реферат
Главная

Рефераты по сексологии

Рефераты по информатике программированию

Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Рефераты по геополитике

Рефераты по государству и праву

Рефераты по гражданскому праву и процессу

Рефераты по делопроизводству

Рефераты по кредитованию

Рефераты по естествознанию

Рефераты по истории техники

Рефераты по журналистике

Рефераты по зоологии

Рефераты по инвестициям

Рефераты по информатике

Исторические личности

Рефераты по кибернетике

Рефераты по коммуникации и связи

Контрольная работа: Аналіз проекту інвестицій

Контрольная работа: Аналіз проекту інвестицій

Зміст

Вступ

1. Економічний аналіз проекту

2. Загальна послідовність розробки нвестиційного проекту

3. Задача

Висновок


Вступ

Інвестиція (капітальні вкладення) - сукупність витрат матеріальних, трудових і грошових ресурсів, направлених на розширене відтворювання, основних фундацій всіх галузей народного господарства.

Інвестиції більш широке поняття. Воно охоплює і так звані реальн нвестиції, близькі за змістом до нашого терміну «капітальні вкладення», «фінансові (портфельні) інвестиції», тобто вкладення в акції, облігації, інш цінні папери, пов'язані безпосередньо з титулом власника, що дає право на отримання доходів від власності. Фінансові інвестиції можуть стати як додатковим джерелом капітальних вкладень, так і предметом біржової гри на ринку цінних паперів. Але частина портфельних інвестицій вкладення в акц підприємств різних галузей матеріального виробництва по своїй природі нічим не відрізняються від прямих інвестицій у виробництво.

Інвестиції супроводяться зниженням ліквідності активів підприємства. Зростання можливе за рахунок розширення вкладень в чинники виробництва і більш ефективного використовування засобів. Одним з чинників відтворювання є капітал, який зростає перш за все за рахунок інвестицій.

Під чистими інвестиціями звичайно розуміють заходи, направлені на збільшення основного капіталу і створення нових основних фундацій. В сукупност з чистими, ці інвестиції утворюють валові інвестиції. Зростає частка інвестицій в приватні підприємства і потребує всемірній підтримці.

Інвестиційна діяльність в тому або іншому ступені властива будь-якому підприємству. Ухвалення інвестиційного рішення неможливе без урахування наступних чинників: вид інвестиції, вартість інвестиційного проекту, множинність доступних проектів, обмеженість фінансових ресурсів, доступних для нвестування, ризик, пов'язаний з ухваленням того або іншого рішення і ін.

Інвестиції, забезпечуючи динамічний розвиток підприємств, дозволяють вирішувати наступні задачі:

Розширення власної підприємницької діяльності за рахунок накопичення фінансових матеріальних ресурсів;

Придбання нових підприємств;

Диверсифікація за рахунок освоєння нових областей бізнесу.

Всі інвестиції можна розділити на дві основні групи:

 Портфельн нвестиції - вкладення капіталу в групу проектів, наприклад, придбання цінних паперів різних підприємств.

Реальні інвестиції - фінансові вкладення в конкретний, як правило, довгостроковий проект і звичайно пов'язаний з придбанням реальних активів.

З погляду спрямованості дій, інвестиції підрозділяються на: початков нвестиції, інвестиції на розширення, реінвестиції - напрям вільних засобів підприємства на придбання нових основних засобів, інвестиції на заміну основних фундацій, інвестиції на диверсифікацію і ін.


1. Економічний аналіз проекту

Економічний аналіз полягає в оцінці впливу внеску проекту в збільшенні багатства держави (нації). Розглянемо приклад постановки задачі економічного аналізу. Хай компанія Із займається виробництвом якого-небудь товару за наступних умов:

·           державна організація продає компанії сировину за пільговими цінами;

·           комплектуюч елементи, які імпортуються, також продаються компанії державою за цінами нижче за міжнародні ринкові;

·           підприємство платить своїм робітникам зарплату на рівні стандартів країни;

·           в результаті підприємство продає товари державному підприємству за цінами істотно меншим, ніж можна було б продати за рубежем на вільному ринку.

