реферат
Главная

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по делопроизводству

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Дипломная работа: Проект локальної мережі для школи

Дипломная работа: Проект локальної мережі для школи

Курсова робота

на тему:

«Проект локальної мережі для школи»


Вступ

Комунікаційн технології, які використовувалися в 90-х роках і раніше, припускали прокладку окремих, спеціалізованих мереж для передачі голосу, відео і комп'ютерних даних. Для доступу до кожної мережі необхідні були окремі пристрої. Телефони, телевізори і комп'ютери передавали дані з використанням спеціалізованих технологій і мережевих структур. Проте, всім хотілося б дістати доступ до таких мережевих служб одночасно, бажано з одного пристрою.

Сучасн технології дозволили створити мережу нового типу, що надає декілька видів послуг. На відміну від спеціалізованих мереж, нові, об'єднані системи можуть передавати голос, відеозображення і дані з використанням одного і того ж каналу зв'язки або мережевої структури.

На ринку з'являються нові товари з підтримкою можливостей об'єднаних інформаційних мереж. З'явилася можливість дивитися ефірні відеопрограми на монітор комп'ютера, телефонувати через інтернет або шукати інформацію в Інтернеті, використовуючи екран телевізора. Все це зробили об'єднані мережі.


1.         Роль комп’ютерів в мережі

Вс комп'ютери, що підключені до мережі і безпосередньо беруть участь в обмін даними, вважаються вузлами. Вузли можуть приймати і відправляти повідомлення по мережі. У модемних мережах комп'ютерні вузли можуть працювати як клієнти, сервери, або і те, і інше. Роль комп'ютера в мережі визначається програмним забезпеченням. Сервери – це вузли зі встановленим програмним забезпеченням, що дозволяє надавати іншим мережевим вузлам інформацію (наприклад, доступ до електронної пошти або веб-сторінок). Для роботи кожної служби необхідне окреме серверне програмне забезпечення. Наприклад, для роботи веб-служб в мережі на вузлі повинно бути встановлено ПО веб-сервера. Клієнти – це комп'ютерні вузли зі встановленим програмним забезпеченням, що дозволяє запрошувати і відображати отриману з сервера інформацію. Прикладом клієнтського програмного забезпечення веб-оглядач, наприклад, Internet Explorer.

Комп'ютер з серверним програмним забезпеченням може одночасно обслуговувати один або декілька клієнтів.

Крім того, на одному комп'ютері можна паралельно встановити декілька типів серверного ПО. У домашніх або невеликих корпоративних мережах одному комп'ютеру доводиться виступати як файловий сервер, веб-сервера і сервера електронно пошти.

Крім того, на одному комп'ютері можна запускати декілька типів клієнтського програмного забезпечення. Необхідно встановити клієнтське ПО для кожної служби. За наявності декількох клієнтів вузол зможе одночасно підключатися до декількох серверів. Наприклад, у користувача є можливість одночасно перевіряти електронну пошту, проглядати веб-сторінку, обмінюватися миттєвими повідомленнями і слухати Інтернет-радіо.

Звичайне клієнтське і серверне програмне забезпечення запускається на різних комп'ютерах, але ці ролі може грати і один комп'ютер. У невеликих корпоративних домашніх мережах багато комп'ютерів працюють і як сервери, і як клієнти. Так мережі називаються одноранговими. Проста однорангова мережа складається з двох безпосередньо підключених один до одного (з використанням дротяного або бездротового зв'язку) комп'ютерів. Крім того, можна з'єднати декілька ПК створити крупнішу однорангову мережу, але для цього буде потрібно мережевий пристрій, наприклад концентратор. Основний недолік однорангового середовища полягає в тому, що при одночасній роботі як клієнт і сервер вузол працю повільніше. У крупних корпоративних мережах з великою кількістю мережевого трафіку часто доводиться встановлювати спеціалізовані сервери, здатні одночасно обробляти багато запитів.

У простій мережі з декількох комп'ютерів чітко видно, як сполучені між собою різні компоненти. Чим більше розростається мережа, тим складніше відстежувати місцеположення кожного компоненту і його зв'язку з мережею. У дротяній мереж для підключення до всіх вузлів використовується безліч кабелів і мережевих пристроїв.

При монтажі мереж складається карта фізичної топології, на якій вказано положення кожного вузла і його підключення до мережі. Крім того, там помічені всі дроти мережеві пристрої, що сполучають вузли. На топологічній карті фізичні пристро представлені у вигляді значків. Щоб полегшити монтаж і усунення неполадок в майбутньому, важливо своєчасно оновлювати топологічні карти. Крім топологічно карти фізичних пристроїв, іноді доводиться будувати логічне представлення топології мережі. На логічній топологічній карті вузли групуються по методах використання мережі, незалежно від місцеположення. На такій карті можна вказати мена і адреси вузлів, інформацію про групи і додатки.

Основне завдання будь-якої мережі – передача інформації. Спілкування украй важливе для розвитку будь-якої людської істоти, від пітекантропа до самих просунутих учених сучасності.

Будь-який обмін інформацією починається з повідомлення, яке потрібно передати від одн людини або пристрою до іншого. З часом, в процесі вдосконалення технологій, методи відправки, отримання і інтерпретації повідомлень міняються.

У всіх методів зв'язку є три загальні елементи. Перший – це джерело повідомлення, або відправник. Відправником може бути людина або електронний пристрій, якому потрібно послати повідомлення іншої людини або пристрою. Другий елемент – це адресат, або приймач повідомлення. Адресат отримує і інтерпретує повідомлення. Третій елемент, що іменується каналом, це шлях, по якому повідомлення йде від джерела до адресата.

У будь-якій бесіді між двома людьми є багато правив, або протоколів, яким зобов'язано слідувати обох співбесідників для того, щоб повідомлення було успішно доставлене і зрозуміло. До категорії протоколів обміну інформацією між людьми відноситься:

·           дентифікація відправника і одержувача;

·           вибраний засіб або канал зв'язку (особиста розмова, телефон, лист, фотографія);

·           відповідний режим обміну даними (усна або письмова мова, люстрації, інтерактивний або односторонній зв'язок);

·           спільна мова;

·           граматична структура і структура пропозицій;

·           швидкість і час доставки.

Вибір протоколів залежить від характеристик джерела, каналу і адресата повідомлення. Правила спілкування за допомогою одного засобу зв'язку, наприклад, телефону, не обов'язково співпадають з правилами іншого засобу зв'язку, наприклад, пошти.

Протоколи визначають те, як передається і доставляється повідомлення. Вони визначають наступне:

o     формат повідомлення;

o     розмір повідомлення;

o     час доставки;

o     спосіб підготовки;

o     кодування;

o     схему стандартного повідомлення.

2.         Стандартизація протоколів

Коли мережі ще тільки почали з'являтися, всі постачальники використовували сво власні, проприєтарні методи зв'язку мережевих пристроїв і мережеві протоколи. Устаткування від одного постачальника не в змозі було обмінюватися даними з устаткуванням іншого.

У міру розповсюдження мереж розроблялися стандартні правила роботи мережевого устаткування різних виробників. Стандартизація принесла мережам багато користі:

v   спростилася конструкція мереж;

v   спростилася розробка продукції;

v   з'явилися нові можливості для конкуренції;

v   з'явилася можливість зв'язувати різні пристрої;

v   спростилося навчання;

v   розширився вибір постачальників.

Офіційно прийнятого протоколу локальних мереж не існує, але з часом особливо розповсюдилася одна технологія, під назвою Ethernet. Вона перетворилася на стандарт де-факто.

