных активів
Рентабельність власного капіталу (Rск) Rск = Рч / Ис.порівн Отражаер ефективність використання засобів, що належать власникам підприємства Основний критерій при оцінці рівня котирування акцій на біржі

Умовні позначки:

Рр - прибуток від реалізації продукції (ф. № 2, стор.050)

З - собівартість реалізації продукції (ф. № 2, стор. 020)

Рч - чистий прибуток, після сплати податку на прибуток (ф. № 2, стр 160 = стр 140 - стор. 150)

За підсумками таблиці 23 можна сказати, що ступінь прибутковості діяльност підприємства невисока, тому що всі показники рентабельності дуже низькі. .розглянемо динаміку показників рентабельності:

Таблиця23


Розрахунок показників рентабельност підприємства

·          Погіршення показників рентабельності продажів і рентабельності основної діяльності вказу про велику частку витрат у ціні продукції. Але тому що стан будівельного ринку не дозволяє збільшувати ціну на продукцію, тому що через перевищення пропозиц над попитом, підприємство ризикує втратити своїх покупців і замовників, отже динаміка коефіцієнтів свідчить про необхідність посилення контролю за собівартістю реалізованої продукції.

·          Розглядаючи показники рентабельності всього капіталу підприємства, можна сказати, що майно підприємства використовується дуже неефективно. Рентабельність капіталу набагато нижче рентабельності продукції (0,71<<2,7). І, навіть такий значний ріст показника (на 0,26%), не дає надії на те, що в найближчому майбутньому показник рентабельності всього капіталу підприємства не тільки наблизиться до величини ставки по банківському кредиті, але хоча б перевищить показник рентабельності продажів.

·          Те ж можна сказати й аналізуючи показники рентабельності необоротних активів власного капіталу. Тому що майно підприємства (необоротне активи) сформовані за рахунок власних коштів і їхня рентабельність дуже низька, це говорить про тім що власний капітал використовується не раціонально, більший прибуток можна було б одержати, вкладаючи кошти в банк під відсотки або в інше, більше прибуткове підприємство. Отже, щоб не прибігати до надзвичайних заходів, варто переглянути структуру активів підприємства й заохочувати надалі збільшення частки оборотних активів у сумі всіх активів підприємства. Повинна разсмотреться також можливість продажу частини основних засобів, здача їх в оренду або, при відсутност вільних основних виробничих і невиробничих засобів, можливість вкладення власних засобів у модернізацію виробничих основних фондів, з метою збільшення ефективності їхнього використання. Тому що в підприємства спостерігається велика кількість незавершеного будівництва, приблизно рівне основним засобам (38,7% від суми всіх активів підприємства), керівництво повинне розглянути вс можливі варіанти зменшення цієї кількості незавершеного будівництва в найкоротший термін.

На закінчення ще раз підкреслимо, що бухгалтерська (фінансова) звітність без порівняння коштовна тільки наполовину, тому що для повного аналізу фінансово - економічного стану підприємства необхідне зіставлення його даних з даними інших підприємств або зі звітністю підприємства за минулі роки. У цей час у розвинених країнах багато компаній включають у звіт короткі відомості про свою діяльність за останні десять років. Це одержує все більше визнання, тому що дозволяє більш повно аналізувати поточну діяльність підприємства й робити достовірні економічні прогнози на майбутнє.

3.3 Рекомендац з впливу на фінансовий стан ВАТ “Завод металоконструкцій”

Проаналізувавши фінансовий стан “Заводу металоконструкцій”, можна зробити наступні висновки:

·       Зниження загальної вартості майна за два досліджуваних роки на 37% не говорить про спад господарської діяльності підприємства, тому що він відбувається в сукупності з ростом частки оборотних активів, що вказує на збільшення засобів в обороті, що дозволяє збільшити обсяг виробництва й, при наявності платоспроможного попиту, збільшити виторг.

ü  Рекомендується раціональне керування поточними активами, тобто вміле балансування між ризиками. Одні ризики пов'язані з недоліком поточних активів, а значить із погрозою зриву виробничих планів із за недостачі сировини й матеріалів або відсутності можливості задовольнити запити споживачів. Інші ризики обумовлен надлишком поточних активів, а це приводить до заморожування коштів у сировині, дебіторській заборгованості й т.д.