Задача полягає в тому, щоб встановити вигоду держави від реалізації такого проекту, порівнявши його з наступними варіантами:

·           продавати компанії сировину і комплектуючі за ринковими цінами, платити робітникам за світовими стандартами і купувати потім у компанії товари за вільними цінами;

·           купувати аналогічний (головним чином по показниках якості) товар за межею.

Таким чином, в процесі економічного аналізу необхідно з'ясувати прибутковість держави, а не власників компанії від реалізації цього проекту.

Якщо ринок повністю (ідеально) вільний, то ніякого економічного аналізу робити не треба, оскільки те, що вигідно власникам компанії, одночасно вигідно всім іншим. Не претендуючи на глобальність подальшого визначення, перерахуємо основні риси вільного ринку:

·           достаток покупців і продавців;

·           вс виробничі чинники (праця, капітал, матеріали) мобільні;

·           ціни вільно встановлюються виходячи з бажань продавця і покупця;

·           нема бар'єрів для входу нових компаній в ринок.

Таку ситуацію слід визнати ідеальною навіть для передових західних країн. Реально ціни на багато товарів штучно змінюються державою (завищуються або занижуються), і дуже рідко можна оцінити економічний внесок проекту, якщо відомий фінансовий. Тому для крупних інвестиційних проектів крім оцінки їх фінансово ефективності прийнято аналізувати економічну ефективність і економічну привабливість (тобто ступінь відповідності проекту національно пріоритетним задачам). Вимірювання економічної привабливості інвестиційного проекту може бути здійснено по наступній схемі.

Крок 1. Вибирають мету і зважують їх.

Крок 2. Для кожного з альтернативних проектів визначають чисельну міру досягнення кожної мети. Крок 3. Вибір якнайкращого варіанту проводиться по критерію максимуму узагальненого критерію.

Вимірювання економічної ефективності проводиться з урахуванням вартості можливої закупівл ресурсів і готової продукції, внутрішніх цін (які відрізняються від світових), багато чого іншого, що є відмітною особливістю країни і не співпадає з світовими правилами і розцінками (наприклад, умови роботи з валютами інших країн).

Укрупнена процедура оцінки економічної ефективності може бути представлений у вигляді наступної послідовності.

1.         Представити результати фінансового аналізу.

2.         Зробити нову класифікацію витрат і доходів з погляду економічного аналізу.

3.         Перевести фінансові значення в економічні (вони не співпадають унаслідок невідповідност цін і витрат для зовнішнього і внутрішнього ринку).

4.         Оцінити вартість інших можливостей для використовування ресурсів і отримання такого ж продукту.

5.         Виключити всі розрахунки по внутрішніх платежах (оскільки вони не змінюють загального багатства країни).

6.         Зіставити щорічні економічні потоки засобів з початковим об'ємом інвестиції (це буде кінцевий висновок).

Ще раз підкреслимо, що економічний аналіз звичайно проводиться для крупних нвестиційних проектів, які розробляються за замовленням уряду і покликані вирішити яку-небудь національно значущу задачу. Якщо підприємство розробляє інвестиційний проект за своєю власною ініціативою, самостійно привертаючи нвестора, воно зрештою фокусує загальний інтерес проекту на вигодах його учасників, головним чином тих фізичних і юридичних осіб, які надали фінансові ресурси для проекту. І якщо до числа цих осіб не входить держава, економічний аналіз проекту можна не проводити.


2. Загальна послідовність розробки інвестиційного проекту

Інвестування одним з найважливіших аспектів діяльності будь-якої комерційної організації, що динамічно розвивається, керівництво якої віддає пріоритет рентабельності з позиції довгострокової, а не короткострокової перспективи. Інвестиції сприяють рішенню організаціями ряду найсерйозніших задач, серед яких можна виділити наступні:

розширення снуючої підприємницької діяльності;

придбання нових виробництв;

диверсифікація бізнесу за рахунок освоєння нових областей і напрямів.

В своїй діяльності практично всі комерційні організації в тому або іншому ступен стикаються з необхідністю інвестицій. Навіть підприємства, які із яких-небудь причин не прагнуть розширення свого бізнесу, рано чи пізно вимушені обновляти основні фундації, що також припускає інвестування.