Інститут нженерів по електроніці і електротехніці, або IEEE (вимовляється як «ай-трі і») займається мережевими стандартами, включаючи Ethernet і стандарти бездротових мереж. Комітети IEEE відповідають за твердження і оновлення стандартів підключення, вимог до середовища передачі і протоколів зв'язку. Кожному технологічному стандарту привласнюється номер, відповідний номеру відповідального за твердження і оновлення комітету. Стандартами Ethernet займається комітет 802.3.

З моменту створення Ethernet в 1973 р. стандарти удосконалилися, слідуючи за появою швидших і гнучкіших версій технології. Здібність стандарту Ethernet до розвитку – одна з основних причин його популярності. Для кожної версії мереж Ethernet є свій стандарт. Наприклад, 802.3 100BASE-T – це стандарт 100-мегабитно мережі Ethernet з використанням кабелю з витою парою. Назва стандарту розшифровується таким чином:

·           100 – швидкість в мегабітах в секунду

·           BASE – монополосный в основній смузі частот

·           T – тип кабелю, в даному випадку, витаючи пара.

Швидкість ранніх версій Ethernet була порівняно низькою, всього 10 Мбит/сек. Новітн версії мережі Ethernet працюють із швидкістю 10 гигабіт в секунду і більш. Уявіть собі, наскільки збільшилася швидкість з моменту створення перших мереж Ethernet.

Для будь-якого обміну даними необхідний спосіб ідентифікації джерела і адресата. При спілкуванні між людьми використовуються імена.

Якщо окликнути когось по імені, він почує і відповість. Інші люди, які знаходяться в тій же кімнаті, теж почують повідомлення, але не звернуть на нього уваги, оскільки воно адресоване не ним. У мережі Ethernet використовується схожий метод дентифікації вузлів-джерел і адресатів. Кожному підключеному до Ethernet вузлу привласнюється фізична адреса, яка служить ідентифікатором.

В процесі виготовлення всім мережевим інтерфейсам Ethernet даються фізичн адреси. Він називається адресою управління доступом до середовища (MAC-адресою). MAC-адреса ідентифікує кожне джерело і кожного адресата в мережі.

Мереж Ethernet прокладаються за допомогою мідних або оптоволоконних кабелів, що сполучають вузли і мережеві пристрої. Вони є каналом зв'язку між вузлами.

Коли підключений до Ethernet вузол включається в обмін даними, він розсилає кадри з своєю MAC-адресою в полі джерела і MAC-адресою передбачуваного одержувача в полі адресата. Всі приймаючі вузли декодують кадр і прочитують MAC-адресу одержувача. Якщо він відповідає настроювальній MAC-адресі мережево нтерфейсної плати, вона обробляє і зберігає повідомлення. Якщо MAC-адреса одержувача не відповідає MAC-адресі вузла, мережевий адаптер ігнору повідомлення.

Стандартн протоколи Ethernet визначають багато аспектів мережевого обміну даними, включаючи формат і розмір кадру, час і кодування. Коли підключені до мереж Ethernet вузли відправляють повідомлення, вони їх укладають в кадр, відповідний стандартам. Кадри інакше називають протокольними блоками даних (PDU).

Формат кадрів Ethernet визначає положення MAC-адрес одержувача і джерела і додаткову нформацію, зокрема:

v   початкові дані послідовності і часу;

v   початок роздільника кадрів;

v   довжину і тип кадру;

v   послідовність перевірки кадру (для виявлення помилок передачі).

Максимальний розмір кадрів Ethernet складає 1518 байт, мінімальний, – 64 байти. Не вхідні в цей діапазон кадри приймаючі вузли не обробляють. Крім форматів, розмірів часу передачі кадру стандарти Ethernet визначають кодування біт кадру при передачі по каналу. По мідному кабелю біти передаються у вигляді електричних мпульсів, по оптоволоконному кабелю – у вигляді світлових імпульсів.

Уявіть собі, як ускладнилася б система зв'язку, якби повідомлення можна б було відправляти, указуючи тільки ім'я адресата. Якби на конверті не було вулиці, міста або країни, було б практично неможливо доставити лист в потрібну точку миру і потрібній особі.

У мережі Ethernet MAC-адреса вузла грає приблизно ту ж роль, що і ім'я людини. Він ідентифікує конкретний вузол, але не указує, в якій місці мережі він знаходиться. Якби у всіх вузлів (а їх більше 400 мільйонів) була тільки унікальна MAC-адреса, знайти один з них було б украй складно.

Крім того, при обміні даними між вузлами технологія Ethernet генерує багато широкомовного трафіку. Широкомовні розсилки відправляються всім вузлам, підключеним до однієї мережі. Вони займають частину смуги пропускання уповільнюють роботу мережі. Щоб би трапилося, якби мільйони підключених до Інтернету вузлів входили в одну мережу Ethernet і використовували широкомовн розсилки?

Тому великі мережі Ethernet, що полягають їх багатьох вузлів, неефективні. Крупн мережі краще розділити на дрібніші і більш керовані частині. Один із способів ділення припускає використання ієрархічної моделі конструкції.

При створенні мереж ієрархічна конструкція дозволяє групувати пристрої по декількох мережах, організовуючи рівні. Вони складаються з менших більш керованих груп, в яких локальний трафік залишається локальним. На верхній рівень потрапляє тільки трафік, призначений для інших мереж. Ієрархічна, рівнева конструкція підвищу ефективність, оптимізує систему і збільшує швидкість. Вона дозволя масштабувати мережу в міру необхідності, дозволяючи додавати локальні мережі, не знижуючи ефективності тих, що існують.

У рархічній конструкції є три базові рівні:

·           рівень доступу – сполучає вузли в локальній мережі Ethernet;

·           рівень розподілу – сполучає невеликі локальні мережі;

·           Рівень ядра – високошвидкісне з'єднання між пристроями рівня розподілу.

У такій ієрархічній конструкції необхідна схема логічної адресації, яка дозволя визначити положення вузла. Така схема адресації називається Інтернет-протоколом (IP).

Як правило, ім'я людини не міняється. Адреса ж залежить від місця проживання може змінитися. MAC-адреса вузла не міняється, фізично привласнений мережевому адаптеру і відомий як фізична адреса. Він залишається тим самим, незалежно від розташування вузла в мережі.

IP-адреса схожа на адресу місця проживання людини. Він називається логічною адресою, оскільки привласнюється логічно, залежно від місцезнаходження вузла. IP-адреса, або мережева адреса, привласнює вузлу мережевий адміністратор, на основ характеристик локальної мережі.

IP-адреси складаються з двох частин. Одна з них є ідентифікатором локальної мережі. Мережева частина IP-адреси загальна у всіх вузлів в одній локальній мережі. Друга частина IP-адреси є ідентифікатором конкретного вузла. Частина IP-адреси, що відноситься до вузла, в одній локальній мережі не повторюється.

Фізична MAC-адреса і логічна IP-адреса необхідні комп'ютеру для обміну даними в рархічній мережі точно так, як і для відправки листа необхідне ім'я і адреса людини.

3.         Рівні і пристрої доступу розподілу

IP-трафік розподіляється залежно від характеристик і пристроїв кожного з трьох рівнів: доступ, розподіл і центр. IP-адреса дозволяє визначити, чи залишиться трафік локальним або переміститься на наступний рівень ієрархічної мережі.