Витрати й ризики, пов'язані з недоліком оборотних коштів: Витрати й ризики, пов'язані з надлишком оборотних коштів:

- затримки в постачанні сировиною й матеріалами і як наслідок збільшення тривалост виробничого циклу й ріст витрат;

- додатков витрати на рішення питань фінансування;

- невиконання в строки договірних обязятельств через невартий заділ.

- запаси можуть зіпсуватися фізично або морально застаріти;

- ріст витрат на зберігання надлишків запасів;

- боржники можуть відмовитися платити або збанкрутувати;

- більше високий обем товарно-матеріальних запасів і незавершеного виробництва збільшу податок на майно

- інфляція може значно зменшити реальну вартість дебіторської заборгованості, коштів

Таким чином, можна зробити висновок, що оптимальний рівень поточних активів дозволить максимізувати прибуток при прийнятному рівні ліквідності й комерційного ризику. Тобто поточні активи повинні бути мінімальні, але достатні для успішної й безперебійної роботи підприємства. 

·       Ріст позикових засобів за 1997г у два рази не можна оцінювати негативно. Для підприємств, що функціонують в умовах розвинених ринкових відносин нормальним положенням, що забезпечує досить стабільне фінансове становище в очах нвесторів і кредиторів, уважається відношення власних джерел до загальної суми на рівні 60%(тоді як у нашім випадку  це відношення значно менше).

ü  Рекомендується втримувати наявний рівень власних засобів, тому що в залученні позикових засобів немає необхідності. Ріст коефіцієнта оборотності власного капіталу вказує на збільшення ефективності використання власного капіталу, але показники рентабельності власного капіталу настільки низки, що більший прибуток можна було б одержати при вкладенні цих засобів у банк під відсотки. Тому що основна частина власних засобів іде на формування необоротних активів, потрібно розглянути можливість зміни структури необоротних активів, зокрема, спробувати змінити частки основних фондів і незавершеного виробництва .

·       Хоча фінансова незалежність підприємства дуже висока(До автономії й К с/з вище норми), підприємство однаково не можна віднести до абсолютно стійкого типу, тому що, поряд з високими показниками величини власних засобів, власних оборотних коштів підприємства недостатньо для покриття всіх запасів і витрат.

ü  Рекомендується провести більше глибокий аналіз запасів і витрат і виявити причини такого нтенсивного зростання (темп росту 215%), тому що відволікання засобів у зайв запаси - одна з основних причин нестійкого фінансового становища.

·       Аналіз платоспроможності підприємства показав дуже гарні результати. Хоча коефіцієнт абсолютної ліквідності низький, тобто підприємство не може відповідати на сво зобов'язань найближчим часом, у довгостроковому періоді в підприємства досить оборотних коштів, які можуть бути їм використані для погашення своїх короткострокових зобов'язань.

ü  Рекомендується втримувати наявний рівень платоспроможності (немає необхідності користуватися позиковими засобами й вдаватися до допомоги банків для поповнення оборотних коштів, корисніше мобилизировать свої засоби) тому що це дасть можливість підприємству уникнути банкрутства.

·       При росту виторгу від реалізації продукції й послуг на 40,6%, прибуток від реалізац росте всього на 22,5%. При цьому, обтяжуючою обставиною є дуже високий рівень витрат на виробництво й реалізацію продукції (собівартість - 96,8%).

ü  Рекомендується, при неможливості збільшенні ціни, зниження собівартості продукції. Одним з основних і найбільш радикальних напрямків фінансового оздоровлення підприємства пошук внутрішніх резервів по збільшенню прибутковості виробництва й досягненню беззбитковості роботи за рахунок більше повного використання виробничої потужності підприємства, підвищення якості й конкурентоспроможност продукції, зниження її собівартості, раціонального використання матеріальних, трудових фінансових ресурсів, скорочення невиробничих витрат і втрат. Основна увага при цьому необхідно приділити питанням ресурсозбереження: впровадження прогресивних норм, нормативів і ресурсосберегаючих технологій, використання вторинної сировини, організація діючого обліку й контролю за використанням ресурсів, вивчення й впровадження передового досвіду в здійсненні режиму економії, матеріального й морального стимулювання працівників за економію ресурсів і скорочення непродуктивних витрат і втрат.


