реферат
Главная

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по делопроизводству

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Контрольная работа: Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

Контрольная работа: Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Рівні та критерії деталізац УКТ ЗЕД. Діалогова Інтернет-технологія визначення коду товару по УКТ ЗЕД


Зміст

1. Рівні та критерії деталізації УКТ ЗЕД

2. Практичне завдання №1

3. Практичне завдання №2

Список використаної літератури


1. Рівні та критер деталізації УКТ ЗЕД

В основу товарної класифікаційно схеми Митного тарифу України [2] (товарна номенклатура) покладено Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності, яка ґрунтується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів [3]. Усі товари, що підлягають митному контролю та оподаткуванню, систематизуються за розділами, групами, товарними позиціями і товарними субпозиціями, найменування і цифров коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів.

Правовою основою Гармонізовано Системи є Міжнародна угода про Гармонізовану Систему найменування і кодування товарів від 14.06.83 р. Серед можливих напрямків застосування системи названі: митна справа; статистика зовнішньої торгівлі; вантажні тарифи і т.д. Основне призначення системи — полегшити міжнародну торгівлю, збір, співставлення й аналіз статистичних даних у міжнародній торгівлі. У Міжнародній угоді зазначен три основні обов'язки договірних сторін:

1) вони повинні розробляти свої митн тарифи на ввезення за Гармонізованою Системою;

2) в основі номенклатури, застосовуваної при збиранні статистичних даних із зовнішньої торгівлі, повинна лежати також Гармонізована Система;

3) договірні сторони мусять опубліковувати свої статистичні дані із зовнішньої торгівлі на баз шестизначного товарного коду ГС.

Застосовувана в Україні, як і в більшості цивілізованих країн світу, Товарна номенклатура зовнішньоекономічно діяльності також створена на основі Гармонізованої системи, її шестизначного коду. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі — УКТЗЕД) складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів. В Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності товари систематизовано за розділами, групами, товарними позиціями, товарними підпозиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів. Для докладнішої товарної класифікац використовується сьомий, восьмий, дев'ятий та десятий знаки цифрового коду.

Структура десятизнакового цифрового кодового позначення товарів в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності включає код групи (перші два знаки), товарно позиції (перші чотири знаки), товарної підпозиції (перші шість знаків), товарної категорії (перші вісім знаків), товарної підкатигорії (десять знаків).

Ведення УКТЗЕД передбачає [4]:

— відстежування змін та доповнень до міжнародної основи УКТЗЕД, пояснень та інших рішень щодо тлумачення ц основи, які приймаються Всесвітньою митною організацією;

— деталізацію УКТЗЕД на національному рівні та введення додаткових одиниць виміру;

— розроблення пояснень та рекомендацій з метою забезпечення однакового тлумачення і застосування УКТЗЕД;

— прийняття рішень щодо класифікац та кодування товарів в УКТЗЕД;

— поширення інформації, що стосується застосування УКТЗЕД;

— ведення та зберігання еталонного примірника УКТЗЕД (у паперовому та електронному виглядах);

— організацію роботи з видання поширення УКТЗЕД та Пояснень до УКТЗЕД;

— здійснення інших функцій, необхідних для ведення УКТЗЕД.

Ведення УКТЗЕД здійснює Державна митна служба України згідно з порядком, встановленим KM України.

Митні органи класифікують товари, тобто відносять товари до класифікаційних групувань, зазначених в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. Рішення митних органів щодо класифікації товарів для митних цілей є обов'язковими для підприємств громадян.

Структура товарної номенклатури ЗЕД поділяється на розділи (XXI); групи (97) — перші два знаки в коді товару; позиції (перші чотири знаки в коді); субпозиції (перші шість знаків) — це код товару згідно з ГС); підсубпозиції — усі дев'ять знаків коду. Зміст розділів уже вказує на об'єднання товарів за ознакою їх приналежності до окремих галузей економіки:

— живі тварини і продукти тваринного походження;

— продукція хімічної і зв'язаних з нею галузей промисловості;

— текстиль і текстильні вироби;

— засоби наземного, повітряного водного транспорту, їх час тини і приналежності.

Як випливає з наведених прикладів, при класифікації товарів важливу роль відіграє або матеріал, з якого складається товар, або призначення товару. Ці принципи використовуються при розподілі як на розділи, так на групи і позиції.

Головний принцип, покладений в основу Гармонізованої Системи, і, як наслідок, в основу ТН ЗЕД, це — принцип виробництва (від сировини через напівфабрикати до готового виробу): руда залізна; залізо і сталь нелегована чи в злитках інших первинних формах; прокат з заліза; труби з чорних металів; ключі гайкові; верстати токарськ металорізальні тощо.

При цьому для сировинних товарів напівфабрикатів вирішальну роль при їхній класифікації відіграє критерій матеріалу, а при багаторазовій переробці товару на передній план висувається його призначення. Однак зустрічаються змішані форми, коли властивості матеріалу також відіграють роль і в рамках призначення товару (наприклад, — шкала для годинників класифікується в товарній групі 70, а не в групі 91 — як частини). Таким чином, розподіл товарів у ТН ЗЕД відбувається за критеріями, що виплива з призначення товару та властивості матеріалу.

У ТН ЗЕД суворо дотримується принцип однозначного віднесення товарів до класифікаційних груп відповідно до приміток до розділів, по групах, конкретних позиціях і Основних правилах інтерпретації.

У такий спосіб конкретному товару ма відповідати тільки один код.

Структура УКТ ЗЕД [2]

РОЗДІЛ I. ЖИВІ ТВАРИНИ; ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Група 01.Живі тварини

Група 02.М’ясо та харчові м’ясні субпродукти

Група 03. Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні

Група 04. Молоко та молочні продукти; яйця птахів; натуральний мед; харчові продукти тваринного походження, в іншому місці непойменовані Група 05. Продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені

РОЗДІЛ II. ПРОДУКТИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Група 06.Живі рослини та продукти квітництва

Група 07.Овочі, рослини, корені та харчові коренеплоди

Група 08.Їстівні плоди та горіхи; цедра цитрусових або шкірки динь

Група 09.Кава, чай, мате (парагвайський чай) та прянощі

Група 10.Зернові культури

Група 11.Продукція борошно-мельно-круп’яної промисловості; солод; крохмаль-інулін; пшенична клейковина

Група 12.Насіння і плоди олійних рослин; насіння інше, плоди і зерна; технічні або лікарські рослини; солома і корми

Група 13. Шелак природний неочищений; камеді, смоли та інші рослинн соки та екстракти

Група 14. Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів; інш продукти рослинного походження, не включені до інших угруповань

РОЗДІЛ III. ЖИРИ ТА ОЛІЇ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ; ПРОДУКТИ ЇХ РОЗЩЕПЛЕННЯ; ГОТОВІ ХАРЧОВІ ЖИРИ; ВОСКИ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Група 15. Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти х розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження

РОЗДІЛ IV. ГОТОВІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ; АЛКОГОЛЬНІ ТА БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ І ОЦЕТ; ТЮТЮН ТА ЙОГО ЗАМІННИКИ

Група 16.Готові харчові продукти з м’яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних

Група 17.Цукор і кондитерські вироби з цукру

Група 18.Какао та продукти з нього

Група 19.Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби

Група 20.Продукти переробки овочів, плодів, горіхів або інших частин рослин

Група 21.Різні харчові продукти

Група 22.Алкогольні і безалкогольні напої та оцет

Група 23.Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин

Група 24.Тютюн та промислові замінники тютюну

РОЗДІЛ V. МІНЕРАЛЬНІ ПРОДУКТИ

Група 25.Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент

Група 26.Руди, шлаки та зола

Група 27.Мінеральні палива; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні

РОЗДІЛ VI. ПРОДУКЦІЯ ХІМІЧНОЇ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЮ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Група 28.Продукти неорганічної хімії; сполуки неорганічні або органічні дорогоцінних металів, рідкісноземельних металів, радіоактивних елементів або ізотопів

Група 29.Органічні хімічні сполуки

Група 30.Фармацевтична продукція

Група 31.Добрива

Група 32.Екстракти дубильні або фарбувальні; таніни та їх похідні, пігменти та інші барвники, фарби і лаки; мастики, чорнила

Група 33.Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, туалетні та косметичн препарати

Група 34.Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, штучний віск, готовий віск, суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, «зуболікарський віск» і суміші на основі гіпсу для стоматологічних цілей

Група 35.Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти

Група 36.Вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники; пірофорн сплави; деякі горючі речовини

Група 37.Фотографічні або кінематографічні товари

Група 38.Фотографічні або кінематографічні товари

РОЗДІЛ VII. ПЛАСТМАСИ ТА ВИРОБИ З НИХ; КАУЧУК, ГУМА ТА ВИРОБИ З НИХ

Група 39.Пластмаси та вироби з них

Група 40.Каучук, гума та вироби з них

РОЗДІЛ VIII. ШКУРИ ТА ШКІРИ НЕОБРОБЛЕНІ, ШКІРА, НАТУРАЛЬНЕ ХУТРО ТА ВИРОБИ З НИХ; ШОРНОСІДЕЛЬНІ СПОРЯДЖЕННЯ ТА УПРЯЖ; ДОРОЖНІ РЕЧІ, СУМКИ ТА АНАЛОГІЧНІ ТОВАРИ; ВИРОБИ З КИШОК ТВАРИН (КРІМ КЕТГУТУ З НАТУРАЛЬНОГО ШОВКУ)

Група 41.Шкури та шкіри необроблені (крім натурального хутра) та шкіра

Група 42.Вироби із шкіри; шорносідельні спорядження та упряж; дорожн речі, сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку)

Група 43.Натуральне та штучне хутро; вироби з них

РОЗДІЛ IX. ДЕРЕВИНА І ВИРОБИ З ДЕРЕВИНИ; ДЕРЕВНЕ ВУГІЛЛЯ; ПРОБКА ТА ВИРОБИ З НЕЇ; ВИРОБИ ІЗ СОЛОМИ, АЛЬФИ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПЛЕТЕННЯ; КОШИКОВІ ТА ПЛЕТЕНІ ВИРОБИ

Група 44.Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля

Група 45.Пробка та вироби з неї

Група 46.Вироби із соломи, альфи та інших матеріалів для плетіння; кошикові та плетені вироби

РОЗДІЛ X. МАСА З ДЕРЕВИНИ АБО З ІНШИХ ВОЛОКНИСТИХ ЦЕЛЮЛОЗНИХ МАТЕРІАЛІВ; ПАПІР АБО КАРТОН, ОДЕРЖАНІ З ВІДХОДІВ ТА МАКУЛАТУРИ; ПАПІР, КАРТОН ТА ВИРОБИ З НИХ

Група 47.Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон, одержані з відходів та макулатури

Група 48.Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону

Група 49.Друковані книжки, газети, репродукції та інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани

РОЗДІЛ XI. ТЕКСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ З ТЕКСТИЛЮ

Група 50.Шовк

Група 51.Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і тканини з кінського волосу

Група 52.Бавовна

Група 53.Інші рослинні текстильні волокна; паперова пряжа і тканини з паперової пряжі

Група 54.Нитки синтетичні або штучні

Група 55.Хімічні штапельні волокна

Група 56.Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа; шпагати, мотузки, шнури та канати і вироби з них

Група 57.Килими та інші текстильні покриття для підлоги

Група 58.Спеціальні тканини; тканини з прошивним ворсом; мережива; гобелени; оздоблювальні матеріали; вишивка

Група 59.Текстильні матеріали, просочені, покриті або дубльовані; технічні вироби з текстильних матеріалів

Група 60.Трикотажні полотна машинного або ручного в’язання

Група 61.Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні машинного або ручного в’язання

Група 62.Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних машинного або ручного в’язання

Група 63. Інші готові текстильні вироби; набори; одяг та текстильн вироби, що використовувалися; ганчір'я

РОЗДІЛ XII. ВЗУТТЯ, ГОЛОВНІ УБОРИ, ПАРАСОЛІ ВІД ДОЩУ ТА СОНЦЯ, ПАЛИЦІ, ХЛИСТИ, БАТОГИ ТА ЇХ ЧАСТИНИ; ПІР'Я ОБРОБЛЕНЕ І ВИРОБИ З НЬОГО; ШТУЧНІ КВІТИ; ВИРОБИ З ВОЛОССЯ ЛЮДИНИ

Група 64.Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини

Група 65.Головні убори та їх частини

Група 66.Парасолі, парасолі від сонця, палиці, палиці-сидіння, батоги, хлисти та їх частини

Група 67.Оброблені пір'я та пух і вироби з них; штучні квіти; вироби з волосся людини

РОЗДІЛ XIII. ВИРОБИ З КАМЕНЮ, ГІПСУ, ЦЕМЕНТУ, АЗБЕСТУ, СЛЮДИ АБО АНАЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ; КЕРАМІЧНІ ВИРОБИ; СКЛО ТА ВИРОБИ ІЗ СКЛА

Група 68.Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів

Група 69.Керамічні вироби

Група 70.Скло та вироби із скла

РОЗДІЛ XIV. ПЕРЛИ ПРИРОДНІ АБО КУЛЬТИВОВАНІ, ДОРОГОЦІННЕ АБО НАПІВДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ, ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ, МЕТАЛИ, ПЛАКОВАНІ ДОРОГОЦІННИМИ МЕТАЛАМИ, ТА ВИРОБИ З НИХ; БІЖУТЕРІЯ; МОНЕТИ

Група 71.Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, т вироби з них; біжутерія; монети

РОЗДІЛ XV. НЕДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ ТА ВИРОБИ З НИХ