Рівень доступу


Рівень доступу сполучає пристрої кінцевих користувачів з мережею і дозволяє декільком вузлам підключатися до інших вузлів через мережевий пристрій, зазвичай концентратор або комутатор. Зазвичай мережева частина IP-адреси всіх пристроїв одного і того ж рівня доступу співпадає. Якщо повідомлення призначене локальному вузлу, воно залишається на локальному рівні (це залежить від мережевої частини IP-адреси). Якщо повідомлення призначене для іншої мережі, воно передається на рівень розподілу. Концентратори і комутатори забезпечують зв'язок з пристроями рівня розподілу, зазвичай з маршрутизаторами.

Рівень розподілу

Рівень розподілу сполучає різні мережі і контролює потоки інформації між мережами. Зазвичай комутатори цього рівня могутніші, ніж на рівні доступу. Крім того, для маршрутизації даних між мережами використовуються маршрутизатори. Пристро рівня розподілу контролюють тип і кількість трафіку, що йде з рівня доступу до центрального рівня.

Центральний рівень

Центральним називається основний високошвидкісний рівень з дублюючими (резервними) з'єднаннями. На цьому рівні великі об'єми даних передаються між декількома мережами. Зазвичай на центральному рівні знаходяться дуже могутні, високошвидкісн комутатори і маршрутизатори. Основне завдання центрального рівня – швидка передача даних.

Рівень доступу – це базова частина мережі. Саме звідси люди підключаються до інших вузлів і використовують загальний доступ до файлів і принтерів. Рівень доступу складається з вузлів і першого рівня мережевих пристроїв, до яких вони підключаються.

Мережев пристрої дозволяють численним вузлам підключатися один до одного і діставати доступ до мережевих служб. На відміну від простій мережі, яка складається з двох сполучених одним кабелем вузлів, на рівні доступу кожен вузол підключається до мережевого пристрою.

У мережі Ethernet кожен вузол може безпосередньо з'єднуватися з мережевим пристроєм рівня доступу за допомогою двоточкового кабелю. Такі кабелі проводяться відповідно до конкретних стандартів Ethernet. Кожен кабель вставляється в роз'єм мережевого адаптера вузла і в порт мережевого пристрою. Для підключення вузлів на рівні доступу (включаючи концентратори і комутатори Ethernet) використовується декілька типів мережевих пристроїв.

Комутатор Ethernet використовується на рівні доступу. Як і концентратор, комутатор сполучає декілька вузлів з мережею. На відміну від концентратора, комутатор в змозі передати повідомлення конкретного вузла. Коли вузол відправля повідомлення іншого вузла через комутатор, той приймає і декодує кадри прочитує фізичну (MAC) адресу повідомлення.

У таблиці комутатора, яка називається таблицею MAC-адрес, знаходиться список активних портів і адрес підключених до них вузлів. Коли вузли обмінюються повідомленнями, комутатор перевіряє, чи є в таблиці MAC-адреса. Якщо так, комутатор встановлює між джерелом і адресатом тимчасове з'єднання, яке називається лінією. Ця нова лінія є спеціалізованим каналом, по якому два вузли обмінюються даними. Інші вузли, підключені до комутатора, працюють на різних смугах пропускання каналу і не приймають повідомлення, адресовані не їм. Для кожного нового з'єднання між вузлами створюється нова лінія. Такі лін дозволяють встановлювати декілька зв'язків одночасно, без зіткнень.

У міру розширення часто доводиться ділити одну локальну мережу на декілька мереж рівня доступу. Це можна зробити по-різному, на основі різних критеріїв, зокрема:

·           фізичне місцеположення;

·           логічна функція;

·           вимоги безпеки;

·           вимоги додатку.

Рівень розподілу сполучає ці незалежні локальні мережі і контролює обмін трафіком. Він відповідає за те, щоб трафік між вузлами локальної мережі залишався локальним. Назовні передається тільки трафік, направлений в інші мережі. Крім того, рівень розподілу може фільтрувати вхідний і витікаючий трафік в цілях безпеки управління.

Мережев пристрої рівня розподілу покликані зв'язувати не окремі вузли, а мережі. Окрем вузли підключаються до мережі через пристрої рівня доступу, наприклад, комутатори і концентратори. Пристрої рівня доступу зв'язуються один з одним через пристрої рівня розподілу, наприклад, маршрутизатори.

Маршрутизатор – це мережевий пристрій, що зв'язує локальні мережі. На рівні розподілу вони направляють трафік і виконують інші важливі для ефективної роботи мережі функції. Як комутатори, маршрутизатори можуть декодувати і читати отримані повідомлення.

На відміну від комутаторів, які декодують тільки кадри з MAC-адресою, маршрутизатори декодують пакети, що знаходяться усередині кадру.

У пакеті містяться IP-адреси відправника і одержувача і дані повідомлення, що пересилається. Маршрутизатор прочитує мережеву частину IP-адреси одержувача і з допомогою визначає, по якій з підключених мереж краще всього переслати повідомлення адресата.

Якщо мережева частина IP-адреси відправника і адресата не співпадає, для пересилки повідомлення необхідно використовувати маршрутизатор. Якщо вузол, що знаходиться в мережі 1.1.1.0, повинен відправити повідомлення вузла до мереж 5.5.5.0, воно переправляється маршрутизатору. Він отримує повідомлення, розпаковує і прочитує IP-адресу одержувача. Потім він визначає, куди переправити повідомлення. Потім маршрутизатор знову упаковує пакет в кадр переправляє його за призначенням.

Кожен порт, або інтерфейс, маршрутизатора пов'язаний з своєю локальною мережею. У кожного маршрутизатора є таблиця локально підключених мереж і їх інтерфейсів. Крім того, в цих таблицях маршрутизації буває інформація про маршрути, або шляхи для підключення до інших локально підключених видалених мереж.

Прийнявши кадр, маршрутизатор декодує його і отримує пакет з IP-адресою одержувача. Цю адресу він порівнює з даними всіх мереж з таблиці маршрутизації. Якщо адреса мережі одержувача є в таблиці, маршрутизатор інкапсулює пакет в новий кадр і відправляє. Цей новий кадр прямує в мережу одержувача через інтерфейс, що відноситься до вибраного шляху. Процес перенаправлення пакетів в мережу одержувача називається маршрутизацією. Інтерфейси маршрутизатора не перенаправляють повідомлення по MAC-адресі широкомовної розсилки. Тому розсилки локальній мережі не потрапляють в інші мережі через маршрутизатор.

4.         Локальна мережа(LAN)

Термін «локальна мережа» (ЛМ) відноситься до групи взаємозв'язаних локальних мереж, якими управляє один і той же адміністратор. Коли мережі тільки починали з'являтися, під ЛМ подразумевалісь невеликі мережі, фізично розташовані в одному і тому ж місці. Хоча ЛМ можна назвати і одну домашню або офісну локальну мережу, саме визначення розширилося і тепер припускає наявність взаємозв'язаних мереж, які складаються з декількох сотень вузлів, встановлених в різних будівлях.

Важливо пам'ятати, що всі локальні мережі, що входять в ЛМ, управляються одним адміністратором. Крім того, зазвичай в ЛМ використовуються бездротові протоколи або Ethernet і підтримується висока швидкість передачі даних. Приватні ЛМ, належні організації і доступні тільки для її членів, співробітників і інших допущених осіб, часто називають «Інтранет».