Висновок

В останні роки намітилися окремі позитивні зрушення по ряду основних показників економіки: закріпився досить низький рівень інфляції, трохи зріс об'єм промислово продукції, збільшилася реальна заробітна плата, виріс ринковий товарообіг.

Однак на тл позитивних тенденцій, що з'явилися, насторожує спав інвестицій в основний капітал. Зі скасуванням централізованої планової економіки, коли держава була головним інвестором і замовником, багато будівельних підприємств не можуть використовувати весь свій виробничий потенціал, платоспроможний попит упав, виросла конкуренція між будівельними підприємствами.

Але, не дивлячись на це, “Завод металоконструкцій ” не тільки зберіг своє положення на ринку будівельної продукції, але й, завдяки високій якості виробів і новітніх технологій виробництва й монтажу металоконструкцій, зміг за останні кілька років збільшити число замовників, отже збільшити обсяг робіт і виторг.

В умовах твердо конкуренції, для того, щоб виграти в підрядних торгах, необхідно запропонувати мінімальну ціну. Це змушує підприємство мінімізувати власний прибуток, у результаті рентабельність падає. Це пояснює високу частку собівартості у виторзі від реалізації продукції (96,8%).

Отже основною задачею керівництва підприємства є виявлення резервів по зниженню витрат на виробництво продукції.

Другою проблемою, виявленої при оцінці ефективності господарської діяльності підприємства, були низькі показники прибутковості майна підприємства й власного капіталу. Це говорить про низьку ефективність використання власного капіталу й усього капіталу підприємства в цілому. Необхідна мобілізація власних засобів із необоротних активів у поточні активи, що приведе до збільшення оборотності активів, що збільшить ефективність виробництва.

У цілому, у результаті аналізу фінансового стану “Заводу металоконструкцій ,спостерігається ріст фінансової стійкості підприємства, ріст його платоспроможності, поліпшення показнику ділової активності(виторг, чистий прибуток, фондовіддача, продуктивність праці), хоча показники рентабельност усе ще залишаються на дуже низькому рівні.


Список літератури

1.         Балабанів И. Т. Аналіз і планування фінансів господарюючого суб'єкта: Учеб. Посібник. - М.:”Фінанси й статистика”, 1994. - 80 с.

2.         Быкадоров В.Л., Алексєєв П.Д. Фінансово-економічний стан підприємства:Практичний посібник. - М.:”Видавництво ПРІОР”, 2000. - 96 с.

3.         Єфімова О.В. Фінансовий аналіз. М.:”Бухгалтерський облік”,1998

4.         Ковальов В.В. Аналіз фінансового стану й прогнозування банкрутства. - Спб.: Аудит-Ажур”. 1997

5.         Ковальов В.В. Фінансовий аналіз:керування капіталом, вибір інвестицій, аналіз звітності. М.:”Фінанси й статистика”, 1998.

6.         Ковалевский Г.В. Системний аналіз використання резервів будівельних організацій. - М: Стройиздат”, 1989.- 167 с.

7.         Кричевский Н.А. Як поліпшити фінансовий стан підприємства.М.:”Бухгалтерський облік”- 1997.

8.         Петров В.В., Ковальов В.В. Як  читати баланс. М.:”Фінанси й статистика”, 1993

9.         Русак Н.А., Стражев В.И. Мигун О.Ф. і ін. Аналіз господарської діяльності в промисловості: Підручник /Під общ. ред. Стражева В. И. - Мінськ:”Вища школа”, 1998. - 398 с.

10.      Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 4-е изд.,переробіт. І доп. - Мінськ: ТОВ”Нове видання”, 1999.-688с.

11.      Шеремет А.Д.,Сайфулин Р.С. Методика фінансового аналізу. М.” ИНФРА-М”, 1996

12.      Економіка будівництва/Під ред. Степанова И.С. М.:”Юрайт”.,1998. - 416 с.

© 2010 Интернет База Рефератов