Група 72.Чорні метали

Група 73.Вироби з чорних металів

Група 74.Мідь і вироби з неї

Група 75.Нікель і вироби з нього

Група 76.Алюміній і вироби з нього

Група 78.Свинець і вироби з нього

Група 79.Цинк і вироби з нього

Група 80.Олово і вироби з нього

Група 81.Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з них

Група 82.Інструменти, ножові вироби і ложки та виделки з недорогоцінних металів; їх частини з недорогоцінних металів

Група 83.Інші вироби з недорогоцінних металів

РОЗДІЛ XVI. МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ; ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ; ЇХ ЧАСТИНИ; ЗВУКОЗАПИСУВАЛЬНА ТА ЗВУКОВІДТВОРЮВАЛЬНА АПАРАТУРА, АПАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСУВАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ЗОБРАЖЕННЯ І ЗВУКУ, ТА ЇХ ЧАСТИНИ І ПРИЛАДДЯ

Група 84.Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні пристрої; х частини

Група 85.Електричні машини і обладнання та їх частини; звукозаписувальна та звуковідтворювальна апаратура, апаратура для записування або відтворення телевізійного зображення і звуку, та їх частини і приладдя

РОЗДІЛ XVII. ЗАСОБИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ, ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ, ПЛАВУЧІ ЗАСОБИ ТА ОБЛАДНАННЯ, ЩО ВІДНОСИТЬСЯ ДО ТРАНСПОРТУ

Група 86.Залізничні або трамвайні локомотиви, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залізниць та трамвайної колії та їх частини; механічне (у тому числі електромеханічне) обладнання сигналізації всіх видів

Група 87.Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу, та їхні частини і пристрої

Група 88.Літальні апарати, космічні апарати, та їхні частини

Група 89.Судна, човни та інші плавучі засоби

РОЗДІЛ XVIII. ІНСТРУМЕНТИ ТА АПАРАТИ ОПТИЧНІ, ФОТОГРАФІЧНІ, КІНЕМАТОГРАФІЧНІ, КОНТРОЛЬНІ, ВИМІРЮВАЛЬНІ, ПРЕЦИЗІЙНІ, МЕДИЧНІ АБО ХІРУРГІЧНІ; ГОДИННИКИ; МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ; ЇХ ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ

Група 90.Інструменти та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні, медичні або хірургічні; годинники; музичні інструменти; їх частини та приладдя

Група 91.Годинники та частини до них

Група 92.Музичні інструменти; частини та приладдя до них

РОЗДІЛ XIX. ЗБРОЯ, БОЄПРИПАСИ; ЇХ ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ

Група 93.Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя

РОЗДІЛ XX. РІЗНІ ТОВАРИ І ВИРОБИ

Група 94.Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, диванн подушки та аналогічні набивні речі меблів; світильники та освітлювальне устаткування, в іншому місці не зазначені; світлові покажчики, світлові табло та аналогічні вироби; збірні будівельні конструкції

Група 95.Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини та приладдя

Група 96.Різні готові вироби

РОЗДІЛ XXI. ВИРОБИ МИСТЕЦТВА, ПРЕДМЕТИ КОЛЕКЦІОНУВАННЯ АБО АНТИКВАРІАТ

Група 97.Вироби мистецтва, предмети колекціонування або антикваріат

ПЕРЕДМОВА

Ці Пояснення до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності побудовані на основі Пояснень до Гармонізовано системи опису та кодування товарів (ГС) 1996 року (Harmonized commodity description and coding system. Second Edition (1996) Wold Customs Organization) Пояснень до Комбінованої номенклатури Європейського Союзу (Official Journal of the European Communities, С 199, Volume 43, 13 July 2000) (далі  Пояснення до УКТЗЕД).

Пояснення до УКТЗЕД розроблені на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.02 № 1863 “Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності” з метою забезпечення єдиного тлумачення і застосування УКТЗЕД.

Пояснення до УКТЗЕД запроваджуються в Україні як допоміжний робочий матеріал при класифікації товарів за УКТЗЕД.

Ведення Пояснень до УКТЗЕД здійснюється Державною митною службою України.

Структура Пояснень до УКТЗЕД

УКТЗЕД Рівень Пояснень до Гармонізованої системи опису та кодування товарів Рівень Пояснень до Комбінованої номенклатури Європейського Союзу Рівень пояснень України
Основні правила інтерпретації класифікац товарів Пояснення
РОЗДІЛИ І  ХХІ Загальні положення Додаткові загальні положення Додаткові загальні положення України
Групи 1  97, крім групи 77 (підгрупи в межах груп) (двозначний код) Загальні положення Додаткові загальні положення Додаткові загальні положення України
Товарні позиції (чотиризначний код) Пояснення до товарних позицій Додаткові пояснення до товарних позицій Додаткові пояснення до товарних позицій України
Товарні підпозиції (шестизначний код) Пояснення до товарних підпозицій Додаткові пояснення до товарних підпозицій Додаткові пояснення до товарних підпозицій України
Товарні категорії (восьмизначний код) Додаткові пояснення до товарних категорій Додаткові пояснення до товарних категорій України
Товарні підкатегорії (десятизначний код) Додаткові пояснення України

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

КЛАСИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ [5]

Класифікація товарів в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності повинна здійснюватися за такими правилами.

ПРАВИЛО 1

Назви розділів, груп та підгруп наводяться лише для зручності користування. Для юридичних цілей класифікація товарів проводиться виходячи з найменувань товарних позицій і відповідних приміток до розділів чи груп і, якщо такі тексти назв та примітки не вимагають ншого, відповідно до таких положень.

Пояснення

I. УКТЗЕД являє собою систематизований перелік товарів міжнародної торгівлі. Ці товари згруповані в ній у розділи, групи і підгрупи, які мають назви, що вказують у гранично стислій форм категорії чи типи охоплюваних товарів. Проте в багатьох випадках у розділі чи групі класифікується така різноманітність і кількість товарів, що всіх їх неможливо охопити чи перелічити конкретно в назвах.

II. Правило 1 тому починається з застереження, що ці назви наводяться “лише для зручності використання в роботі”. Отже, вони не надають класифікації юридичної сили.

III. Друга частина цього Правила говорить про те, що класифікацію слід проводити:

а) відповідно до назв товарних позицій і відповідних приміток до розділів чи груп,

б) якщо в цих назвах чи Примітках не застережене інше, то відповідно до положень Правил 2, 3, 4 і 5, де це прийнятно.

IV. Положення III а) є очевидним, багато товарів класифікуються в УКТЗЕД без подальшого звернення до Правил нтерпретації (наприклад, живі коні (товарна позиція 0101), фармацевтичн товари, застережені в Примітці 4 до групи 30 (товарна позиція 3006).

V. У положенні III б) вираз якщо в цих назвах чи Примітках не застережене інше” цілком недвозначно означає, що тексти назв товарних позицій і Примітки до розділів чи груп є пріоритетними, тобто враховуються в першу чергу для класифікації товару. Наприклад, у Примітках до групи 31 ставиться умова, що до певних товарних позицій відносяться лише визначені товари. Отже, ці товарні позиції не можуть бути розширені для того, щоб включити в них товари, які інакше могли б потрапити до них відповідно до Правила 2 б).