У ЛМ всі вузли можуть знаходитися в одній локальній мережі або розподілятися між декількома мережами, зв'язаними на рівні розподілу. Це залежить від бажаного результату. Якщо всі вузли знаходяться в одній мережі, вони можуть обмінюватися даними. Річ у тому, що вони утворюють один широкомовний домен і вузли знаходять один одного з використанням протоколу ARP.

При простій конструкції мережі, можливо, краще залишити всі вузли в одній локальній мережі. Проте у міру того, як розмір мережі росте, трафік збільшується, а ефективність і швидкість мережі знижується. У такому разі деякі вузли варто перемістити у видалену мережу.

Це понизить ефект від збільшення трафіку. Проте вузли з однієї мережі не зможуть обмінюватися даними з вузлами з іншої мережі без використання маршрутизації. Маршрутизатори ускладнюють конфігурацію мережі і в деяких випадках створюють тимчасові відстрочення при обміні пакетами між мережами.

Більшість локальних мереж створена на основі технології Ethernet. У правильно розробленій сконструйованій мережі вона працює швидко і ефективно. Основна передумова для створення якісної мережі – попереднє планування. Для початку потрібного зібрати нформацію про те, як використовуватиметься нова мережа. Сюди входить:

o     кількість і тип вузлів, що підключаються;

o     використовувані додатки;

o     вимоги до загального доступу і підключення до Інтернету;

o     питання безпеки і конфіденційності;

o     очікуваний ступінь надійності і час безвідмовної роботи;

o     вимоги до підключення, зокрема, вибір дротяного або бездротового зв'язку.

При плануванні мережі необхідно прийняти до уваги багато що. Перед покупкою мережевого устаткування і підключенням вузлів слід побудувати логічні і фізичн топологічні карти мережі. Зокрема, необхідно врахувати наступне:

Фізичне середовище встановлення мережі:

o     контроль температури: у всіх пристроїв є специфічні вимоги до температури і вологості;

o     наявність і розташування розеток.

Фізична конфігурація мережі:

o     фізичне розташування пристроїв, наприклад, маршрутизаторів, комутаторів і вузлів;

o     з'єднання пристроїв;

o     розташування і довжина всіх кабелів;

o     апаратна конфігурація кінцевих пристроїв, наприклад, вузлів серверів.

Логічна конфігурація мережі:

o     розташування і розмір широкомовних доменів і доменів колізій;

o     схема IP-адресації;

o     схема призначення імен;

o     конфігурація загального доступу;

o     дозволи.

Для більшості домашніх і невеликих корпоративних мереж не потрібні могутн пристрої, які використовують крупні підприємства. Цілком достатньо буде менших пристроїв. При цьому вони повинні виконувати ті ж функції маршрутизац комутування. Для задоволення такої потреби були розроблені вироби, що виконують функції декількох мережевих пристроїв, наприклад, що комутують маршрутизатори бездротові точки доступу. У даному курсі ми називатиме багатофункціональн пристрої інтегрованими маршрутизаторами. Це можуть бути невеликі пристрої для домашніх офісів і невеликих компаній або могутніші пристрої для філіалів крупних корпорацій.

Інтегрований маршрутизатор – це практично декілька різних пристроїв в одному корпусі. Наприклад, у такому разі комутатор підключається до маршрутизатора, але усередині пристрою. Коли на порт комутатора поступає широкомовна розсилка, нтегрований маршрутизатор передає її всім портам, у тому числі і своєму. Вбудований маршрутизатор не пропускає розсилку далі.

Існують недорогі багатофункціональні пристрої для домашніх і невеликих корпоративних мереж з інтегрованими функціями маршрутизації, комутування, бездротового зв'язку і безпеки. Прикладом пристрою такого типу є бездротовій маршрутизатор Linksys. Ці прості по конструкції пристрої, для яких зазвичай не потрібн зовнішні компоненти. Замінити один несправний компонент неможливо. Фактично він може зламатися тільки цілком, оптимізація який-небудь одній функції не передбачена.

Сучасн локальні мережі будуються на основі топології «зірка» з використанням концентраторів (хабів), комутаторів (світчів) та кабелю UTP чи STP 5ї категор («вита пара»). Дана технологія (вона носить назву Fast Ethernet) дозволя проводити обмін інформацією на швидкості вище 100Мбіт/с. Ця величина достатня для того, щоб задовольнити більшість потреб користувачів мережі.

Ще один приклад – це інтегрований маршрутизатор Cisco, або ISR. У сімейство Cisco ISR входять найрізноманітніші товари, призначені як для невеликих офісних домашніх мереж, так і для великих мереж. Багато пристроїв ISR сконструйовано за модульним принципом, і кожну функцію виконує окремий компонент (наприклад, вбудований маршрутизатор і комутатор). Відповідно, при необхідності можна додавати, замінювати і оновлювати компоненти.

Вс пристрої, підключені до портів комутатора, повинні входити в один і той же широкомовний домен. Це означає, що IP-адреси всіх пристроїв повинні відноситися до однієї і тієї ж мережі. Пристрою з іншими мережевими частинами IP-адреси не зможуть обмінюватися даними.

Крім того, Microsoft Windows ідентифікує інші пристрої в мережі по іменах комп'ютера. Щоб спростити усунення неполадок в майбутньому, важливо використовувати при плануванні і документуванні інформацію про ці імена IP-адреси.

Для відображення поточної конфігурації IP в Microsoft Windows використовується команда ipconfig. Докладнішу інформацію, включаючи ім'я вузла, відобража команда ipconfig /all. Документуйте всю інформацію про підключення конфігурацію.

В процесі обміну даними між мережевими вузлами важливо документувати продуктивність. Цей процес називається визначенням базові показники мережі. Інформація використовується як показник нормальної роботи. В майбутньому, порівнюючи продуктивність мережі з базовою лінією, можна з'ясувати, чи є проблеми.

5.         Бездротові технології та пристрої(WLAN)

Окрім дротяних мереж існують різні технології передачі інформації між вузлами без кабелів. Такі технології називаються бездротовими. Бездротові технолог передбачають передачу інформації між пристроями за допомогою електромагнітних хвиль. Електромагнітна хвиля переносить радіосигнали без проводів. У спектр електромагнітних хвиль входять смуги частот радіо- і телепередач, видиме світло, рентгенівське випромінювання і гамма-випромінювання. У кожної з цих частот своя довжина хвилі і відповідний енергетичний рівень, як показано на діаграмі.

Деяк електромагнітні хвилі неприйнятні для передачі даних. Решта областей цього спектру регламентується урядами і надається різним організаціям за ліцензією для певної мети. Деякі області спектру виділені для мереж загального користування, можуть використовуватися без обмежень і без необхідност отримання спеціальних дозволів. Для загальнодоступних бездротових мереж використовується інфрачервоний спектр і частина радіочастотного (РЧ) діапазону.


Радіочастотний діапазон (RF)

Радіохвил можуть проникати через стіни і інші перешкоди, що дозволяє добитися більшого радіусу дії, чим у Іч – випромінюванню.

Деяк області радіочастотного діапазону зарезервовані для роботи таких неліцензійованих систем, як бездротові локальні мережі, бездротові телефони периферійні пристрої комп'ютерів. Це пристрої працюють в діапазонах частот 900 Мгц, 2,4 Ггц і 5 Ггц. Ці смуги називаються ISM-смугами (Industrial, Scientific, Medical) і використовуються з дуже незначними обмеженнями.