У всіх випадках, здійснюючи інвестування, організація прагне прибутково розмістити капітал. Інвестиційний аналіз покликаний при цьому відповісти на питання: «Який з проектів капіталовкладень вигідний організації?» В той же час метою, яку ставить перед собою організація, плануючи інвестиції, не обов'язково витягання прибутку в буквальному значенні цього слова. Інвестиційні проекти можуть бути самі по собі збитковими в економічному значенні. Вони приносять непрямий дохід за рахунок отримання стабільності в забезпеченні сировиною напівфабрикатами, виходу на нові ринки сировини і збуту продукції, досягнення деякого соціального ефекту, зниження витрат за іншими проектами виробництвами, поліпшення споживацьких властивостей продукції, рішення питань охорони навколишнього середовища і ін.

Етапи розробки нвестиційного проекту.

Питання про капіталовкладення є одним з найскладніших для будь-якої організації, оскільки нвестиційні витрати можуть принести дохід тільки в майбутньому. Оцінюючи економічну привабливість капіталовкладень, підприємство стикається з необхідністю прогнозування віддалених за часом подій, причому чинник невизначеності повинен бути зведений до мінімуму. Для того, щоб ухвалити рішення про доцільність втілення в життя інвестиційного проекту, підприємство повинне провести детальний розрахунок його окупності.

В основі процесу ухвалення управлінських рішень інвестиційного характеру лежать оцінка і порівняння об'єму передбачуваних інвестицій і майбутніх грошових надходжень, тобто вимагається деяким чином порівняти величину нвестицій з прогнозованими доходами. Оскільки порівнювані показники відносяться до різних моментів часу, ключовою тут є проблема їх зіставності. В кожному випадку ця проблема розв'язується індивідуально, причому повинен враховуватися ряд основних чинників, серед яких: темп інфляції; різноманітн ризики, якими супроводиться інвестиційний проект; величина періоду, на який складається прогноз і т.д.

Розробка інвестиційного проекту включає ряд етапів, кожний з яких в тому або іншому ступені обов'язковий для вироблення обгрунтованого рішення.

Етап збору інформації і прогнозування об'ємів реалізації. На цьому етап розробник інвестиційного проекту повинен зібрати якомога більше відомостей про те, який попит пред'являють споживачі на планований до випуску продукт. При цьому повинні бути виявлений і проаналізований попит і ціни на аналогічні товари (роботи, послуги), на товари-замінники, а також наявність фірм-конкурентів і їх політика. Важливо розглянути короткострокову і довгострокову перспективу ринку даного товару. Аналіз можливої місткості ринку збуту продукції, тобто прогнозування об'єму реалізації є дуже істотним, оскільки його недооцінка може привестик втраті певної частки ринку збуту, а його переоцінка — до неефективного використовування введених за проектом виробничих потужностей, або до неефективності зроблених капіталовкладень.

Перевагою на цьому етапі користуються крупні фірми і корпорації, плануюч значні інвестиції. Вони можуть дозволити собі проведення дорогих маркетингових досліджень, результатом яких є об'єктивна і достатньо надійна відповідь на питання про можливі об'єми реалізації. Невеликі фірми вимушені покладатися виключно на досвід і інтуїцію своїх менеджерів.

Етап прогнозування об'ємів виробництва і прибутку. На цьому етап розробник проекту виходячи з можливого об'єму реалізації визначає розмір технологічний рівень підприємства. При цьому слід мати на увазі масштаб доступних джерел фінансування. Потім аналізуються ціни і умови оплати устаткування; порівнюються альтернативні варіанти (викуп устаткування або лізинг); аналізується ринок арендувати (покупки) необхідних приміщень; кількість, кваліфікація і оплата персоналу, що привертається, і т.д.

Якщо всі попередні роботи може виконати, наприклад, маркетингова служба підприємства, то на даному етапі до розробки проекту повинен підключитися бухгалтер-аналітик. Отримавши інформацію про всі можливі витрати, він(а), провівши їх класифікацію, калькулює планову собівартість продукції. Інформація про прогнозовані ціни реалізації і об'єми виробництва дозволяє розрахувати плановий прибуток. Необхідним інструментом на даному етапі є аналіз беззбитковості.