ПРАВИЛО 2

а) будь-яке посилання у найменуванн товарної позиції на будь-який товар стосується також некомплектних чи незавершених товарів, за умови, що вони мають основні характеристики комплектних чи завершених товарів. Це Правило застосовується при посиланні на комплектний чи завершений товар (чи такий, що класифікується як комплектний чи завершений згідно з цим Правилом), поданий незібраним чи розібраним;

б) будь-яке посилання у найменуванн товарної позиції на будь-який матеріал чи речовину стосується також сумішей або сполучень цього матеріалу чи речовини з іншими матеріалами чи речовинами. Будь-яке посилання на товар з певного матеріалу чи речовини розглядається як посилання на товари, які повністю або частково складаються з цього матеріалу чи речовини. Класифікація товарів, які складаються більше ніж з одного матеріалу чи речовини, проводиться відповідно до Правила 3.

Пояснення

ПРАВИЛО 2 а)

(некомплектні чи незавершені товари)

I. Перша частина Правила 2 а) розширю зміст будь-якої товарної позиції, до якої відноситься конкретний товар, для включення в неї не тільки комплектного виробу, але і некомплектного чи незавершеного виробу, за умови, що в поданому вигляді цей виріб має основн властивості комплектного чи готового виробу.

II. Положення цього Правила також поширюються на заготовки, якщо вони не виділені в конкретну товарну позицію. Термін “заготовка” означає виріб, не готовий для безпосереднього використання, що має приблизну форму або контури готового виробу чи частини, і який може бути використаний, крім виняткових випадків, лише для дороблення в готовий виріб чи частину.

Напівфабрикати, що ще не мають властивої форми готових виробів (такі як прутки, диски, труби і т.д.), не розглядаються як “заготовки”.

III. Беручи до уваги зміст товарних позицій розділів IIV, цю частину Правила, звичайно, не застосовують до товарів цих розділів.

Деякі випадки, що підпадають під це Правило, згадуються в Загальних положеннях до розділів чи груп (наприклад, розділ XVI та групи 61, 62, 86, 87 і 90).

ПРАВИЛО 2 а)

(товари, подані нескладеними чи розібраними)

V. Друга частина Правила 2 а) передбачає, що комплектні чи завершені (готові) вироби, подані нескладеними чи розібраними, класифікуються в тих же товарних позиціях, що і складені вироби. Таке подання товарів, звичайно, пов’язане з вимогами пакування, вантажно-розвантажувальних робіт (операцій) чи транспортування.

VI. Це Правило також стосується некомплектних чи незавершених виробів, поданих розібраними чи нескладеними, за умови, що вони розглядаються як комплектні чи завершені виробництвом вироби згідно з першою частиною цього Правила.

VII. Відповідно до цього Правила, термін товари, подані нескладеними чи розібраними” означає вироби, компоненти яких повинні складатися за допомогою простих кріпильних виробів (ґвинтів, гайок, болтів та ін.) або, наприклад, клепанням чи зварюванням, за умови, що для цього потрібні лише прості складальні операції.

Нескладені компоненти виробу, що перевищують ту кількість, яка потрібна для складання цього виробу, потрібно класифікувати окремо.

VIII. Випадки, що підпадають під дію цього Правила, згадані в Загальних положеннях до розділів чи груп (наприклад, розділ XVI та групи 44, 86, 87 і 89).

IX. Беручи до уваги зміст товарних позицій розділів IVI, цю частину Правила, звичайно, не застосовують до товарів цих розділів.

ПРАВИЛО 2 б)

(суміші та сполучення матеріалів чи речовин)

Х. Правило 2 б) стосується сумішей сполучень матеріалів чи речовин та товарів, виготовлених із двох або більше матеріалів чи речовин. Воно стосується товарних позицій, в яких вказується матеріал чи речовина (наприклад, товарна позиція 0503  кінський волос), та товарних позицій, в яких вказується товар з конкретного матеріалу чи речовини (наприклад, товарна позиція 4503  вироби з натуральної пробки). Слід зазначити, що це Правило застосовується лише в тому випадку, якщо в цих товарних позиціях чи Примітках до розділів чи груп не застережене інше (наприклад, товарна позиція 1503, незмішаний ).

Готові суміші, описані як такі в Примітках до розділів чи груп або в товарній позиції, слід класифікувати відповідно до Правила 1.

XI. Суть цього Правила є в розширенн будь-якої товарної позиції стосовно матеріалу чи речовини, включаючи суміші або сполучення цього матеріалу чи речовини з іншими матеріалами чи речовинами. Дія цього Правила також у розширенні будь-якої товарної позиції стосовно товарів, виготовлених з цього матеріалу чи речовини, включаючи товари, виготовлен частково з цього матеріалу чи речовини.

XII. Це однак розширює товарну позицію не настільки, щоб включати в неї товари, які відповідно до Правила 1 не можна розглядати як такі, що відповідають опису в цій товарній позиції; це відбувається тоді, коли добавка іншого матеріалу чи речовини позбавляє ці товари розпізнавально ознаки тих видів товарів, що згадані в цій товарній позиції.

XIII. Як наслідок з цього Правила, суміш сполучення матеріалів чи речовин та товари, виготовлені з більше ніж одного матеріалу чи речовини, якщо вони, на перший погляд, можуть бути віднесені до двох чи більше товарних позицій, повинні класифікуватися згідно з принципами Правила 3.

ПРАВИЛО 3

У разі коли згідно з Правилом 2 б) або з будь-яких інших причин товари на перший погляд можна віднести до двох або більше товарних позицій, класифікація таких товарів проводиться таким чином:

а) перевага надається тій товарній позиції, яка більш конкретно описує товар у порівнянні з найменуваннями товарних позицій, що дають більш загальний опис. Однак, коли кожна з двох або більше товарних позицій стосується лише частини матеріалів чи речовин, як входять до складу суміші чи багатокомпонентного товару, або лише до окремих частин товарів, що надходять у продаж у наборі, призначеному для роздрібно торгівлі, тоді ці товарні позиції розглядаються рівнозначними щодо цього товару, навіть якщо одна з них має повніший або більш точний опис товару;

б) суміші, багатокомпонентні вироби, які складаються з різних матеріалів або вироблені з різних компонентів, товари, що надходять у продаж у наборах для роздрібної торгівлі, класифікація яких не може проводитися відповідно до Правила 3 а), класифікуються відповідно до матеріалу чи складових, які визначають основний характер цих товарів, за умови, що цей критерій можна застосувати;

в) товари, класифікацію яких не можна провести відповідно до Правила 3 а) або 3 б), класифікуються у товарній позиц з найбільшим порядковим номером серед товарних позицій, які розглядаються.