До інших технологій, що використовують смуги частот 2,4 Ггц 5 Ггц, відносяться сучасні технології бездротових локальних мереж, що відповідають вимогам різних стандартів IEEE 802.11

В порівнянні з традиційними дротяними мережами бездротова технологія має цілий ряд переваг. Однією з головних переваг є можливість встановлення зв'язку у будь-який час і з будь-якої крапки. Широке розповсюдження бездротових мереж в суспільних місцях, таких як Інтернет-кафе, дозволяє встановлювати зв'язок з мережею Інтернет, завантажувати інформацію, обмінюватися електронною поштою файлами.

Бездротова технологія досить проста і недорога в установці. Вартість домашніх комерційних бездротових пристроїв продовжує знижуватися. При цьому, не дивлячись на зниження вартості, швидкість передачі даних збільшується, а функціональність цих пристроїв стає більш здійсненою, що забезпечує вищу швидкість надійність зв'язку.

Бездротова технологія розширює межі мереж без обмежень, властивих кабельним з'єднанням. Вона дозволяє швидко і зручно встановлювати мережеві з'єднання числу користувачів, що постійно росте.

Не дивлячись на гнучкість і значні переваги, для бездротових мереж властиві деяк обмеження і ризики.

По-перше, в технологіях бездротових локальних мереж (WLAN) використовуються неліцензійовані області радіочастотного спектру. Оскільки ці області діапазону не регламентуються, в них використовується безліч різних пристроїв. Це приводить до переповнювання областей спектру і перешкод від різних пристроїв. Крім того, ці частоти використовуються багатьма пристроями, наприклад, мікрохвильовими печами і бездротовими телефонами, які можуть створювати перешкоди роботі бездротових локальних мереж.

Інша проблема бездротового зв'язку – безпека. Доступ в бездротові мережі відкритий. Кожен може дістати доступ даним, передаваних в сеансі широкомовної розсилки. При цьому рівень захисту даних в бездротовій мережі також обмежений. Кожен може перехоплювати потоки даних навіть ненавмисно. Для забезпечення безпеки даних в бездротових мережах були розроблені ряд методів, таких як шифрування аутентифікація.

Бездротов мережі діляться на три основні категорії: персональні мережі (Wireless Personal Area), бездротові локальні мережі (Wireless Local Area, WLAN) і глобальн бездротові мережі (Wireless Wide Area, WWAN).

Не дивлячись на ці чіткі категорії, важко розмежувати рамки реалізації бездротових технологій. Це пов'язано з тим, що на відміну від дротяних мереж для бездротових мереж не потрібні чітко певні межі. Діапазон передачі даних в бездротових мережах може мінятися під впливом різних чинників. Бездротов мережі чутливі до зовнішніх джерел перешкод – природних або штучних. Перепади температури і вологості можуть значно впливати на зону покриття бездротових мереж. Перепони в середовищі бездротових мереж також впливають на діапазон їх дії.

Мереж WLAN розширюють межі локальних дротяних мереж (LAN). Мережі WLAN використовують технологію радіочастотного доступу (RF) і відповідають вимогам стандартів IEEE 802.11. У таких мережах користувачі можуть підключатися до дротяної мережі за допомогою пристроїв, що іменуються точками доступу (Access Point, AP). Точка доступу забезпечує зв'язок між бездротовими вузлами і вузлами в дротяній мереж Ethernet.

Взаємодія бездротових пристроїв регламентується цілою поряд стандартів. У них указується спектр радіочастотного діапазону, швидкість передачі даних, спосіб передач даних і інша інформація. Головним розробником технічних стандартів бездротового зв'язку є організація IEEE.

Стандарт IEEE 802.11 регламентує роботу пристроїв в мережах WLAN. З урахуванням різних характеристик бездротового зв'язку до стандарту IEEE 802.11 було внесено чотири поправки. На сьогоднішній день діють наступні поправки – 802.11a, 802.11b, 802.11g і 802.11n (поправка 802.11n не ратифікована на момент написання матеріалу). Всі ці технології віднесені до категорії Wi-Fi (Wireless Fidelity).

Організація «Wi-Fi Alliance» відповідає за тестування пристроїв для локальних мереж (LAN) від різних виробників. Логотип Wi-Fi на корпусі пристрою означає, що це устаткування може взаємодіяти з іншими пристроями того ж стандарту.

Стандарти бездротових локальних мереж

802.11a:

·           використовує діапазон частот 5 Ггц;

·           не сумістимо із спектром частот 2,4 Ггц, тобто з пристроями стандарту

·           802.11 b/g/n;

·           діапазон дії приблизно 33% від такого для пристроїв 802.11 b/g;

·           відносно дорогою в реалізації в порівнянні з іншими технологіями;

·           устаткування, відповідне вимогам стандарту 802.11a, зустрічається все рідше.

802.11b:

·           перша з технологій 2,4 Ггц;

·           максимальна швидкість передачі даних 11 Мбит/с;

·           діапазон дії близько 46 м усередині приміщення і 96 м поза приміщеннями.

802.11g:

·           технології 2,4 Ггц;

·           максимальна швидкість передачі даних збільшена до 54 Мбит/с;

·           той же діапазон, що і для 802.11b;

·           зворотна сумісність з 802.11b.

802.11n:

·           новітній стандарт у стадії розробки;

·           технології 2,4 Ггц (у проекті стандарту передбачається підтримка смуги 5 Ггц);

·           розширена область дії і пропускна спроможність пропускна спроможність;

·           зворотна сумісність з устаткуванням існуючих стандартів 802.11g 802.11b (у проекті стандарту передбачається підтримка 802.11a).

6.         Обладняння D-Link

ü   D-Link DES-1026G:

Опис:

DES-1026G – некерований комутатор 10/100 Мбит/с, розроблений для підвищення продуктивності робочої групи, забезпечує високий рівень гнучкості мережі. Наявність 24-х портів 10/100 Мбит/с для підключення робочих станцій і двох мідних гигабітних портів для підключення серверів дозволяють задовольнити потреби у великій пропускній спроможності мережі і понизити час відгуку.

24 порти 10/100 Мбит/с для підключення робочих станцій

Комутатор оснащений 24 портами 10/100 Мбит/с і може використовуватися для підключення до мережі невеликої робочої групи. Ці порти підтримують автоузгодження швидкостей 100BASE-TX і 10BASE-T і автовизначення режимів повного і напівдуплексу.

2 порти Gigabit Ethernet по міді

2 порти 1000BASE-T Gigabit Ethernet є недорогою альтернативою рішенню на волоконно-оптичному кабелі. Використання існуючої витої пари категорії 5 як середовище передачі дозволяє відразу ж підключити сервери до портів Gigabit Ethernet, не вимагаючи прокладки нового оптичного кабелю. Дан порти підтримують автоузгодження швидкостей 10/100/1000 Мбит/с автовизначення.

Управління потоком для підвищення надійності передачі даних

Всі порти підтримують управління потоком методом «зворотного тиску» і IEEE 802.3x. Ці функції дозволяють уникнути втрати пакетів при переповнюванні буфера порту приймаючого пристрою.

Автовизначення полярності кабелю MDI/MDIX

Всі порти підтримують автоматичне визначення полярност кабелю MDI/MDIX. Це виключає необхідність у використанні кроссированних кабелів або портів uplink. До будь-якого порту можна підключити сервер, маршрутизатор або комутатор, використовуючи прямий кабель на основі витої пари

Функція «Plug-and-Play»

Комутатор з 26 портами «plug-and-play» є ідеальним вибором для робочих груп з метою підвищення продуктивності додатків «клієнт/сервер».

