реферат
Главная

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по делопроизводству

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Курсовая работа: Прикладна теорія цифрових автоматів

Курсовая работа: Прикладна теорія цифрових автоматів

ЗМІСТ

Введення

1. Вибір варіанта завдання

1.1. Граф-схема автомата Мура

1.2. Граф-схема автомата Мілі

2. Основна частина

2.1. Структурний синтез автомата Мура

2.1.1. Кодування станів

2.1.2. Функції збудження тригерів та вихідних сигналів

2.1.3. Переведеня у базис

2.2.Структурний синтез автомата Мілі

2.1.1. Кодування станів

2.1.2. Функції збудження тригерів та вихідних сигналів

2.1.3. Переведеня у базис

Висновок

Список використаної літератури


1.ВИБІР ВАРІАНТА ЗАВДАННЯ

1.1. Граф-схема алгоритму

Граф-схема складається з чотирьох блоків E, F, G, H і вершин “BEGIN” та “END”. Кожен з блоків має два входи (А, В) і два виходи (C, D). Я вибираю блоки E, F, G, H з п’яти блоків з номерами 0, 1, 2, 3, 4 (вони подаються в п.5 на рис.3-7 у методичних вказівках) на підставі чисел А, В, С, А+В+С (де А – число, В – місяць народження, С – номер студента в журналі), за такими правилами:

-      блок “Е” має схему блока за номером А(MOD 5);

-      блок “F” має схему блока за номером B(MOD 5);

-      блок “G” має схему блока за номером C(MOD 5);

-      блок “H” має схему блока за номером (А+B+C)(MOD 5).

В моєму варіанті:

А=30;

В=06;

С=22.

“Е”: А(MOD 5)=30(MOD 5)=0;

“F”: B(MOD 5)=06(MOD 5)=1;

“G”: C(MOD 5)=22(MOD 5)=2;

“H”: (А+B+C)(MOD 5)=(30+06+22)(MOD 5)=58(MOD 5)=3.

Блоки E, F, G, H з’єднуються між собою згідно зі структурною схемою графа, яка показана на рис. 10 у методичних вказівках.

Згідно з моїм варіантом завдання, граф-схема автомата має такий вигляд:


                                                             BEGIN 


                                                                                END

Рис.1.1. Граф-схема алгоритму автомата Мілі

   Y1, Y2

 

                                                             BEGIN 

   Y1, Y4

 


                       

Блок-схема: решение: X3Блок-схема: решение: X4                                                                          

Блок-схема: решение: X2

Y3

 

Y7

 


                 


                                                                                 END

Рис.1.2. Граф-схема алгоритму автомата Мура

1.2. Тип тригера

Тип тригера вибирається за значенням числа A(MOD 3) на підставі табл.2 в методичних вказівках. Згідно з моїм варіантом завдання:

A(MOD 3)=30(MOD 3) =0.

Тому, згідно таблиці 2 у методичних вказівках, тип тригера в моєму завданні для синтезу автомата Мура – D, а для синтезу автомата Мілі – Т.

1.3. Серія інтегральних мікросхем

Серія інтегральних мікросхем для побудови принципових схем синтезованих автоматів для мого варіанта завдання – КР1533.


2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

2.1. Структурний синтез автомата Мілі

2.1.1. Розмітка станів ГСА

На етапі одержання відміченої ГСА входи вершин, які слідують за операторними, відмічають символами a1, a2, ... за наступними правилами:

1) символом а1 відмічають вхід вершини, яка слідує за початковою, а також вхід кінцевої вершини;

2) входи усіх вершин , які слідують за операторними, повинні бути відмічені;

3) входи різних вершин, за винятком кінцевої, відмічаються різними символами;

4) якщо вхід вершини відмічається, то тільки одним символом.

За ціми правилами в мене вийшло 22 стани (а22).

2.1.2. Таблиця переходів автомата

Для кожного стану ai визначаю по ГСА всі шляхи, які ведуть в інші стани і проходять обов’язково тільки через одні операторну вершину. Виняток становить перехід в кінцевий стан (вершину).