Пояснення

I. Це Правило передбачає три методи класифікації товарів, які, на перший погляд, можуть бути віднесені до двох чи більше товарних позицій, або згідно з умовами Правила 2 б), або за будь-яко ншої причини. Ці методи застосовуються в тій послідовності, в якій вони наведені в цьому Правилі. Отже, Правило 3 б) застосовується лише тоді, коли Правило 3 а) не підходить для класифікації, а якщо й Правила 3 а) та 3 б) не підходять, то застосовується Правило 3 в).

Отже, черговість застосування методів класифікації така:

а) точний опис товару;

б) розпізнавальна ознака;

в) товарна позиція, що йде останньою в порядку зростання кодів.

II. Це Правило може застосовуватися лише за умови, що в текстах товарних позицій або в Примітках до розділів чи груп не зазначене інше. Наприклад, Примітка 4 б) до групи 97 вимагає, щоб товари, що підходять за описом як до товарних позицій 97019705, так і до товарної позиц 9706, класифікувалися в одній з попередніх товарних позицій. Такі товари повинні класифікуватися відповідно до Примітки 4 б) до групи 97, а не відповідно до цього Правила.

ПРАВИЛО 3 а)

III. Перший метод класифікації наводиться в Правилі 3 а), відповідно до якого товарній позиції, що забезпечує найбільш конкретний опис товарів, надається перевага перед товарною позицією, що да більш загальний опис.

IV. Недоцільно встановлювати жорстк правила, відповідно до яких можна визначити, чи дає одна товарна позиція більш конкретний опис товару, ніж інша, але в цілому слід зазначити, що:

а) товар більш конкретно характеризується за його назвою, ніж за назвою групи товарів (наприклад, електробритви і машинки для стрижки волосся з умонтованим електродвигуном включені в товарну позицію 8510, а не в товарну позицію 8508 як ручн електромеханічні інструменти чи в товарну позицію 8509 як електромеханічн побутові апарати з умонтованим електродвигуном);

б) якщо товари відповідають опису, що більш чітко ідентифікує їх, то цей опис є конкретнішим ніж той, за яким дентифікація менш повна.

Прикладами останньої категор товарів є:

1) текстильні килимки для салону автомобіля слід класифікувати не як частини та пристрої для автомобіля в товарній позиції 8708, а в товарній позиції 5703, де вони більш точно описан як килими;

2) не укладене в раму безпечне скло зі зміцненого (загартованого) чи багатошарового скла певної форми для застосування в літаках слід класифікувати не в товарній позиції 8803 як частину виробів товарної позиції 8801 чи 8802, а в товарній позиції 7007, де воно більш точно описано як безпечне скло.

V. Але якщо в двох чи більше товарних позиціях згадується лише частина матеріалів чи речовин, що входять до складу сумішей чи багатокомпонентних виробів, або лише частина виробів у наборі для роздрібної торгівлі, то ці товарні позиції слід розглядати як рівнозначн конкретні описи цих товарів, навіть якщо одна з них дає більш повний конкретний опис, ніж інші. У таких випадках класифікація товарів повинна здійснюватися за Правилом 3 б) чи 3 в).

ПРАВИЛО 3 б)

VI. Другий метод стосується тільки:

i) сумішей;

ii) багатокомпонентних товарів, складених з різних матеріалів;

iii) багатокомпонентних товарів, складених з різних компонентів;

iv) товарів, що входять у набір для роздрібної торгівлі.

Він використовується лише в тому разі, якщо Правило 3 а) не прийнятно.

VII. У всіх цих випадках товари повинн класифікуватися так, начебто вони складаються лише з матеріалу чи компонента, що надає їм основної розпізнавальної ознаки в тій мірі, в якій цей критерій застосовний.

VIII. Основна розпізнавальна ознака (критерій) може визначатися різними чинниками залежно від виду товару. Вона може, наприклад, визначатися природою матеріалу чи компонента, його об’ємом, кількістю, масою, вартістю або роллю, що відіграє цей матеріал чи компонент у використанні товару.

IX. Застосовуючи це Правило до багатокомпонентних товарів, виготовлених з різних компонентів, слід брати до уваги не тільки ті товари, в яких ці компоненти приєднані один до одного, утворюючи практично нерозривне ціле, але і товари з роздільними компонентами, за умови, що ці компоненти пристосовані один до одного, доповнюють один одного та узяті разом утворюють одне ціле, що звичайно не дозволяє виставляти їх для продажу як окремі частини.

Прикладами останньої категор товарів є:

1) попільнички, які складаються з підставки, що включає змінну чашу для попелу;

2) стелажі для домашнього зберігання спецій, які складаються зі спеціальної рами (звичайно дерев’яної) і відповідно кількості порожніх місткостей для спецій визначеної форми і розміру.

Компоненти таких багатокомпонентних товарів, як правило, укладаються в загальне упакування.

Х. Застосовуючи це Правило, слід враховувати, що термін “товари, що надходять у продаж у наборах для роздрібно торгівлі” стосується товарів, які:

а) складаються принаймні з двох різних виробів, які, на перший погляд, класифікуються у різних товарних позиціях. З цієї причини, наприклад, шість виделок для фанд’ю не можуть розглядатися як набір з погляду застосування цього Правила;

б) складаються з компонентів, зібраних разом з метою задовольнити конкретну потребу чи виконати певну роботу;

в) паковані так, що не вимагають перепакування для продажу споживачеві (наприклад, у коробках чи ящиках).

Цей термін, отже, означає набори, що складаються, наприклад, з різних харчових продуктів, призначених для використання разом під час приготування готової до вживання страви.

Приклади наборів, що можуть класифікуватися відповідно до Правила 3 б):

1. а. Набори, що складаються з бутерброда з яловичиною, з сиром чи без нього в здобній булочці (товарна позиція 1602), упаковані з картопляними чіпсами (смаженими у фритюрі) (товарна позиція 2004): класифікуються в товарній позиції 1602.

1. б. Набори, компоненти яких призначені для спільного використання під час приготування спагеті, що містять пакет сирих спагеті (товарна позиція 1902), маленький пакет тертого сиру (товарна позиція 0406) і маленьку консервну баночку томатного соусу (товарна позиція 2103), упаковані в картонну коробку: класифікуються в товарній позиц 1902.

Правило, проте, не поширюється на набори продуктів, упакованих разом, і які складаються, наприклад, з:

банки креветок (товарна позиція 1605), банки гусячої печінки (товарна позиція 1602), банки сиру (товарна позиція 0406), банки бекону скибочками (товарна позиція 1602) і банки ковбасок (товарна позиція 1601);

пляшки спиртного напою товарно позиції 2208 і пляшки вина товарної позиції 2204.

Для цих двох прикладів, а також для подібних до них продовольчих наборів кожен продукт слід класифікувати окремо у відповідній йому товарній позиції.

2. Набори для перукаря, що складаються з електричної машинки для стрижки (товарна позиція 8510), гребінця (товарна позиція 9615), пари ножиць (товарна позиція 8213), щітки (товарна позиція 9603) і рушника з тканини (товарна позиція 6302), покладені в шкіряний футляр (товарна позиція 4202), класифікуються в товарній позиції 8510.