Характеристики:

Стандарти

·           IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (мідна вита пара)

·           IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (мідна вита пара)

·           IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (мідна вита пара)

·           ANSI/IEEE 802.3 NWay автовизначення

·           Управління потоком IEEE 802.3x

Протокол Топологія Мережевий кабель

CSMA/CD Зірка 10BASE-T:

UTP Cat. 3, 4, 5 (100 м макс.)

EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)

100BASE-TX, 1000BASE-T:

UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 м макс.)

EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)

Ø   Швидкість передачі даних

Ethernet:

·           10 Мбит/с (дуплекс)

·           20 Мбит/с (напівдуплекс)

Fast Ethernet:

·           100 Мбит/с (напівдуплекс)

·           200 Мбит/с (дуплекс)

Gigabit Ethernet:

o     2000 Мбит/с (дуплекс)

Ø   Кількість портів

·           24 порти 10/100 Мбит/с

·           2 порти 10/100/1000 Мбит/c

Ø   Розширені можливості інтерфейсу

·           Автовизначення полярності кабелю MDI/MDI-X на кожному порту

Продуктивність

Ø   Метод комутації

·           Store-and-forward

Ø   Комутаційна фабрика

·           8,8 Гбит/с

Ø   Таблиця MAC-адрес

·           8К записів на пристрій

Ø   Вивчення MAC-адрес

·           Автоматичне оновлення таблиці MAC-адрес

Ø   Швидкість фільтрації пакетів

·           10BASE-T: 14,880 кадров/сек на порт (напівдуплекс)

·           100BASE-TX: 148,810 кадров/сек на порт (напівдуплекс)

·           Gigabit Ethernet: 1488,100 кадров/сек на порт

Ø   Швидкість комутації пакетів

·           10BASE-T: 14,880 кадров/сек на порт (напівдуплекс)

·           100BASE-TX: 148,810 кадров/сек на порт (напівдуплекс)

·           Gigabit Ethernet: 1488,100 кадров/сек на порт

Ø   Буфер RAM

·           320Кбайт на пристрій

Фізичні параметри

Ø   Живлення

·           100 – 240 ВА, 50/60 Гц, 0.3A

·           Внутрішнє універсальне джерело живлення

Ø   Споживана потужність

·           15,68 Вт

Ø   Вентилятор

·           40 х 40 мм з живленням по постійному струму х 1

Ø   Робоч температури

·           0o-40o C

Ø   Сертифікати електромагнітної сумісності

·           FCC Class A

·           CE Class A

·           VCCI Class A

·           C-Tick

Ø   Сертифікати безпеки

·           CUL

ü   D-Link DGS-1216T/GE:

Опис:

Комутатори D-Link Gigabit Ethernet наступного покоління серії Web smart є економічно ефективним рішенням для мереж малого і середнього бізнесу (SMB) і забезпечені дружнім користувачев Web-інтерфейсом управління, що забезпечує простоту настройки. Завдяки гнучкому вибору кількості портів, серія DGS-12XXT/GE може бути використана в мережах різного масштабу. Як правило, вентилятори є основними споживачем енергії. Комутатор DGS-1216T/GE володіє інноваційним дизайном без використання вентиляторів. Даний комутатор виконаний в металевому корпусі 19» і оснащений ндикаторами на передній панелі. Цей пристрій підтримує розширені функції, включаючи:

·           Два або чотири оптичні комбо-порти SFP

·           Функції мережевої безпеки

·           Сегментація трафіку

·           QOS

·           Гнучкість управління

Технологія Think Green

Комутатори Gigabit Ethernet D-Link серії Web smart забезпечують захист навколишнього середовища, завдяки застосуванню нової енергозберігаючої технології. Комутатори DGS-12XXT/GE з підтримкою технології Green Ethernet дозволяють захистити екосистему, скорочуючи енергоспоживання і тепловиділення і володіючи при цьому високою продуктивністю, функціональністю і вартісною ефективністю. При виключенні живлення на пристрої комутатор скорочує електроенергію, що подається на цей порт, що приводить до збереження енергії. Також можна вимкнути живлення на пристрої через Web-інтерфейс GUI при виникненні проблеми на нім.

Збереження енергії

Технологія Green Ethernet дозволяє істотно поліпшити ефективність споживання електроенергії. Для набору мікросхем комутаторів Gigabit Ethernet серії web smart нового покоління використовується техпроцесс 90 нм, що забезпечує замовникам розширений функціонал і дозволяє скоротити споживання енергії.

Гнучкість управління

Комутатори Gigabit Ethernet серії web smart пропонують бізнесу, що росте, просте ефективне рішення по управлінню мережі з використанням інтуїтивно-зрозуміло утиліти SmartConsole або Web-інтерфейсу управління, що дозволяє адміністраторам видалено управляти комутатором до рівня портовl. Утиліта SmartConsole легко дозволяє замовникам виявити комутатори D-Link серії Web smart, що належать одному і тому ж сегменту мережі L2, підключеному до локального комп'ютера користувача.

Використовуючи цю утиліту, користувачам немає необхідності змінювати IP-адресу комп'ютера, а також забезпечується простота первинної установки комутаторів серії smart. Комутатори, що належать одному сегменту мережі L2, підключеному до персонального комп'ютера користувача, постійно відображаються на екрані. Це дозволя виконувати широкий набір настройок, включаючи базові конфігурації виявлених пристроїв, як, наприклад, зміна пароля і оновлення програмного забезпечення.

Характеристики:

Ø   Стандарти функції

·           IEEE 802.3 10Base-T (мідний кабель на витій парі)

·           IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (мідний кабель на витій парі)

·           IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet (мідний кабель на витій парі)

·           IEEE 802.3z Gigabit Ethernet (оптика) ANSI/IEEE 802.3

·           Автоузгодження NWay

·           Управління потоком IEEE 802.3x

Ø   Кількість портів

·           14 портів 10/100/1000BASE-T, 2 комбо-порти 10/100/1000BASE-T/SFP *При використанні SFP відповідні порти 10/100/1000BASE-T блокуються

Ø   Швидкість передачі даних Ethernet:

·           10 Мбит/с (напівдуплексний режим)

·           20 Мбит/с (повнодуплексний режим) Fast Ethernet:

·           100 Мбит/с (напівдуплексний режим)

·           200 Мбит/с (повнодуплексний режим) Gigabit Ethernet:

·           2000 Мбит/с (повнодуплексний режим)

Ø   Топологія: Зірка

Ø   Мережеві кабелі

·           UTP Кат. 5, Кат. 5e (100 м макс.)

·           EIA/TIA-568 100-Ом STP (100 м макс.)

Ø   Полный/полудуплекс

·           Полный/полу дуплекс для швидкості

·           10/100 Мбит/с

·           Повний дуплекс для швидкості Gigabit

Ø   VLAN

·           Стандарт 802.1Q VLAN (VLAN Tagging)

·           До 256 статичних груп VLAN

·           Підтримка VLAN, що управляє (Management VLAN)

·           Підтримка Asymmetric VLAN

Ø   Якість обслуговування (QOS)

·           Черги пріоритетів 802.1p

·           До 4 черг пріоритетів на порт

·           QOS на основі DSCP

·           Підтримка двох режимів обробки черг: Strict і WRR

Ø   Безпека

·           Управління доступом 802.1x на основі портів

·           Управління широкомовним штормом: порогова величина 8 Кб, 16 Кб, 32K, 64 Кб, 128 Кб, 512 Кб, 1024 Кб, 2048 Кб, 4096 Кб в секунду

·           D-Link Safeguard Engine для захисту CPU від широковещательной/ многоадресной / одноадресной розсилки

·           Довірений хост (Trusted host)

·           Функція діагностики кабелю

ü   D-Link DAP-2553:

Опис:

Двохдіапазонна точка доступу AirPremier N DAP-2553 з підтримкою POE призначена для побудови локальних мереж підприємств (LAN) на основі стандарту 802.11n (проект). Спеціально розроблена для мереж бізнес-класса, ця точка доступу пропонує мережевим адміністраторам набір функцій для побудови захищених і керованих бездротових локальних мереж з підтримкою роботи в двох діапазонах частот.