Для мікропрограмних автоматів таблиці переходів-виходів будуються у вигляді списку, тому що велика кількість станів. Розрізняють пряму та зворотну таблицю переходів. Зворотна таблиця переходів будується для D-тригера. Для автомата Мілі я буду будувати пряму таблицю переходів.

Am

Kam

as

Kas

Xamas

Yamas

T1

T2

T3

T4

T5

a1

10110

a2

10010

1

Y1Y4

T3

a2

10010

a4

a6

00010

10000

X3

X3

Y2Y6

Y7

T1

T4 A B

a3

00011

a4

00010

1

Y2Y6

T5

a4

00010

a5

00000

1

Y1Y8

T4

a5

00000

a8

a9

a11

01000

01001

10001

X4

X4X3

X4X3

Y4

Y3Y10 Y6

T1

T2

T2 T5

T5

C

D E

a6

10000

a5

a7

00000

11001

X1

X1          Y1Y8

Y5Y9

T1

T2

T5

F

G

a7

11001

a9

a11 a11

a12

01001

10001 10001

11000

X4X3

X4X3
X4X1

X4X1

Y3Y10

Y6 Y6

Y2Y4

T1

T2 T2

T5

H

I
J K

a8

01000

a9

01001

1

Y4Y5

T5

a9

01001

a10

00001

1

Y1Y2

T2

Табл.1. Таблиця переходів Т-тригера

2.1.3. Кодування станів

Аналіз канонічного методу структурного синтезу автомата показує, що різні варіанти кодування станів автомата приводять до різних виражень функцій збудження пам'яті і функцій виходів, у результаті чого складність комбінаційної схеми істотно залежить від обраного кодування.

Я буду кодувати стани автомату з допомогою евристичного алгоритму кодування, тому що я синтезую автомат на базі Т-тригера.

Даний алгоритм мінімізує сумарне число переключень елементів пам'яті на всіх переходах автомата і використовується для кодування станів автомата при синтезі на базі T, RS, JK-тригерів. Для даних типів тригерів (на відміну від D-тригерів) на кожнім переході, де тригер зміню своє значення на протилежне, одна з функцій збудження обов'язково дорівнює 1. Зменшення числа переключень тригерів приводить до зменшення кількості одиниць відповідних функцій збудження, що при відсутності мінімізації однозначно приводить до спрощення комбінаційної схеми автомата.

Будую матрицю |T|, яка складається із всіх пар номерів (i, j), для яких P(i, j) ¹ 0, ij. Для кожної пари вказуємо її вагу.

 i j P(i, j)

 1 2 1

 2 4 1

 2 6 1

 3 4 1

 4 5 1

 5 8 1

 5 9 1

 5 10 1

 5 11 1

 6 5 1

 6 7 1

 7 9 1

 7 11 2

 7 12 1

 8 9 1

 9 10 1

 10 3 1

 10 7 1

 10 4 1

 10 5 1

 T= 11 12 1

 12 13 1

 13 14 1

 13 15 1

 14 17 1

 15 17 1

 15 19 1

 16 19 1

 17 18 1

 18 1 1

 18 20 1

 19 18 1

 19 20 1

 19 21 1

 20 1 1

 20 22 1

 21 22 1

 22 13 1

 22 15 1

 22 16 1

Далі, за допомогою програми ECODE 3, виконую кодування станів автомата на ЕОМ. При цьому вказую глибину кодування (від 4 до 6) та вибираю те кодування, коефіцієнт якого ближче до 1 (у мене коефіцієнт кодування 1,26). Результати кодування заношу до таблиц 1. Ось кінцеві результати кодування:

Підрахунок ефективності кодування:

Кількість переключень тригерів:

 W = E P(i,j)*d(i,j) = P(1,2)*d(1,2) + P(1,18)*d(1,18) + P(1,20)*d(1,20) + +P(2,4)*d(2,4) + P(2,6)*d(2,6) + P(3,4)*d(3,4) + P(3,10)*d(3,10) + +P(4,5)*d(4,5) + P(4,10)*d(4,10) + P(5,6)*d(5,6) + P(5,8)*d(5,8) + +P(5,9)*d(5,9) + P(5,10)*d(5,10)+ P(5,11)*d(5,11) + P(6,7)*d(6,7) + +P(7,9)*d(7,9) + P(7,10)*d(7,10) + P(7,11)*d(7,11) + P(7,12)*d(7,12) + +P(8,9)*d(8,9) + P(9,10)*d(9,10) + P(11,12)*d(11,12) +P(12,13)*d(12,13) + +P(13,14)*d(13,14) + P(13,15)*d(13,15) + P(13,22)*d(13,22) +

+P(14,17)*d(14,17) + P(15,17)*d(15,17) + P(15,19)*d(15,19) + +P(15,22)*d(15,22) +P(16,19)*d(16,19) + P(16,22)*d(16,22) + +P(17,18)*d(17,18) + P(18,19)*d(18,19) +P(18,20)*d(18,20) + +P(19,20)*d(19,20) + P(19,21)*d(19,21) + P(20,22)*d(20,22) +

+P(21,22)*d(21,22) =

= 1*1 + 1*1 + 1*1 + 1*1 + 1*1 + 1*1 + 1*1 + 1*1 + 1*2 + 1*1 +1*1 + 1*2 + + 2*1 + 1*2 + 1*2 + 1*1 + 1*2 + 2*1 + 1*1 + 1*1 + 1*1 + 1*2 + 1*1 + 1*1 + +1*1 + 1*1 + 1*1 + 1*1 + 1*1 + 1*2 + 1*2 + 2*1 + 1*1 + 1*1 + 1*2 + 1*1 + +1*1+ 1*2 + 1*2 = 53

Мінімальна можлива кількість переключень тригерів:

 Wmin = E P(i,j) = 42

Коефіцієнт ефективності кодування: 1.26

2.1.4. Структурний синтез автомата на підставі заданого типу тригерів

Таблиця переходів Т-тригера:

Табл.2. Таблиця переходів Т-тригера

Qt

Qt+1

T
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

На підставі цієї таблиці я вказую у табл.1 який тригер встановиться в 1, а який в 0.

2.1.5. Функції збудження тригерів та вихідних сигналів

Введемо слідуючі позначення:

А=; B=; C=; F=; G=;

L=; P=; Q=; R=; S=;

T=; U=; V=; Б=; Y=;

Z=; D=; E=; H=; I= ;

J= ; K=; O=; W=; X=;

Г=; Д=; M=; N=.

=

 =

 + ;

   

  ;

 ;

   ;

 

  

 

  .

  ;

 ;

  

  ;

 

  ;

 ;

 

  ;

 ;

 

  ;

 

  ;

 .

2.2. Структурний синтез автомата Мура

2.2.1. Розмітка станів ГСА

Для автомата Мура на етапі одержання відміченої ГСА розмітка провадиться відповідно до наступних правил:

1) символом а1 відмічаються початкова і кінцева вершини;

2) різні операторні вершини відмічаються різними символами;

3) всі операторні вершини повинні бути відмічені.

Відповідно до цих правил я відмітив 25 станів, які показан на рис. 2.

2.2.2. Таблиця переходів автомата

Для кожного стану ai визначаю по ГСА всі шляхи, які ведуть в інші стани.

Я буду будувати зворотну таблицю переходів для автомата Мура, тому що я синтезую автомат на базі D-тригера.

Табл.3. Таблиця переходів D-тригера

Am

as(Y)

Kas

Xamas

D1

D2

D3

D4

D5

a23

a24

a1(-)

00010

1

X2

D4

D4 U a12

a11

a2(Y1,Y2)

00100                 1
1 D3 D3

a1

a3(Y1,Y4)

11000

1

D1

D2

a2

a4(Y3)

00111

X4

D3

D4

D5

A

a3

a5(Y7)

01011

X3

D2

D4

D5

B

a2

a6(Y4,Y5)

10011

X4X2

D1

D4

D5

C

a3

a4

a7(Y2,Y6)

01000 X3

1

D2

D2 a2 a5 a6

a7

a8(Y1,Y8)

00000

X4X2X1

X1 1 1 a2

a5

a9(Y5,Y9)