Отже, результатом робіт на даному етапі є прогноз об'ємів продажів, їх собівартості і прибутку. Якщо розмір планованого прибутку менше деякого порогового значення, встановленого фірмою, то проект може бути знехтуваний вже на цій стадії розробки. Якщо ж розмір прибутку буде визнаний прийнятним, то доцільно проведення подальшого аналізу.

Етап оцінки видів і рівнів ризиків. На цьому етапі піддаються критичному аналізу всі раніше отримані сведеніяв частини досяжних об'ємів реалізац виробництва, відпускних цін на продукцію, рівня витрат і т.д. і зроблені на їх основі висновки. Розглядаються різні варіанти погіршення кон'юнктури. Це досягається за допомогою аналізу чутливості в рамках аналізу беззбитковості.

Для отримання повної і об'єктивної картини також аналізуються різн можливі варіанти зміни кон'юнктури у бік поліпшення. Існують методики (їх зміст розкривається нижче), що дозволяють судити на основі аналізу чутливості про те, наскільки ризикованим є інвестування засобів в даний проект.

В результаті розробник одержує відповідь на питання, чи є рівень ризику, зв'язаний з даним проектом, прийнятним. Якщо немає — проект відкидається, якщо та — піддається подальшому аналізу.

Етап визначення необхідного об'єму і графіка інвестицій. Розглянувши і проаналізувавши з погляду мінімізації всі витрати, супутні проекту, розробник одержу нформацію про розмір вкладень у внеоборотні активи. Аналіз схеми фінансових потоків (побудова кошторису витрачання і надходження грошових коштів) дозволя визначити розмір необхідного оборотного капіталу. Маючи свій в розпорядженн детально розроблену інформацію про витрати, можна визначити об'єм і графік необхідних інвестицій.

Етап оцінки доступності необхідних джерел фінансування. Розрахувавши об'єм і графік інвестицій, розробник вирішує, які джерела фінансування (з числа доступних) будуть задіяні. У випадку, якщо власних засобів організац виявляється недостатньо і інвестиції передбачається здійснити за рахунок привернутих кредитів, необхідний аналіз ринку позикових капіталів.

Етап оцінки прийнятного значення вартості капіталу. Основною метою даного етапу є порівняння інвестиційного проекту, що розробляється, з іншими, альтернативними можливостями розміщення капіталу. Це досягається за допомогою методики, званої «аналізом інвестицій», або «аналізом капіталовкладень».

Результатом досліджень, проведених на цьому етапі, є остаточна обгрунтована відповідь на питання про те, чи вигідний проект, що розробляється, чи повинен він бути втілений в життя.

Описана послідовність дій при розробці інвестиційного проекту, безумовно, не є обов'язковою. Дослідження на всіх етапах можуть виконуватися не послідовно, а паралельно. Це навіть переважно, оскільки без оцінки доступност джерел фінансування, наприклад, неможливо обгрунтувати передбачуваний розмір нвестицій і т.д.

Ухвалення рішень інвестиційного характеру ускладнюється поряд чинників: вид інвестиції; вартість інвестиційного проекту; множинність доступних проектів; обмеженість фінансових ресурсів, доступних для інвестування; ризик, пов'язаний з ухваленням того або іншого рішення, і т.д. Крім того, в нашій країні складність ухвалення інвестиційних рішень усугубляє невизначеністю ситуації і наявністю інфляції.

Ухвалення рішень нвестиційного характеру, як і будь-який інший вид управлінської діяльності, грунтується на використовуванні різних формалізованих і неформалізованих методів і критеріїв. Ступінь їх поєднання визначається різними обставинами, у тому числі і тим з них, наскільки менеджер знайомий з наявним апаратом, вживаним в тому або іншому конкретному випадку. У вітчизняній і зарубіжній практиці відомий ряд формалізованих методів ухвалення рішень в област нвестиційної політики. Якого-небудь універсального методу, придатного для всіх випадків життя, не існує. Ймовірно, управління все ж таки більшою мірою мистецтвом, ніж наукою. Проте, маючи деякі оцінки, отримані формалізованими методами, хай навіть до певної міри умовні, легше ухвалювати остаточні рішення.


3. Задача

Умова.