3. Креслярські набори, що складаються з лінійки (товарна позиція 9017), дискового калькулятора (товарна позиція 9017), транспортира (товарна позиція 9017), олівця (товарна позиція 9609) стругачки для олівців (товарна позиція 8214), покладені в пластмасовий пенал (товарна позиція 4202): класифікуються в товарній позиції 9017.

Для згаданих вище наборів класифікація проводиться за одним чи декількома разом узятих компонентів, як можуть розглядатися як такі, що надають набору в цілому його основну розпізнавальну ознаку.

XI. Це Правило не застосовується до товарів, що складаються з окремо упакованих складових частин, поданих разом, необов’язково в одному загальному упакуванні, у визначених кількісних співвідношеннях для промислового виробництва, наприклад, напоїв.

ПРАВИЛО 3 в)

XII. Коли товари неможливо класифікувати відповідно до Правила 3 а) чи 3 б), їх слід класифікувати в останньої за зростанням кодів товарній позиції, серед тих, які в однаковій мірі прийнятн для розгляду під час класифікації цих товарів.

ПРАВИЛО 4

Товари, які не можуть бути класифіковані згідно з наведеними вище Правилами, класифікуються у товарній позиції, яка відповідає найбільш подібним товарам, що розглядаються.

Пояснення

I. Це Правило поширюється на товари, які не можуть бути класифіковані за Правилами 13. Воно передбачає класифікацію цих товарів у товарній позиції, до якої відносяться найбільш подібні до них товари.

II. Під час класифікації за Правилом 4, подані товари потрібно зіставити з схожими (аналогічними) товарами для того, щоб визначити ті товари, до яких перші найбільш подібні. Подані товари класифікуються в тій же товарній позиції, що й товари, до яких вони найбільш подібні.

III. Схожість (подібність) товарів може залежати від багатьох чинників, таких як вигляд, властива особливість, призначення.

ПРАВИЛО 5

На додаток до наведених Правил для зазначених нижче товарів застосовуються такі правила:

а) футляри для фотоапаратів, музичних нструментів, зброї, креслярського приладдя, прикрас, а також подібна тара (упаковка), яка має особливу форму і призначена для зберігання відповідних виробів або наборів виробів, придатних для довготермінового використання, подана разом з виробами, для яких вона призначена, класифікуються разом з упакованими у них виробами. Однак ця вимога не поширюється на тару (упаковку), яка становить разом з виробами одне ціле і надає останньому істотно інший характер;

б) відповідно до зазначеного вище Правила 5 а) пакувальний матеріал та пакувальні контейнери, що поставляються разом з товарами, слід класифікувати разом, якщо вони відносяться до такого типу упаковки, яка використовується для упакування цих товарів. Однак це положення є необов’язковим у разі, коли ці пакувальні матеріали або контейнери придатні для повторного використання.

Пояснення

ПРАВИЛО 5 а)

(футляри, коробки та аналогічн контейнери)

I. Це Правило поширюється лише на так контейнери, які:

1) мають особливу форму або підігнан так, щоб містити конкретний виріб чи набір виробів, тобто вони сконструйован спеціально для конкретного виду виробу. Деякі з контейнерів повторюють форму виробу, який вони містять;

2) придатні для тривалого використання, тобто вони мають таку ж довговічність, як і самі вироби, для яких вони призначені. Ці контейнери служать також для забезпечення збереженост виробів, коли вони не використовуються (наприклад, під час перевезення чи зберігання). Ці критерії відрізняють їх від звичайного упакування;

3) подані разом з виробами, для яких вони призначені, незалежно від того, що самі вироби можуть бути упакован окремо для зручності транспортування. Подані окремо, ці контейнери класифікують у відповідних їм товарних позиціях;

4) являють собою контейнери такого виду, що звичайно продаються разом з відповідним виробом;

5) не додають цілому основно властивості.

II. Прикладами контейнерів, поданих разом з призначеними для них виробами, які слід класифікувати відповідно до цього Правила, є:

1) футляри і коробочки для ювелірних виробів (товарна позиція 7113);

2) футляри для електробритв (товарна позиція 8510);

3) футляри для біноклів і телескопів (товарна позиція 9005);

4) футляри та чохли для музичних нструментів (наприклад, товарна позиція 9202);

5) футляри та чохли для збро (наприклад, товарна позиція 9303).

III. Прикладами контейнерів, що не підпадають під це Правило, є такі контейнери як срібна чайниця з вмістом чи декоративна керамічна вазочка, що містить солодощі.

ПРАВИЛО 5 б)

(пакувальні матеріали і пакувальн контейнери)

IV. Це Правило регулює класифікацію пакувальних матеріалів і пакувальних контейнерів, звичайно використовуваних для пакування товарів, до яких вони відносяться. Однак це положення не діє в тих випадках, коли ці пакувальні матеріали або пакувальні контейнери явно можуть бути використані повторно, наприклад, деякі стальні чи залізні балони, цистерни для стиснутого чи скрапленого газу.

V. Це Правило другорядне щодо Правила 5 а), тому класифікацію чохлів, футлярів та їм подібних контейнерів, згаданих у Правилі 5 а), слід проводити відповідно до цього Правила.

ПРАВИЛО 6

Для юридичних цілей класифікація товарів у підпозиціях будь-якої товарної позиції проводиться відповідно до назви підпозицій і приміток, які стосуються підпозицій, а також вищезазначених Правил, за умови, що порівнювати можна лише підпозиції одного рівня. У цілях цього Правила також можуть застосовуватися відповідні примітки до розділів та груп, якщо не обумовлено інше.

Пояснення

I. Правила 15, згадані вище, застосовн з відповідними змінами і для класифікації на рівні підпозицій у межах одн тієї ж товарної позиції.

II. У Правилі 6 нижчезазначені вирази мають такі закріплені за ними значення:

а) “підпозиції одного рівня”  підпозиції з одним дефісом (рівень 1) чи підпозиції з двома дефісами (рівень 2).

Так, під час порівняльного аналізу двох чи більше підпозицій з одним дефісом у межах однієї товарної позиції за Правилом 3 а), можливість віднесення товару до однієї з них повинна визначатися лише за описом товару в цих підпозиціях з одним дефісом. Після того як підпозиція з одним дефісом, що дає найбільш конкретний опис товару, обрана і якщо сама підпозиція поділяється, тоді і тільки тоді береться до уваги опис на рівн підпозицій з двома дефісами і вибирається одна з них;

б) “якщо не зазначено інше”  крім випадків, коли Примітки до розділу чи групи несумісні з текстом підпозицій чи Примітками до підпозицій.

Це має місце, наприклад, у групі 71, де значення терміна “платина” в Примітці 4 б) до групи відрізняється від значення терміна “платина” в Примітці 2 до підпозицій. Тому у випадку нтерпретації підпозицій 7110 11 та 7110 19 застосовується Примітка 2 до підпозицій, а не Примітка 4 б) до групи.