Універсальна Точка Доступу

Три знімні двохдіапазонні антени забезпечують оптимальний радіус дії мережі як в діапазоні частот 2,4 Ггц (802.11g і 802.11n draft 2.0), так і в діапазоні 5 Ггц (802.11а і 802.11n draft 2.0). Завдяки підтримці 802.3af Power over Ethernet (POE), цю високошвидкісну Точку Доступу можна встановлювати в труднодоступних місцях, де розетки живлення недоступні.

Збільшення продуктивності

DAP-2553 забезпечує безвідмовну роботу з максимальною швидкістю передачі бездротового сигналу до 300 Мбит/с в будь-якому з діапазонів частот 2,4 Ггц або 5 Ггц. Підтримка функцій QOS WMM (Wi-Fi Multimedia) робить цю точку доступу ідеальним рішенням для аудіо, відео і голосових додатків. Також DAP-2553 підтриму функцію балансування навантаження, забезпечуючи максимальну продуктивність.

Безпека

Для забезпечення безпеки бездротової мережі Точка Доступу AirPremier N DAP-2553 підтримує останні технології захисту бездротових мереж, використовуючи обидв версії шифрування даних Personal і Enterprise WPA/WPA2 (802.11i) з підтримкою RADIUS-сервера. Також ця точка доступу підтримує і інші функції забезпечення безпеки, включаючи фільтрацію МАС-адрес, сегментацію бездротових LAN, відключення режиму SSID Broadcast, виявлення несанкціонованих підключень до АР включення / виключення розкладів. Двохдіапазонна точка доступу AirPremier N з підтримкою POE підтримує до 8 VLAN для здійснення функції Multiple SSID, щоб здійснювати сегментацію мережі. Також DAP-2553 підтримує механізм ізоляц клієнтів бездротової мережі, що дозволяє обмежити пряме з'єднання клієнт-клієнт.

Декілька режимів роботи

Для оптимізації продуктивності мережі DAP-2553 може бути настроєна в будь-якому з режимів роботи: Точка Доступу, Wireless Distribution System (WDS) з точкою доступу, WDS/Мост (No AP Broadcasting) і Бездротовою клієнт. Завдяки підтримц WDS, мережеві адміністратори можуть легко встановлювати декілька точок доступу DAP-2553 і набудувати їх в режимі моста, забезпечуючи при цьому доступ в мережу приватним клієнтам. Також підтримується Spanning Tree Protocol, який забезпечу велику ефективність передачі даних, дозволяючи уникнути широкомовних штормів в режимі WDS.

Мережеве управління

Мережев адміністратори можуть управляти настройками точки доступу DAP-2553 через Web-інтерфейс (НТТР), Secure Sockets Later (SSL, що забезпечує безпечне з'єднання з Інтернет), Secure Shell (SSH, що забезпечує безпечну передачу даних між локальним і видаленим комп'ютерами) і Telnet (двонаправлений, мережевий комунікаційний протокол). ПО D-Link AP Manager II або D-View SNMPv3 да можливість адміністраторам автоматично проводити перевірки.

Характеристики:

Ø   Стандарти

·           IEEE Draft 2.0 802.11n

·           IEEE 802.11g

·           IEEE 802.3af

·           IEEE 802.3 

·           IEEE 802.11a

·           IEEE 802.3ab

·           IEEE 802.3u Мережеве

·           управління

·           Інтерфейс командного рядка

o     Telnet

o     Secure (SSH) Telnet

·           Підтримка SNMP

o     D-View Module

o     Private MIB

·           Web-інтерфейс користувача

o     НТТР

o     Secure HTTP (HTTPS)

·           AP Manager II

Ø   Безпека

·           WPA™-Personal

·           WPA2™-Personal

·           64/128-битовое WEP-шифрування

·           Управління доступу МАС-адрес

·           WPATM-Enterprise

·           WPA2TM-Enterprise

·           Відключення SSID Broadcast

Ø   Діапазон частот бездротових сетей2

·           2.4ГГц (від 2.4ГГц до 2.4835ГГц)

·           5ГГц (від 5.15ГГц до 5.35ГГц і від 5.47ГГц до 5.85ГГц)

Ø   Режими роботи

·           Точка доступу (АР)

·           WDS з точкою доступу

·           WDS

·           Бездротовою клієнт

Ø   Тип антени

·           Дипольна антена: 3dBi для 2.4ГГЦ/5dBi для 5ГГц

Ø   Сертифікати

·           FCC

·           CE

·           C-Tick

·           IC

·           CSA

·           Wi-Fi®

ü   D-Link DSL-200/RU:

Опис:

Широкосмуговий модем DSL-200 забезпечує високошвидкісне підключення персонального комп'ютера в Інтернет через лінію ADSL. Модем підключається до комп'ютера через USB-інтерфейс, надаючи користувачам кращі можливості зв'язку, чим традиційн аналогові модеми, модем DSL-200 розроблений для забезпечення високошвидкісного прийому/передачі відео, даних і доступу в Інтернет.

Швидкість до 8Mбит/с

ADSL-модем підтримує модуляцію G.dmt для швидкостей до 8 Мбит/с низхідного потоку і до 1 Мбит/с висхідного. Також підтримується G.lite з швидкостями до 1,5 Мбит/с низхідного потоку і 512 Кбит/с висхідного. На даний момент G.lite достатній для більшості Інтернет – додатків і не вимагає установки частотного роздільника з боку абонента. Інтерфейс ADSL автоматично визначає тип підключення і вибира оптимальну схему модуляції, G.dmt або G.lite, використовуючи протокол G.hs (установка з'єднання).

Смуга пропускання, що не розділяється

На відміну від традиційних і кабельних модемів, ADSL не використовує розділення смуги пропускання між декількома підключеними користувачами. При використанн технології ADSL вся смуга пропускання виділяється єдиному з'єднанню.

Використання снуючої телефонної лінії

Для своєї роботи ADSL-модем використовує існуючі телефонні дроти і не вимага ніякий іншого фізичного середовища передачі. Використовуючи стандартну телефонну лінію на основі мідних проводів, модем забезпечує можливість надання високошвидкісних мультимедійних сервісів, доступу в Інтернет і організац відеоконференцій.

Максимальне використання ресурсів

Звичайн телефонні сервіси використовують тільки невелику частину фактичної місткост традиційних телефонних ліній, тоді як ADSL використовує смугу пропускання для високошвидкісної передачі даних, що залишається. Це досягається установкою різних частотних каналів для різних функцій, таким чином, що передача голосу здійснюється в нижньому діапазоні частотного спектру, а передача даних відбувається на високих частотах.

Підвищення продуктивності

Технологія ADSL дозволяє одночасно передавати голос і дані. Це дає користувачам можливість швидко завантажувати великі документи і графічні файли.