Керівництво підприємства збирається упровадити нову машину, яка викону операції, вироблювані в даний час уручну. Машина стоїть разом з установкою $5,000 з терміном експлуатації 5 років і нульовою ліквідаційною вартістю. За оцінками фінансового відділу підприємства упровадження машини за рахунок економії ручної праці дозволить забезпечити додатковий вхідний потік грошей $1,800. На четвертому році експлуатації машина зажадає ремонт вартістю $300.

Економічно чи доцільно упроваджувати нову машину, якщо вартість капіталу підприємства складає 18%.

Рішення.

Представимо умови задачі у вигляді лаконічних початкових даних.

Вартість машини $5,000
Час проекту (t) 5 років
Залишкова вартість $0
IC4 $300
Pn=5 $1,800
i 18%

Розрахунок проведемо за допомогою наступної таблиці.

Розрахунок значення NPV

Найменування грошового капіталу

Рік(ы)

(n)

Сума грошового потоку Дисконтування множника (i) 20% Справжнє значення грошей (P=0)
IC0 Зараз $5,000 1 $5,000
Доходи від інвестицій (Р) (1-5) $1,800 3,127 $5,629
Ремонт машини 4 $300 0,516 $155
Чистий приведений дохід (NPV) $474

Відповідь.

В результаті розрахунків NPV = $474 > 0, і тому з фінансової точки зору проект слідує прийняти.


Висновок

Ухвалення рішення на основі ретельного економічного обгрунтовування доцільності вкладення нвестицій на розвиток виробництва є важливим, але не остаточним моментом в ефективному використовуванні капітальних вкладень, оскільки попереду належить капітальне будівництво, тобто реалізація вибраного проекту.

При створенні нового підприємства завжди виникає необхідність в нвестиціях.

Діюча компанія може інвестувати в нове устаткування для розширення виробництва, тому що додатковий прибуток від додаткових продажів робить так нвестиції привабливими.

Також можна інвестувати в оновлення зношеного і застарілого устаткування, щоб поліпшити ефективність по витратах. Тут обгрунтовуванням інвестицій зменшення виробничих витрат.

Інвестиції можуть також зачіпати значні витрати по просуванню товарів на ринок з метою збільшити кількість продажів, і, таким чином, комерційний прибуток від більшого об'єму діяльності.

Інвестиційне планування полягає в складанні прогнозів найефективнішого вкладення фінансових ресурсів в земельні ділянки, виробниче устаткування, будівлі, природні ресурси, розвиток продукту, цінні папери і інші активи.

Планування інвестицій є стратегічним і однієї з найскладніших задач управління підприємством. При цьому процесі важливо враховувати всі аспекти економічної діяльності компанії, починаючи від навколишнього середовища, показників інфляції, податкових умов, стану і перспектив розвитку ринку, наявність виробничих потужностей, матеріальних ресурсів і закінчуючи стратегією фінансування проекту.

Економічний аналіз - це сукупність методів формування і обробки даних про виробничу і фінансову діяльність підприємств, що дозволяють забезпечити достовірну оцінку результатів їх роботи, виявити шляхи раціоналізац використовування засобів, підвищення ефективності. При цьому господарська діяльність оцінюється під кутом зору її відповідності вимогам економічних законів, а також задачам, що стоять перед підприємством на даному етапі.

Разом з тим економічний аналіз - це одна з функцій управління. З ц точки зору економічний аналіз - необхідна ланка в системі управління організацією, яке обгрунтовує вибір оптимального варіанту рішення цілого комплексу проблем, пов'язаних з плануванням діяльності установи і т.д. Тому економічний аналіз повинен завершуватися ухваленням відповідних управлінських рішень.

Основними задачами економічного аналізу є:

· контроль оцінка планових показників;

· оцінка ефективності використовування трудових, матеріальних фінансових ресурсів;

· визначення чинників, що зумовили отримані результати;

· виявлення невикористаних резервів і сприяння підвищенню прибутковості;

· аналіз ефективності управлінських рішень і т.д.

В процесі аналізу вивчаються економічні і соціальні чинники, що впливають на діяльність установи, економічні стимули і т.д.

© 2010 Интернет База Рефератов