III. Зміст підпозиції з двома дефісами не повинен виходити за межі тієї підпозиції з одним дефісом, до якої належить ця підпозиція з двома дефісами; а зміст підпозиції з одним дефісом не повинен виходити за межі тієї товарної позиції, до якої належить ця підпозиція з одним дефісом.

Приклад:

Алгоритм застосування таблиць УКТ ЗЕД для дентифікації коду товару «Буряковий сахар» [5].

Український класифікатор товарів ЗЕД (Крок 1)

Код товару Найменування товару
I (з 01 по 05) Живі тварини; продукти тваринного походження
II (з 06 по 14) Продукти рослинного походження
III (група 15) Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження
IV (з 16 по 24) Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники
V (з 25 по 27) Мінеральні продукти
VI (з 28 по 38) Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості
VII (з 39 по 40) Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
VIII (з 41 по 43) Шкура та шкіра необроблені, шкіра, натуральне хутро та вироби з них; шорносідельні спорядження та упряж; дорожні речі, сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку)
IX (з 44 по 46) Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; пробка та вироби з неї; вироби із соломи, альфи та інших матеріалів для плетення; кошикові та інші плетені вироби
X (з 47 по 49) Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон, одержані з відходів та макулатури; папір, картон та вироби з них
XI (з 50 по 63) Текстиль та вироби з текстилю
XII (з 64 по 67) Взуття, головні убори, парасольки від дощу та сонця, палиці, стеки, батоги та їх частини; пір'я оброблене і вироби з нього; вироби з волосся людини
XIII (з 68 по 70) Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогічних матеріалів; керамічні вироби; скло та вироби із скла
XIV (група 71) Перли натуральні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані чи дубльовані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети
XV (з 72 по 83) Недорогоцінні метали та вироби з них
XVI (з 84 по 85) Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення звуку, прилади для записування або відтворення зображення і звуку по телебаченню та частини і приладдя до них
XVII (з 86 по 89) Транспортні засоби, устаткування та пристрої, пов'язані з транспортом
XVIII (з 90 по 92) Прилади та апарати оптичні, для фотографування або кінематографії, вимірювання, контролю або вимірювання точності; апарати медикохірургічні; годинники; музичні інструменти; їх частини та приладдя
XIX (група 93) Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя
XX (з 94 по 96) Різні товари і вироби
XXI (група 97) Вироби мистецтва, предмети колекціонування або антикваріат (група 99) Інші товари

Український класифікатор товарів ЗЕД (Крок 2)

IV (з 16 по 24) Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники
Код товару Найменування товару
16 Готові харчові продукти з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних
17 Цукор і кондитерські вироби з цукру
18 Какао та продукти з нього
19 Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби
20 Продукти переробки овочів, плодів або інших частин рослин
21 Різні харчові продукти
22 Алкогольні і безалкогольні напої та оцет
23 Залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин
24 Тютюн та промислові замінники тютюну

Український класифікатор товарів ЗЕД (Крок 3)

IV (з 16 по 24) Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники


17

Цукор і кондитерські вироби з цукру
Код товару Найменування товару
1701 Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому стані: 
1702 Інші цукри, включаючи хімічно чисті лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому стані; сиропи з цукрів без додання ароматичних добавок або барвників; мед штучний, змішаний або не змішаний з натуральним медом; карамелізовані цукор і патока: 
1703 Патока (меляса), одержана внаслідок вилучення або рафінування цукру: 
1704 Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад), без вмісту какао: 

Український класифікатор товарів ЗЕД (Крок 4)

IV (з 16 по 24) Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники
17 Цукор і кондитерські вироби з цукру
1701 Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому стані: 
цукорсирець без додання ароматичних добавок або барвників: 
Код товару Найменування товару
1701 11 з тростини: 
1701 12 з цукрових буряків: 

Український класифікатор товарів ЗЕД (Крок 5)

IV (з 16 по 24) Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники
17 Цукор і кондитерські вироби з цукру
1701 Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому стані: 
цукорсирець без додання ароматичних добавок або барвників: 
1701 12 з цукрових буряків: 
Код товару Найменування товару

1701 12 10 00

для рафінування
1701 12 90 00 інший

2. Практичне завдання №1

Визначити код товару

Таблиця 1

Код товару Опис товару
Морожена печінка свійських свиней для продажу
Охолоджений атлантичний палтус
Вершки жирністю 10% у пакетах 0,5 л
Дворічний саджанець айви
Лущена свіжа квасоля
Лісові горіхи без шкарлупи в пакетах 400 г
Кава смажена з кофеїном для промислово переробки
Борошно з м’якої пшениці і полби
Соняшникова рафінована олія для роздрібного продажу
Шоколадне морозиво з вмістом молочних жирів 5.6%

Рішення

Для вирішення завдання використовуємо діалоговий сервіс Інтернет сайту [5] для класифікації вищенаведених товарів:

Український класифікатор товарів ЗЕД

I (з 01 по 05) Живі тварини; продукти тваринного походження
02 М'ясо та харчові нутрощі (субпродукти)
0206 Їстівні субпродукти великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней, віслюків, мулів або лошаків, свіжі, охолоджені або морожені:
свиней, морожені:
0206 49 інші:
Код товару Найменування товару
0206 49 20 00 свійських свиней
0206 49 80 00 інші

Український класифікатор товарів ЗЕД

I (з 01 по 05) Живі тварини; продукти тваринного походження
03 Риба і ракоподібні, молюски та інші водян безхребетні
0303 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304:
камбалоподібні (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae та Citaridae), крім печінки, ікри та молочка:
0303 31 палтус (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
Код товару Найменування товару
0303 31 10 00 палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides)
0303 31 30 00 палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus)
0303 31 90 00 палтус тихоокеанський білокорий (Hippoglossus stenolepis)

Український класифікатор товарів ЗЕД

I (з 01 по 05) Живі тварини; продукти тваринного походження
04 Молоко та молочні продукти; яйця птахів; натуральний мед; харчові продукти тваринного походження, в іншому місц непойменовані
0401 Молоко та вершки, незгущені та без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин:
0401 30 з вмістом жирів понад 6 мас. %:
не більш як 21 мас. %:
Код товару Найменування товару
0401 30 11 00 у первинних упаковках, об'ємом нетто не більш як 2 л
0401 30 19 00 інші

Український класифікатор товарів ЗЕД

II (з 06 по 14) Продукти рослинного походження
06 Живі рослини та продукти квітництва
0601 Цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у стан вегетативного спокою, у стані вегетації або цвітіння; саджанці, рослини та корені цикорію, крім коренів товарної позиції 1212:
0601 20 цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у стан вегетації або цвітіння; саджанці, рослини та корені цикорію: 
Код товару Найменування товару
0601 20 10 00 саджанці, рослини та корені цикорію
0601 20 30 00 орхідеї, гіацинти, нарциси та тюльпани
0601 20 90 00 інші