USB нтерфейс

Модем має USB-інтерфейс для підключення до комп'ютера з USB-портом. У комплект постачання модему входить USB кабель для підключення до порту USB комп'ютера.

Характеристики:

Стандарти

·           ANSI T1.413 issue 2

·           ITU G.992.1 (G.dmt)

·           ITU G.992.2 (G.lite)

·           ITU G.994.1 (G.hs)

·           Специфікація USB 1.1

Швидкість

·           G.dmt, низхідний потік: до 8 Мбит/с

·           G.dmt, висхідний потік: до 1 Мбит/с

·           G.lite, низхідний потік: до 1.5 Мбит/с

·           G.lite, висхідний потік: до 512 Кбит/с

Інтерфейси

·           ADSL: 1 роз'їм RJ-11 для підключення до телефонної лінії

·           USB: Порт типа B для висхідного підключення вузла USB

Протоколи

·           RFC 2364 PPP over АТМ Adaptation Layer 5

·           RFC 2516 PPP over Ethernet

·           RFC 1483 Multiprotocol Encapsulation over АТМ Adaptation Layer 5


7.         Проект, схема мережі

Дані:

o     Будинок З-х поверховий, на поверсі 15 кл.

o     На першому поверсі 3 приміщення: дирекція, викладацька, та адміністрація.

o     По 1 компютерному класі на поверх, 25 мість в класі.

Ø   3 сервери

Ø   3 WLAN для адміністрації, викладачів, дирекції.

·           internet швидкість до 8 Мбіт/с

·           до серверів 1 Гбіт/с

·           мережева швидкість для адміністрації, та виклад. 100 Мбіт/с

·           в комп’ютерних класах 10 Мбіт/с

Ø   Кількість робочих мість

·           в дирекції – 2

·           в адміністрації – 5

·           у викладацькій – 30

Схема мережі


Активне мережеве обладнання

Пристрій Модель Призначення Орієнтовна ціна за од.
К1-К3 D-Link DES-1026G Некерований комутатор з 24 портами 10/100Base-TX та 2 портами 10/100/1000Base-T 120 у.о.
К4 D-Link DGS-1216T/GE Керований комутатор з 14 портами 10/100/1000Base-T та 2 комбо-портами 1000Base-T/Mini GBIC (SFP) и функцією енергозберігання 230 у.о.
М1 D-Link DSL-200/RU

ADSL модем з USB інтерфейсом.

Підтримує модуляцію для швидкостей до 8 Мбіт/с.

20 у.о.
ТД1-ТД3 D-Link DAP-2553 Дводіапазонна безпровідна 2.4 ГГц (802.11b/g/n)/ 5ГГц (802.11a/n) точка доступу з підтримкою PoE, до 300 Мбіт/с 220 у.о.

Адресація

Пристрій IP – Адреса(и) Маска підмережі Шлюз
ПК1 – ПК75 192.168.0.1 – 192.168.0.75 255.255.255.128 192.168.0.126
ПК76 – ПК112 192.168.0.129 – 192.168.0.166 255.255.255.192 192.168.0.190
ТД1 – ТД3 192.168.0.187 – 192.168.0.189 255.255.255.192 192.168.0.190
C1 – C2 192.168.0.193 – 192.168.0.194 255.255.255.248 192.168.0.198
К4 192.168.0.197 255.255.255.248 192.168.0.198
C3

192.168.0.126

192.168.0.190

192.168.0.198

255.255.255.128

255.255.255.192

255.255.255.248

Опис

Локальна мережа школи побудована згідно топології розподілена зірка. Для адресації використовується адресний простір класу C (192.168.0.0/24) розбитий на три віртуальні мережі (VLAN) з метою забезпечення гнучкого контролю доступу між підмережами класів, серверів, адміністративних приміщень та Інтернет. Функцію маршрутизації та надання доступу до Інтернет, з метою економії, покладено на операційну систему одного з серверів (С3).

Максимальне завантаження маршрутизатора К4 3-ма точками доступу – 900 Мбіт (згідно специфікації D-Link DAP-2553) а 75 учнівських ПК – 750 Мбіт. Тому для забезпечення належної швидкодії маршрутизатора вибираємо підключення сервера С3 до комутатора К4 3-ма окремими мережевими картами з підтримкою Gigabit Ethernet (1000Base-T) комутуючи ними сервер з кожним з VLAN.

Мотивація вибору обладнання

Комутатори К1-К3 обрано з огляду на наявність в них портів Gigabit Ethernet, оскільки сумарне завантаження комутатора 25-ма ПК кожного класу рівне 250 Мбіт. Один з портів що підтримує 10/100/1000Base-T використовуємо для ПК, інший для під’єднання до К4.

Комутатор К4 має оптимальну для наших потреб кількість портів Gigabit Ethernet. К4 керованим, зокрема, є можливість налаштувати належність його портів до різних VLAN.

Модем М1 є найдешевшим з лінійки DSL пристроїв які підтримують задану швидкість підключення до Інтернет. Через обмежену функціональність модему, для регулювання доступу до Інтернет, на сервері С3 можливо встановити проксі-сервер. Якщо для сервера С3 в якості ОС обрати ПЗ з відкритим кодом (Linux, Unix, FreeBSD) – регулювання доступу можна забезпечити без зайвих фінансових витрат.

Точки доступу ТД1 – ТД3 обрано дводіапазонними з огляду на велику кількість людей (37) які вони повинні обслуговувати. При заданих вимогах до кількост обладнання – таке вирішення є найвужчим місцем в мережі. При наявних в нас 3х точках доступу, за умови однорідного розподілу користувачів між ними, та при відсутності користувачів з безпровідними карточкам в режимі 802.11b можливо досягнути теоретичної швидкості під’єднання до ТД 24Мбіт (900Мбіт на 37 людей). При наявності хоча б одної карточки 802.11b ТД автоматично знижує швидкість під’єднання кожного з її користувачів до 10Мбіт. Наявність 802.3af Power over Ethernet (PoE) дає можливість встановлювати їх в місцях, де підключення до мереж живлення є важкодоступним, а також можливість незалежного налаштування кожної з ТД є перевагами.


Висновок

Інформаційні мережі можуть передавати голосов повідомлення, відеозображення і данні. Мережі обміну даними складаються з периферійних пристроїв, вузлів, мережевих пристроїв і носіїв. Для відображення логічної і фізичної побудови мережі використовуються топологічні схеми. Мережеві вузли можуть виконувати роль клієнта, сервера або того і іншого.

Вс процеси обміну повідомленнями мають відправника, отримувача і канал передач даних. Обмін даними між комп’ютерами підлягає спеціальним правилам, так званим протоколам. Протоколи визначають особливості повідомлення, включаючи шифрування, формат, інкапсулювання даними, розмір, синхронізацію і спосіб розсилання.

Маршрутизатори з інтегрованими службами і інші мультифункціональні пристрої з’єднують мережу мережі підприємств малого бізнесу з ціллю надання сумісного доступу до ресурсів і виходу в Інтернет на декілька вузлів. Мережев пристрої, це спрощений не дорогий пристрій, що використовується для розгортання невеликих мереж. Пристрої такого типу, як правило, одночасно виконують функц комутатора, маршрутизатора і бездротової точки доступу.


Література

1.    CISCO Networking Academy (http://www.cisco.com)

2.    Коуров Л.В. Информационные технологии. Минск, «Амалфея», 2000, с. 116–143

3.    Інтернет (http://www.dlink.ru/ua/products/)

© 2010 Интернет База Рефератов