10000

X4X2X1

X1

D1

D1

V

W

a8

a10(Y4)

01110

X4

D2

D3

D4

D

a10

a11(Y4,Y5)

10110

1

D1

D3

D4

a8

a9

a12(Y3,Y10)

00011

X4X3

X4X3

D4

D4

D5

D5

E

F a8 a9

a9

a13(Y6)

00001

X4X3

X4X3 X4X1 D5 D5

D5

X

a9

a13

a14(Y2,Y4)

00101

X4X1

1

D3

D3

D5

D5

G

a24

a25

a15(Y3,Y6)

01001

X2

1

D2

D2

D5

D5

H

a14

a15

a16(Y7)

10001

1

X5

D1

D1

D5

D5 I

a16

a17(Y1,Y9)

11100

X1

D1

D2

D3

J

a15

a16

a18(Y8)

00100

X5X6

X1

D3

D3

D4

D4

K

L

a15

a19(Y3)

10101

X5X6

D1

D3

D5

M

a17

a18

a20(Y2,Y4)

01010

1

X2

D2

D2

D4

D4 N a18

a19

a21(Y3,Y6)

10010

X2

1

D1

D1

D4

D4

O

a20

a21

a22(Y7)

01100

1

X5

D2

D2

D3

D3 P

a22

a23(Y1,Y9)

01101

X1

D2

D3

D5

Q

a21

a22

a24(Y8)

10100

X5X6

X1D1

D1

D3

D3

R

S

a21

a25(Y3)

11001

X5X6

D1

D2

D5

T

2.2.3. Кодування станів

Кодування станів буде проводитися за таким алгоритмом:

1.   Кожному стану автомата аm (m = 1,2,...,M) ставиться у відповідність ціле число Nm, рівне числу переходів у стан аm (Nm дорівнює числу появ аm у поле таблиці ).

2.   Числа N1, N2, ..., Nm упорядковуються по убуванні.

3.   Стан аs з найбільшим Ns кодується кодом: , де R-кількість елементів пам'яті.

4.   Наступні R станів згідно списку пункту 2 кодуються кодами, що містять тільки одну 1:00 ... 01, 00 ... 10, ... , 01 ... 00, 10 ... 00.

5.   Для станів, що залишилися, знову в порядку списку п.2. використовують коди з двома одиницями, потім із трьома і так далі поки не будуть закодовані вес стани.

У результаті виходить таке кодування, при якому чим більше мається переходів у деякий стан, тим менше одиниць у його коді. Вираження для функцій збудження будуть простіше для D-тригерів, тому що функції порушення однозначно визначаються кодом стану переходу.

Результати кодування за цим алгоритмом заношу до таблиці 3.

2.2.4. Структурний синтез автомата на підставі заданого типу тригерів

Таблиця переходів D-тригера:

Табл.2. Таблиця переходів D-тригера

Qt

Qt+1

D
0 0 0
0 1 1
1 0 0
1 1 1

На підставі цієї таблиці я вказую у табл.1 який тригер встановиться в 1, а який в 0.


2.2.5. Функції збудження тригерів та вихідних сигналів

Введемо слідуючі позначення:

U=; A=; B=; W=; D=;

H=; I=; J=; L=; N=;

O=; P=; Q=; S=; C=;

E=; F=; X=; G=; K=;

M=; R=; T=; V=.

  

  

  

  ;

  

 

 +

  ;

 

 

 

  ;

 

  

 

  ;

 

 

 

  .

 ;

 ;

 ;

 ;

 ;

 ;

 ;

 ;

 ;

 .


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.         Прикладная теория цифрових автоматов/К.Г.Самофалов, А.М.Романкевич, В. Н. Валуйский и др.-К.:Вища шк.,1987.

2.         Савельєв А. Я. Прикладная теория цифрових автоматов.-М.: Высш. шк.,1987.

3.         Справочник по интегральным микросхемам / Под ред. Б. В. Тарабрина,-М.: Радио и связь, 1987.

4.         ГОСТ 2.708-81 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной техники.

5.         ГОСТ 2.743-82 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Элементы цифровой техники.

© 2010 Интернет База Рефератов