Український класифікатор товарів ЗЕД

II (з 06 по 14) Продукти рослинного походження
07 Овочі, рослини, корені та харчов коренеплоди
0708 Бобові овочі, лущені або нелущені, свіжі або охолоджені:
Код товару Найменування товару
0708 10 00 00 горох (Pisum sativum)
0708 20 00 00 квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0708 90 00 00 інші бобові овочі

Український класифікатор товарів ЗЕД

II (з 06 по 14) Продукти рослинного походження
08 Їстівні плоди та горіхи; цедра цитрусових або шкірки динь
0802 Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без шкірки:
горіхи лісові (Corylus spp.):
0802 22 00 без шкаралупи:
Код товару Найменування товару
0802 22 00 10 у первинних упаковках, масою нетто понад 10 кг
0802 22 00 90 інші

Український класифікатор товарів ЗЕД

II (з 06 по 14) Продукти рослинного походження
09 Кава, чай, мате [парагвайський чай] та прянощі
0901 Кава смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замінники кави з умістом кави в будь-якій пропорції:
кава смажена:
Код товару Найменування товару
0901 21 00 00 з кофеїном
0901 22 00 00 без кофеїну

Український класифікатор товарів ЗЕД

II (з 06 по 14) Продукти рослинного походження
11 Продукція борошно-мельно-круп'яно промисловості; солод; крохмаль; інулін; пшенична клейковина
1101 00 Борошно пшеничне або із суміші пшениці та жита (меслину):
борошно пшеничне:
Код товару Найменування товару
1101 00 11 00 з твердої пшениці
1101 00 15 00 з м'якої пшениці та полби

Український класифікатор товарів ЗЕД

III (група 15) Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження
15 Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження
1512 Олії соняшникова, сафлорова або бавовняна та х фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу:
олії соняшникова або сафлорова та їх фракції:
1512 11 олії сирі:
інші:
Код товару Найменування товару
1512 11 91 00 соняшникова
1512 11 99 00 сафлорова

Український класифікатор товарів ЗЕД

IV (з 16 по 24) Готові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники
21 Різні харчові продукти
2105 00 Морозиво та інші види харчового льоду, що містять або не містять какао: 
з вмістом молочних жирів: 
Код товару Найменування товару
2105 00 91 00 3 мас. % або більше, але менш як 7 мас. %
2105 00 99 00 7 мас. % або більше

Відповідь:

Код товару Опис товару
0206 49 20 00 Морожена печінка свійських свиней для продажу
0303 31 30 00 Охолоджений атлантичний палтус
0401 30 11 00 Вершки жирністю 10% у пакетах 0,5 л
0601 20 10 00 Дворічний саджанець айви
0708 20 00 00 Лущена свіжа квасоля
0802 22 00 90 Лісові горіхи без шкарлупи в пакетах 400 г
0901 21 00 00 Кава смажена з кофеїном для промислово переробки
1101 00 15 00 Борошно з м’якої пшениці і полби
1512 11 91 00 Соняшникова рафінована олія для роздрібного продажу
2105 00 91 00 Шоколадне морозиво з вмістом молочних жирів 5.6%

3. Практичне завдання №2

Перевірити правильність коду товару

Таблиця 2

Код товару Опис товару Правильний код
6106 20 00 00 Жіноча трикотажна блузка з бавовни
6203 19 90 00 Чоловічий костюм з вовни з доданням синтетичної нитки, що використовувався
4419 00 90 00 Ручне сито з березової фанери з сіткою з капронових ниток діаметром 400 мм
0303 42 12 00 Цілий морожений тунець смугастий масою понад 10 кг кожен
4901 99 00 00 Великий енциклопедичний словник у двох томах

Рішення

Для вирішення завдання використовуємо діалоговий сервіс Інтернет сайту [5] для класифікації вищенаведених товарів:

Український класифікатор товарів ЗЕД

XI (з 50 по 63) Текстиль та вироби з текстилю
62 Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних
6203 Костюми, комплекти, піджаки, штани, комбінезони з шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), для чоловіків або хлопців:
костюми:
6203 19 з інших текстильних матеріалів:
Код товару Найменування товару
6203 19 10 00 з бавовни
6203 19 30 00 із штучних волокон
6203 19 90 00 інші

Український класифікатор товарів ЗЕД

IX (з 44 по 46) Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля; пробка та вироби з неї; вироби із соломи, альфи та інших матеріалів для плетення; кошикові та інші плетені вироби
44 Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля
4419 00 Посуд та прибори столові або кухонні, дерев'яні: 
Код товару Найменування товару
4419 00 10 00 з деревини тропічних порід, зазначених у додатковій примітці 2 до цієї групи
4419 00 90 00 з деревини інших порід

Український класифікатор товарів ЗЕД

I (з 01 по 05) Живі тварини; продукти тваринного походження
03 Риба і ракоподібні, молюски та інші водян безхребетні
0303 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м'яса риб товарної позиції 0304:
тунці (роду Thunnus), скіпджек, або тунець смугастий (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), крім печінки, ікри та молочка:
0303 43 скіпджек, або тунець смугастий:
для промислового виробництва продукц товарної позиції 1604:
Код товару Найменування товару
0303 43 11 00 цілий
0303 43 13 00 без зябер і нутрощів
0303 43 19 00 інший (наприклад знеголовлений)

Український класифікатор товарів ЗЕД

X (з 47 по 49) Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних матеріалів; папір або картон, одержані з відходів та макулатури; папір, картон та вироби з них
49 Друкована продукція, періодичні видання або нша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани
4901 Друковані книги, книжки, брошури, листівки та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані або у вигляді окремих аркушів:
інші:
Код товару Найменування товару
4901 91 00 00 словники та енциклопедії та їх серійн випуски
4901 99 00 00 інші

Відповідь:

Код товару Опис товару Правильний код
6106 20 00 00 Жіноча трикотажна блузка з бавовни 6106 10 00 00
6203 19 90 00 Чоловічий костюм з вовни з доданням синтетичної нитки, що використовувався 6203 19 90 00
4419 00 90 00 Ручне сито з березової фанери з сіткою з капронових ниток діаметром 400 мм 4419 00 90 00
0303 42 12 00 Цілий морожений тунець смугастий масою понад 10 кг кожен 0303 43 11 00
4901 99 00 00 Великий енциклопедичний словник у двох томах 4901 91 00 00

Список використаної літератури

1.         МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 11 липня 2002 року N 92IV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 28 грудня 2007 року N 107VI

2.         ЗАКОН УКРАЇНИ «Про Митний тариф України» від 31 травня 2007 року N 1109V (в новій редакції)

3.         МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров // ДАТА ПОДПИСАНИЯ: 14.06.83 г.

4.         ДАТА ПРИСОЕДИНЕНИЯ УКРАИНЫ: 17.05.2002 г.

4.         Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності”// Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.02 № 1863

5.         http://www.mdoffice.com.ua/  "НПО Поверхность", Сервер поддержки ВЭД, 1999 – 2008

© 2010 Интернет База Рефератов